eng
competition

Text Practice Mode

language filter:
State Title
Rating Textlength
completed Age
public Hành động tinh tế P1
Hành động giúp nam giới tinh tế hơn 1: Đẩy ghế vào sau khi đã

0 votes
327 words
1373 characters
0 23 6 days ago
May 30th, 2023
public SAI COMPUTER TYPING INSTITUTE, GULABARA CHHINDWARA [M.P.] CPCT ADMISSION OPEN…
The use of solar panels is increasing, and state support is increasing. When con

1 votes
436 words
2888 characters
2 226 6 days ago
May 30th, 2023
public penilaian individual
halo bing kenapa bang al sering di sebut streamer skizo alasan kenapa bang

0 votes
349 words
2359 characters
0 42 6 days ago
May 30th, 2023
public phân tích từ ấy của tố hữu
Trong nền văn học Việt Nam, Tố Hữu được mệnh danh là cánh chi

0 votes
1182 words
5268 characters
0 10 6 days ago
May 30th, 2023
public साँई कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इंस्‍टीट्यूट…
महंगाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही ह

0 votes
378 words
1939 characters
2 155 6 days ago
May 30th, 2023
public BANSOD COMPUTER TYPING INSTITUTE CHHINDWARA (M.P-) MOB. NO. 8982805777
By this order Order 23 Rule 1 is being disposed of under the application submitt

1 votes
379 words
2161 characters
0 254 6 days ago
May 30th, 2023
public बंसोड कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इन्‍स्‍टीट्यूट…
इस तर्क को स्‍वीकार करना कठिन

0 votes
374 words
1882 characters
0 193 6 days ago
May 30th, 2023
public बंसोड कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इन्‍स्‍टीट्यूट…
एक था रौनक। जैसा नाम वैसा रूप।

0 votes
559 words
2646 characters
0 184 6 days ago
May 30th, 2023
public BANSOD COMUPTER TYPING INSTITUTE CHHINDWARA M.P.
According to the doctor's opinion, the death of the deceased was due to cardiore

0 votes
466 words
2538 characters
0 186 6 days ago
May 30th, 2023
public SAI COMPUTER TYPING INSTITUTE, GULABARA CHHINDWARA [M.P.] CPCT ADMISSION OPEN…
A boy lived in a small village. The financial condition of his house was very we

1 votes
320 words
1743 characters
2 315 6 days ago
May 30th, 2023
public साँई कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इंस्‍टीट्यूट…
एक बार गॉंव के दो व्‍यक्तियों

0 votes
395 words
1958 characters
1 122 6 days ago
May 30th, 2023
public ayah dan putri
Perlahan kutatap kembali bingkai photo kecil itu. Ah, sudah lama sekali kenangan

0 votes
156 words
1112 characters
0 31 6 days ago
May 30th, 2023
public Shivani Short Hand Typing Center 8120242513
economical criteria as well as quantitative and qualitative aspects of each alte

0 votes
368 words
2580 characters
0 105 6 days ago
May 30th, 2023
public Perplexing Typist's Challenge: Dancing with Complex Text"
Exquisite jumbled perplexity vexes zealous typists. Quick waltzes jazz up foxy b

0 votes
105 words
771 characters
1 17 7 days ago
May 29th, 2023
public Challenging text for typing:
The quick brown fox jumps over the lazy dog. Pack my box with five dozen liquor

2 votes
100 words
571 characters
6 313 7 days ago
May 29th, 2023
public BUDDHA ACADEMY TIKAMGARH (MP) || ☺ || ༺•|✤ सभी प्रतियोगी…
न्‍यायालय फीस लेबल या लेबलों क

0 votes
143 words
785 characters
0 218 7 days ago
May 29th, 2023
public yaktım gemilerimi
yaredir sinede eski sevgili eski sevgili eski günler hayata baksana takmıyor

1 votes
172 words
1170 characters
0 18 7 days ago
May 29th, 2023
public The Brave Ryan
Once upon a time, in a small village nestled among lush green hills, there lived

1 votes
525 words
3307 characters
2 189 7 days ago
May 29th, 2023
public SAI COMPUTER TYPING INSTITUTE, GULABARA CHHINDWARA [M.P.] CPCT ADMISSION OPEN…
Once upon a time there was a dessert named Sohan in Dinpur village. His sweets s

1 votes
364 words
1835 characters
3 284 7 days ago
May 29th, 2023
public The Jat Regiment
This is simply because folk traditions, especially in Punjab, Gujarat, Rajasthan

0 votes
383 words
2227 characters
0 124 7 days ago
May 29th, 2023
public luyện tốc độ 60
Muốn thành công thì khao khát thành công phải lớn hơn nỗi sợ b

1 votes
70 words
310 characters
0 364 7 days ago
May 29th, 2023
public luyện tốc độ 59
Trong những nhà phê bình hiện có, vĩ đại nhất, chính xác nhất,

0 votes
79 words
353 characters
1 106 7 days ago
May 29th, 2023
public luyện tốc độ 58
Trong những nhà phê bình hiện có, vĩ đại nhất, chính xác nhất

0 votes
53 words
238 characters
0 78 7 days ago
May 29th, 2023
public luyện tốc độ 57
Cuộc sống và thời gian là hai người thầy tốt nhất. Cuộc sốn

0 votes
86 words
374 characters
0 83 7 days ago
May 29th, 2023
public luyện tốc độ 56
Nếu thời gian là thứ đáng giá nhất, phí phạm thời gian hẳn ph

0 votes
64 words
286 characters
0 55 7 days ago
May 29th, 2023