eng
competition

User: ProjectTypist

Sau gần 4 ngày mình luyện bằng trang 10fastfigers.com thì mình đã thấy sự cải thiện tốc độ đánh máy của mình. Lúc đầu mới dùng thì mình chỉ có 38 WPM nhưng bây giờ mình đã có thể dễ dàng đánh được >50 WPM. Nhưng chốt lại: " TÔI KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC CÁC BẠN ĐÁNH TRÊN >100 WPM KIỂU GÌ LUÔN ". DỖI !
User details
User ID 2263249
last login 4 weeks, 1 day ago
member since 1 month, 2 weeks, 4 days ago
Keyboard Layout
Keyboard
Words typed 4,892
Tests taken 22
Competitions taken 11 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: