eng
competition

User: PtaPhuongThao

Bàn phím QWERTY do người Mỹ phát minh, trong quá trình tập, mình cũng thấy nó phù hợp để gõ các từ tiếng Mỹ hơn tiếng Việt rất nhiều. Vì vậy tốc độ gõ tiếng Việt của mình trung bình là 90 thì tiếng Mỹ phải là 100 mới hợp lý, đúng không? Vấn đề là luyện tập phản xạ, tuy bây giờ chưa đạt được, nhưng mình tin tập luyện thì trong top 20 các cuộc thi cờ Mỹ sẽ có tên mình.
User details
User ID 1014163
last login 19 hours, 26 minutes ago
member since on December, 30th, 2015
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard K-snake K4
Words typed 142,342
Tests taken 367
Competitions taken 984 (0)
ali8613 hours, 19 minutes ago
nguyenhoang118 hours, 58 minutes ago
Nguyen Tat Hoa1 day, 17 hours ago
nld1989st1 day, 18 hours ago
Luan Le1 day, 22 hours ago
Quang Linh Nguyen1 day, 22 hours ago
ManOf TheMatch2 days, 11 hours ago
cyrex192 days, 12 hours ago
typotron2 days, 12 hours ago
Tuấn Đặng3 days, 20 hours ago

Coming Soon!

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: