eng
competition

Azerbaijani Translation

Please read the "About the translation-system" and "Step by step"-section on the Translation Mainpage first

Copy the whole file!

Copy the whole text-section, for example "main.po", into your email program (for example: GMail), even if it already has translated parts and even if you only want to translate a couple of lines. After you translated the text or parts of it, send it to [email protected] - please make sure that if you send me multiple translations, that each one has its own file (not all in one).

File "competition.po"

msgid "Typing Competition"msgstr "Çap yarışması" 
msgid "Create Game"msgstr "Oyun yarat" 
msgid "Join Game"msgstr "Oyuna qoşul" 
msgid "Result"msgstr "Nəticə" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Söz dəqiqədə: 1 söz 5 düymə vuruşuna bərabərdir" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Söz dəqiqədə (SD)" 
msgid "Correct words"msgstr "Düzgün sözlər" 
msgid "Wrong words"msgstr "Səhv sözlər" 
msgid "Can you type faster than your friends?"msgstr "Dostlarından cəld çap edə bilirsinizmi?" 
msgid "Just type the text in the box, you have 1 minute to type as many words as possible."msgstr "Sahədəki sözləri çap edin, mümkün qədər çox söz çap etməyə 1 dəqiqə vaxtınız var." 
msgid "You and your friends all get the same text and only your highest score counts, so if you are not satisfied with your score, just try again. Try to reach the first place before the competition ends."msgstr "Siz və dostlarınız eyni sözlər çap etməlisiniz və sizin ən böyük nəticəniz saxlanılır, əgər nəticədən razı deyilsinizsə, yenidən cəhd göstərə bilərsiniz. Çalışın birinci yeri tutasınız.” 
msgid "Invite your friends"msgstr "Invite your friends" 
#Facebook Share Title
msgid "Typing Competition 10FastFingers.com"msgstr "10FastFingers.com çap yarışması" 
#Twitter Share Text
msgid "Are you faster than me, lets find out"msgstr "Gəlin aydınlaşdıraq, kim cəlddir" 
#Email Share Subject
msgid "Who can type faster"msgstr "Kim daha cəld çap edə bilər" 
#Email Share Body/Message
msgid "Lets have a fun typing battle"msgstr "Çap rəqabətindən həzz alaq" 
msgid "Create a new Competition"msgstr "Yeni yarış yarat" 
#Create new Competition Button
msgid "Go"msgstr "Başla" 
msgid "<a href=\"/login\">Login</a> to save your score"msgstr "<a href=\"/login\">Login</a> to save your score" 
#Competition ends in
msgid "ends in"msgstr "bitir" 
#competition details. VAR: tests taken by users | number of participants
msgid "<span id=\"tests-taken\">%s</span> tests taken by <span id=\"count-competitors\">%s</span> competitors"msgstr "<span id=\"tests-taken\">%s</span> tests taken by <span id=\"count-competitors\">%s</span> competitors" 
msgid "Username"msgstr "İstifadəçi adı" 
msgid "ago"msgstr "əvvəl" 
msgid "Start a Typing Competition"msgstr "Çap yarışmasını başla" 
msgid "Create a private competition by activating the checkbox"msgstr "Özəl yarışma yaratma üçün quş qoyun" 
msgid "(No one will be able to see the competition, unless you share the url)"msgstr "(url-i bölüşməsəniz heç kim yarışmanı görə bilməyəcək)" 
msgid "Pick your language, then press the Button"msgstr "Dilinizi seçin və düyməni basın" 
msgid "Participants"msgstr "İştirakçılar" 
msgid "Tests taken"msgstr "Test keçirilib" 
msgid "Time left"msgstr "Keçmiş vaxt" 
#Join Competition Button
msgid "Join"msgstr "Qoşul" 
msgid "You have to be <a href=\"/login\">logged in</a> to create a Competition."msgstr "You have to be <a href=\"/login\">logged in</a> to create a Competition." 
#Competition Facebook Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://apps.facebook.com/ten_fast_fingers/competition/%s&t=Typing Competition 10FastFingers.com\" target=\"_blank\" id=\"facebook\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://apps.facebook.com/ten_fast_fingers/competition/%s&t=Typing Competition 10FastFingers.com\" target=\"_blank\" id=\"facebook\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Twitter Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"http://twitter.com/home?status=Are you faster than me, lets find out: https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"twitter\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"http://twitter.com/home?status=Are you faster than me, lets find out: https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"twitter\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Google Plus Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"google\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"google\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Email Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"mailto:?subject=Who is the fastest typer&body=Lets have a fun typing competition:\n\n https://10fastfingers.com/competition/%s\" id=\"email\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"mailto:?subject=Who is the fastest typer&body=Lets have a fun typing competition:\n\n https://10fastfingers.com/competition/%s\" id=\"email\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition URL Share Link. VAR: competition-hash | competition-hash
msgid "Start: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"msgstr "Start: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>" 
msgid "Can you type faster than your friends? Everybody gets the same text and only your highest score counts, try to reach the first place before the competition ends."msgstr "Dostlarınızdan daha cəld çap edə bilirsiniz? Hər kəs eyni sözlər çap etməlidir və sizin ən böyük nəticəniz saxlanılır. Çalışın birinci yeri tutasınız." 
msgid "Competition finished. You can create a new one, just click on the button."msgstr "Yarışma bitmişdir. Düyməyə basaraq yenisini yarada bilərsiniz" 
msgid "You participated in this Typing competition"msgstr "You participated in this Typing competition" 
msgid "Number of tests taken"msgstr "Number of tests taken" 
msgid "Competition Ranking"msgstr "Competition Ranking" 
msgid "In Competition wins are only the public competitions included"msgstr "In Competition wins are only the public competitions included" 
msgid "Wins"msgstr "Wins" 
msgid "Competitions taken"msgstr "Competitions taken" 
msgid "You can only have one active competition at a time: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"msgstr "You can only have one active competition at a time: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>" 

File "practice.po"

msgid "Typing Practice"msgstr "Typing Practice" 
msgid "Typing Practice - free games to improve your typing speed"msgstr "Typing Practice - free games to improve your typing speed" 
msgid "The Top 1000 mode helps you practice the most frequent words in the english language. Every level has 50 words in it (except for the boss level, which has 100). If you reach 50 WPM, the next level is unlocked"msgstr "The Top 1000 mode helps you practice the most frequent words in the english language. Every level has 50 words in it (except for the boss level, which has 100). If you reach 50 WPM, the next level is unlocked" 
msgid "Please login to access the Top1000 mode."msgstr "Please login to access the Top1000 mode." 
msgid "Sorry, but you haven't unlocked this level yet."msgstr "Sorry, but you haven't unlocked this level yet." 
msgid "more"msgstr "more" 
msgid "less"msgstr "less" 
msgid "<strong>Stars:</strong> The faster you type, the more stars are unlocked. For the normal levels you can unlock up to 5 stars:"msgstr "<strong>Stars:</strong> The faster you type, the more stars are unlocked. For the normal levels you can unlock up to 5 stars:" 
msgid "40 WPM = 1 Star"msgstr "40 WPM = 1 Star" 
msgid "50 WPM = 2 Stars (and also unlocks the next level)"msgstr "50 WPM = 2 Stars (and also unlocks the next level)" 
msgid "60 WPM = 3 stars"msgstr "60 WPM = 3 stars" 
msgid "80 WPM = 4 stars"msgstr "80 WPM = 4 stars" 
msgid "100 WPM = 5 stars"msgstr "100 WPM = 5 stars" 
msgid "In the boss level you can unlock up to 7 Stars, the normal 5 ones you already know and with <strong>120 WPM = 6 stars</strong> and <strong>140 WPM = 7 stars</strong>. This way you can repeat the boss level multiple times to reach 7 stars (and in the end helps you practice those words even more :D )."msgstr "In the boss level you can unlock up to 7 Stars, the normal 5 ones you already know and with <strong>120 WPM = 6 stars</strong> and <strong>140 WPM = 7 stars</strong>. This way you can repeat the boss level multiple times to reach 7 stars (and in the end helps you practice those words even more :D )." 
msgid "<strong>Hardcore Mode:</strong> The hardcore mode will be unlocked as soon as you finished the final boss level in the softcore mode with at least 50 WPM."msgstr "<strong>Hardcore Mode:</strong> The hardcore mode will be unlocked as soon as you finished the final boss level in the softcore mode with at least 50 WPM." 
msgid "The only difference between the hardcore and the softcore mode is that in the hardcore mode you have to <strong>complete each level without making a mistake</strong>. If you type a word wrong it will become red and you can still fix your mistake, but once you press space and the word was misspelled, the test will end and you have to repeat the level."msgstr "The only difference between the hardcore and the softcore mode is that in the hardcore mode you have to <strong>complete each level without making a mistake</strong>. If you type a word wrong it will become "red" and you can still fix your mistake, but once you press space and the word was misspelled, the test will end and you have to repeat the level." 
msgid "Softcore Mode"msgstr "Softcore Mode" 
msgid "Hardcore Mode"msgstr "Hardcore Mode" 
msgid "Softcore"msgstr "Softcore" 
msgid "Hardcore"msgstr "Hardcore" 
msgid "highest score"msgstr "highest score" 
msgid "40 wpm or higher"msgstr "40 wpm or higher" 
msgid "50 wpm or higher"msgstr "50 wpm or higher" 
msgid "60 wpm or higher"msgstr "60 wpm or higher" 
msgid "80 wpm or higher"msgstr "80 wpm or higher" 
msgid "100 wpm or higher"msgstr "100 wpm or higher" 
msgid "120 wpm or higher"msgstr "120 wpm or higher" 
msgid "140 wpm or higher"msgstr "140 wpm or higher" 
msgid "Beat the previous level to unlock this challenge"msgstr "Beat the previous level to unlock this challenge" 
msgid "Boss"msgstr "Boss" 
msgid "Result"msgstr "Nəticə" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Söz dəqiqədə: 1 söz 5 düymə vuruşuna bərabərdir" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Söz dəqiqədə (SD)" 
msgid "correct"msgstr "correct" 
msgid "wrong"msgstr "wrong" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Keystrokes" 
msgid "Correct words"msgstr "Düzgün sözlər" 
msgid "Wrong words"msgstr "Səhv sözlər" 
msgid "Accuracy"msgstr "Accuracy" 
msgid "time (seconds)"msgstr "time (seconds)" 
msgid "You have to get at least 50 WPM to unlock the next level, please try again :)"msgstr "You have to get at least 50 WPM to unlock the next level, please try again :)" 
msgid "Congratulations, you unlocked the next level!"msgstr "Congratulations, you unlocked the next level!" 
msgid "Next Level"msgstr "Next Level" 
msgid "Level Overview"msgstr "Level Overview" 
msgid "Level"msgstr "Level" 
msgid "This is not a keystroke counter, you will see your keystroke count after completing the text."msgstr "This is not a keystroke counter, you will see your keystroke count after completing the text." 
msgid "Character Progress"msgstr "Character Progress" 
msgid "WPM"msgstr "WPM" 
msgid "your highest score"msgstr "your highest score" 
msgid "Text Practice Mode"msgstr "Text Practice Mode" 
msgid "language filter:"msgstr "language filter:" 
msgid "All languages"msgstr "All languages" 
msgid "TOP"msgstr "TOP" 
msgid "Upcoming"msgstr "Upcoming" 
msgid "New"msgstr "New" 
msgid "My Texts"msgstr "My Texts" 
msgid "My Favorites"msgstr "My Favorites" 
msgid "Create Text"msgstr "Create Text" 
msgid "Unable to save your text, please fix the issues mentioned below."msgstr "Unable to save your text, please fix the issues mentioned below." 
msgid "Text has to be a private to perform this action."msgstr "Text has to be a private to perform this action." 
msgid "Text has to be a draft to be edited."msgstr "Text has to be a draft to be edited." 
msgid "Your draft has been saved."msgstr "Your draft has been saved." 
msgid "Your draft has been updated."msgstr "Your draft has been updated." 
msgid "Unable to update your draft."msgstr "Unable to update your draft." 
msgid "Text has to be a private to perform this action."msgstr "Text has to be a private to perform this action." 
msgid "Text is now a draft and can be edited, all results for this text have been removed"msgstr "Text is now a draft and can be edited, all results for this text have been removed" 
msgid "Text removed"msgstr "Text removed" 
msgid "Text is not a draft, only drafts can be deleted."msgstr "Text is not a draft, only drafts can be deleted." 
msgid "Text has to be a draft to be saved or published."msgstr "Text has to be a draft to be saved or published." 
msgid "Text has been saved as private."msgstr "Text has been saved as private." 
msgid "Text has been published as public."msgstr "Text has been published as public." 
msgid "Create new text"msgstr "Create new text" 
msgid "Text title"msgstr "Text title" 
msgid "Your text"msgstr "Your text" 
msgid "Text language"msgstr "Text language" 
msgid "Edit your draft"msgstr "Edit your draft" 
msgid "Please choose a descriptive title"msgstr "Please choose a descriptive title" 
msgid "At least 10 characters"msgstr "At least 10 characters" 
msgid "Save Draft"msgstr "Save Draft" 
msgid "Warning"msgstr "Warning" 
msgid "Your text is currently in <strong>private</strong>-state. If you want to edit your text, you must set it to <strong>draft</strong>-state.<br> When changing to draft-state <strong>all your results will be deleted</strong>. This action can not be undone!"msgstr "Your text is currently in <strong>private</strong>-state. If you want to edit your text, you must set it to <strong>draft</strong>-state.<br> When changing to draft-state <strong>all your results will be deleted</strong>. This action can not be undone!" 
msgid "Go back to text"msgstr "Go back to text" 
msgid "or"msgstr "or" 
msgid "Delete results and change text-state to draft"msgstr "Delete results and change text-state to draft" 
msgid "make changes, fix grammar etc."msgstr "make changes, fix grammar etc." 
msgid "edit draft"msgstr "edit draft" 
msgid "Only you and the people you share the url with will be able to see this text. The text can be edited afterwards, but your progress will be erased."msgstr "Only you and the people you share the url with will be able to see this text. The text can be edited afterwards, but your progress will be erased." 
msgid "save text (private)"msgstr "save text (private)" 
msgid "Everyone will be able to see this text. This can't be undone and you won't be able to edit or delete the text afterwards!"msgstr "Everyone will be able to see this text. This can't be undone and you won't be able to edit or delete the text afterwards!" 
msgid "publish text (public)"msgstr "publish text (public)" 
msgid "Are you sure?"msgstr "Are you sure?" 
msgid "This will delete the draft. If you just want to add/edit/remove parts of the text, use the [edit draft] option."msgstr "This will delete the draft. If you just want to add/edit/remove parts of the text, use the [edit draft] option." 
msgid "delete draft"msgstr "delete draft" 
msgid "Congratulations, you scored %s points!"msgstr "Congratulations, you scored %s points!" 
msgid "You completed this test %s time(s)."msgstr "You completed this test %s time(s)." 
msgid "You finished this test in <strong>%s</strong> seconds with an accuracy of <strong>%s</strong>"msgstr "You finished this test in <strong>%s</strong> seconds with an accuracy of <strong>%s</strong>" 
msgid "You typed <strong>%s</strong> correct keystrokes with <strong>%s</strong> corrections."msgstr "You typed <strong>%s</strong> correct keystrokes with <strong>%s</strong> corrections." 
msgid "<strong>%s</strong> words were correct and <strong>%s</strong> were wrong."msgstr "<strong>%s</strong> words were correct and <strong>%s</strong> were wrong." 
msgid "restart this test"msgstr "restart this test" 
msgid "or press 'r' to restart"msgstr "or press 'r' to restart" 
msgid "Rate this text"msgstr "Rate this text" 
msgid "Statistics"msgstr "Statistics" 
msgid "Score"msgstr "Score" 
msgid "time in minutes and seconds"msgstr "time in minutes and seconds" 
msgid "Time"msgstr "Time" 
msgid "accuracy"msgstr "accuracy" 
msgid "your score"msgstr "your score" 
msgid "your average"msgstr "your average" 
msgid "average worldwide"msgstr "average worldwide" 
msgid "your best result"msgstr "your best result" 
msgid "best result worldwide"msgstr "best result worldwide" 
msgid "This is what you typed"msgstr "This is what you typed" 
msgid "edit text"msgstr "edit text" 
msgid "created %s by <a href=\"user-id\">%s</a>"msgstr "created %s by <a href=\"user-id\">%s</a>" 
msgid "rating"msgstr "rating" 
msgid "words"msgstr "words" 
msgid "completed"msgstr "completed" 
msgid "favorited"msgstr "favorited" 
msgid "type to start ..."msgstr "type to start ..." 
msgid "today"msgstr "today" 
msgid "this week"msgstr "this week" 
msgid "this month"msgstr "this month" 
msgid "this year"msgstr "this year" 
msgid "all time"msgstr "all time" 
msgid "State"msgstr "State" 
msgid "Title"msgstr "Title" 
msgid "search ..."msgstr "search ..." 
msgid "Textlength"msgstr "Textlength" 
msgid "Rating"msgstr "Rating" 
msgid "Views"msgstr "Views" 
msgid "Finished"msgstr "Finished" 
msgid "Age"msgstr "Age" 
msgid "draft"msgstr "draft" 
msgid "public"msgstr "public" 
msgid "private"msgstr "private" 
msgid "%s votes"msgstr "%s votes" 
msgid "%s words"msgstr "%s words" 
msgid "%s characters"msgstr "%s characters" 
msgid "%s / day"msgstr "%s / day" 
msgid "sorry, no text available"msgstr "sorry, no text available" 
msgid "Text not found"msgstr "Text not found" 
msgid "Please login to rate this text."msgstr "Please login to rate this text." 
msgid "Thank you for voting!"msgstr "Thank you for voting!" 
msgid "Rating: %s"msgstr "Rating: %s" 
msgid "Rating visible after 3 or more votes"msgstr "Rating visible after 3 or more votes" 
msgid "Top 1000 Typing Mode"msgstr "Top 1000 Typing Mode" 
msgid "My Practice Texts"msgstr "My Practice Texts" 
msgid "Add a Text for typing practice - Text Practice Mode - "msgstr "Add a Text for typing practice - Text Practice Mode - " 
msgid "saving score / loading statistics ..."msgstr "saving score / loading statistics ..." 
msgid "Text Draft - "msgstr "Text Draft - " 
msgid "Report Spam"msgstr "Report Spam" 
msgid "Flag text as spam"msgstr "Flag text as spam" 
msgid "Do you really want to report this text for spam?"msgstr "Do you really want to report this text for spam?" 
msgid "Report for Spam"msgstr "Report for Spam" 
msgid "Cancel"msgstr "Cancel" 
msgid "Thank you for helping to keep 10FastFingers clean!"msgstr "Thank you for helping to keep 10FastFingers clean!" 
msgid "Wrong text."msgstr "Wrong text." 
msgid "You have to be logged in to report a text for spam."msgstr "You have to be logged in to report a text for spam." 

File "main.po"

msgid "Improve your Typing Speed"msgstr "Çap sürətini artır" 
msgid "Typing Mode"msgstr "Çap rejimi" 
#typing mode selector
msgid "Typing Test"msgstr "Çap testi" 
#typing mode selector
msgid "Typing Test (advanced)"msgstr "Çap testi (qabaqcıl)" 
#typing mode selector
msgid "Typing Competition"msgstr "Çap yarışması" 
msgid "Custom Typing Test"msgstr "Custom Typing Test" 
msgid "Multiplayer Typing Test"msgstr "Multiplayer Typing Test" 
msgid "Mobile App"msgstr "Mobil App" 
msgid "Practice Mode"msgstr "Practice Mode" 
msgid "Updates"msgstr "Yeniləmələr" 
msgid "Feedback"msgstr "Feedback" 
msgid "Contact"msgstr "Əlaqə" 
msgid "Forum"msgstr "Forum" 
msgid "Feedback / Contact"msgstr "Feedback / Əlaqə" 
msgid "Follow me on Twitter"msgstr "Məni Twitterdə izlə" 
msgid "WPM"msgstr "SD" 
msgid "CPM"msgstr "CPM" 
msgid "CPS"msgstr "CPS" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Düymələr" 
msgid "Username"msgstr "İstifadəçi adı" 
msgid "Email"msgstr "E-poçt" 
msgid "<span id=\"user-online\">%s</span> Users Online"msgstr "<span id=\"user-online\">%s</span> Users Online" 
msgid "click to show/hide countdown"msgstr "click to show/hide countdown" 
msgid "Highscores"msgstr "Highscores" 
msgid "Top 200 words"msgstr "Top 200 words" 
msgid "Top 1000 words"msgstr "Top 1000 words" 
msgid "Who can type the fastest?"msgstr "Who can type the fastest?" 
msgid "Text Practice"msgstr "Text Practice" 
msgid "Practice your own Text"msgstr "Practice your own Text" 
msgid "Top 1000"msgstr "Top 1000" 
msgid "Unlock the Top 1000 words of your language"msgstr "Unlock the Top 1000 words of your language" 
msgid "Check out our Android Mobile App"msgstr "Check out our Android Mobile App" 
msgid "Sorry, but you have to be logged in to use this feature."msgstr "Sorry, but you have to be logged in to use this feature." 
msgid "created"msgstr "created" 
msgid "ABC Typing App"msgstr "ABC Typing App" 
msgid "How fast can you type the ABC?"msgstr "How fast can you type the ABC?" 

File "email.po"

msgid "Would you like to be notified when new features and games go live?"msgstr "Would you like to be notified when new features and games go live?" 
msgid "YES!"msgstr "YES!" 
msgid "no"msgstr "no" 
msgid "Email settings"msgstr "Email settings" 
msgid "You have to confirm your email address before you can receive updates/notifications via email."msgstr "You have to confirm your email address before you can receive updates/notifications via email." 
msgid "Send Confirmation Email"msgstr "Send Confirmation Email" 
msgid "Newsletter <em>(updates about new features & games)</em>"msgstr "Newsletter <em>(updates about new features & games)</em>" 
msgid "Notifications <em>(e.g. somebody beats your score in a typing competition)</em>"msgstr "Notifications <em>(e.g. somebody beats your score in a typing competition)</em>" 
msgid "Receive Emails"msgstr "Receive Emails" 
msgid "Update"msgstr "Update" 
msgid "Email settings saved!"msgstr "Email settings saved!" 
msgid "We just sent you an email with a link in it, please confirm your email by clicking on the link."msgstr "We just sent you an email with a link in it, please confirm your email by clicking on the link." 
msgid "Great! We can now send you <strong>Typing Tips</strong> to become faster and updates about <strong>new Features and Games</strong>!"msgstr "Great! We can now send you <strong>Typing Tips</strong> to become faster and updates about <strong>new Features and Games</strong>!" 
msgid "Sorry, this email is already being used by another account."msgstr "Sorry, this email is already being used by another account." 
msgid "Please click the link in the email we just send you to confirm your new email address. After this, your email will be changed."msgstr "Please click the link in the email we just send you to confirm your new email address. After this, your email will be changed." 
msgid "You didn\'t change your email address"msgstr "You didn\'t change your email address" 
msgid "You didn\'t provide a correct email address"msgstr "You didn\'t provide a correct email address" 
msgid "Confirmation Link is invalid"msgstr "Confirmation Link is invalid" 
msgid "Thank you for updating your email address!"msgstr "Thank you for updating your email address!" 
msgid "This link is invalid"msgstr "This link is invalid" 
msgid "You won't receive any emails from us. If you change your mind and want to get notified about new features and typing games, please take a look on your <a href=\"/settings\">settings</a> page."msgstr "You won't receive any emails from us. If you change your mind and want to get notified about new features and typing games, please take a look on your <a href=\"/settings\">settings</a> page." 
msgid "Activate your account"msgstr "Activate your account" 
msgid "Hello"msgstr "Hello" 
msgid "Happy Typing!"msgstr "Happy Typing!" 
msgid "Click this link to activate your account:"msgstr "Click this link to activate your account:" 
msgid "Confirm my account."msgstr "Confirm my account." 
msgid "After clicking this link, you will be logged in automatically."msgstr "After clicking this link, you will be logged in automatically." 

File "user.po"

#profile message if user profile doesn't exist
msgid "User doesn't exist"msgstr "User doesn't exist" 
msgid "Settings saved"msgstr "Settings saved" 
msgid "Unable to save settings, please try again."msgstr "Unable to save settings, please try again." 
msgid "Username saved"msgstr "Username saved" 
msgid "Username already exists"msgstr "Username already exists" 
msgid "Password saved"msgstr "Password saved" 
msgid "Your new password has to be between 6 and 40 characters"msgstr "Your new password has to be between 6 and 40 characters" 
msgid "The passwords have to match"msgstr "The passwords have to match" 
msgid "Your old password is wrong"msgstr "Your old password is wrong" 
#User: USERNAME
msgid "User"msgstr "User" 
msgid "Settings"msgstr "Settings" 
msgid "Save"msgstr "Save" 
msgid "Cancel"msgstr "Cancel" 
#default if user didn't provide a description about himself
msgid "Edit your description under \"settings\" <br />Let us know a little bit about yourself and what your typing goals are :)"msgstr "Edit your description under \"settings\" <br />Let us know a little bit about yourself and what your typing goals are :)" 
msgid "User details"msgstr "User details" 
msgid "last login"msgstr "last login" 
msgid "member since"msgstr "member since" 
msgid "Profile views"msgstr "Profile views" 
msgid "Keyboard Layout"msgstr "Keyboard Layout" 
msgid "Keyboard"msgstr "Keyboard" 
msgid "Tests taken"msgstr "Tests taken" 
msgid "Competitions taken"msgstr "Competitions taken" 
msgid "last 50 tests"msgstr "last 50 tests" 
msgid "Highest WPM"msgstr "Highest WPM" 
msgid "Lowest WPM"msgstr "Lowest WPM" 
msgid "Average WPM"msgstr "Average WPM" 
msgid "Achievements"msgstr "Achievements" 
msgid "Visitors"msgstr "Visitors" 
msgid "Activity"msgstr "Activity" 
msgid "Recent Competitions"msgstr "Recent Competitions" 
msgid "Graph"msgstr "Graph" 
msgid "back to Profile"msgstr "back to Profile" 
msgid "Profile"msgstr "Profile" 
msgid "Real Names are preferred"msgstr "Real Names are preferred" 
msgid "save"msgstr "save" 
msgid "Save settings"msgstr "Save settings" 
msgid "User"msgstr "User" 
msgid "Which keyboard do you use?"msgstr "Which keyboard do you use?" 
#Keyboard name input box placeholder
msgid "Keyboard Name"msgstr "Keyboard Name" 
msgid "Keyboard Name (e.g. Logitech K120)"msgstr "Keyboard Name (e.g. Logitech K120)" 
msgid "Change your password"msgstr "Change your password" 
#password reset form placeholders
msgid "Old password"msgstr "Old password" 
msgid "New password"msgstr "New password" 
msgid "Confirm password"msgstr "Confirm password" 
msgid "Gravatar Profile Picture"msgstr "Gravatar Profile Picture" 
msgid "You can use Gravatar to upload or change your profile picture."msgstr "You can use Gravatar to upload or change your profile picture." 
msgid "What is Gravatar"msgstr "What is Gravatar" 
msgid "This is your gravatar:"msgstr "This is your gravatar:" 
msgid "Words typed"msgstr "Words typed" 
msgid "Description"msgstr "Description" 
msgid "Recent Competitions"msgstr "Recent Competitions" 
msgid "Language"msgstr "Language" 
msgid "Participants"msgstr "Participants" 
msgid "Tests taken"msgstr "Tests taken" 
msgid "Visit Typing Competition"msgstr "Visit Typing Competition" 
msgid "normal"msgstr "normal" 
msgid "advanced"msgstr "advanced" 
msgid "corrections"msgstr "corrections" 
msgid "Competitions won"msgstr "Competitions won" 
msgid "Delete Account"msgstr "Delete Account" 
msgid "Delete my Account"msgstr "Delete my Account" 
msgid "You can delete your account by pressing the button on the bottom right. Keep in mind that once your account is deleted, it can't be restored."msgstr "You can delete your account by pressing the button on the bottom right. Keep in mind that once your account is deleted, it can't be restored." 
msgid "If you want to share the reason why you want to delete your account, please send me an email: [email protected]"msgstr "If you want to share the reason why you want to delete your account, please send me an email: [email protected]" 
msgid "Thank you for using 10FastFingers.com :)"msgstr "Thank you for using 10FastFingers.com :)" 
msgid "User ID"msgstr "User ID" 
msgid "Your account has been deleted"msgstr "Your account has been deleted" 
msgid "last 500 results for each typing mode"msgstr "last 500 results for each typing mode" 
msgid "Most active users"msgstr "Most active users" 
msgid "no description"msgstr "no description" 

File "account.po"

msgid "Create an account"msgstr "Hesab yarat" 
msgid "Username"msgstr "İstifadəçi adı" 
msgid "Password"msgstr "Şifrə" 
msgid "Confirm Password"msgstr "Şifrəni təsdiqlə" 
msgid "Email"msgstr "E-poçt" 
msgid "for password recovery, new features & achievements"msgstr "for password recovery, new features & achievements" 
msgid "Create your account"msgstr "Hesabını yarat" 
msgid "Facebook Login"msgstr "Facebookla daxil" 
msgid "Twitter Login"msgstr "Twitterlə daxil" 
msgid "Google Login"msgstr "Googlela daxil" 
msgid "Login / Create Account"msgstr "Daxil ol / Hesab yarat" 
msgid "1-Click-Login"msgstr "1 kliklə daxil ol" 
msgid "Email Login"msgstr "Email Login" 
msgid "Login"msgstr "Daxil ol" 
msgid "Create Account"msgstr "Create Account" 
msgid "Forgot your Password?"msgstr "Şifrəni unutmusan?" 
msgid "Password Recovery"msgstr "Password Recovery" 
msgid "Keep me logged in"msgstr "Daxil olmuş saxla" 
msgid "Create an Account"msgstr "Hesab yarat" 
msgid "Profile"msgstr "Profil" 
msgid "Settings"msgstr "Ayarlar" 
msgid "Logout"msgstr "Çıx" 
msgid "Insert the email you signed-up with. We will then send you an email to help you recover your password."msgstr "Qeyd olduğun e-poçtu daxil et. Biz həmin e-poçta şifrənin bərpası təlimatını göndərəcəyik." 
#forgot password
msgid "Click this link to receive a temporary password for your account (we will send you this password in another eMail):"msgstr "Müvəqqəti şifrə üçün bu keçidi klikləyin (şifrəni digər məktubda göndəriləcək)" 
#forgot password email subject
msgid "Password Recovery Link"msgstr "Password Recovery Link" 
#forgot password
msgid "We just send you an email with a link in it. Click the link and we will generate a new password for you."msgstr "İndicə sizin e-poçtunuza məktub göndərdik. Məktubdakı keçidi klikləyin və sizing üçün yeni şifrə yaradılacaq" 
#forgot password email message. VAR: generated password
msgid "This is your temporary password: <strong>%s</strong><br /><br /> Please change this password after your login in your profile settings."msgstr "This is your temporary password: <strong>%s</strong><br /><br /> Please change this password after your login in your profile settings." 
#Welcome message. VAR: username
msgid "Welcome to 10FastFingers.com, %s"msgstr "%s, 10FastFingers.com-a xoş gəlmişsiniz" 
msgid "Welcome to 10fastfingers.com"msgstr "10fastfingers.com-a xoş gəlmişsiniz" 
#create account error message
msgid "Please fix the errors to create your account."msgstr "Hesab yaratmaq ücün lütfən yalnışlığı aradan qaldırın." 
#native login error message
msgid "Username or Password is wrong. Please try again."msgstr "Şifrə və ya istifadəçi adı yalnışdır. Lütfən yenidən cəhd edin." 
#google login
msgid "User has canceled authentication!"msgstr "İstifadəçi tanımadan imtina edib!" 
#send button text for password recovery form
msgid "send"mgsstr "göndər" 
msgid "Username / Email"msgstr "Username / Email" 
msgid "We couldnt find the email you entered. Is it possible that you logged in with another account (like: Facebook, Twitter or Google)? Please try to login with our 1-click-login methods. If that also doesnt work, please send me an email"msgstr "We couldnt find the email you entered. Is it possible that you logged in with another account (like: Facebook, Twitter or Google)? Please try to login with our 1-click-login methods. If that also doesnt work, please send me an email" 
msgid "You cancelled the authentication process. You have to accept the account permissions if you want to login to 10FastFingers with your Google account. We ask you for your basic profile info to show your profile image on 10FastFingers and your email so we can send you important updates for 10FastFingers in the future (we promise that we won't send spam or sell your email address)."msgstr "You cancelled the authentication process. You have to accept the account permissions if you want to login to 10FastFingers with your Google account. We ask you for your basic profile info to show your profile image on 10FastFingers and your email so we can send you important updates for 10FastFingers in the future (we promise that we won't send spam or sell your email address)." 
msgid "If you don't feel safe with this option, you can of course use one of our other login mechanisms! Happy Typing :)"msgstr "If you don't feel safe with this option, you can of course use one of our other login mechanisms! Happy Typing :)" 
msgid "login, please wait"msgstr "login, please wait" 
msgid "Error, please try again. If the error keeps appearing, please send me an email."msgstr "Error, please try again. If the error keeps appearing, please send me an email." 
msgid "Password recovered! Please check your email inbox for your new password."msgstr "Password recovered! Please check your email inbox for your new password." 
msgid "Please provide a valid Email address"msgstr "Please provide a valid Email address" 
msgid "We send you an Email to the address you provided. Please click the link inside this email to activate your account."msgstr "We send you an Email to the address you provided. Please click the link inside this email to activate your account." 
msgid "Account activation"msgstr "Account activation" 
msgid "Activate Account"msgstr "Activate Account" 
msgid "Thank you for joining 10FastFingers.com, please click the following link to activate your account: https://10fastfingers.com/account/activate/%s/%s"msgstr "Thank you for joining 10FastFingers.com, please click the following link to activate your account: https://10fastfingers.com/account/activate/%s/%s" 
msgid "This link is invalid"msgstr "This link is invalid" 
msgid "Sorry, but this email address is already used by another account."msgstr "Sorry, but this email address is already used by another account." 
msgid "Your Token has expired! Use the forgot password form or contact administrator."msgstr "Your Token has expired! Use the forgot password form or contact administrator." 

