eng
competition

Text Practice Mode

356练习打字-01

created Apr 12th 2019, 05:10 by Hana11hana


0


Rating

79 words
0 completed
00:00
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เมืองพาราณสี มีพระราชาองค์หนึ่งนามว่า สุริวงษ์ และพระมเหสีนามว่า กาฬ ท้าวสุริวงษ์มีม้ามณีกาบ ซึ่งเป็นม้าวิเศษเป็นพาหนะคู่บารมี ครั้งหนึ่งท้าวสุริวงษ์ได้ไปเรียนวิชาอาคม โดยมีม้ามณีกาบเป็นพาหนะ และได้พบกับพญาครุฑ และยักษ์กุมภัณฑ์ ซึ่งต่อมาได้เป็นสหายกัน ท้าวสุริวงษ์ก็เรียนวิชาอาคมกับพระฤาษีจนสำเร็จ แล้วกลับมาปกครองเมืองต่อไป อยู่มาวันหนึ่งท้าวสุริวงษ์ ต้องการจะมีบุตรชายเพื่อเอาไว้สืบราชสมบัติแทนพระองค์ ดังนั้นพระองค์จึงทำพิธีขอลูกกับพระอินทร์ จากนั้นพระอินทร์ได้ส่งเทพบุตรกับเทพธิดาลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ เพื่อให้เป็นคู่สามีภรรยากัน โดยเทพบุตรองค์หนึ่งมาเกิดในท้อง นางกาฬ มเหสีของท้าวสุริวงษ์ ต่อมาเมื่อถึงกำหนด นางกาฬประสูติพระโอรสออกมา  ตั้งชื่อว่า กาฬเกษ  กาฬเกษกุมารก็ทรงเจริญวัย มาเป็นลำดับ
ครั้งหนึ่งเจ้าชายกาฬเกษเข้าไปเล่นในโรงม้า อันเป็นที่อยู่ของม้ามณีกาบ เจ้าชายกาฬเกษได้แอบขึ้นขี่ม้า ม้ามณีกาบก็ได้พาเจ้าชายกาฬเกษเหาะขึ้นไปในอากาศออกจากเมืองมุ่งเข้าป่าหิมพานต์ ขณะที่เจ้าชายกาฬเกษหนีออกจากเมืองนั้น พระองค์ได้พบกับนกสาริกาคู่หนึ่ง จึงได้สั่งความแก่นกคู่นั้นว่าให้ไปบอกท้าวสุริวงษ์บิดาของตนด้วยว่า จะออกไปเที่ยวในป่าสัก 3 ปี แล้วจะกลับมา เมื่อเจ้าชายกาฬเกษสั่งความแล้วก็เดินทางต่อไปจนเข้าเขตเมืองผีมนต์ ซึ่งเป็นเมืองของท้าวผีมนต์ และนางมาลีทอง เจ้าชายกาฬเกษได้พักอยู่นอกเมือง ได้ทราบข่าวว่าท้าวผีมนต์มีพระธิดารูปงามพระองค์หนึ่ง นามว่า มาลีจันทน์ เจ้าชายกาฬเกษจึงพยายามหาทางจะไปพบนางในสวนดอกไม้ เมื่อนางมาลีจันทน์มาชมสวน เจ้าชายกาฬเกษจึงเข้าไปหา แล้วชอบพอรักใคร่กัน เมื่อครั้นเวลากลางคืน เจ้าชายกาฬเกษจึงแอบเข้าไปหานาง
ต่อมาเมื่อท้าวผีมนต์สืบได้ทราบความจริงว่ามีคนแอบไปหาพระดาธา ท้าวผีมนต์จึงทำหอกยนต์ดักยิง ในคืนหนึ่ง ขณะที่เจ้าชายกาฬเกษแอบเข้าไปนั้น พระองค์ได้ถูกหอกยนต์ แต่ก่อนจะสิ้นใจ เจ้าชายกาฬเกษได้สั่งนางมาลีจันทน์ไว้ว่าอย่าเผาศพตน ให้เอาศพใส่แพลอยน้ำไป นางมาลีจันทน์ได้ปฏิบัติตามที่เจ้าชายกาฬเกษสั่งไว้ทุกประการ ศพของเจ้าชายกาฬเกษได้ลอยทวนกระแสน้ำจนไปถึงอาศรมพระฤาษี เมื่อพระฤาษีมาพบเข้าจึงร่ายมนต์ชุบชีวิตให้ฟื้นขึ้นมา เมื่อเจ้าชายกาฬเกษฟื้น จึงได้ร่ำเรียนวิชาอาคมอยู่กับพระฤาษี จนสำเร็จแล้วลาพระฤาษีกลับไปหานางมาลีจันทน์อีกครั้ง ท้าวผีมนต์ทราบข่าว จึงได้สู้รบกัน ในที่สุด ท้าวผีมนต์ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ จึงได้ยกเมืองและธิตา คือ นางมาลีจันทน์ ให้แก่เจ้าชายกาฬเกษ เจ้าชายกาฬเกษอยู่ที่นั่นไม่นานก็พานางมาลีจันทน์เดินกลับเมืองพาราสี และได้ครองเมืองพาราสี สืบไป

saving score / loading statistics ...