eng
competition

User: Minh Trúc Huỳnh Lê

Muốn đánh máy nhanh hơn Ultan Tuấn. Bonus 1:Học Toán rất giỏi nhưng chưa giỏi tới mức người đang đọc mô tả này có thể biết đâu. Bonus 2:Rất hay vẽ nhưng vẽ không đẹp. Bonus 3:Rất thích học Lý nhưng học không giỏi. Bonus 4:Đánh máy rất chậm và rất ngu Tin. Bonus vô cực:Rất thích nói đùa, nhất là mấy cái bonus
User details
User ID 1894830
last login 2 months, 1 day ago
member since 10 months, 2 weeks, 2 days ago
Keyboard Layout
Keyboard Unicode
Words typed 36,875
Tests taken 275
Competitions taken 280 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: