eng
competition

Text Practice Mode

Phố Sài Gòn

created Apr 14th, 03:31 by BlackBold


1


Rating

59 words
76 completed
00:00
Mình Sài Gòn bao bận nhưng đặc biệt không nhớ nổi một con đường. Đi đâu cũng kêu taxi... Ra tới cổng sân bay chỉ biết duy nhất hướng quẹo phải, xuôi đường Nguyễn Văn Trỗi, qua cầu Công vào trung tâm... Còn sau đó. Phố dọc ngang thế nào chịu... 2014.

saving score / loading statistics ...