eng
competition

Text Practice Mode

CHÚNG TA ĐỀU DỰA VÀO NGƯỜI KHÁC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU VÀ BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC

created May 28th, 03:49 by NamKhnh1984231


11


Rating

337 words
182 completed
00:00
Chúng ta đều dựa vào người khác để đạt được mục tiêu biến ước thành hiện thực.
Không một ai thể thành công lâu dài nếu không duy kết nối được người khác giúp đỡ. Không sớm thì muộn, những kẻ độc cũng sẽ đạt đến cực hạn sự nghiệp sẽ chững lại.
Cố gắng xây dựng sự nghiệp thành công không màng đến một mạng lưới quan hệ mạnh giống như xây nhà không dùng cát. Nền móng của bạn sẽ yếu dần theo thời gian cuối cùng bạn sẽ nhận ra mình chìm dần chìm dần
Nhưng chính xác cái đã khiến việc kết nối quan trọng đến vậy?
Nghe thì vẻ đương nhiên thế, nhưng phải nhấn mạnh những mối quan hệ nhân mở ra những cánh cửa. Một nghiên cứu kinh điển đã chỉ ra rằng trong cuốn sách Làm thế nào để xin được việc viết trong 282 người đàn ông tham gia khảo sát thì 56% đã việc nhờ người quen, trong khi chỉ 19% xin được việc thông qua quảng cáo việc làm 10% nhờ những sáng kiến của họ tính ứng dụng.
Điều này hoàn toàn chính xác trong thời điểm suy thoái kinh tế, tỉ lệ biến đổi nhân sự tính bất ổn của công việc cao, xây dựng mạng lưới càng quan trọng hơn bao giờ hết. Những người giỏi kết nối hiếm khi gặp khó khăn khi tìm việc.
Chúng ta đang làm việc trong một thế giới không ngừng thay đổi. Một trợ của ngày hôm nay thể trở thành CEO vào ngày mai. Nếu bạn được nhiều người biết đến quan trọng hơn được nhiều người yêu mến, nếu bạn cho người khác thấy bạn hào phóng, thân thiện hay giúp đỡ người khác thì cuối cùng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

saving score / loading statistics ...