eng
competition

Text Practice Mode

Khi con tu hú gọi bầy

created Jan 1st, 05:20 by Luyện gõ bàn ph


5


Rating

70 words
94 completed
00:00
khi con tu gọi bầy lúa chiêm vàng chín trái cây ngọt dần vườn râm dậy tiếng ve ngân bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào trời xanh càng rộng càng cao đôi con diều sáo lộn nhào từng không ta nghe dậy trong lòng sao nghệt nỗi tan phòng ôi ngột làm sao chết uất thôi con chim tu ngoài trời cứ kêu.

saving score / loading statistics ...