eng
competition

User: howdyimajohn

Tên Trương Văn Quý sinh năm 2009! Muốn là người đánh máy nhanh nhất Việt Nam! Mục tiêu là 195 WPM! Học trường THCS Trần Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.
User details
User ID 2737742
last login 1 day, 2 hours ago
member since 1 month, 4 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard A4TECH
Words typed 268,946
Tests taken 2,654
Competitions taken 292 (0)
DatLoveRG33 hours, 12 minutes ago
hai2k821 hours, 5 minutes ago
HowdyIm John's23 hours, 34 minutes ago
HowdyImJohn1 day, 1 hour ago
Anirban De1 day, 22 hours ago
1234312423412342 days, 4 hours ago
mai2982 days, 15 hours ago
PispoKeyboard2 days, 16 hours ago
Abhijith2 days, 23 hours ago
duongviethung3 days, 2 hours ago

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: