eng
competition

Text Practice Mode

OK - Ca sĩ Binz

created Jun 28th 2020, 23:52 by NgcLinh3


0


Rating

158 words
21 completed
00:00
Hôm qua em hứa hẹn trăm đường
Hôm nay khi thôi say em nói em đùa
Hôm qua em vẫn rất dễ thương
Hôm nay câu chia tay em nói ngang ngược
Uhm ok
Uhm alright
Hôm qua nắng gắt
Hôm nay mưa giông
Không phải thời tiết
Biết anh nói về ai không?
Quên nhau dễ
Để thành xa lạ không phải đếm từng ngày
thương nhau ghê! (Thương nhau ghê!)
Đậm sâu đối với em cũng chỉ đến chừng này
Lời hứa em dùng nhiều rồi
Sorry giờ không còn tác dụng (Sorry)
Anh thể yêu bằng cả trí
Nhưng không thể bằng lòng tin nát vụn
Nơi đây
Sương thì không rời
Gió thì hôn vào hoa
Hoa thì vào đá
Mây thì ôm trời xanh
Anh thì ôm guitar
Em thì chơi đùa anh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, ok
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, alright
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, ok
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, alright

saving score / loading statistics ...