eng
competition

User: 10HUYLEO

Hehe cuối cùng cũng lên 160 ngày 22.12.2021. Phấn đấu 170+ hihi =)) Lên được 160 ùi nhưng mình cảm thấy bản thân vẫn đánh ổn định ở mức 140+
User details
User ID 2932967
last login 18 minutes ago
member since 1 month, 6 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard
Words typed 75,112
Tests taken 742
Competitions taken 0 (0)
NSCuong6 days ago
QwQ6 days, 15 hours ago
sathish S6 days, 23 hours ago
Lê Trọng Nghĩa1 week ago
KhiTrnc11 week, 1 day ago
Minh Đức Hà1 week, 1 day ago
heikoo1 week, 2 days ago
cTr11 week, 4 days ago
AnhTL11 week, 5 days ago
phloanvovo1 week, 6 days ago
LanguageParticipantsTests taken

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: