eng
competition

Text Practice Mode

Một ngày trôi qua với cái nhìn tích cực.

created Jul 9th, 01:23 by Sir Jaime


4


Rating

67 words
417 completed
00:00
Mỗi ngày, bạn hãy ghi lại những điều mình đã học được, đã làm được, đã trưởng thành hơn. Điều đầu tiên bạn cần làm không phải phản tỉnh chính mình tạo cho mình một thói quen nhìn nhận lại một ngày của bản thân với cái nhìn tích cực. Ban đầu bạn thể không quen nhưng dần dần bạn sẽ làm được.

saving score / loading statistics ...