eng
competition

User: NguyenPhong2

Bắt đầu lại 10/08/2020 40 WPM Ngày 20/8/2020 đạt tốc độ 50 WPM Ngày 8/9/2020 đạt tốc độ tối đa 56WPM Ngày 9/9/2020 đạt tốc độ tối đa 63 WPM Ngày 21/12/2020 đạt tốc độ tối đa 71 WPM Cố lên mục tiêu 100 WPM!!!
User details
User ID 2143006
last login 2 hours, 18 minutes ago
member since 6 months, 2 weeks, 1 day ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard Phím điện thoại - Phím máy tính
Words typed 164,749
Tests taken 3,613
Competitions taken 11 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: