eng
competition

User: Nguyễn Thanh Tâm

Đánh máy nhanh sẽ giúp công việc của bạn trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tôi chưa phải là thành viên có tốc độ đánh máy tốt nhất, và tôi sẽ cố gắng để mình tốt hơn với hiện tại. (https://www.fb.com/tamnguyen.fn)
User details
User ID 59687
last login 1 day, 18 hours ago
member since on March, 11th, 2012
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard Ultra Slim Multimedia Keyboard
Words typed 199,767
Tests taken 1,429
Competitions taken 560 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: