eng
competition

User: inhQuangNi

Thứ quyết định chúng ta trở thành người như thế nào không phải năng lực mà là lựa chọn của chúng ta. Tôi đang trên con đường lựa chọn trở thành một typer đẳng cấp hàng đầu Việt Nam
User details
User ID 1953030
last login 6 hours, 52 minutes ago
member since on November, 13th, 2019
Keyboard Layout
Keyboard bàn phím laptop
Words typed 24,722
Tests taken 474
Competitions taken 7 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: