eng
competition

Text Practice Mode

CHỦ ĐỀ TÌNH YÊU

created Dec 2nd 2019, 19:04 by MinhNht2


1


Rating

246 words
53 completed
00:00
Tình yêu không phải chuyện túp lều tranh hai quả tim vàng hạnh phúc phải được xây đắp trên những điều rất thực tế như nghề nghiệp, sự trưởng thành tâm lý, sự hiểu biết về gia đình, kỹ năng giáo dục con cái.
 
Nhiều bạn trẻ hay hỏi làm sao để hiểu người kia, để không chọn lầm (trong tình yêu). Theo tôi vấn đề không phải biết người kia biết chính bàn thân mình, chính hệ thống giá trị của bản thân định hướng chúng ta.
 
Vậy làm sao ta cái nhìn sáng suốt trong tình yêu ? Trước tiên phải biết chính mình thật kỹ. Sự không ích kỷ sự tôn trọng đối với người kia làm cho cái nhìn của chúng ta trong súôt hơn. Nhưng quan trọng hơn sự hiểu biết từng trải.
 
Tại sao con trai hay lừa dối ? Đó con gái hay cả tin. sao con gái quá dễ tin ? Đó nhiều bạn gái trẻ đặt cho mình một mục đích sống quá thiển cận, nhỏ hẹp. Các em chỉ muốn cho bằng được “bắt một tấm chồng” để làm chỗ dựa. Không trông cậy vào bản thân chỉ muốn một chỗ dựa nghĩa sống lệ thuộc !
 
Không tình yêu thì không sự tôn trọng. Vắng sự tôn trọng thì lợI dụng thể xảy ra.

saving score / loading statistics ...