eng
competition

Text Practice Mode

(tôi) ĐI TRÚ ĐÔNG - ngọt

created Mar 25th, 19:41 by


0


Rating

197 words
29 completed
00:00
Nốt hôm nay rồi thôi
Nốt bài này tôi không hát thêm một lời
Hỡi quán bar chật chội
Hỡi tháng mưa ngập lội
Tôi đi trú đông
Muốn đi đóng cửa cài then
quá mệt mỏi để nhìn xem "lại nữa đây?"
Ngoài được những lo toan ngày thường
Bỏ quên nơi đầu giường
Rồi đi ngủ đây
Thú vui đô thị
Thiết tha chi
Nếu em không đi cùng tôi
Chớ lay tôi dậy
Để tôi nằm đây
Mỗi khi em nằm cạnh tôi
Ngủ đi thôi, nhé
Nhớ khi đông lại về quanh đây
Nhớ khi ta lại cùng nhau tìm chút hương thơm
Bỏ qua cơn tham vọng
Bỏ qua những quan trọng
Rồi đi trú đông
Thú vui đô thị
Thiết tha chi
Nếu em không đi cùng tôi
Chớ lay tôi dậy
Để tôi nằm đây
Mỗi khi em nằm cạnh tôi
Ngủ đi thôi, nhé
Ước cho nay ngày mai
Ước cho mai ngày kia đều giống nhau
Bình yên
Để yêu thương mọi người
Dẫu đơn trọn đời
đơn với nhau
Thôi đi ngủ đây!
Tôi đi trú đông

saving score / loading statistics ...