eng
competition
Typing Champion of the Year 2020 - Global Tournament: Come and participate in the very first 10FF Championship! It will take place in multiple languages. Click here to register.

User: PtaPhuongThao

Bàn phím QWERTY do người Mỹ phát minh, trong quá trình tập, mình cũng thấy nó phù hợp để gõ các từ tiếng Mỹ hơn tiếng Việt rất nhiều. Vì vậy tốc độ gõ tiếng Việt của mình trung bình là 90 thì tiếng Mỹ phải là 100 mới hợp lý, đúng không? Vấn đề là luyện tập phản xạ, tuy bây giờ chưa đạt được, nhưng mình tin tập luyện thì trong top 20 các cuộc thi cờ Mỹ sẽ có tên mình.
User details
User ID 1014163
last login 4 days, 2 hours ago
member since on December, 30th, 2015
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard K-snake K4
Words typed 234,170
Tests taken 1,061
Competitions taken 1,460 (3)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: