eng
competition

Text Practice Mode

Bạn làm việc vì ai?

created Mar 14th, 12:43 by Mai Dung 9034


1


Rating

292 words
14 completed
00:00
Chuyện kể rằng: mấy đứa trẻ trong khu bỗng nhiên kéo nhau đến đùa trước cửa nhà một ông lão nọ. Qua mấy ngày như thế, ông lão quả nhiên cảm thấy rất phiền, thế ông gọi trẻ đến trước nhà, đưa cho mỗi đứa mười đồng rồi nói với chúng: "Các cháu chơi đùa đây khiến nhà ông náo nhiệt hẳn lên, nhờ thế ông cũng cảm thấy trẻ lại không ít. Cho nên ông thưởng mỗi cháu mười đồng, cảm ơn các cháu". Bọn trẻ được nhận tiền, đứa nào cũng cảm thấy rất vui.
Ngày thứ hai, trẻ lại đến đùa trước nhà ông lão như cũ. Lần này ông lão lại đi ra, cho mỗi đứa năm đồng, ông giải thích:" Ông không tiền, chỉ còn chút bạc lẻ này". Nhận được năm đồng tính ra cũng không đến nỗi nào, bọn trẻ vẫn cảm thấy vui. Ngày thứ ba, bọn trẻ lại chạy tới nhưng lần này ông lão chỉ cho mỗi đứa một đồng, điều này khiến bọn trẻ giận giữ vặn lại: "Suốt cả một ngày ông chỉ cho một đồng, tụi cháu đã vất vả như thế, thật không bõ". Sau đó bọn trẻ nhất định thề với ông lão, từ nay chúng sẽ không bao giờ đến chơi trước nhà ông nữa.
Ông lão trong truyện ngụ ngôn trên quả thật khôn ngoan. Bởi ông đã hiểu tìm cách biến mục đích ban đầu "chơi vui" của bọn trẻ thành "chơi thưởng", sau đó bằng cách giảm dần phần thưởng, cuối cùng ông đã khiến bọn trẻ không đến trước nhà mình làm ồn nữa.
(trích "Bạn làm việc ai")

saving score / loading statistics ...