File "achievement.po"

msgid "Achievements"msgstr "Achievements" 
msgid "This is a list of all the achievements available, if you have any questions about them, please send me an email (in english or german): <a href=\"mailto:[email protected]?subject=10FastFingers Achievements\">[email protected]</a>"msgstr "This is a list of all the achievements available, if you have any questions about them, please send me an email (in english or german): <a href=\"mailto:[email protected]?subject=10FastFingers Achievements\">[email protected]</a>" 
msgid "Typing Test"msgstr "Typing Test" 
msgid "10 Tests taken"msgstr "10 Tests taken" 
msgid "Finish 10 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 10 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "25 Tests taken"msgstr "25 Tests taken" 
msgid "Finish 25 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 25 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "50 Tests taken"msgstr "50 Tests taken" 
msgid "Finish 50 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 50 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "100 Tests taken"msgstr "100 Tests taken" 
msgid "Finish 100 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 100 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "250 Tests taken"msgstr "250 Tests taken" 
msgid "Finish 250 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 250 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "500 Tests taken"msgstr "500 Tests taken" 
msgid "Finish 500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "750 Tests taken"msgstr "750 Tests taken" 
msgid "Finish 750 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 750 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "1000 Tests taken"msgstr "1000 Tests taken" 
msgid "Finish 1000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 1000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "2500 Tests taken"msgstr "2500 Tests taken" 
msgid "Finish 2500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 2500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "5000 Tests taken"msgstr "5000 Tests taken" 
msgid "Finish 5000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 5000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "7500 Tests taken"msgstr "7500 Tests taken" 
msgid "Finish 7500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 7500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "10000 Tests taken"msgstr "10000 Tests taken" 
msgid "Finish 10000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 10000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "Flawless 3"msgstr "Flawless 3" 
msgid "Finish 3 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Finish 3 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM." 
msgid "Flawless 5"msgstr "Flawless 5" 
msgid "Finish 5 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Finish 5 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM." 
msgid "Flawless 10"msgstr "Flawless 10" 
msgid "Finish 10 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Finish 10 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM." 
msgid "50+ WPM"msgstr "50+ WPM" 
msgid "Score more than 50 WPM."msgstr "Score more than 50 WPM." 
msgid "60+ WPM"msgstr "60+ WPM" 
msgid "Score more than 60 WPM."msgstr "Score more than 60 WPM." 
msgid "70+ WPM"msgstr "70+ WPM" 
msgid "Score more than 70 WPM."msgstr "Score more than 70 WPM." 
msgid "80+ WPM"msgstr "80+ WPM" 
msgid "Score more than 80 WPM."msgstr "Score more than 80 WPM." 
msgid "90+ WPM"msgstr "90+ WPM" 
msgid "Score more than 90 WPM."msgstr "Score more than 90 WPM." 
msgid "100+ WPM"msgstr "100+ WPM" 
msgid "Score more than 100 WPM."msgstr "Score more than 100 WPM." 
msgid "10 Competitions taken"msgstr "10 Competitions taken" 
msgid "Participate in 10 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 10 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "25 Competitions taken"msgstr "25 Competitions taken" 
msgid "Participate in 25 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 25 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "50 Competitions taken"msgstr "50 Competitions taken" 
msgid "Participate in 50 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 50 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "100 Competitions taken"msgstr "100 Competitions taken" 
msgid "Participate in 100 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 100 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "250 Competitions taken"msgstr "250 Competitions taken" 
msgid "Participate in 250 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 250 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "500 Competitions taken"msgstr "500 Competitions taken" 
msgid "Participate in 500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 500 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "1000 Competitions taken"msgstr "1000 Competitions taken" 
msgid "Participate in 1000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 1000 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "2500 Competitions taken"msgstr "2500 Competitions taken" 
msgid "Participate in 2500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 2500 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "5000 Competitions taken"msgstr "5000 Competitions taken" 
msgid "Participate in 5000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 5000 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "7500 Competitions taken"msgstr "7500 Competitions taken" 
msgid "Participate in 7500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 7500 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "10000 Competitions taken"msgstr "10000 Competitions taken" 
msgid "Participate in 10000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 10000 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "1 Competition won"msgstr "1 Competition won" 
msgid "Be the fastest typist in 1 <strong>public</strong> competition with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 1 <strong>public</strong> competition with at least 5 participants (you included)." 
msgid "3 Competitions won"msgstr "3 Competitions won" 
msgid "Be the fastest typist in 3 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 3 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "5 Competitions won"msgstr "5 Competitions won" 
msgid "Be the fastest typist in 5 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 5 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "10 Competitions won"msgstr "10 Competitions won" 
msgid "Be the fastest typist in 10 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 10 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "25 Competitions won"msgstr "25 Competitions won" 
msgid "Be the fastest typist in 25 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 25 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "50 Competitions won"msgstr "50 Competitions won" 
msgid "Be the fastest typist in 50 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 50 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "Friendly Fire 3"msgstr "Friendly Fire 3" 
msgid "Start a private typing competition and invite 3 of your friends."msgstr "Start a private typing competition and invite 3 of your friends." 
msgid "Friendly Fire 5"msgstr "Friendly Fire 5" 
msgid "Start a private typing competition and invite 5 of your friends."msgstr "Start a private typing competition and invite 5 of your friends." 
msgid "Friendly Fire 10"msgstr "Friendly Fire 10" 
msgid "Start a private typing competition and invite 10 of your friends."msgstr "Start a private typing competition and invite 10 of your friends." 
msgid "Competition Grinder 3"msgstr "Competition Grinder 3" 
msgid "Participate 3 times in the same competition."msgstr "Participate 3 times in the same competition." 
msgid "Competition Grinder 5"msgstr "Competition Grinder 5" 
msgid "Participate 5 times in the same competition."msgstr "Participate 5 times in the same competition." 
msgid "Competition Grinder 10"msgstr "Competition Grinder 10" 
msgid "Participate 10 times in the same competition."msgstr "Participate 10 times in the same competition." 
msgid "Competition Grinder 25"msgstr "Competition Grinder 25" 
msgid "Participate 25 times in the same competition."msgstr "Participate 25 times in the same competition." 
msgid "Competition Grinder 50"msgstr "Competition Grinder 50" 
msgid "Participate 50 times in the same competition."msgstr "Participate 50 times in the same competition." 
msgid "Typing Competition"msgstr "Typing Competition" 
msgid "Translator"msgstr "Translator" 
msgid "Participate on 10FastFingers and translate a part of the site or improve an existing translation."msgstr "Participate on 10FastFingers and translate a part of the site or improve an existing translation." 
msgid "Achievements of Honor"msgstr "Achievements of Honor" 
msgid "You have to be logged in to see your recently unlocked achievements."msgstr "You have to be logged in to see your recently unlocked achievements." 
msgid "Recently unlocked Achievements"msgstr "Recently unlocked Achievements" 
msgid "This is a list of all the <a href="https://10fastfingers.com/achievements">Achievements</a> you have unlocked (ordered by the most recent you unlocked)."msgstr "This is a list of all the <a href="https://10fastfingers.com/achievements">Achievements</a> you have unlocked (ordered by the most recent you unlocked)." 

File "speedtest.po"

#page title
msgid "Typing Test"msgstr "Çap testi" 
msgid "Advanced Typing Test"msgstr "Advanced Typing Test" 
#speedtest page meta description
msgid "Typing Test - 10fastfingers offers a free online Typing Test Game in multiple languages. You can measure your typing skills, improve your typing speed and compare your results with your friends. How fast are you? Visit 10fastfingers.com and figure it out!"msgstr "Çap testi – 10fastfingers müxtəlif dillərdə online müftə çap testi təklif edir. Siz çap bacarığınızı yoxlaya, çap sürətinizi artıra və nəticənizi dostlarınızla müqayisə edə bilərsiniz. Necə sürətlisiniz? 10fastfingers.com səhifəsinə daxil olun və öyrənin." 
#speedtest result page title
msgid "I can type %s words per minute. Are you faster?"msgstr "Mən dəqiqədə %s söz çap edirəm. Bəs sən?" 
#speedtest result page description
msgid "Test your typing speed and compare the result with your friends."msgstr "Çap sürətini yoxla və nəticəni dostlarınla müqayisə et." 
msgid "Result"msgstr "Nəticə" 
msgid "Share"msgstr "Bölüş" 
msgid "Share on Facebook"msgstr "Share on Facebook" 
msgid "Share your Result"msgstr "Share your Result" 
msgid "Copy & paste the HTMLcode below to add this to your blog, website or forum signature (ask me if you need help: [email protected] - please English or German only)"msgstr "Bunu bloquna, səhifəyə və ya foruma əlavə etmək üçün aşağıdakı HTML kodu copy&paste et (köməyə ehtiyac varsa, soruş: go4christianstrang.de – lütfən, alman və ya ingilis dilində)" 
msgid "Copy this code and paste it into your blog, website or forum signature"msgstr "Bu kodu bloquna, səhifəyə və ya foruma copy&paste et" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Söz dəqiqədə (SD)" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Söz dəqiqədə: 1 söz 5 düymə vuruşuna bərabərdir" 
msgid "Correct words"msgstr "Düzgün sözlər" 
msgid "Wrong words"msgstr "Səhv sözlər" 
msgid "You are better than <span id=\"better-than-percent-value\">%s%%</span> of all users <small>(<strong>position %s</strong> of %s - last 24 hours</small>)"msgstr "Siz bütün istifadəçilərin <span id=\"better-than-percent-value\">%s%%</span> dən sürətlisiniz <small>(son 24 saatda %s dan <strong>%s yer</strong> </small>)" 
msgid "You reached <strong>%s Points</strong> so you achieved <strong>position %s</strong> of %s on the ranking list <em>(last 24 hours)</em>"msgstr "You reached <strong>%s Points</strong> so you achieved <strong>position %s</strong> of %s on the ranking list <em>(last 24 hours)</em>" 
msgid "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster?"msgstr "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster?" 
msgid "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster? - https://10fastfingers.com/typing-test/%s+%%23speedtest+%%23typing+%%23test+%%2310fastfingers"msgstr "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster? - https://10fastfingers.com/typing-test/%s+%%23speedtest+%%23typing+%%23test+%%2310fastfingers" 
msgid "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?"msgstr "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?" 
msgid "https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?"msgstr "https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?" 
msgid "My Typing Test Score"msgstr "Mənim çap testi xalım" 
msgid "%s WPM"msgstr "%s SD" 
msgid "Are you faster? Click here and try!"msgstr "Sən daha sürətlisən? Klik et və cəht et!" 
msgid "Visit the [url=https://10fastfingers.com/typing-test/%s]Typing Test[/url] and try!"msgstr "[url=https://10fastfingers.com/typing-test/%s]Typing Test[/url] daxil olun və cəhd edin!" 
msgid "Visit the <a href=\"https://10fastfingers.com/typing-test/%s\">Typing Test</a> and try!"msgstr "<a href=\"https://10fastfingers.com/typing-test/%s\">Typing Test</a> daxil olun və cəhd edin!" 
msgid "I can type"msgstr "Çapı bacarıram" 
msgid "(words per minute)"msgstr "(söz dəqiqədə)" 
msgid "Are you faster?"msgstr "Sən daha cəldsən?" 
msgid "How fast can you type?"msgstr "Nə qədər sürətli çap edə bilirsən?" 
#speedtest highscore Tabelle
msgid "Top Ranking"msgstr "Top Reytinq" 
msgid "Tests taken"msgstr "Test keçirilib" 
msgid "Global Challenge"msgstr "Ümumi göstəriş" 
msgid "<strong>Top Rankings:</strong> last 24 hours (only for logged in users)"msgstr "<strong>Top reytinglər:</strong> son 24 saat (yalnız qeyd olmuş istifadəçilər)" 
msgid "Top 50"msgstr "Top 50" 
msgid "Username"msgstr "İstifadəçi adı" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Düymə vuruşu" 
#table header which shows the amount of time that has passed
msgid "ago"msgstr "əvvəl" 
msgid "last 24h"msgstr "son 24s" 
msgid "all"msgstr "bütün" 
msgid "<strong>Global Challenge:</strong> which language is the most active? Considers all tests from the last 24 hours.</p>"msgstr "<strong>Ümumi göstəriş:</strong> hansı dil daha fəaldır? Son 24 saatın bütün testlərini nəzərə alır.</p>" 
msgid "Language"msgstr "Dil" 
msgid "Email"msgstr "E-poçt" 
#Page Title top 50 highscore page 
msgid "Typing Test: Top 50"msgstr "Çap testi: Top 50" 
msgid "<h2>Top 50 Rankings</h2> These are the Top 50 Typists of the last 24 hours"msgstr "<h2>Top 50 Reytinq</h2> Son 24 saatın Top 50 çap edənləri" 
msgid "Sorry, but Javascript is required. Please <a href=\"http://www.activatejavascript.org/\">activate Javascript</a>"msgstr "Üzr istiyirik, amma Javascript tələb olunur. Lütfən, <a href=\"http://www.activatejavascript.org/\">Javascript-i işə salın</a>" 
msgid "Please activate Cookies. If you have Cookies activated, try to reload the page (CTRL+R)."msgstr "Lütfən, Cookie-ləri işə salın. Əgər Cookie-lər işləkdirsə, səhifəni yenidən yükləyin (CTRL+R)." 
msgid "Error or Bug? Try reloading the page by pressing \"CTRL+R\", this might fix it!"msgstr "Səhv və ya Bug? \"CTRL+R\" basaraq səhifəni yenidən yükləməyə cəhd edin, nasazlıq aradan qalxa bilər!" 
msgid "Press ENTER to confirm your input"msgstr "Təsdiq üçün ENTER-i basın" 
msgid "Login"msgstr "Daxil ol" 
msgid "An error occurred. Your result is probably not saved, sorry for the inconvenience."msgstr "Xəta baş Verdi. Nəticəniz saxlanılmaya bilər, narahatçılığa görə üzr istəyirik." 
msgid "Please reload 10FastFingers by pressing Ctrl + R (Windows) or Cmd + R (Mac)."msgstr "Please reload 10FastFingers by pressing Ctrl + R (Windows) or Cmd + R (Mac)." 
msgid "Please make sure that your internet connection is stable/active when the result is transmitted. If this error occurs more than once, try <a target=\"_blank\" href=\"http://www.updateyourbrowser.net/en/\">updating your browser</a> or <a href=\"mailto:[email protected]?subject=contact about result error\">contact me</a>"msgstr "Please make sure that your internet connection is stable/active when the result is transmitted. If this error occurs more than once, try <a target=\"_blank\" href=\"http://www.updateyourbrowser.net/en/\">updating your browser</a> or <a href=\"mailto:[email protected]?subject=contact about result error\">contact me</a>" 
msgid "About the Typing Test"msgstr "Çap testi haqqında" 
msgid "10FastFingers lets you test your typing speed. Just start typing and see how fast you can type. Practice daily and improve your typing speed. Are you faster than everybody else?"msgstr "10FastFingers çap sürətinizi yoxlamağa imkan verir. Sadəcə çap etməyə başlayın və cəldliyinizi yoxlayın. Gündəlik məşq edin və sürətinizi artırın. Hamıdan sürətlisinizmi?" 
msgid "Typing Competition"msgstr "Çap yarışması" 
msgid "Are you faster than you friends?<br /> Start a <a href=\"/competitions\">Typing Competition</a> and find out!"msgstr "Dostlarınızdan cəldmisiniz?<br /> Start a <a href=\"/competitions\">Çap yarışması</a> və yoxlayın!" 
msgid "New features & Updates"msgstr "Yeni imkanlar & Yeniləmələr" 
msgid "Visit the <a href=\"http://www.facebook.com/10fastfingers\">10FastFingers Fanpage</a> on Facebook and be the first to know about a new feature."msgstr "Facebookda <a href=\"http://www.facebook.com/10fastfingers\">10FastFingers Fanpage</a> daxil olun və yeni imkanlardan birinci xəbərdar olun." 
msgid "Switch Typing Test language"msgstr "Çap testi dilini dəyiş" 
msgid "Switch the language of the Typing Test"msgstr "Çap testi dilini dəyiş" 
msgid "Sorry, but you have to be logged in and taken at least 10 normal typing tests to access the <strong>Advanced Typing Test</strong>."msgstr "Sorry, but you have to be logged in and taken at least 10 normal typing tests to access the <strong>Advanced Typing Test</strong>." 
msgid "All time"msgstr "All time" 
msgid "<strong>Tests taken:</strong> the most active members of the last 24 hours"msgstr "<strong>Tests taken:</strong> the most active members of the last 24 hours" 
msgid "Typing Tests taken - All time Highscore"msgstr "Typing Tests taken - All time Highscore" 
msgid  "You need to take at least 50 typing tests to be featured on this list"msgstr "You need to take at least 50 typing tests to be featured on this list" 
msgid "Place"msgstr "Place" 
msgid "Date"msgstr "Date" 
msgid "Total"msgstr "Total" 
msgid "Screenshot"msgstr "Screenshot" 
msgid "Save your result"msgstr "Save your result" 
msgid "Track your progress"msgstr "Track your progress" 
msgid "Please Login to save your score"msgstr "Please Login to save your score" 

File "notification.po"

msgid "Notifications"msgstr "Notifications" 
msgid "New Achievement unlocked"msgstr "New Achievement unlocked" 
msgid "Anticheat: Evaluate your Typing result"msgstr "Anticheat: Evaluate your Typing result" 
msgid "Anticheat: Evaluate your Competition result"msgstr "Anticheat: Evaluate your Competition result" 
msgid "no notifications yet"msgstr "no notifications yet" 

File "faq.po"

msgid "FAQ - frequently asked questions"msgstr "MSS – müntəzəm soruşulan suallar" 
msgid "If you have a question which is not mentioned here, please contact via email:"msgstr "Əgər burada əhatə olunmayan sualınız varsa, lütfən, e-poçtla əlaqə saxlıyın:" 
msgid "WPM - words per minute"msgstr "SD – söz dəqiqədə" 
msgid "WPM-calculation is based on the following calculation: 5 keystrokes equal 1 WPM, if you don't believe me, check Wikipedia about <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Words_per_minute\">Words per minute</a> :)"msgstr "SD-hesablama növbəti  hesablamaya əsaslanır: 5 düymə vuruşu 1 SD-yə bərabərdir, əgər mənə inanmırsınızsa, yoxlayın: <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Words_per_minute\">Words per minute</a> :)" 
msgid "What is a keystroke?"msgstr "Düymə vuruşu nədir?" 
msgid "Every key you hit on the keyboard to type a letter is one keystroke. The calculation also considers if you have to type uppercase letters or language specific letters who need 2 keystrokes to be typed (for example \"A\"). For example \"quick\" needs 5 keystrokes whereas \"America\" needs 8 keystrokes."msgstr "Hərfi çap etmək üçün klaviaturada basdığınız hər bir düymə düymə vuruşudur. Hesablama həmçinin çap edilməsi üçün 2 düymə basılması tələb olunan baş hərfləri və ya dil səciyyəvi hərfləri nəzərə alır (məsələn \"A\"). Misal üçün \"cəld\" 4 düymə vuruşu, \"Amerika\" 8 düymə vuruşu tələb edir." 
msgid "Why is my score not saved (sometimes)?"msgstr "Niyə topladığım xal saxlanılmır (bəzən)?" 
msgid "If you have a slow computer or doing a lot of things simultaneously on your computer, the 60-second timer might be slowed down. This might result in a situation were you instead of having 60 seconds, you actually have 70 seconds to type. The server detects this as a cheat attempt (even though it might just be a slow computer or something related to this) and doesn't save the score in this case. You can fix this by closing all of your running programs and every tab in your browser."msgstr "Əgər Sizin bilgisayar zəifdirsə və ya Siz eyni anda çoxlu əməliyyat yerinə yetrirsinizsə, 60-saniyəlik taymer yavaşıya bilər. Bu çap üçün 60 saniyə əvəzinə əslində 70 saniyə ayrılması ilə nəticələnə bilər. Server bunu fırıldaq cəhdi kimi təsbit edir (səbəb asta bilgisayar və ya digər məsələ olsa belə) və bu halda xalı saxlamır. Siz bunu icra olunan hər proqramı və internet bələdçinin hər bir pəncərəsini bağlayaraq aradan qaldıra bilərsiniz." 
msgid "Translation - How can I help?"msgstr "Translation - How can I help?" 
msgid "If you would like to help translate 10FastFingers into your language, please take a look at the translation page: For translations please take a look at the <a hreF=\"/translations\">translation page</a>"msgstr "If you would like to help translate 10FastFingers into your language, please take a look at the translation page: For translations please take a look at the <a hreF=\"/translations\">translation page</a>" 
msgid "Where is my achievement?"msgstr "Mənim nailiyyətlərim haradadır?" 
msgid "After you fullfilled the requirements for the achievement, please give it up to 5 minutes for the achievement to be unlocked.<br /> If it still doesn't show up, please make sure javascript is activated on your profile page and reload the page."msgstr "After you fullfilled the requirements for the achievement, please give it up to 5 minutes for the achievement to be unlocked.<br /> If it still doesn't show up, please make sure javascript is activated on your profile page and reload the page." 
msgid "How do you know which language specific characters need more than 1 keystroke?"msgstr "Hansı dil səciyyəvi işarənin 1-dən çox düymə vuruşunu tələb etdiyini haradan bilirsiz?" 
msgid "I don't, thats why I need your help. I currently check for these characters in their specific language and count them as 2 keystrokes:"msgstr "Mən bilmirəm, buna görə köməyinizə ehtiyacım var. Hal-hazırda mən bu işarələri hər bir dil üçün yoxlayıram və nəzərə alıram:" 
msgid "All languages:"msgstr "Bütün dillər:" 
msgid "all uppercase letters (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)"msgstr "bütün baş hərflər (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)" 
msgid "If your language is missing specific \"2-keystroke\"-characters, please let me know: <a href=\"mailto:[email protected]\">[email protected]</a>"msgstr "Əgər sizin dilin \"2-düymə vuruşlu\" işarəsi əskikdirsə, lütfən, mənə xəbər verin: <a href=\"mailto:[email protected]\">[email protected]</a>" 
msgid "What is the average wpm of the population"msgstr "Ümumi orta SD nə deməkdir?" 
msgid "The average WPM on 10fastfingers is <strong>42 WPM</strong>. This number is extracted from over 14 million tests, spread out over 41 languages."msgstr "10fastfingerlilərin ümumi orta SD-si <strong>42 SD-dir</strong>. Bu ədəd 41 müxtəlif dildə 14 milliondan çox tesdən hesablanıb." 
msgid "All time Highscore"msgstr "All time Highscore" 
msgid "You may ask: \"Why is there no highscore older than 1 day?\" There are a few cheaters who use the typing test to satisfy some weird sense of accomplishment by cheating. Even though I try to make it harder for cheaters, its not impossible (and probably not really difficult if you know a little bit about scripts, etc.). If there were an all time highscore, it would just be populated by those individuals and thats why I decided against such a list, sorry!"msgstr "Soruşa bilərsiz: \"Niyə xallar 1 gündən artıq saxlanılmır?\" Çap testi ilə özündən razılıq hisslərini ödəmək istəyən fırıldaqçılar var. Fırıldaqçılığın qabağını almağa çalışsamda, bu qeyrimümkün deyil (və, çox güman ki, skriptlər haqqında bilirsinizsə, elə də çətin deyil). Əgər xallar həmişəlik saxlanılsaydı, ilk yerlər fırıldaqçılar tərəfindən dolmuş olardı və buna görə də xallar həmişəlik saxlanılmır!" 
msgid "Why does the ENTER key not work anymore?"msgstr "Niyə ENTER düyməsi artıq işləmir?" 
msgid "In the previous version it was possible to use the ENTER key to insert words (instead of the SPACE bar). For your regular typing experiences the SPACE bar is much more important than the ENTER key. Allowing to use the ENTER key might train the \"wrong\" typing behaviour, therefore I removed this option, it will help you in the longrun! (Remember to use your thumb(s) for the SPACE bar.)"msgstr "Əvvəlki variantda ENTER düyməsi ilə sözlə daxil etmək mümkün idi (SPACE düyməsinin yerinə). Çap vərdişi üçün SPACE düyməsi ENTER düyməsindən daha vacibdir. ENTER düyməsinin istifadəsi \"yalnış\" vərdiş yarada bilər, buna görə mən bu imkanı yığışdırdım, gələcəkdə bu sizə kömək edəcək! (SPACE düyməsi üçün baş barmaqlarınızı istifadə etməyi unutmayın.)" 
msgid "2 keystrokes"msgstr "2 düymə vuruşu" 
msgid "3 keystrokes"msgstr "3 düymə vuruşu" 
msgid "4 keystrokes"msgstr "4 düymə vuruşu" 
msgid "5 keystrokes"msgstr "5 düymə vuruşu" 
msgid "My iPad auto-capitalizes the first character of every word"msgstr "Mənim iPadim hər bir sözün ilk hərfini avtomatik baş hərflə yazır" 
msgid "You can deactivate this behaviour, please follow this instruction: <a href=\"https://discussions.apple.com/thread/7445351?start=0\">How to Make an iPad Stop Typing Initial Caps</a>"msgstr "Bunu aradan qaldıra bilərsiniz, lütfən, bu təlimatı icra edin: <a href=\"https://discussions.apple.com/thread/7445351?start=0\">How to Make an iPad Stop Typing Initial Caps</a>" 
msgid "How is the accuracy calculated?"msgstr "How is the accuracy calculated?" 
msgid "For the calculation of accuracy (used in the text practice mode) the amount of mistakes made and the number of corrections used is taken into consideration."msgstr "For the calculation of accuracy (used in the text practice mode) the amount of mistakes made and the number of corrections used is taken into consideration." 
msgid "Imagine a text requiring exactly 500 keystrokes. There are 4 possible cases:"msgstr "Imagine a text requiring exactly 500 keystrokes. There are 4 possible cases:" 
msgid "0 wrong word and 0 correction: 500 correct entries out of 500 = 500/500 * 100 = 100% accuracy."msgstr "0 wrong word and 0 correction: 500 correct entries out of 500 = 500/500 * 100 = 100% accuracy." 
msgid "0 wrong word and corrections: e.g. 500 correct entries and 25 corrections = 500/(500+25) * 100 = 95,23% accuracy."msgstr "0 wrong word and corrections: e.g. 500 correct entries and 25 corrections = 500/(500+25) * 100 = 95,23% accuracy." 
msgid "Wrong words and 0 correction: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 = 450/500 * 100 = 90% accuracy."msgstr "Wrong words and 0 correction: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 = 450/500 * 100 = 90% accuracy." 
msgid "Wrong words and corrections: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 and 25 corrections = 450/(500+25) = 85,71% accuracy."msgstr "Wrong words and corrections: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 and 25 corrections = 450/(500+25) = 85,71% accuracy." 
msgid "Thank you <a href=\"https://10fastfingers.com/user/4329/\">Linsk</a> for coming up with this :)"msgstr "Thank you <a href=\"https://10fastfingers.com/user/4329/\">Linsk</a> for coming up with this :)" 
msgid "My scores over 120 WPM are not visible"msgstr "My scores over 120 WPM are not visible" 
msgid "If you receive a result over 120 WPM you have to unlock it with an anti-cheat-test. Click on the speech bubble at the top of the site to check for notifications."msgstr "If you receive a result over 120 WPM you have to unlock it with an anti-cheat-test. Click on the speech bubble at the top of the site to check for notifications." 
msgid "My results are not visible in the competition"msgstr "My results are not visible in the competition" 
msgid "If this happens in every competition you participate in, your account is probably flagged for cheating. To prevent this for future account => don't cheat. If you think you have been unjustly flagged, please send me an email with a link to your profile/account-page."msgstr "If this happens in every competition you participate in, your account is probably flagged for cheating. To prevent this for future account => don't cheat. If you think you have been unjustly flagged, please send me an email with a link to your profile/account-page." 
msgid "You probably have to unlock your result by completing the anti-cheat-test. At the top of the page your should see 'notifications', clicking on it you will be able to participate in an anti-cheat-test."msgstr "You probably have to unlock your result by completing the anti-cheat-test. At the top of the page your should see 'notifications', clicking on it you will be able to participate in an anti-cheat-test." 
msgid "How are the score/points in the Text Practice Mode calculated?"msgstr "How are the score/points in the Text Practice Mode calculated?" 
msgid "Everytime you complete a text you get a score, here is how it is calculated:"msgstr "Everytime you complete a text you get a score, here is how it is calculated:" 
msgid "The number of correct keystrokes is multiplied with the accuracy, for example: 500 (correct keystrokes) * 1.0 (100% accuracy) = 500 (acc_points)"msgstr "The number of correct keystrokes is multiplied with the accuracy, for example: 500 (correct keystrokes) * 1.0 (100% accuracy) = 500 (acc_points)" 
msgid "This value (acc_points) is now multiplied with the milliseconds needed divided by 60000 milliseconds. Lets say it tooks us 60 seconds to get 500 correct keystrokes: 500 / (60000 / 60000) = 500 (acc_time_points). <br /> This calculation integrates the time into our score, the faster you type correct and accurate, the higher your score."msgstr "This value (acc_points) is now multiplied with the milliseconds needed divided by 60000 milliseconds. Lets say it tooks us 60 seconds to get 500 correct keystrokes: 500 / (60000 / 60000) = 500 (acc_time_points). <br /> This calculation integrates the time into our score, the faster you type correct and accurate, the higher your score." 
msgid "This value (acc_time_points) is now multiplied by all keystrokes the text consisted of divided by 500. Lets say the whole text consisted of 500 keystrokes: 500 * (500 / 500) = 500 (acc_time_length_points). <br /> This last step will give longer texts an edge over very short texts (below 500 keystrokes). This is needed or otherwise very short texts would be the best way to gather points."msgstr "This value (acc_time_points) is now multiplied by all keystrokes the text consisted of divided by 500. Lets say the whole text consisted of 500 keystrokes: 500 * (500 / 500) = 500 (acc_time_length_points). <br /> This last step will give longer texts an edge over very short texts (below 500 keystrokes). This is needed or otherwise very short texts would be the best way to gather points." 
msgid "Here is another calculation, this time with slightly different values:"msgstr "Here is another calculation, this time with slightly different values:" 
msgid "and one more:"msgstr "and one more:" 
msgid "Login not working"msgstr "Login not working" 
msgid "Have you tried to login with a 1-click-login provider like \"Google\"? Maybe you used this to create your account and just forgot about it. If this doesn't work, please try the password recovery, it might take a while for the email to arrive. If this also doesn't work or the email doesn't arrive, please contact me."msgstr "Have you tried to login with a 1-click-login provider like \"Google\"? Maybe you used this to create your account and just forgot about it. If this doesn't work, please try the password recovery, it might take a while for the email to arrive. If this also doesn't work or the email doesn't arrive, please contact me." 
msgid "points"msgstr "points" 
msgid "How can I delete my account?"msgstr "How can I delete my account?" 
msgid "Log into your account, go to your profile page, click on 'Settings' and at the bottom you will find a 'Delete Account' Button. Be aware that once your account has been deleted, it can't be restored and you have to create a new one."msgstr "Log into your account, go to your profile page, click on 'Settings' and at the bottom you will find a 'Delete Account' Button. Be aware that once your account has been deleted, it can't be restored and you have to create a new one." 
msgid "letter"msgstr "letter" 
msgid "shift"msgstr "shift" 
msgid "I currently just quintuple the characters. For example: \"明年\" will count as 10 keystrokes."msgstr "I currently just quintuple the characters. For example: \"明年\" will count as 10 keystrokes." 
msgid "Each character counts as 3 Keystrokes. This isn't accurate but there is currently no better system to determine the correct keystroke count."msgstr "Each character counts as 3 Keystrokes. This isn't accurate but there is currently no better system to determine the correct keystroke count." 
msgid "What is the tie-breaking rule?"msgstr "What is the tie-breaking rule?" 
msgid "If same WPM: the highest CPM wins."msgstr "If same WPM: the highest CPM wins." 
msgid "If same CPM: the lowest wrong words wins."msgstr "If same CPM: the lowest wrong words wins." 
msgid "If same CPM/wrong words: the lowest corrections wins."msgstr "If same CPM/wrong words: the lowest corrections wins." 
msgid "If same CPM/wrong words/corrections: the earliest test taken wins."msgstr "If same CPM/wrong words/corrections: the earliest test taken wins." 

File "anticheat.po"

msgid "Sorry, but you have to be logged in to access the Anti-Cheat overview."msgstr "Sorry, but you have to be logged in to access the Anti-Cheat overview." 
msgid "You unlocked %s of your results."msgstr "You unlocked %s of your results." 
msgid "To see if you have more <strong>locked</strong> results, <a href=\"/anticheat\">click here</a>"msgstr "To see if you have more <strong>locked</strong> results, <a href=\"/anticheat\">click here</a>" 
msgid "What is 'Max unlocked WPM'-value?"msgstr "What is 'Max unlocked WPM'-value?" 
msgid "Until you surpass this value, you won't have to do another Anti-Cheat-Test in this language."msgstr "Until you surpass this value, you won't have to do another Anti-Cheat-Test in this language." 
msgid "Start Test"msgstr "Start Test" 
msgid "Anti-Cheat Test"msgstr "Anti-Cheat Test" 
msgid "This Anti-Cheat-test is to evaluate your typing result <em>(sorry about the inconvenience but this is the only way to prevent cheating on 10FastFingers)</em>."msgstr "This Anti-Cheat-test is to evaluate your typing result <em>(sorry about the inconvenience but this is the only way to prevent cheating on 10FastFingers)</em>." 
msgid "This test only appears when you type faster than X WPM. Below you can see the last 5 results in each category that are currently not counted. By clicking on one of those results you will get to the Anti-Cheat-Test where you can unlock the results by typing fast enough (don't worry, you can try it as often as you like)."msgstr "This test only appears when you type faster than X WPM. Below you can see the last 5 results in each category that are currently not counted. By clicking on one of those results you will get to the Anti-Cheat-Test where you can unlock the results by typing fast enough (don't worry, you can try it as often as you like)." 
msgid "Currently no unconfirmed results"msgstr "Currently no unconfirmed results" 
msgid "Anticheat Overview"msgstr "Anticheat Overview" 
msgid "Start"msgstr "Start" 
msgid "Press Start and type the words you see in this field"msgstr "Press Start and type the words you see in this field" 
msgid "Reload"msgstr "Reload" 
msgid "Submit"msgstr "Submit" 
msgid "press TAB + ENTER"msgstr "press TAB + ENTER" 
msgid "Explanation"msgstr "Explanation" 
msgid "This test only appears when you type faster than X WPM. After pressing \"Start\" (TAB + ENTER) you will see a picture with words in it. Type those words as fast as possible and after you have finished, click the submit button (\"TAB + ENTER\")."msgstr "This test only appears when you type faster than X WPM. After pressing \"Start\" (TAB + ENTER) you will see a picture with words in it. Type those words as fast as possible and after you have finished, click the submit button (\"TAB + ENTER\")." 
msgid "Help"msgstr "Help" 
msgid "<strong>Start:</strong> Press \"TAB+ENTER\" to start the test (instead of clicking on the \"Start\"-Button)"msgstr "<strong>Start:</strong> Press \"TAB+ENTER\" to start the test (instead of clicking on the \"Start\"-Button)" 
msgid "<strong>Submit:</strong> If you are finished typing the words you can just press \"TAB + ENTER\" to submit the result to the server (this will save you some time, as you don't have to click the \"Submit\"-Button)"msgstr "<strong>Submit:</strong> If you are finished typing the words you can just press \"TAB + ENTER\" to submit the result to the server (this will save you some time, as you don't have to click the \"Submit\"-Button)" 
msgid "If some of the characters/words are messed up, just skip these and submit the test, you don't have to type all words to complete the test"msgstr "If some of the characters/words are messed up, just skip these and submit the test, you don't have to type all words to complete the test" 
msgid "Max unlocked WPM"msgstr "Max unlocked WPM" 
msgid "Correct Keystrokes"msgstr "Correct Keystrokes" 
msgid "Wrong Keystrokes"msgstr "Wrong Keystrokes" 
msgid "Time needed in ms"msgstr "Time needed in ms" 

File "badge.po"

msgid "My Typing Test Score"msgstr "My Typing Test Score" 
msgid "%s WPM"msgstr "%s WPM" 
msgid "Are you faster? Click here and try!"msgstr "Are you faster? Click here and try!" 
msgid "Are you faster?"msgstr "Are you faster?"