eng
competition

Text Practice Mode

Này ! Chúc bạn một ngày vui vẻ !

created Wednesday September 15, 06:27 by HngHn1


4


Rating

49 words
338 completed
00:00
Hãy nghĩ về tất cả những đẹp xinh trên thế giới này bạn thể đã không được chiêm ngưỡng nếu bạn lỡ cho phép mình ngừng chiến đấu;
nếu bạn lỡ cho phép mình từ bỏ.
- Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn, Bianca Sparacino

saving score / loading statistics ...