eng
competition

Text Practice Mode

HÃY ĐỂ TỚ ÔM CẬU

created May 20th, 17:37 by Yeonie


4


Rating

74 words
340 completed
00:00
Tớ ôm cậu, vào những ngày mưa giông, sấm chớp nổ vang trời. Cậu sẽ không phải giật mình, thu mình vào một góc.  
Tớ ôm cậu, vào những ngày cậu cảm thấy mệt mỏi. Dựa vào tớ, để muộn phiền được tan biến.  
Tớ ôm cậu, vào những lúc cậu lo sợ. Tớ mong rằng, cậu sẽ cảm thấy an toàn trong vòng tay của tớ.  
Hãy để tớ ôm cậu, được không?

saving score / loading statistics ...