eng
competition

Text Practice Mode

language filter:
State Title
Rating Textlength
completed Age
public BANSOD TYPING GULABARA CHHINDWARA (M.P.) MOB. 8982805777
Prime Minister Imran Khan on Tuesday offered to help New Delhi investigate the P

0 votes
203 words
1284 characters
0 249 3 days ago
Feb 20th, 2019
public TunnelBear
Tunnelbear is the simple vpn app that makes it easy to browse privately and enjo

2 votes
125 words
701 characters
0 330 4 days ago
Feb 19th, 2019
public DISCORD IN PUDUCHERRY
This round of conflict between Puducherry Chief Minister V. Narayanasamy and Lt.

0 votes
467 words
2782 characters
0 189 4 days ago
Feb 19th, 2019
public Philosophy: Who Needs It (1/3)
Since I am a fiction writer, let us start with a short short story. Suppose that

2 votes
1329 words
7452 characters
2 43 4 days ago
Feb 19th, 2019
public 취업 성공 여부에 따른 계획
취업 준비생들을 대상으로 취업 성공 여부에 따른 계획에 대

0 votes
72 words
289 characters
0 5 4 days ago
Feb 19th, 2019
public Clouds - a poem
Clouds can be a joyful hue, Clouds can have a sad cue, They might race, Or th

2 votes
24 words
121 characters
0 232 4 days ago
Feb 19th, 2019
public 행복한 삶을 위한 필수 조건
10~30대의 사람들을 대상으로 행복한 삶의 필수 조건에 대해

0 votes
73 words
318 characters
0 1 4 days ago
Feb 19th, 2019
public Makkelijk te doen
ik weet niet wat er aan de hand is in de wereld maar alles gaat fout deze test

0 votes
66 words
309 characters
0 29 4 days ago
Feb 19th, 2019
public Thư Pháp- Nguyễn Duy Hùng
Thư pháp ngàn năm núi cao sông dài phác họa hình nước non Thư ph

0 votes
142 words
672 characters
0 88 4 days ago
Feb 19th, 2019
public Sự chân thành
Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn Tình nặng tình sâu tình vẫn tan R

0 votes
98 words
468 characters
0 113 4 days ago
Feb 19th, 2019
public BUDDHA ACADEMY TIKAMGARH (MP) || ☺ || 17th_Feb_1Shift_CPCT_QP English_Typing
The biggest problem of global warming is undoubtedly a huge water depreciation o

4 votes
472 words
2666 characters
2 398 4 days ago
Feb 19th, 2019
public BUDDHA ACADEMY TIKAMGARH (MP) || ☺ || 17th_Feb_2Shift_CPCT_QPEnglish Typing
Healthy lifestyle is the need of the hour. While it came easy to the earlier gen

1 votes
452 words
2472 characters
0 305 4 days ago
Feb 19th, 2019
public जय जयकार की महिमा
जय जयकार की महिमा अपरम्‍पार है

0 votes
71 words
343 characters
1 329 4 days ago
Feb 19th, 2019
public BUDDHA ACADEMY TIKAMGARH (MP) || ☺ || 17th_Feb_2Shift_CPCT_QPHindi_Typing
बन्‍द कमरे में बार-बार सांस ले

0 votes
434 words
2212 characters
0 494 4 days ago
Feb 19th, 2019
public BUDDHA ACADEMY TIKAMGARH (MP) || ☺ || 17th_Feb_1Shift_CPCT_QPHindi_Typing
घर को सजाने के लिये फूलों और पौ

0 votes
426 words
2086 characters
0 405 4 days ago
Feb 19th, 2019
public BUDDHA ACADEMY TIKAMGARH (MP) || ☺ || 16th_Feb_2Shift_CPCT_QPHindi_Typing
खुशियां हर किसी के जीवन में बह

0 votes
425 words
2099 characters
0 247 4 days ago
Feb 19th, 2019
public BUDDHA ACADEMY TIKAMGARH (MP) || ☺ || 16th_Feb_1Shift_CPCT_QPHindi_Typing
नींद हम सभी के जीवन का एक अभिन्

0 votes
452 words
2107 characters
0 328 4 days ago
Feb 19th, 2019
public यू पी पुलिस गौरव चैलेंज 2 6393703507
सभापति महोदय, सार्वजनिक वितरण

0 votes
322 words
1870 characters
1 39 4 days ago
Feb 19th, 2019
public यू पी पुलिस गौरव चलेंज 6393703507
भाईयों और बहनों आप सभी से अनुर

1 votes
525 words
2613 characters
2 134 4 days ago
Feb 19th, 2019
public Verkefni 14
Sumarið eftir gengu skip frá Íslandi til Noregs. Þá fréttist að Ísland v

0 votes
94 words
549 characters
0 7 4 days ago
Feb 19th, 2019
public GS Hà Huy Khoái: 'Giỏi toán không phải là giải được nhiều…
Ngày 9/12, tại Ngày hội Toán học mở TP HCM, GS Hà Huy Khoái (nguyê

0 votes
566 words
2597 characters
0 15 4 days ago
Feb 19th, 2019
public Importance of internet
Internet is the most important platform of knowledge in this world. This is the

2 votes
35 words
197 characters
0 285 4 days ago
Feb 19th, 2019
public Khám phá đất nước và con người Hàn Quốc
Hàn Quốc là một quốc gia hiện đại, song song đó vẫn luôn tồn

0 votes
179 words
801 characters
0 15 4 days ago
Feb 19th, 2019
public BUDDHA ACADEMY TIKAMGARH (MP) || ☺ || CPCT Admission Open
जैविक भोज्‍य पदार्थ वे भोज्‍य

0 votes
477 words
2544 characters
0 212 4 days ago
Feb 19th, 2019
public BUDDHA ACADEMY TIKAMGARH (MP) || ☺ || CPCT Admission Open
One was the brouhaha concerning the Reserve Bank of India (RBI), and a perceived

1 votes
362 words
2285 characters
1 340 4 days ago
Feb 19th, 2019