eng
competition

Text Practice Mode

Leggen, liggen Hangen, hangen

created Sep 21st, 14:09 by Pleaseenter yourfullname


1


Rating

142 words
25 completed
00:00
Ik leg de lakens op het bed. Jullie moeten nu je pen neerleggen. Ze gaan hier een nieuwe weg leggen. Er liggen schone lakens op het bed. Liggen de pennen allemaal op tafel? Hoe lang ligt die nieuwe weg er nu al? Waar heb je die rapporten neergelegd? Leggen jullie je pennen nu maar neer.
Ik hang deze foto boven mijn buro. Die foto hangt boven mijn buro. Zullen we het schilderij hier ophangen? Die man heeft zich opgehangen.
Erik gaat even op de bank liggen. Komt u binnen. Gaat u hier maar zitten. Het publiek ging staan om te applaudiseren.  
Hoe laat sta je morgen op? Wilt u voor het slotlied opstaan? Als ik dat examen niet haal, dan hang ik! Hij hangt altijd in kroegen rond. Zij hangt de hele avond voor de televisie. Hang niet zo in je stoel!

saving score / loading statistics ...