eng
competition

Text Practice Mode

language filter:
State Title
Rating Textlength
completed Age
public 1234556789931
El texto descriptivo, en este caso un retrato de una persona, provoca en el rece

1 votes
86 words
519 characters
0 29 9 days ago
Jul 27th, 2020
public Treasure Island - The shore
The appearance of the island when I came on deck next morning was altogether cha

3 votes
456 words
2463 characters
3 38 9 days ago
Jul 27th, 2020
public costruire costruire costruire costruire costruire costruire costruire
costruire costruire costruire costruire costruire costruire costruire costruire

0 votes
57 words
560 characters
0 31 9 days ago
Jul 27th, 2020
public Danh nghĩa tình yêu chẳng qua chỉ để thỏa mãn dã tâm của bạn-…
nhiều lúc người thân hay người yêu của chúng ta sẽ yêu thương

2 votes
109 words
491 characters
2 117 9 days ago
Jul 27th, 2020
public साँई टायपिंग इंस्‍टीट्यूट गुलाबरा…
वर्तमान में जीना ही वास्‍तविक

1 votes
453 words
2151 characters
3 84 9 days ago
Jul 27th, 2020
public SAI TYPING INSTITUTE, GULABARA CHHINDWARA (M.P.) MOB. NO.9098909565 Director…
Dr. Kalam showed this statement in his personal life. He shone like the sun afte

1 votes
427 words
2587 characters
3 35 9 days ago
Jul 27th, 2020
public w based words
we wo we wo we wo we wo we wo we wo we wo we wo we wo we wo we wo we wo wab wad

0 votes
410 words
2432 characters
0 2 9 days ago
Jul 27th, 2020
public Em vẫn chưa về ✔
Đồng hồ vừa tích tắc Chỉ đến số 12 giờ Sao giấc ngủ đ

1 votes
226 words
927 characters
2 23 9 days ago
Jul 27th, 2020
public Tenemos que ser felices
Un día cualquiera cuando te levantas, debes ser feliz y agradecer por lo que ti

2 votes
275 words
1419 characters
0 53 9 days ago
Jul 27th, 2020
public Thay tôi yêu cô ấy ✔
Ngày hôm nay cô ấy Chẳng quan tâm gì mấy Chỉ cần một người

1 votes
163 words
718 characters
4 52 9 days ago
Jul 27th, 2020
public part 6 of my story, jj
so summer is almost over and I've have been having lots of fun over at my moms

0 votes
412 words
1931 characters
1 0 9 days ago
Jul 27th, 2020
public 뮤지컬 웃는 남자 - 그 눈을 떠
경들 부족함 없이 다 갖춘 분들 경들 나 여기 진실을 외칩

0 votes
165 words
565 characters
0 9 9 days ago
Jul 27th, 2020
public एक पाती आलस्य के नाम
मेरे प्रिय आलस्य! मैंने जब से ह

0 votes
346 words
1667 characters
0 24 10 days ago
Jul 27th, 2020
public व्‍यक्तित्‍व की पहचान
एक बार महाराजा विक्रमादित्‍य

1 votes
284 words
1485 characters
0 18 10 days ago
Jul 27th, 2020
public The big bros
The big bros are the one that manufactures the big bro company of the magnificen

3 votes
133 words
758 characters
3 75 10 days ago
Jul 27th, 2020
public (Trích thơ) ĐẤT NƯỚC - Nguyễn Khoa Điềm, Mặt đường khát…
Đất là nơi anh đến trường Nước là nơi em tắm Đất Nước

2 votes
411 words
1872 characters
2 30 10 days ago
Jul 27th, 2020
public ppppppppppp
pháp luật phương hướng pháp luật phương hướng pháp luật phư

0 votes
227 words
1257 characters
1 1 10 days ago
Jul 27th, 2020
public Love and Time (Credit)
Once upon a time, there was an island where all the feelings lived: Happiness, S

4 votes
284 words
1544 characters
9 70 10 days ago
Jul 27th, 2020
public Человек человек человек....
Человек человек человек человек человек че

1 votes
715 words
5712 characters
0 1 10 days ago
Jul 26th, 2020
public die die die die
die die die die

16 votes
4 words
15 characters
3 2954 10 days ago
Jul 26th, 2020
public Em chẳng sao mà ✔
Có lẽ hôm nay em không hề muốn Nhưng chuyên tình yêu chúng ta đa

1 votes
178 words
777 characters
1 42 10 days ago
Jul 26th, 2020
public SAI TYPING INSTITUTE, GULABARA CHHINDWARA (M.P.) MOB. NO.9098909565 Director…
On 26 July 1999, the Indian Army successfully liberated India's land from the cl

1 votes
428 words
2512 characters
4 46 10 days ago
Jul 26th, 2020
public हिन्‍दी टाइपिंग टेस्‍ट
काल चक्र सदा अपनी चाल से बेराे

1 votes
275 words
1453 characters
1 39 10 days ago
Jul 26th, 2020
public My first order9
Faced with large number of writ petitions challenging the land acquisition by f

2 votes
464 words
2825 characters
0 32 11 days ago
Jul 26th, 2020
public burung gagak yang kesepian
Seekor elang menukik ke bawah dengan sayapnya yang kuat. Dia kemudian mencengker

4 votes
123 words
873 characters
2 124 11 days ago
Jul 26th, 2020