eng
competition

Text Practice Mode

deprem ile alakalı yazı yazma testi

created Wednesday April 07, 15:49 by youngboss


1


Rating

160 words
17 completed
00:00
Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak
ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri
ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “DEPREM” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle
ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan
tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde
yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının
yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve
yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile
ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “SİSMOLOJİ”
denir.
Dünyanın yapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik
çalışmalar sonucu elde edilen verilerin desteklediği bir
yeryüzü modeli bulunmaktadır. Bu modele göre, yerkürenin
dış kısmında yaklaşık 70-100 km. kalınlığında oluşmuş bir
taşküre (Litosfer) vardır. Kıtalar ve okyanuslar bu taşkürede
yer alır. Litosfer ile çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2.900
km olan kuşağa Manto adı verilir. Manto’nun altındaki
çekirdeğin Nikel-Demir karışımından oluştuğu kabul
edilmektedir. Yerin, yüzeyden derine gidildikçe ısının arttığı
bilinmektedir. Enine deprem dalgaların yerin çekirdeğinde
yayılamadığı olgusundan giderek çekirdeğin sıvı bir ortam
olması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

saving score / loading statistics ...