eng
competition

Text Practice Mode

PSALM 32 Radość z przebaczenia

created Apr 24th, 22:44 by SiO2


0


Rating

153 words
8 completed
00:00
Szczęśliwy, komu odpuszczono nieprawość, komu grzechy zostały zmazane.
Szczęśliwy człowiek, któremu PAN nie wylicza grzechów i w którego ustach nie ma zdrady.
Dopóki milczałem, wysychały moje kości wśród nieustannych moich jęków.
Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, stałem się słaby jak w czasie letnich upałów.
Wyznałem swój grzech i nie kryłem swej winy. Powiedziałem: Wyznaję moją nieprawość PANU. A Ty odpuściłeś winę mego grzechu.
Niech więc każdy wierny modli się do Ciebie w ucisku. Nawet w czasie powodzi woda go nie dosięgnie.
Ty jesteś moim schronieniem, kiedy doznaję ucisku. Ty mnie napełniasz radością ocalenia.
"Uczynię cię rozważnym i wskażę ci drogę, którą pójdziesz, będę twoim doradcą i nie spuszczę cię z oczu.
Nie bądź jak koń czy muł pozbawiony rozeznania: jeśli nie ujarzmisz ich uzdą i wędzidłem, nie podejdą do ciebie!".
Bezbożnicy cierpią wiele udręk, a ufających PANU otoczy łaska.
Weselcie się PANEM i radujcie, sprawiedliwi, wyśpiewujcie wszyscy prawego serca!

saving score / loading statistics ...