eng
competition

Text Practice Mode

language filter:
State Title
Rating Textlength
completed Age
public BANSOD COMPUTER TYPING INSTITUTE CHHINDWARA M.P.
In what can charitably be called a quirk of democracy, Ranil Wickremesinghe was

0 votes
378 words
2308 characters
1 97 2 days ago
May 16th, 2022
public बंसोड टायपिंग इन्‍स्‍टीट्यूट…
गांव में एक बुढ़ा व्‍यक्ति रहत

0 votes
250 words
1162 characters
0 292 2 days ago
May 16th, 2022
public Sách tứ đại quyền lực - apple, amazon, google, facebook
Chương 3: APPLE Tháng 12 năm 2015, tại San Bernardio, bang Calofornia, m

0 votes
607 words
2752 characters
1 12 2 days ago
May 16th, 2022
public Pop singer Charlotte Bond talks about licing in London
I live in the centre of London. I love it because there's always something happe

1 votes
252 words
1279 characters
5 356 2 days ago
May 16th, 2022
public Công trình phương hướng tuổi thơ thương trường tươi người…
công trình phương hướng tuổi thơ thương trường tươi người r

0 votes
61 words
344 characters
1 176 2 days ago
May 16th, 2022
public Một cội cây rừng - Người nội trợ - Thiền sư Ajahn Chah
Đừng có thái độ như người nội trợ rửa chén với khuôn mặt

4 votes
109 words
474 characters
2 186 2 days ago
May 16th, 2022
public IU/i-lander "Into the i-land"
I got pushed 떠밀려 왔어 오래도 찾아 헤맨 꿈의 문 앞에 내

1 votes
323 words
1310 characters
1 2 2 days ago
May 16th, 2022
public Tìm cảm hứng cho mỗi ngày
Cảm hứng là một trong những động cơ tốt nhất và nó có thể

1 votes
68 words
305 characters
1 112 2 days ago
May 16th, 2022
public बंसोड कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इन्‍स्‍टीट्यूट…
कांग्रेस का चिंतन शिविर संपन्

2 votes
432 words
2172 characters
1 320 2 days ago
May 16th, 2022
public Experience the hardest to test your caliber
Mia Khalifa titled with Khalifa is a girl,but Methionylglutamin is a disabled gi

1 votes
110 words
960 characters
5 97 2 days ago
May 16th, 2022
public Bài hát Chưa Bao Giờ - Hà Anh Tuấn
trong cơn mưa đêm nhẹ như gió trôi qua không gian và nguôi lắng d

0 votes
171 words
781 characters
1 81 2 days ago
May 16th, 2022
public साँई कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इंस्‍टीट्यूट…
सरकार की ओर से खान-पान में मिला

1 votes
349 words
1836 characters
0 500 2 days ago
May 16th, 2022
public BUDDHA ACADEMY TIKAMGARH (MP) || ☺ || ༺•|✤ आपकी सफलता…
एक राजा बहुत ही बुद्धिमान था।

1 votes
465 words
2121 characters
0 316 2 days ago
May 16th, 2022
public THẾ GIAN RỘNG LỚN, HÀ CỚ GÌ CỐ CHẤP NẮM CHẶT MỘT NGƯỜI…
Sự cố chấp luôn đến từ tình yêu, sự đau khổ cũng vì yêu m

0 votes
777 words
3518 characters
0 55 2 days ago
May 16th, 2022
public SHREE BAGESHWAR ACADEMY TIKAMGARH (M.P.) Contact- 8103237478
एक समय की बात है, एक राज्‍य में

1 votes
317 words
1509 characters
1 289 2 days ago
May 16th, 2022
public SAI COMPUTER TYPING INSTITUTE, GULABARA CHHINDWARA (M.P.) CPCT ADMISSION OPEN…
There are seven wonders in this world, one of which is also Taj Mahal. The Taj M

0 votes
472 words
2457 characters
5 504 2 days ago
May 16th, 2022
public साँई कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इंस्‍टीट्यूट…
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मुख

1 votes
402 words
2057 characters
1 223 2 days ago
May 16th, 2022
public Shivani Short Hand Typing Center Morena mob:-8871426000
A perusal of Schedule-III of the Rules of 2004 also shows that all the posts men

0 votes
342 words
1954 characters
2 235 2 days ago
May 16th, 2022
public SSC CHSL 2018 typing test
Stretching specific tendon or muscle can improve the elasticity of muscles, whic

2 votes
299 words
1764 characters
7 340 2 days ago
May 16th, 2022
public A Simple Paragraph - Tree Rings
In areas with seasonal climate, wood may have light and dark rings. In temperate

3 votes
62 words
331 characters
6 618 2 days ago
May 15th, 2022
public Testo di prova iniziale
ehi sono andato a mangiare un gelato alla fragola ieri sera alle dieci

0 votes
14 words
71 characters
0 167 2 days ago
May 15th, 2022
public Try type this
I'm here to talk if you're running your mouth full of lies gofio load ego trimm

3 votes
68 words
329 characters
2 359 3 days ago
May 15th, 2022
public Gia đình trong mỗi chúng ta
Là nơi mỗi người sinh ra và lớn lên. Cho dù có ở chân trời gó

1 votes
56 words
233 characters
1 141 3 days ago
May 15th, 2022
public neighbor a good one
Today, I'd like to talk about some requirements that a good neighbor must posses

1 votes
118 words
644 characters
1 329 3 days ago
May 15th, 2022
public The silicon valley
Silicon Valley, Industrial region, west-central California. Roughly bounded by S

0 votes
1125 words
7563 characters
5 25 3 days ago
May 15th, 2022