eng
competition

User: inhQuangNi

Thứ quyết định chúng ta trở thành người như thế nào không phải năng lực mà là lựa chọn của chúng ta. Tôi đang trên con đường lựa chọn trở thành một typer đẳng cấp hàng đầu Việt Nam
User details
User ID 1953030
last login 17 hours, 59 minutes ago
member since 7 months, 2 weeks, 5 days ago
Keyboard Layout
Keyboard bàn phím laptop
Words typed 22,554
Tests taken 441
Competitions taken 7 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: