eng
competition

Text Practice Mode

Ngôi nhà hoa hồng

created Apr 24th, 18:15 by bogiatunganh


1


Rating

84 words
88 completed
00:00
sao anh đi mãi chẳng quay về với em, chẳng biết em cần anh bên em lúc buồn vui? Những kỷ niệm dấu yêu ngỡ như đã  ngủ vùi. Nhưng sao bên anh, con tim em bật khóc?
Đừng buồn nghe em hỡi nước mắt đừng mãi rơi. Anh đã quay về với em như anh hứa ngày xưa. Sau này anh với em sẽ không phải xa rời. tình yêu anh trao em khắc sâu đến muôn đời. <3

saving score / loading statistics ...