eng
competition

Text Practice Mode

NẾU BẠN BUỒN...

created Apr 24th, 12:53 by DieuLinh123


1


Rating

24 words
319 completed
00:00
Nếu buồn hãy ngước nhìn lên bầu trời, rộng lớn như vậy, nhất định thể bao dung mọi tủi hờn của bạn

saving score / loading statistics ...