eng
competition

Text Practice Mode

CÀY BỪA (3/3)

created Jul 9th 2020, 14:23 by PtaPhuongThao


0


Rating

223 words
12 completed
00:00
Thứ tư: Thiền giả cày bừa trên ruộng tâm
 
Chúng ta thường nghe nói: "Khai khẩn đất sườn núi", "Khai khẩn bãi bồi bên biển". Những vùng đất ấy khai khẩn mới phát huy tác dụng. Trong kinh tâm chúng ta như ruộng đất. Tâm điền khai khẩn mới gieo trồng được, mới hiện ra công dụng.  
 
Phát tâm khai khẩn tâm địa của mình. Trong cuộc sống, bạn phát tâm ngủ thì ngủ mới ngon phát tâm ăn thì ăn mới no, phát tâm làm việc thì việc cũng xong. Với người tu thiền lại càng cày bừa trên mảnh đất tâm của mình. Họ nhổ cỏ dại phiền não, gieo hạt giống Bát Nhã, tưới cho những đóa hoa thanh tịnh, khai phát được số kho báu quí giá thành tựu được pháp thân lượng tuệ mệnh.
 
Nhà ruộng tốt thể tích cốc phòng cơ. Tâm ruộng tốt cần cày bừa khai khẩn. bạn đóng vai trò trong hội, nhà văn, nhà nông, nhà giáo hay thiền giả, thì ruộng vườn của mình đều phải dùng sức mình khai khẩn, cày bừa ruộng vườn mới phì nhiêu, mới sum suê hoa trái ngọt lành.
 
Trích Vượt qua khó khăn - Đại Tinh Vân.
 

saving score / loading statistics ...