eng
competition

User: Bàn Phím Anh Hùng

Đánh thật, gõ thật Best score normal: 177 WPM (Video bằng chứng: https://www.facebook.com/anhmuonquaylaidenkhinao/videos/vb.100005988729935/622130504663235/?type=3&theater Best score advanced: 151 WPM Cách để nhận biết hack đơn giản là xem đánh Căn bản và Nâng cao nó chênh lệch nhau rất cao là hiểu :)) =))
User details
User ID 174578
last login 5 hours, 58 minutes ago
member since on September, 23rd, 2012
Keyboard Layout
Keyboard
Words typed 725,416
Tests taken 3,899
Competitions taken 1,265 (820)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: