eng
competition

Text Practice Mode

language filter:
State Title
Rating Textlength
completed Age
public Das Sitzen
Tagaus, tagein sitzen wir - oft stundenlang. Wir sitzen auf Küchenschemeln, Aut

0 votes
312 words
2252 characters
1 4 Today
07:51
public बंसोड कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इन्‍स्‍टीट्यूट…
जब शिनाख्‍त कार्यवाही का अभिय

0 votes
398 words
2084 characters
2 28 Today
01:59
public BANSOD COMPUTER TYPING INSTITUTE MAIN ROAD GULABRA CHHINDWARA MOB. NO. 8982805777
Report forwarded by an officer in charge of a police station under section 173 a

0 votes
371 words
2130 characters
1 116 Today
01:55
public Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Chương 10 (P2)
Chương 10: Nghẹn lời đỏ mắt chuyện tương phùng (tiếp theo)

0 votes
693 words
3144 characters
0 14 Today
01:07
public BANSOD COMPUTER TYPING INSTITUTE GULABRA CHHINDWARA M.P.
A British publishing house issued, some years ago, a volume of sermons, under th

2 votes
446 words
2377 characters
1 135 Today
11:36
public SSC CHSL typing
Money stashed abroad is not always the money which has been evaded form payment

0 votes
345 words
1992 characters
2 224 Today
10:56
public SHREE BAGESHWAR ACADEMY TIKAMGARH (M.P.)CPCT टेस्‍ट सीरीज…
बहुत समय पहले की बात है यूरोप म

0 votes
511 words
2420 characters
0 53 Today
10:53
public साँई कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इंस्‍टीट्यूट…
इस धारा में यह बताया गया है कि ध

0 votes
419 words
2200 characters
1 95 Today
10:38
public Thương Vợ ( Trần Tế Xương )
Hai câu đề Câu mở đầu : nói đến hoàn cảnh làm ăn buôn bán

1 votes
349 words
1463 characters
0 15 Today
10:14
public SAI COMPUTER TYPING INSTITUTE, GULABARA CHHINDWARA [M.P.] CPCT ADMISSION OPEN…
Sports are the easiest and most relaxing way to get good physical and mental exe

1 votes
216 words
1256 characters
2 377 Today
08:25
public बंसोड कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इन्‍स्‍टीट्यूट…
अशोक गहलोत समर्थक विधायकों की

0 votes
453 words
2364 characters
0 101 Today
06:42
public BUDDHA ACADEMY TIKAMGARH (MP) || ☺ ||༺•|✤आपकी सफलता…
अपीलार्थी द्वारा अपील मुख्‍य

0 votes
351 words
1949 characters
1 82 Today
06:23
public BUDDHA ACADEMY TIKAMGARH (MP) || ☺ ||༺•|✤आपकी सफलता…
एक जंगल में एक शेर रहता था। वो अ

0 votes
298 words
1320 characters
0 152 Today
06:13
public साँई कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इंस्‍टीट्यूट…
माननीय अध्‍यक्ष महोदय, यह सर्व

0 votes
397 words
1943 characters
0 78 Today
06:09
public बंसोड क्‍म्‍प्‍यूटर टायपिंग…
उन दशाओं में समय का अपवर्जन जह

0 votes
407 words
2053 characters
1 81 Today
05:42
public ACADEMY FOR STENOGRAPHY, MORENA,DIR- BHADORIYA SIR TYPING MPHC DISTRICT COURT…
राजस्‍थान में चल रहे सियासी ड्

0 votes
366 words
1801 characters
0 51 Today
05:34
public साँई कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इंस्‍टीट्यूट…
कोविड महामारी ने उद्योग को बहु

0 votes
530 words
2709 characters
1 43 Today
05:07
public बंसोड कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इन्‍स्‍टीट्यूट…
दो दोस्‍त थे। उन्‍होंने आपस मे

0 votes
141 words
642 characters
1 214 Today
04:58
public BANSOD TYPING INSTITUTE MAIN ROAD GULABRA CHHINDWARA M.P. NEW BATCH START (DCA,…
The greatest day in any individual's life is when he begins for the first time t

0 votes
454 words
2490 characters
0 241 Today
04:53
public SAI COMPUTER TYPING INSTITUTE, GULABARA CHHINDWARA [M.P.] CPCT ADMISSION OPEN…
There are many valleys situated between the Shivalik and the Lesser Himalayas wh

0 votes
400 words
2352 characters
1 193 Today
04:08
public SHIVANI SHORT HAND TYPING CENTER MOB:-8871426000
शहर के नज़दीक में दो घोड़े रहत

0 votes
333 words
1549 characters
0 108 Today
02:57
public Chưa Bao Giờ- Trung Quân Idol
đã có lúc anh mong tim mình bé lại để nỗi nhớ em không thể n

0 votes
251 words
1111 characters
0 153 Yesterday
01:53
public The Foolish Goat’s
Once upon a time, a fox was roaming around in the dark. Unfortunately, he fell i

2 votes
252 words
1290 characters
1 396 Yesterday
01:48
public Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi
chạm nhẹ vào đôi mắt chạm nhẹ vào bờ vai chạm nhẹ vào đ

0 votes
202 words
876 characters
1 22 Yesterday
01:48
public Sống cho chính mình
Việc tồn tại một cách bình thường là: Không đố kị với nh

2 votes
91 words
394 characters
1 177 Yesterday
12:18