eng
competition

Text Practice Mode

Rättstavning eller inte?

created Feb 13th, 22:29 by SEspeedwriter


0


Rating

63 words
17 completed
00:00
Alla vi som skapar text, det är viktigt att vi stavar rätt annars skapar vi onödiga svårigheter för dem som testar att skriva våra texter. Har vi stavat fel och de andra försöker skriva snabbt och inte stavar det felstavade ordet som författaren utan egentligen stavar ordet korrekt blir det "fel" enligt datorn, och inte snabbt som vederbörande verkligen kan göra det.
 

saving score / loading statistics ...