eng
competition

Text Practice Mode

dành cho mới luyện gõ

created Feb 14th, 07:53 by TranVy


2


Rating

202 words
58 completed
00:00
trước kỳ thi nhiều người suốt ngày cứ vùi đầu vào sách vở vẫn không đạt kết quả mong muốn trong khi một số khác không phải quá vất vả như thế nhưng họ biết phân bố thời gian học tập giải trí hợp giữ tinh thần luôn minh mẫn cuối cùng đã đạt kết quả cao một số người lúc nào cũng lao đầu vào công việc miệt mài ngày đêm nhưng kết quả lại khiêm tốn hơn so với những người biết cách tổ chức công việc một cách khoa học vấn đề chỗ sự cố gắng của bạn nhằm tìm cách tốt nhất tối ưu nhất để mang lại kết quả như mong đợi chứ không phải muốn vắt kiệt sức mình những công việc thể đạt được bằng sự kiên trì quyết tâm cao độ trong một khoảng thời gian nào đó nhưng những công việc chỉ đi tới đích khi bạn biết vạch kế hoạch hợp từng bước cho từng giai đoạn thời gian cụ thể thành công sau cùng kết quả của một chuỗi những kết quả cố gắng trong từng giai đoạn đó

saving score / loading statistics ...