eng
competition

Danish Translation

Please read the "About the translation-system" and "Step by step"-section on the Translation Mainpage first

Copy the whole file!

Copy the whole text-section, for example "main.po", into your email program (for example: GMail), even if it already has translated parts and even if you only want to translate a couple of lines. After you translated the text or parts of it, send it to go4christian@gmail.com - please make sure that if you send me multiple translations, that each one has its own file (not all in one).

File "notification.po"

msgid "Notifications"msgstr "Notifikationer" 
msgid "New Achievement unlocked" 
msgid "Anticheat: Evaluate your Typing result"msgstr "Anti-Snyd: Vurderer dit resultat" 
msgid "Anticheat: Evaluate your Competition result"msgstr "Anti-Snyd: Vurderer dine Konkurrence resultater" 
msgid "no notifications yet"msgstr "Ingen notifikationer endnu" 

File "main.po"

msgid "Improve your Typing Speed"msgstr "Forbedre din skrive hastighed" 
msgid "Typing Mode"msgstr "Skrivefunktion" 
#typing mode selector
msgid "Typing Test"msgstr "Skrive Test" 
#typing mode selector
msgid "Typing Test (advanced)"msgstr "Skrive Test (avanceret)" 
#typing mode selector
msgid "Typing Competition"msgstr "Konkurrence" 
msgid "Custom Typing Test"msgstr "Custom Typing Test" 
msgid "Multiplayer Typing Test"msgstr "Multiplayer Typing Test" 
msgid "Mobile App"msgstr "Mobil App" 
msgid "Practice Mode"msgstr "Øve funktion" 
msgid "Updates"msgstr "Opdateringer" 
msgid "Feedback"msgstr "Feedback" 
msgid "Contact"msgstr "Kontakt" 
msgid "Forum"msgstr "Forum" 
msgid "Feedback / Contact"msgstr "Feedback / Kontakt" 
msgid "Follow me on Twitter"msgstr "Følg mig på Twitter" 
msgid "WPM"msgstr "WPM" 
msgid "CPM"msgstr "CPM" 
msgid "CPS"msgstr "CPS" 
msgid "Keystrokes"msgstr "anslag" 
msgid "Username"msgstr "Brugernavn" 
msgid "Email"msgstr "Email"  
msgid "<span id=\"user-online\">%s</span> Users Online"msgstr "<span id=\"bruger-online\">%s</span> brugere Online" 
msgid "click to show/hide countdown"msgstr "klik for vise/skjule nedtælling" 
msgid "Highscores"msgstr "Highscores" 
msgid "Top 200 words"msgstr "Top 200 ord" 
msgid "Top 1000 words"msgstr "Top 1000 ord" 
msgid "Who can type the fastest?"msgstr "Hvem kan skrive hurtigst?" 
msgid "Text Practice"msgstr "Tekst øvelse" 
msgid "Practice your own Text"msgstr "Øv dig på din egen tekst" 
msgid "Top 1000"msgstr "Top 1000" 
msgid "Unlock the Top 1000 words of your language"msgstr "Lås op for top 1000 ord på dit sprog" 
msgid "Check out our Android Mobile App"msgstr "Tjek vores Android App ud" 
msgid "Sorry, but you have to be logged in to use this feature."msgstr "Undskyld, men du skal være logged ind for at benytte af denne feature" 
msgid "created"msgstr "lavet" 
msgid "ABC Typing App"msgstr "Alfabets skrive app" 
msgid "How fast can you type the ABC?"msgstr "Hvor hurtigt kan du skrive alfabetet?" 

File "faq.po"

