eng
competition

User: Đạt Thái

________________________________________________________________ Luôn chào đón các bạn có ý tưởng đóng góp vào Channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCWfhCA-tn15JZEOsYP9ExAg ________________________________________________________________ Mục tiêu: Mỗi ngày 1 clip đánh máy 16x 17x 18x WPM Cảm ơn các bạn ! ________________________________________________________________ Giao lưu với mình tại box chat Discord của 10ff https://discord.gg/5xDBDGV
User details
User ID 1640707
last login 3 weeks, 6 days ago
member since 2 months, 4 weeks, 1 day ago
Keyboard Layout
Keyboard Christy's Keyboard
Words typed 40,684
Tests taken 262
Competitions taken 1 (1)

Coming Soon!

LanguageParticipantsTests taken
  Visit Typing Competition3590

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: