eng
competition

Text Practice Mode

Bạn đáng giá bao nhiêu? - Vãn Tình (1)

created Apr 15th, 13:56 by Fuchun0404


1


Rating

232 words
28 completed
00:00
Câu trả lời này do chính bạn quyết định, chính bạn "định giá".
Hơn bốn mươi câu chuyện trong sách xoay quanh các chủ đề tình yêu, hôn nhân, gia đình, sự nghiệp... đến từ chính cuộc sống các tác giả những người xung quanh, vừa thực tế lại vừa gợi mở, dễ dàng giúp chúng ta liên hệ với tình huống của chính mình. Với những câu chuyện đó, Vãn Tình hi vọng thể giúp các gái thoát khỏi cảnh khó khăn, tìm lại bản ngã, sống cuộc đời theo cách mình mong muốn.
Đọc cuốn sách này, đôi khi bạn nên dừng lại thành thực với bản thân, liệu bạn đang phiên-bản-bạn-yêu-thích-nhất, phiên-bản-bạn-mong-muốn-trở-thành. Hãy thử trả lời các câu hỏi: Sự thỏa hiệp làm bạn hạnh phúc hay không? Bạn đang cố gắng lấy lòng tất cả mọi người? Bạn dám thay đổi?... quan trọng nhất: BẠN ĐẮT GIÁ BAO NHIÊU?
"Khi chúng ta đủ xuất sắc thông tuệ, chúng tra sẽ được một trái tim thông thái một đôi mắt trong trẻo, nhìn thấu thực tại sự khắc nghiệt của thế gian, phân biệt được mọi thị phi sa đúng, nhưng vẫn sống tự tin nhiệt tình. HI vọng chúng tra đều sẽ trở thành một gái như vậy..." - Vãn Tình.

saving score / loading statistics ...