msgid "FAQ - frequently asked questions"msgstr "FAQ - frequently asked questions"     
msgid "If you have a question which is not mentioned here, please contact via email:"msgstr "Hvis du har nogle spørgsmål, som ikke er blevet stillet, vær sød, at kontakte mig via email" 
msgid "WPM - words per minute"msgstr "WPM - words per minute (ord per minut)" 
msgid "WPM-calculation is based on the following calculation: 5 keystrokes equal 1 WPM, if you don't believe me, check Wikipedia about <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Words_per_minute\">Words per minute</a> :)"msgstr "WPM-beregning er baseret på følgende ligning: 5 tastetryk, i lig med 1 ord per minut, hvis du ikke tror på mig, kan du tjekke wikipedia omkring det <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Words_per_minute\">Words per minute</a> :)" 
msgid "What is a keystroke?"msgstr "Hvad er et keystroke?" 
msgid "Every key you hit on the keyboard to type a letter is one keystroke. The calculation also considers if you have to type uppercase letters or language specific letters who need 2 keystrokes to be typed (for example \"A\"). For example \"quick\" needs 5 keystrokes whereas \"America\" needs 8 keystrokes."msgstr "Hver bogstav du trykker på dit tastetur, er et tastetryk. Beregningen tager også følgende ligning med, hvis du skal skrive et stort bogstav eller andre specifikke ord, der kræver 2 tastetryk med. (F.eks \"A\"). F.eks \"quick\" bruger du 5 tastetryk på, hvorimod \"America\" Skal du bruge 8 tastetryk" 
msgid "Why is my score not saved (sometimes)?"msgstr "Hvorfor er min score ikke gemt (nogengange)?" 
msgid "If you have a slow computer or doing a lot of things simultaneously on your computer, the 60-second timer might be slowed down. This might result in a situation were you instead of having 60 seconds, you actually have 70 seconds to type. The server detects this as a cheat attempt (even though it might just be a slow computer or something related to this) and doesn't save the score in this case. You can fix this by closing all of your running programs and every tab in your browser."msgstr "Hvis du har en langsom computer eller har gang i mange ting på en gang, kan 60-sekunder timeren være mere langsom. Det kan resultere i, at du kommer ud for, at istedet for 60 sekunder, har du 70 sekunder. Serveren ser dette, som et forsøg på, at snyde (Selvom du måske bare har en langsom computer eller noget i den stil) og vil dermed ikke gemme scoren. Du kan løse dette ved, at lukke alle dine åbne programmer og alle tabs i din browser" 
msgid "Translation - How can I help?"msgstr "Translation - Hvordan kan jeg hjælpe?" 
msgid "If you would like to help translate 10FastFingers into your language, please take a look at the translation page: For translations please take a look at the <a hreF=\"/translations\">translation page</a>"msgstr "Hvis du gerne vil hjælpe oversættelsen på 10fastfingers på dit eget sprog, vær sød, at kigge på oversættelses siden: For oversættelse, vær sød, at klikke her <a hreF=\"/translations\">translation page</a>" 
msgid "Where is my achievement?"msgstr "Hvor er mit achievement??" 
msgid "After you fullfilled the requirements for the achievement, please give it up to 5 minutes for the achievement to be unlocked.<br /> If it still doesn't show up, please make sure javascript is activated on your profile page and reload the page."msgstr "Efter du har udført kravene for en achievment, vær sød, at vente op til 5 minutter for, at achievment viser sig. <br /> Hvis den stadig ikke dukker op, vær sød, at se om din javascript er aktiveret på din profil side og genindlæs siden" 
msgid "How do you know which language specific characters need more than 1 keystroke?"msgstr "Hvordan ved du hvilke sprog, der har specifikke ord, mangler mere end et tastetryk?" 
msgid "I don't, thats why I need your help. I currently check for these characters in their specific language and count them as 2 keystrokes:"msgstr"Det ved jeg ikke, derfor mangler jeg din hjælp. Jeg tjekker for disse karakterer i deres specifikke sprog, og tæller dem som 2 tastetryk:"  
msgid "All languages:"msgstr "Alle sprog:" 
msgid "all uppercase letters (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)"msgstr "alle kapitaliserede bogstaver (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)" 
msgid "If your language is missing specific \"2-keystroke\"-characters, please let me know: <a href=\"mailto:go4@christianstrang.de\">go4@christianstrang.de</a>"msgstr"Hvis dit sprog mangler specifikke \"2-tastetryk\"-karaktere, vær venlig, at lade mig vide det: <a href=\"mailto:go4@christianstrang.de\">go4@christianstrang.de</a>" 
msgid "What is the average wpm of the population"msgstr "Hvad er den gennemsnitlige WPM af populationen?" 
msgid "The average WPM on 10fastfingers is <strong>42 WPM</strong>. This number is extracted from over 14 million tests, spread out over 41 languages."msgstr" Den gennemsnitlige WPM på 10fastfingers er <strong> 42 WPM </strong>. Dette nummer er taget ud fra over 14 millioner test, spredt ud over 41 sprog" 
msgid "All time Highscore"msgstr "Total Highscore" 
msgid "You may ask: \"Why is there no highscore older than 1 day?\" There are a few cheaters who use the typing test to satisfy some weird sense of accomplishment by cheating. Even though I try to make it harder for cheaters, its not impossible (and probably not really difficult if you know a little bit about scripts, etc.). If there were an all time highscore, it would just be populated by those individuals and thats why I decided against such a list, sorry!"msgstr "Du spørg nok: \"Hvorfor er der ikke nogle highscore ældre end 1 dag?\ "Der er nogle få snydere, som bruger skrive test for, at tilfredsstille en underlig følelse af at, udrette noget ved, at snyde. Selvom jeg prøver, at gøre det sværere for snydere, er det ikke umuligt (Og sikkert ikke særlig svært, hvis du ved bare en smule om scripts, etc.). Hvis der var en all time highscore, så ville den bestå, at disse individuelle, og det er derfor, at jeg ikke har lavet sådan en liste, sorry!" 
msgid "Why does the ENTER key not work anymore?"msgstr "Hvorfor virker ENTER tasten ikke mere?" 
msgid "In the previous version it was possible to use the ENTER key to insert words (instead of the SPACE bar). For your regular typing experiences the SPACE bar is much more important than the ENTER key. Allowing to use the ENTER key might train the \"wrong\" typing behaviour, therefore I removed this option, it will help you in the longrun! (Remember to use your thumb(s) for the SPACE bar.)"msgstr "I en tidligere version, der var det muligt, at bruge ENTER knappen til at indsætte ord (Istedet for space bar). For dine regelmæssige skrive erfaringer, var space-baren meget mere vigtig end ENTER knappen. Som gjorde det tilladt, at bruge ENTER knappen, kunne træne den \"forkert\" skrive adfærd, derfor valgte jeg, at fjerne denne option, så det vil hjælpe dig på længere sigt! (Husk at bruge, dine tommelfingre for space-baren.)" 
msgid "2 keystrokes"msgstr "2 tastetryk" 
msgid "3 keystrokes"msgstr "3 tastetryk" 
msgid "4 keystrokes"msgstr "4 tastetryk" 
msgid "5 keystrokes"msgstr "5 tastetryk"  
msgid "My iPad auto-capitalizes the first character of every word"msgstr"Min iPad auto-kapitaliserer de første bogstaver ved hver ord" 
msgid "You can deactivate this behaviour, please follow this instruction: <a href=\"https://discussions.apple.com/thread/7445351?start=0\">How to Make an iPad Stop Typing Initial Caps</a>"msgstr "Du kan deaktivere denne funktion, vær sød, at følge denne instruktion: <a href=\"https://discussions.apple.com/thread/7445351?start=0\"> Hvordan man får sin ipad til, at benytte store bogstaver</a> 
msgid "How is the accuracy calculated?"msgstr "Hvordan er nøjagtigheden beregnet?" 
msgid "For the calculation of accuracy (used in the text practice mode) the amount of mistakes made and the number of corrections used is taken into consideration."msgstr "For beregningen af nøjagtigheden (brugt i tekst øvelse tilstand) mængden af ??fejltagelser , og antallet af korrektioner, der benyttes, tages i betragtning." 
msgid "Imagine a text requiring exactly 500 keystrokes. There are 4 possible cases:"msgstr "Forstil dig en text, der kræver præcis 500 tastetryk. Der er 4 mulige tilfælde:" 
msgid "0 wrong word and 0 correction: 500 correct entries out of 500 = 500/500 * 100 = 100% accuracy."msgstr "0 fejl og 0 korrektioner: 500 korrekte ord ud af 500 = 500/500 * 100 = 100% nøjagtighed" 
msgid "0 wrong word and corrections: e.g. 500 correct entries and 25 corrections = 500/(500+25) * 100 = 95,23% accuracy."msgstr "0 fejl og 0 korrektioner:" e.g. 500 korrekte ord og 25 korrektioner = 500/(500+25) * 100 = 95,23% nøjagtighed" 
msgid "Wrong words and 0 correction: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 = 450/500 * 100 = 90% accuracy."msgstr "Forkerte ord og 0 korrektioner: e.g. 10 forkert ord værd af 450 korrekte ord ud af 500 = 450/500 * 100 = 90% nøjagtighed" 
msgid "Wrong words and corrections: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 and 25 corrections = 450/(500+25) = 85,71% accuracy."msgstr "Forkerte ord og korrektioner: e.g. 10 forkert ord værd af 450 korrekte ord ud af 500 og 25 korrektioner = 450/(500+25) = 85,71% accuracy." 
msgid "Thank you <a href=\"https://10fastfingers.com/user/4329/\">Linsk</a> for coming up with this :)"msgstr "Du skal have tak, <a href=\"https://10fastfingers.com/user/4329/\">Linsk</a> for at komme op med dette :)" 
msgid "My scores over 120 WPM are not visible"msgstr "Mine score over 120 WPM bliver ikke vist" 
msgid "If you receive a result over 120 WPM you have to unlock it with an anti-cheat-test. Click on the speech bubble at the top of the site to check for notifications."msgstr "Hvis du kommer på et resultat over 120 WPM, skal du have lukket op for det med en anti-snyd-test. Klik på tale bubblen øverst på siden, ved check for notifikationer" 
msgid "My results are not visible in the competition"msgstr "Mine resultater er ikke synlige for konkurrencer" 
msgid "If this happens in every competition you participate in, your account is probably flagged for cheating. To prevent this for future account => don't cheat. If you think you have been unjustly flagged, please send me an email with a link to your profile/account-page."msgstr "Hvis dette sker i hver en konkurrence, som du vælger, at skrive med i, er det sikkert fordi din account er, flaget for snyd. For at forhindre dette, for fremtidige konto => stop med at snyde. Hvis du synes, at du er blevet uretfærdigt flaget, vær venlig, at sende mig en email med et link til din profile/konto-side" 
msgid "You probably have to unlock your result by completing the anti-cheat-test. At the top of the page your should see 'notifications', clicking on it you will be able to participate in an anti-cheat-test."msgstr "Du kan måske få dit resultat ved at klare anti-snydetesten. Øverst på siden burdte du kunne se 'meddelelser', ved at klikke på det, vil du være i stand til at deltage i en anti-snydetest." 
msgid "How are the score/points in the Text Practice Mode calculated?"msgstr "Hvordan er ens score/points i tekst øvelses mode beregnet?" 
msgid "Everytime you complete a text you get a score, here is how it is calculated:"msgstr "Hver gang du er færdig med en tekst får du en score, her ses hvordan det er beregnet:" 
msgid "The number of correct keystrokes is multiplied with the accuracy, for example: 500 (correct keystrokes) * 1.0 (100% accuracy) = 500 (acc_points)"msgstr "Dit nummer er baseret på korrekte tastetryk, ganget med din nøjagtighed, f.eks: 500 (korrekte tastetryk) * 1.0 (100% nøjagtighed) = 500 (konto_points)" 
msgid "This value (acc_points) is now multiplied with the milliseconds needed divided by 60000 milliseconds. Lets say it tooks us 60 seconds to get 500 correct keystrokes: 500 / (60000 / 60000) = 500 (acc_time_points). <br /> This calculation integrates the time into our score, the faster you type correct and accurate, the higher your score."msgstr "Dette tal (konto_points) er nu ganget med manglende millisekund divideret med 60000 millisekunder. Lad os sige, at det tog os 60 sekunder, for at få 500 korrekte tastetryk: 500 / (60000 / 60000) = 500 (konto_tids_points). <br/> Denne beregning integrerer tiden ind i vores score, jo hurtigere du skriver korrekt og nøjagtigt, jo højere score får du"       
msgid "This value (acc_time_points) is now multiplied by all keystrokes the text consisted of divided by 500. Lets say the whole text consisted of 500 keystrokes: 500 * (500 / 500) = 500 (acc_time_length_points). <br /> This last step will give longer texts an edge over very short texts (below 500 keystrokes). This is needed or otherwise very short texts would be the best way to gather points."msgstr "Dette tal (acc_tids_point) er nu ganget med alle de tastetryk, som teksten bestod af divideret med 500. Lad os sige, at hele teksten bestod af 500 tastetryk: 500 * (500 / 500) = 500 (konto_tids_længde_point. <br /> Dette sidste trin, vil give en længere tekst en kant over de meget korte tekst (under 500 tastetryk. Man behøver dette, elllers ville kortere tekster være den bedste måde, at skaffe point på" 
msgid "Here is another calculation, this time with slightly different values:"msgstr "Her er en anden beregning, denne gang med lidt forskellige værdier" 
msgid "and one more:"msgstr "og en gang til:" 
msgid "Login not working"msgstr "Kan ikke logge ind" 
msgid "Have you tried to login with a 1-click-login provider like \"Google\"? Maybe you used this to create your account and just forgot about it. If this doesn't work, please try the password recovery, it might take a while for the email to arrive. If this also doesn't work or the email doesn't arrive, please contact me."msgstr "Har du prøvet, at logge ind med et 1-klik-login udbyder som \"Google\"? Måske oprettede du din konto sådan og glemte det. Hvis dette ikke virker, vær sød, at prøve gendannelse af adgangskode, det kan tage noget tid, før emailen kommer. Hvis dette heller ikke virker, eller emailen ikke gider komme, vær venlig, at kontakte mig" 
msgid "points"msgstr "points" 
msgid "How can I delete my account?"msgstr "Hvordan kan jeg slette min bruger?" 
msgid "Log into your account, go to your profile page, click on 'Settings' and at the bottom you will find a 'Delete Account' Button. Be aware that once your account has been deleted, it can't be restored and you have to create a new one."msgstr "Log på din bruger, gå over til din profilside, tryk på 'indstillinger' og ved bunden vil du finde en 'Slet Bruger' knap. Vær opmærksom på at når din bruger er slettet, kan den ikke blive gendannet, og du bliver nødt til at lave en ny." 
msgid "letter"msgstr "brev" 
msgid "shift"msgstr "shift" 
msgid "I currently just quintuple the characters. For example: \"明年\" will count as 10 keystrokes."msgstr "I øjeblikket femdobler jeg tegnene. F.eks vil \"明年\" blive til 10 tastetryk." 
msgid "Each character counts as 3 Keystrokes. This isn't accurate but there is currently no better system to determine the correct keystroke count."msgstr "Hvert tegn tæller som 3 tastetryk. Det er ikke præcist, men der er intet bedre system til at vurdere den korrekte mængde af tastetryk lige nu." 
msgid "What is the tie-breaking rule?"msgstr "What is the tie-breaking rule?" 
msgid "If same WPM: the highest CPM wins."msgstr "If same WPM: the highest CPM wins." 
msgid "If same CPM: the lowest wrong words wins."msgstr "If same CPM: the lowest wrong words wins." 
msgid "If same CPM/wrong words: the lowest corrections wins."msgstr "If same CPM/wrong words: the lowest corrections wins." 
msgid "If same CPM/wrong words/corrections: the earliest test taken wins."msgstr "If same CPM/wrong words/corrections: the earliest test taken wins." 

File "anticheat.po"

msgid "Sorry, but you have to be logged in to access the Anti-Cheat overview."msgstr "Sorry, but you have to be logged in to access the Anti-Cheat overview." 
msgid "You unlocked %s of your results."msgstr "You unlocked %s of your results." 
msgid "To see if you have more <strong>locked</strong> results, <a href=\"/anticheat\">click here</a>"msgstr "To see if you have more <strong>locked</strong> results, <a href=\"/anticheat\">click here</a>" 
msgid "What is 'Max unlocked WPM'-value?"msgstr "What is 'Max unlocked WPM'-value?" 
msgid "Until you surpass this value, you won't have to do another Anti-Cheat-Test in this language."msgstr "Until you surpass this value, you won't have to do another Anti-Cheat-Test in this language." 
msgid "Start Test"msgstr "Start Test" 
msgid "Anti-Cheat Test"msgstr "Anti-Cheat Test" 
msgid "This Anti-Cheat-test is to evaluate your typing result <em>(sorry about the inconvenience but this is the only way to prevent cheating on 10FastFingers)</em>."msgstr "This Anti-Cheat-test is to evaluate your typing result <em>(sorry about the inconvenience but this is the only way to prevent cheating on 10FastFingers)</em>." 
msgid "This test only appears when you type faster than X WPM. Below you can see the last 5 results in each category that are currently not counted. By clicking on one of those results you will get to the Anti-Cheat-Test where you can unlock the results by typing fast enough (don't worry, you can try it as often as you like)."msgstr "This test only appears when you type faster than X WPM. Below you can see the last 5 results in each category that are currently not counted. By clicking on one of those results you will get to the Anti-Cheat-Test where you can unlock the results by typing fast enough (don't worry, you can try it as often as you like)." 
msgid "Currently no unconfirmed results"msgstr "Currently no unconfirmed results" 
msgid "Anticheat Overview"msgstr "Anticheat Overview" 
msgid "Start"msgstr "Start" 
msgid "Press Start and type the words you see in this field"msgstr "Press Start and type the words you see in this field" 
msgid "Reload"msgstr "Reload" 
msgid "Submit"msgstr "Submit" 
msgid "press TAB + ENTER"msgstr "press TAB + ENTER" 
msgid "Explanation"msgstr "Explanation" 
msgid "This test only appears when you type faster than X WPM. After pressing \"Start\" (TAB + ENTER) you will see a picture with words in it. Type those words as fast as possible and after you have finished, click the submit button (\"TAB + ENTER\")."msgstr "This test only appears when you type faster than X WPM. After pressing \"Start\" (TAB + ENTER) you will see a picture with words in it. Type those words as fast as possible and after you have finished, click the submit button (\"TAB + ENTER\")." 
msgid "Help"msgstr "Help" 
msgid "<strong>Start:</strong> Press \"TAB+ENTER\" to start the test (instead of clicking on the \"Start\"-Button)"msgstr "<strong>Start:</strong> Press \"TAB+ENTER\" to start the test (instead of clicking on the \"Start\"-Button)" 
msgid "<strong>Submit:</strong> If you are finished typing the words you can just press \"TAB + ENTER\" to submit the result to the server (this will save you some time, as you don't have to click the \"Submit\"-Button)"msgstr "<strong>Submit:</strong> If you are finished typing the words you can just press \"TAB + ENTER\" to submit the result to the server (this will save you some time, as you don't have to click the \"Submit\"-Button)" 
msgid "If some of the characters/words are messed up, just skip these and submit the test, you don't have to type all words to complete the test"msgstr "If some of the characters/words are messed up, just skip these and submit the test, you don't have to type all words to complete the test" 
msgid "Max unlocked WPM"msgstr "Max unlocked WPM" 
msgid "Correct Keystrokes"msgstr "Correct Keystrokes" 
msgid "Wrong Keystrokes"msgstr "Wrong Keystrokes" 
msgid "Time needed in ms"msgstr "Time needed in ms" 

File "achievement.po"

msgid "Achievements"msgstr "Achievements" 
msgid "This is a list of all the achievements available, if you have any questions about them, please send me an email (in english or german): <a href=\"mailto:go4@christianstrang.de?subject=10FastFingers Achievements\">go4@christianstrang.de</a>"msgstr "Dette er en lister over alle achievements, hvis du har spørgsmål, venligst send en email (engelsk eller tysk): <a href=\"mailto:go4@christianstrang.de?subject=10FastFingers Achievements\">go4@christianstrang.de</a>" 
msgid "Typing Test"msgstr "Skrive Test" 
msgid "10 Tests taken"msgstr "10 Tests taget" 
msgid "Finish 10 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Færdiggør 10 Skrive Tests for at opnå denne. Du skal have mindst 20 WPM." 
msgid "25 Tests taken"msgstr "25 Tests taget" 
msgid "Finish 25 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Færdiggør 25 Skrive Tests for at opnå dette. Du skal have mindst 20 WPM." 
msgid "50 Tests taken"msgstr "50 Tests taget" 
msgid "Finish 50 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Færdiggør 50 Skrive Tests for at opnå denne. Du skal have mindst 20 WPM." 
msgid "100 Tests taken"msgstr "100 Tests taget" 
msgid "Finish 100 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Færdiggør 100 Skrive Tests for at opnå denne. Du skal have mindst 20 WPM." 
msgid "250 Tests taken"msgstr "250 Tests taget" 
msgid "Finish 250 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Færdiggør 250 Skrive Tests for at opnå denne. Du skal have mindst 20 WPM." 
msgid "500 Tests taken"msgstr "500 Tests taget" 
msgid "Finish 500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Færdiggør 500 Skrive Tests for at opnå denne. Du skal have mindst 20 WPM." 
msgid "750 Tests taken"msgstr "750 Tests taget" 
msgid "Finish 750 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Færdiggør 750 Skrive Tests for at opnå denne. Du skal have mindst 20 WPM." 
msgid "1000 Tests taken"msgstr "1000 Tests taget" 
msgid "Finish 1000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Færdiggør 1000 Skrive Tests for at opnå denne. Du skal have mindst 20 WPM." 
msgid "2500 Tests taken"msgstr "2500 Tests taget" 
msgid "Finish 2500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Færdiggør 2500 Skrive Tests for at opnå denne. Du skal have mindst 20 WPM." 
msgid "5000 Tests taken"msgstr "5000 Tests taget" 
msgid "Finish 5000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Færdiggør 5000 Skrive Tests for at opnå denne. Du skal have mindst 20 WPM." 
msgid "7500 Tests taken"msgstr "7500 Tests taget" 
msgid "Finish 7500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Færdiggør 7500 Skrive Tests for at opnå denne. Du skal have mindst 20 WPM." 
msgid "10000 Tests taken"msgstr "10000 Tests taget" 
msgid "Finish 10000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Færdiggør 10000 Skrive Tests for at opnå denne. Du skal have mindst 20 WPM." 
msgid "Flawless 3"msgstr "Flawless 3" 
msgid "Finish 3 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Færdiggør 3 Skrive Tests i træk, uden en fejl og med mindst 70 WPM." 
msgid "Flawless 5"msgstr "Flawless 5" 
msgid "Finish 5 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Færdiggør 5 Skrive Tests i træk, uden en fejl og med mindst 70 WPM." 
msgid "Flawless 10"msgstr "Flawless 10" 
msgid "Finish 10 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Færdiggør 10 Skrive Tests i træk, uden en fejl og med mindst 70 WPM." 
msgid "50+ WPM"msgstr "50+ WPM" 
msgid "Score more than 50 WPM."msgstr "Opnå mere end 50 WPM." 
msgid "60+ WPM"msgstr "60+ WPM" 
msgid "Score more than 60 WPM."msgstr "Opnå mere end 60 WPM." 
msgid "70+ WPM"msgstr "70+ WPM" 
msgid "Score more than 70 WPM."msgstr "Opnå mere end 70 WPM." 
msgid "80+ WPM"msgstr "80+ WPM" 
msgid "Score more than 80 WPM."msgstr "Opnå mere end 80 WPM." 
msgid "90+ WPM"msgstr "90+ WPM" 
msgid "Score more than 90 WPM."msgstr "Opnå mere end 90 WPM." 
msgid "100+ WPM"msgstr "100+ WPM" 
msgid "Score more than 100 WPM."msgstr "Opnå mere end 100 WPM." 
msgid "10 Competitions taken"msgstr "10 Konkurrencer taget" 
msgid "Participate in 10 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Deltag i 10 forskellige konkurrencer for at opnå denne." 
msgid "25 Competitions taken"msgstr "25 Konkurrencer" 
msgid "Participate in 25 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Deltag i 25 forskellige konkurrencer for at opnå denne." 
msgid "50 Competitions taken"msgstr "50 Konkurrencer taget" 
msgid "Participate in 50 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Deltag i 50 forskellige konkurrencer for at opnå denne." 
msgid "100 Competitions taken"msgstr "100 Konkurrencer taget" 
msgid "Participate in 100 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Deltag i 100 forskellige konkurrencer for at opnå denne." 
msgid "250 Competitions taken"msgstr "250 Konkurrencer taget" 
msgid "Participate in 250 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Deltag i 250 forskellige konkurrencer for at opnå denne." 
msgid "500 Competitions taken"msgstr "500 Konkurrencer taget" 
msgid "Participate in 500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Deltag i 500 forskellige konkurrencer for at opnå denne." 
msgid "1000 Competitions taken"msgstr "1000 Konkurrencer taget" 
msgid "Participate in 1000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Deltag i 1000 forskellige konkurrencer for at opnå denne." 
msgid "2500 Competitions taken"msgstr "2500 Konkurrencer taget" 
msgid "Participate in 2500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Deltag i 2500 forskellige konkurrencer for at opnå denne." 
msgid "5000 Competitions taken"msgstr "5000 Konkurrencer taget" 
msgid "Participate in 5000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Deltag i 5000 forskellige konkurrencer for at opnå denne." 
msgid "7500 Competitions taken"msgstr "7500 Konkurrencer taget" 
msgid "Participate in 7500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Deltag i 7500 forskellige konkurrencer for at opnå denne." 
msgid "10000 Competitions taken"msgstr "10000 Konkurrencer taget" 
msgid "Participate in 10000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Deltag i 10000 forskellige konkurrencer for at opnå denne." 
msgid "1 Competition won"msgstr "1 Konkurrence vundet" 
msgid "Be the fastest typist in 1 <strong>public</strong> competition with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 1 <strong>public</strong> competition with at least 5 participants (you included)." 
msgid "3 Competitions won"msgstr "3 Konkurrencer vuncet" 
msgid "Be the fastest typist in 3 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 3 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "5 Competitions won"msgstr "5 Konkurrencer vundet" 
msgid "Be the fastest typist in 5 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 5 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "10 Competitions won"msgstr "10 Konkurrencer vundet" 
msgid "Be the fastest typist in 10 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 10 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "25 Competitions won"msgstr "25 Konkurrencer vundet" 
msgid "Be the fastest typist in 25 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 25 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "50 Competitions won"msgstr "50 Konkurrencer vundet" 
msgid "Be the fastest typist in 50 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 50 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "Friendly Fire 3"msgstr "Friendly Fire 3" 
msgid "Start a private typing competition and invite 3 of your friends."msgstr "Start en privat konkurrence and inviter 3 af dine venner." 
msgid "Friendly Fire 5"msgstr "Friendly Fire 5" 
msgid "Start a private typing competition and invite 5 of your friends."msgstr "Start en privat konkurrence and inviter 5 af dine venner." 
msgid "Friendly Fire 10"msgstr "Friendly Fire 10" 
msgid "Start a private typing competition and invite 10 of your friends."msgstr "Start en privat konkurrence and inviter 10 af dine venner." 
msgid "Competition Grinder 3"msgstr "Competition Grinder 3" 
msgid "Participate 3 times in the same competition."msgstr "Deltag 3 gange i den samme konkurrence." 
msgid "Competition Grinder 5"msgstr "Competition Grinder 5" 
msgid "Participate 5 times in the same competition."msgstr "Deltag 5 gange i den samme konkurrence." 
msgid "Competition Grinder 10"msgstr "Competition Grinder 10" 
msgid "Participate 10 times in the same competition."msgstr "Deltag 10 gange i den samme konkurrence." 
msgid "Competition Grinder 25"msgstr "Competition Grinder 25" 
msgid "Participate 25 times in the same competition."msgstr "Deltag 25 gange i den samme konkurrence." 
msgid "Competition Grinder 50"msgstr "Competition Grinder 50" 
msgid "Participate 50 times in the same competition."msgstr "Deltag 50 gange i den samme konkurrence." 
msgid "Typing Competition"msgstr "Konkurrence" 
msgid "Translator"msgstr "Translator" 
msgid "Participate on 10FastFingers and translate a part of the site or improve an existing translation."msgstr "Deltag i 10FastFingers og oversæt en del af denne side eller forbedr en eksisterende oversættelse." 
msgid "Achievements of Honor"msgstr "Achievements of Honor" 
msgid "You have to be logged in to see your recently unlocked achievements."msgstr "You have to be logged in to see your recently unlocked achievements." 
msgid "Recently unlocked Achievements"msgstr "Recently unlocked Achievements" 
msgid "This is a list of all the <a href="https://10fastfingers.com/achievements">Achievements</a> you have unlocked (ordered by the most recent you unlocked)."msgstr "This is a list of all the <a href="https://10fastfingers.com/achievements">Achievements</a> you have unlocked (ordered by the most recent you unlocked)." 

File "account.po"

msgid "Create an account"msgstr "Opret ny bruger" 
msgid "Username"msgstr "Brugernavn" 
msgid "Password"msgstr "Adgangskode" 
msgid "Confirm Password"msgstr "Bekræft Adgangskode" 
msgid "Email"msgstr "Email" 
msgid "for password recovery, new features & achievements"msgstr "for password recovery, new features & achievements" 
msgid "Create your account"msgstr "Opret din bruger" 
msgid "Facebook Login"msgstr "Facebook Login" 
msgid "Twitter Login"msgstr "Twitter Login" 
msgid "Google Login"msgstr "Google Login" 
msgid "Login / Create Account"msgstr "Login / Opret Bruger" 
msgid "1-Click-Login"msgstr "1-Click-Login" 
msgid "Email Login"msgstr "Email Login" 
msgid "Login"msgstr "Login" 
msgid "Create Account"msgstr "Create Account" 
msgid "Forgot your Password?"msgstr "Glemt din adgangskode?" 
msgid "Password Recovery"msgstr "Password Recovery" 
msgid "Keep me logged in"msgstr "Forbliv logget på" 
msgid "Create an Account"msgstr "Opret en bruger" 
msgid "Profile"msgstr "Profil" 
msgid "Settings"msgstr "Indstillinger" 
msgid "Logout"msgstr "Log ud" 
msgid "Insert the email you signed-up with. We will then send you an email to help you recover your password."msgstr "Skriv den email du registrede med. Vi sender derefter en mail som vil hjælpe dig med genoprettelsen." 
#forgot password
msgid "Click this link to receive a temporary password for your account (we will send you this password in another eMail):"msgstr "Klik på dette link for at modtage en midlertidig adgangskode for din bruger (vi sender denne i en anden mail):" 
#forgot password email subject
msgid "Password Recovery Link"msgstr "Password Recovery Link" 
#forgot password
msgid "We just send you an email with a link in it. Click the link and we will generate a new password for you."msgstr "Vi har netop sendt en email med et link i. Klik på linket og vi genererer en ny adgangskode." 
#forgot password email message. VAR: generated password
msgid "This is your temporary password: <strong>%s</strong><br /><br /> Please change this password after your login in your profile settings."msgstr "This is your temporary password: <strong>%s</strong><br /><br /> Please change this password after your login in your profile settings." 
#Welcome message. VAR: username
msgid "Welcome to 10FastFingers.com, %s"msgstr "Velkommen til 10FastFingers.com, %s" 
msgid "Welcome to 10fastfingers.com"msgstr "Velkommen til 10fastfingers.com" 
#create account error message
msgid "Please fix the errors to create your account."msgstr "Venligst fix fejlene for at oprette en bruger." 
#native login error message
msgid "Username or Password is wrong. Please try again."msgstr "Brugernavn eller adgangskode er forkert. Venligst prøv igen." 
#google login
msgid "User has canceled authentication!"msgstr "Bruger har afbrudt autentificering!" 
#send button text for password recovery form
msgid "send"mgsstr "send" 
msgid "Username / Email"msgstr "Username / Email" 
msgid "We couldnt find the email you entered. Is it possible that you logged in with another account (like: Facebook, Twitter or Google)? Please try to login with our 1-click-login methods. If that also doesnt work, please send me an email"msgstr "We couldnt find the email you entered. Is it possible that you logged in with another account (like: Facebook, Twitter or Google)? Please try to login with our 1-click-login methods. If that also doesnt work, please send me an email" 
msgid "You cancelled the authentication process. You have to accept the account permissions if you want to login to 10FastFingers with your Google account. We ask you for your basic profile info to show your profile image on 10FastFingers and your email so we can send you important updates for 10FastFingers in the future (we promise that we won't send spam or sell your email address)."msgstr "You cancelled the authentication process. You have to accept the account permissions if you want to login to 10FastFingers with your Google account. We ask you for your basic profile info to show your profile image on 10FastFingers and your email so we can send you important updates for 10FastFingers in the future (we promise that we won't send spam or sell your email address)." 
msgid "If you don't feel safe with this option, you can of course use one of our other login mechanisms! Happy Typing :)"msgstr "If you don't feel safe with this option, you can of course use one of our other login mechanisms! Happy Typing :)" 
msgid "login, please wait"msgstr "login, please wait" 
msgid "Error, please try again. If the error keeps appearing, please send me an email."msgstr "Error, please try again. If the error keeps appearing, please send me an email." 
msgid "Password recovered! Please check your email inbox for your new password."msgstr "Password recovered! Please check your email inbox for your new password." 
msgid "Please provide a valid Email address"msgstr "Please provide a valid Email address" 
msgid "We send you an Email to the address you provided. Please click the link inside this email to activate your account."msgstr "We send you an Email to the address you provided. Please click the link inside this email to activate your account." 
msgid "Account activation"msgstr "Account activation" 
msgid "Activate Account"msgstr "Activate Account" 
msgid "Thank you for joining 10FastFingers.com, please click the following link to activate your account: https://10fastfingers.com/account/activate/%s/%s"msgstr "Thank you for joining 10FastFingers.com, please click the following link to activate your account: https://10fastfingers.com/account/activate/%s/%s" 
msgid "This link is invalid"msgstr "This link is invalid" 
msgid "Sorry, but this email address is already used by another account."msgstr "Sorry, but this email address is already used by another account." 
msgid "Your Token has expired! Use the forgot password form or contact administrator."msgstr "Your Token has expired! Use the forgot password form or contact administrator." 

File "user.po"

#profile message if user profile doesn't exist
msgid "User doesn't exist"msgstr "Bruger eksisterer ikke" 
msgid "Settings saved"msgstr "Indstillinger gemt" 
msgid "Unable to save settings, please try again." 
msgid "Username saved"msgstr "Brugernavn gemt" 
msgid "Username already exists"msgstr "Brugernavn eksisterer allerede" 
msgid "Password saved"msgstr "Adgangskode gemt" 
msgid "Your new password has to be between 6 and 40 characters" 
msgid "The passwords have to match"msgstr "Adgangskoderne matcher ikke" 
msgid "Your old password is wrong"msgstr "Din gamle adgangskode er forkert" 
#User: USERNAME
msgid "User"msgstr "Bruger" 
msgid "Settings"msgstr "Indstillinger" 
msgid "Save"msgstr "Gem" 
msgid "Cancel"msgstr "Afbryd" 
#default if user didn't provide a description about himself
msgid "Edit your description under \"settings\" <br />Let us know a little bit about yourself and what your typing goals are :)"msgstr "Edit your description under \"settings\" <br />Let us know a little bit about yourself and what your typing goals are :)" 
msgid "User details"msgstr "Bruger information" 
msgid "last login"msgstr "last login" 
msgid "member since"msgstr "medlem siden" 
msgid "Profile views" 
msgid "Keyboard Layout"msgstr "Keyboard Layout" 
msgid "Keyboard"msgstr "Keyboard" 
msgid "Tests taken"msgstr "Tests taget" 
msgid "Competitions taken"msgstr "Konkurrencer taget" 
msgid "last 50 tests"msgstr "sidste 50 tests" 
msgid "Highest WPM" 
msgid "Lowest WPM"msgstr "Laveste WPM" 
msgid "Average WPM"msgstr "Gennemsnitlige WPM" 
msgid "Achievements"msgstr "Achievements" 
msgid "Visitors"msgstr "Visitors" 
msgid "Activity"msgstr "Activity" 
msgid "Recent Competitions"msgstr "Recent Competitions" 
msgid "Graph"msgstr "Graf" 
msgid "back to Profile"msgstr "tilbage til profil" 
msgid "Profile"msgstr "Profil" 
msgid "Real Names are preferred"msgstr "Rigtige navne er fortrukket" 
msgid "save"msgstr "gem 
msgid "Save settings"msgstr "Save settings" 
msgid "User"msgstr "Bruger" 
msgid "Which keyboard do you use?"msgstr "Hvilket keyboard bruger du?" 
#Keyboard name input box placeholder
msgid "Keyboard Name"msgstr "Keyboard Navn" 
msgid "Keyboard Name (e.g. Logitech K120)"msgstr "Keyboard Name (e.g. Logitech K120)" 
msgid "Change your password" 
#password reset form placeholders
msgid "Old password"msgstr "Gamle adgangskode" 
msgid "New password"msgstr "Nye adgangskode" 
msgid "Confirm password" 
msgid "Gravatar Profile Picture"msgstr "Gravatar Profile Picture" 
msgid "You can use Gravatar to upload or change your profile picture." 
msgid "What is Gravatar"msgstr "Hvad er Gravatar" 
msgid "This is your gravatar:"msgstr "Dette er dit gravatar:" 
msgid "Words typed"msgstr "Words typed" 
msgid "Description"msgstr "Description" 
msgid "Recent Competitions"msgstr "Recent Competitions" 
msgid "Language"msgstr "Language" 
msgid "Participants"msgstr "Participants" 
msgid "Tests taken"msgstr "Tests taget" 
msgid "Visit Typing Competition"msgstr "Visit Typing Competition" 
msgid "normal"msgstr "normal" 
msgid "advanced"msgstr "advanced" 
msgid "corrections"msgstr "corrections" 
msgid "Competitions won"msgstr "Competitions won" 
msgid "Delete Account"msgstr "Delete Account" 
msgid "Delete my Account"msgstr "Delete my Account" 
msgid "You can delete your account by pressing the button on the bottom right. Keep in mind that once your account is deleted, it can't be restored."msgstr "You can delete your account by pressing the button on the bottom right. Keep in mind that once your account is deleted, it can't be restored." 
msgid "If you want to share the reason why you want to delete your account, please send me an email: go4christian@gmail.com"msgstr "If you want to share the reason why you want to delete your account, please send me an email: go4christian@gmail.com" 
msgid "Thank you for using 10FastFingers.com :)"msgstr "Thank you for using 10FastFingers.com :)" 
msgid "User ID"msgstr "User ID" 
msgid "Your account has been deleted"msgstr "Your account has been deleted" 
msgid "last 500 results for each typing mode"msgstr "last 500 results for each typing mode" 
msgid "Most active users"msgstr "Most active users" 
msgid "no description"msgstr "ingen beskrivelse" 

File "practice.po"

msgid "Typing Practice"msgstr "Typing Practice" 
msgid "Typing Practice - free games to improve your typing speed"msgstr "Typing Practice - free games to improve your typing speed" 
msgid "The Top 1000 mode helps you practice the most frequent words in the english language. Every level has 50 words in it (except for the boss level, which has 100). If you reach 50 WPM, the next level is unlocked"msgstr "The Top 1000 mode helps you practice the most frequent words in the english language. Every level has 50 words in it (except for the boss level, which has 100). If you reach 50 WPM, the next level is unlocked" 
msgid "Please login to access the Top1000 mode."msgstr "Please login to access the Top1000 mode." 
msgid "Sorry, but you haven't unlocked this level yet."msgstr "Sorry, but you haven't unlocked this level yet." 
msgid "more"msgstr "more" 
msgid "less"msgstr "less" 
msgid "<strong>Stars:</strong> The faster you type, the more stars are unlocked. For the normal levels you can unlock up to 5 stars:"msgstr "<strong>Stars:</strong> The faster you type, the more stars are unlocked. For the normal levels you can unlock up to 5 stars:" 
msgid "40 WPM = 1 Star"msgstr "40 WPM = 1 Star" 
msgid "50 WPM = 2 Stars (and also unlocks the next level)"msgstr "50 WPM = 2 Stars (and also unlocks the next level)" 
msgid "60 WPM = 3 stars"msgstr "60 WPM = 3 stars" 
msgid "80 WPM = 4 stars"msgstr "80 WPM = 4 stars" 
msgid "100 WPM = 5 stars"msgstr "100 WPM = 5 stars" 
msgid "In the boss level you can unlock up to 7 Stars, the normal 5 ones you already know and with <strong>120 WPM = 6 stars</strong> and <strong>140 WPM = 7 stars</strong>. This way you can repeat the boss level multiple times to reach 7 stars (and in the end helps you practice those words even more :D )."msgstr "In the boss level you can unlock up to 7 Stars, the normal 5 ones you already know and with <strong>120 WPM = 6 stars</strong> and <strong>140 WPM = 7 stars</strong>. This way you can repeat the boss level multiple times to reach 7 stars (and in the end helps you practice those words even more :D )." 
msgid "<strong>Hardcore Mode:</strong> The hardcore mode will be unlocked as soon as you finished the final boss level in the softcore mode with at least 50 WPM."msgstr "<strong>Hardcore Mode:</strong> The hardcore mode will be unlocked as soon as you finished the final boss level in the softcore mode with at least 50 WPM." 
msgid "The only difference between the hardcore and the softcore mode is that in the hardcore mode you have to <strong>complete each level without making a mistake</strong>. If you type a word wrong it will become "red" and you can still fix your mistake, but once you press space and the word was misspelled, the test will end and you have to repeat the level."msgstr "The only difference between the hardcore and the softcore mode is that in the hardcore mode you have to <strong>complete each level without making a mistake</strong>. If you type a word wrong it will become "red" and you can still fix your mistake, but once you press space and the word was misspelled, the test will end and you have to repeat the level." 
msgid "Softcore Mode"msgstr "Softcore Mode" 
msgid "Hardcore Mode"msgstr "Hardcore Mode" 
msgid "Softcore"msgstr "Softcore" 
msgid "Hardcore"msgstr "Hardcore" 
msgid "highest score"msgstr "highest score" 
msgid "40 wpm or higher"msgstr "40 wpm or higher" 
msgid "50 wpm or higher"msgstr "50 wpm or higher" 
msgid "60 wpm or higher"msgstr "60 wpm or higher" 
msgid "80 wpm or higher"msgstr "80 wpm or higher" 
msgid "100 wpm or higher"msgstr "100 wpm or higher" 
msgid "120 wpm or higher"msgstr "120 wpm or higher" 
msgid "140 wpm or higher"msgstr "140 wpm or higher" 
msgid "Beat the previous level to unlock this challenge"msgstr "Beat the previous level to unlock this challenge" 
msgid "Boss"msgstr "Boss" 
msgid "Result"msgstr "Result" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Words per minute (WPM)" 
msgid "correct"msgstr "correct" 
msgid "wrong"msgstr "wrong" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Keystrokes" 
msgid "Correct words"msgstr "Correct words" 
msgid "Wrong words"msgstr "Wrong words" 
msgid "Accuracy"msgstr "Accuracy" 
msgid "time (seconds)"msgstr "time (seconds)" 
msgid "You have to get at least 50 WPM to unlock the next level, please try again :)"msgstr "You have to get at least 50 WPM to unlock the next level, please try again :)" 
msgid "Congratulations, you unlocked the next level!"msgstr "Congratulations, you unlocked the next level!" 
msgid "Next Level"msgstr "Next Level" 
msgid "Level Overview"msgstr "Level Overview" 
msgid "Level"msgstr "Level" 
msgid "This is not a keystroke counter, you will see your keystroke count after completing the text."msgstr "This is not a keystroke counter, you will see your keystroke count after completing the text." 
msgid "Character Progress"msgstr "Character Progress" 
msgid "WPM"msgstr "WPM" 
msgid "your highest score"msgstr "your highest score" 
msgid "Text Practice Mode"msgstr "Text Practice Mode" 
msgid "language filter:"msgstr "language filter:" 
msgid "All languages"msgstr "All languages" 
msgid "TOP"msgstr "TOP" 
msgid "Upcoming"msgstr "Upcoming" 
msgid "New"msgstr "New" 
msgid "My Texts"msgstr "My Texts" 
msgid "My Favorites"msgstr "My Favorites" 
msgid "Create Text"msgstr "Create Text" 
msgid "Unable to save your text, please fix the issues mentioned below."msgstr "Unable to save your text, please fix the issues mentioned below." 
msgid "Text has to be a private to perform this action."msgstr "Text has to be a private to perform this action." 
msgid "Text has to be a draft to be edited."msgstr "Text has to be a draft to be edited." 
msgid "Your draft has been saved."msgstr "Your draft has been saved." 
msgid "Your draft has been updated."msgstr "Your draft has been updated." 
msgid "Unable to update your draft."msgstr "Unable to update your draft." 
msgid "Text has to be a private to perform this action."msgstr "Text has to be a private to perform this action." 
msgid "Text is now a draft and can be edited, all results for this text have been removed"msgstr "Text is now a draft and can be edited, all results for this text have been removed" 
msgid "Text removed"msgstr "Text removed" 
msgid "Text is not a draft, only drafts can be deleted."msgstr "Text is not a draft, only drafts can be deleted." 
msgid "Text has to be a draft to be saved or published."msgstr "Text has to be a draft to be saved or published." 
msgid "Text has been saved as private."msgstr "Text has been saved as private." 
msgid "Text has been published as public."msgstr "Text has been published as public." 
msgid "Create new text"msgstr "Create new text" 
msgid "Text title"msgstr "Text title" 
msgid "Your text"msgstr "Your text" 
msgid "Text language"msgstr "Text language" 
msgid "Edit your draft"msgstr "Edit your draft" 
msgid "Please choose a descriptive title"msgstr "Please choose a descriptive title" 
msgid "At least 10 characters"msgstr "At least 10 characters" 
msgid "Save Draft"msgstr "Save Draft" 
msgid "Warning"msgstr "Warning" 
msgid "Your text is currently in <strong>private</strong>-state. If you want to edit your text, you must set it to <strong>draft</strong>-state.<br> When changing to draft-state <strong>all your results will be deleted</strong>. This action can not be undone!"msgstr "Your text is currently in <strong>private</strong>-state. If you want to edit your text, you must set it to <strong>draft</strong>-state.<br> When changing to draft-state <strong>all your results will be deleted</strong>. This action can not be undone!" 
msgid "Go back to text"msgstr "Go back to text" 
msgid "or"msgstr "or" 
msgid "Delete results and change text-state to draft"msgstr "Delete results and change text-state to draft" 
msgid "make changes, fix grammar etc."msgstr "make changes, fix grammar etc." 
msgid "edit draft"msgstr "edit draft" 
msgid "Only you and the people you share the url with will be able to see this text. The text can be edited afterwards, but your progress will be erased."msgstr "Only you and the people you share the url with will be able to see this text. The text can be edited afterwards, but your progress will be erased." 
msgid "save text (private)"msgstr "save text (private)" 
msgid "Everyone will be able to see this text. This can't be undone and you won't be able to edit or delete the text afterwards!"msgstr "Everyone will be able to see this text. This can't be undone and you won't be able to edit or delete the text afterwards!" 
msgid "publish text (public)"msgstr "publish text (public)" 
msgid "Are you sure?"msgstr "Are you sure?" 
msgid "This will delete the draft. If you just want to add/edit/remove parts of the text, use the [edit draft] option."msgstr "This will delete the draft. If you just want to add/edit/remove parts of the text, use the [edit draft] option." 
msgid "delete draft"msgstr "delete draft" 
msgid "Congratulations, you scored %s points!"msgstr "Congratulations, you scored %s points!" 
msgid "You completed this test %s time(s)."msgstr "You completed this test %s time(s)." 
msgid "You finished this test in <strong>%s</strong> seconds with an accuracy of <strong>%s</strong>"msgstr "You finished this test in <strong>%s</strong> seconds with an accuracy of <strong>%s</strong>" 
msgid "You typed <strong>%s</strong> correct keystrokes with <strong>%s</strong> corrections."msgstr "You typed <strong>%s</strong> correct keystrokes with <strong>%s</strong> corrections." 
msgid "<strong>%s</strong> words were correct and <strong>%s</strong> were wrong."msgstr "<strong>%s</strong> words were correct and <strong>%s</strong> were wrong." 
msgid "restart this test"msgstr "restart this test" 
msgid "or press 'r' to restart"msgstr "or press 'r' to restart" 
msgid "Rate this text"msgstr "Rate this text" 
msgid "Statistics"msgstr "Statistics" 
msgid "Score"msgstr "Score" 
msgid "time in minutes and seconds"msgstr "time in minutes and seconds" 
msgid "Time"msgstr "Time" 
msgid "accuracy"msgstr "accuracy" 
msgid "your score"msgstr "your score" 
msgid "your average"msgstr "your average" 
msgid "average worldwide"msgstr "average worldwide" 
msgid "your best result"msgstr "your best result" 
msgid "best result worldwide"msgstr "best result worldwide" 
msgid "This is what you typed"msgstr "This is what you typed" 
msgid "edit text"msgstr "edit text" 
msgid "created %s by <a href=\"user-id\">%s</a>"msgstr "created %s by <a href=\"user-id\">%s</a>" 
msgid "rating"msgstr "rating" 
msgid "words"msgstr "words" 
msgid "completed"msgstr "completed" 
msgid "favorited"msgstr "favorited" 
msgid "type to start ..."msgstr "type to start ..." 
msgid "today"msgstr "today" 
msgid "this week"msgstr "this week" 
msgid "this month"msgstr "this month" 
msgid "this year"msgstr "this year" 
msgid "all time"msgstr "all time" 
msgid "State"msgstr "State" 
msgid "Title"msgstr "Title" 
msgid "search ..."msgstr "search ..." 
msgid "Textlength"msgstr "Textlength" 
msgid "Rating"msgstr "Rating" 
msgid "Views"msgstr "Views" 
msgid "Finished"msgstr "Finished" 
msgid "Age"msgstr "Age" 
msgid "draft"msgstr "draft" 
msgid "public"msgstr "public" 
msgid "private"msgstr "private" 
msgid "%s votes"msgstr "%s votes" 
msgid "%s words"msgstr "%s words" 
msgid "%s characters"msgstr "%s characters" 
msgid "%s / day"msgstr "%s / day" 
msgid "sorry, no text available"msgstr "sorry, no text available" 
msgid "Text not found"msgstr "Text not found" 
msgid "Please login to rate this text."msgstr "Please login to rate this text." 
msgid "Thank you for voting!"msgstr "Thank you for voting!" 
msgid "Rating: %s"msgstr "Rating: %s" 
msgid "Rating visible after 3 or more votes"msgstr "Rating visible after 3 or more votes" 
msgid "Top 1000 Typing Mode"msgstr "Top 1000 Typing Mode" 
msgid "My Practice Texts"msgstr "My Practice Texts" 
msgid "Add a Text for typing practice - Text Practice Mode - "msgstr "Add a Text for typing practice - Text Practice Mode - " 
msgid "saving score / loading statistics ..."msgstr "saving score / loading statistics ..." 
msgid "Text Draft - "msgstr "Text Draft - " 
msgid "Report Spam"msgstr "Report Spam" 
msgid "Flag text as spam"msgstr "Flag text as spam" 
msgid "Do you really want to report this text for spam?"msgstr "Do you really want to report this text for spam?" 
msgid "Report for Spam"msgstr "Report for Spam" 
msgid "Cancel"msgstr "Afbryd" 
msgid "Thank you for helping to keep 10FastFingers clean!"msgstr "Thank you for helping to keep 10FastFingers clean!" 
msgid "Wrong text."msgstr "Wrong text." 
msgid "You have to be logged in to report a text for spam."msgstr "You have to be logged in to report a text for spam." 

