eng
competition

User: zulze

Tại hạ là coder nên cần copy paste nhanh, 20 tuổi đầu thành thục nhất dương chỉ (gõ 1 ngón) Long trảo thủ (gõ 3 ngón) Cửu âm bạch cốt trảo (gõ 9 ngón)
User details
User ID 2122218
last login 2 hours, 18 minutes ago
member since on June, 12th, 2020
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard EDra
Words typed 49,217
Tests taken 604
Competitions taken 3 (0)
Rickcharlest1 hour, 8 minutes ago
PispoKeyboard1 day, 4 hours ago
FlvinTird4 days, 2 hours ago
PNT2K81 week ago
Krushna Mahapatra1 week, 1 day ago
Omefa Omefa1 week, 4 days ago
NguyenHoangHa1 week, 5 days ago
Myke2 weeks, 1 day ago
caokhaiminh2 weeks, 4 days ago

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: