eng
competition

Text Practice Mode

bài văn về tình yêu

created Friday August 05, 13:41 by hoàng phan hữu


1


Rating

63 words
526 completed
00:00
chúng tôi quân nhân trong quân đội nhân dân việt nam xin thề 1 hy sinh tất cả hội chủ nghĩa độc lập tự do hạnh phúc 2 tuyệt đối thực hiện mọi mệnh lệnh của cấp trên khi nhận bất cứ nhiệm vụ đều tận tâm tận lực đều thi hành nhanh chóng vào chính xác...
 

saving score / loading statistics ...