eng
competition

Text Practice Mode

(Vượt qua khó khăn) - NHÂN NGHĨA LỄ TRÍ (1/2)

created Jul 22nd, 16:29 by PtaPhuongThao


2


Rating

358 words
11 completed
00:00
Nhà Nho dạy tam cương ngũ thường, nghiên cứu năm thứ luân vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bạn, xem trọng năm đức tính của đạo thường nhân nghĩa lễ trí tín. Nhà Phật dạy năm giới: Sát, Đạo, Dâm, Vọng, Tửu, xem trọng việc hành trì bản thân đến quan hệ giao tế hội rồi mở rộng đến chung sống với tất cả chúng sinh. Ngũ thường, ngũ giới tên gọi khác nhau nhưng tinh thần chỉ một. Chỉ cần giữ được năm giới đã thực hành đầy đủ năm thường Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
 
Thứ nhất: Nhân yêu thương những đau thương thống khổ
 
Trong năm giới, không sát sinh chính biểu hiện cụ thể của Nhân. Trời đức hiếu sinh, không chỉ không sát sinh còn bảo hộ sự sống, ta phải thương xót những đau thương khổ ải của con người. Với những nơi bị thiên tai tàn phá ta cần giúp đỡ, cứu tế những tai nạn xảy ra khắp nơi. Với người nghèo túng bệnh hoạn tặng thuốc men giúp điều trị. Người khỏe mạnh giúp tiền trị bệnh cho người nghèo khổ. Như thế đều thực hành chữ nhân. Ta không chỉ niệm câu cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm còn học tập làm bồ tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn.
 
Thứ hai: Nghĩa biết xấu hổ, ghét ác
 
Hễ phân chia thị phi mong cầu. Việc làm sai trái thì nên răn bỏ. Trong năm giới nhà Phật không trộm cắp nghĩa. Không chỉ không trộm cắp vật chất hữu hình đến việc làm tổn hại danh dự tổn hại lợi ích của người khác cũng đều không được làm. Với những thói ác, việc ác làm hại chính mình cũng phải hết sức răn sợ đề phòng. Sách Lễ viết: "Tri sỉ cận hồ dũng" (Biết xấu hổ gần với dũng). Nếu biết xấu hổ ghét ác đã gần với nghĩa vậy.
 
Trích Vượt qua khó khăn - Đại Tinh Vân.

saving score / loading statistics ...