eng
competition

Text Practice Mode

Quân khu Nam Đồng trang 125

created Sep 20th, 16:13 by HngHn1


0


Rating

59 words
20 completed
00:00
Yêu, ghét, ghét, yêu... cho nên thành tình yêu
Hồn tôi xao xuyến trong nắng chiều.
Yêu tha thiết, chẳng biết,
Nhìn nụ cười... tha thiết tôi yêu.
Đôi mắt cháy sâu, sâu trong hồn tôi
Đẹp tươi hơn nắng ấm trên đời.
Ngàn muôn hạnh phúc tôi chẳng thiết,
Chỉ cần điều... biết tôi yêu.

saving score / loading statistics ...