eng
competition

User: Digital Cat

ra net chỉ để ngồi tập đánh máy, không nói nhiều
User details
User ID 2293051
last login 14 hours, 42 minutes ago
member since 1 month, 6 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard bàn phím cơ ở tiệm net nào đó
Words typed 31,645
Tests taken 472
Competitions taken 29 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: