eng
competition

Text Practice Mode

Tôi yêu em

created Apr 18th 2019, 14:46 by myngoc tran


6


Rating

67 words
184 completed
00:00
Tôi yêu em: đến nay chừng thể  
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai  
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa  
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
 
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng  
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen  
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm  
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
 

saving score / loading statistics ...