eng
competition

Text Practice Mode

trích "lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc sảo" - Mộ Nhan Ca

created Jul 20th, 09:53 by Nghiên Nhi Chung


0


Rating

63 words
66 completed
00:00
tưởng tốt bụng hóa ra nhu nhược
nếu bạn đã quen chịu thiệt
đã quen im lặng
đã quen để mình ấm ức
đã quen nhận lời mọi người
thì bạn sẽ quên mất thật ra bạn thể thái độ
thể quan điểm
thể năng lực  
thể sống cuộc sống bạn mong muốn

saving score / loading statistics ...