File "email.po"

msgid "Would you like to be notified when new features and games go live?"msgstr "Would you like to be notified when new features and games go live?" 
msgid "YES!"msgstr "YES!" 
msgid "no"msgstr "no" 
msgid "Email settings"msgstr "Email settings" 
msgid "You have to confirm your email address before you can receive updates/notifications via email."msgstr "You have to confirm your email address before you can receive updates/notifications via email." 
msgid "Send Confirmation Email"msgstr "Send Confirmation Email" 
msgid "Newsletter <em>(updates about new features & games)</em>"msgstr "Newsletter <em>(updates about new features & games)</em>" 
msgid "Notifications <em>(e.g. somebody beats your score in a typing competition)</em>"msgstr "Notifications <em>(e.g. somebody beats your score in a typing competition)</em>" 
msgid "Receive Emails"msgstr "Receive Emails" 
msgid "Update"msgstr "Update" 
msgid "Email settings saved!"msgstr "Email settings saved!" 
msgid "We just sent you an email with a link in it, please confirm your email by clicking on the link."msgstr "We just sent you an email with a link in it, please confirm your email by clicking on the link." 
msgid "Great! We can now send you <strong>Typing Tips</strong> to become faster and updates about <strong>new Features and Games</strong>!"msgstr "Great! We can now send you <strong>Typing Tips</strong> to become faster and updates about <strong>new Features and Games</strong>!" 
msgid "Sorry, this email is already being used by another account."msgstr "Sorry, this email is already being used by another account." 
msgid "Please click the link in the email we just send you to confirm your new email address. After this, your email will be changed."msgstr "Please click the link in the email we just send you to confirm your new email address. After this, your email will be changed." 
msgid "You didn\'t change your email address"msgstr "You didn\'t change your email address" 
msgid "You didn\'t provide a correct email address"msgstr "You didn\'t provide a correct email address" 
msgid "Confirmation Link is invalid"msgstr "Confirmation Link is invalid" 
msgid "Thank you for updating your email address!"msgstr "Thank you for updating your email address!" 
msgid "This link is invalid"msgstr "This link is invalid" 
msgid "You won't receive any emails from us. If you change your mind and want to get notified about new features and typing games, please take a look on your <a href=\"/settings\">settings</a> page."msgstr "You won't receive any emails from us. If you change your mind and want to get notified about new features and typing games, please take a look on your <a href=\"/settings\">settings</a> page." 
msgid "Activate your account"msgstr "Activate your account" 
msgid "Hello"msgstr "Hello" 
msgid "Happy Typing!"msgstr "Happy Typing!" 
msgid "Click this link to activate your account:"msgstr "Click this link to activate your account:" 
msgid "Confirm my account."msgstr "Confirm my account." 
msgid "After clicking this link, you will be logged in automatically."msgstr "After clicking this link, you will be logged in automatically." 

File "speedtest.po"

#page title
msgid "Typing Test"msgstr "Typing Test" 
msgid "Advanced Typing Test"msgstr "Advanced Typing Test" 
#speedtest page meta description
msgid "Typing Test - 10fastfingers offers a free online Typing Test Game in multiple languages. You can measure your typing skills, improve your typing speed and compare your results with your friends. How fast are you? Visit 10fastfingers.com and figure it out!"msgstr "Typing Test - 10fastfingers offers a free online Typing Test Game in multiple languages. You can measure your typing skills, improve your typing speed and compare your results with your friends. How fast are you? Visit 10fastfingers.com and figure it out!" 
#speedtest result page title
msgid "I can type %s words per minute. Are you faster?"msgstr "I can type %s words per minute. Are you faster?" 
#speedtest result page description
msgid "Test your typing speed and compare the result with your friends."msgstr "Test your typing speed and compare the result with your friends." 
msgid "Result"msgstr "Result" 
msgid "Share"msgstr "Share" 
msgid "Share on Facebook"msgstr "Share on Facebook" 
msgid "Share your Result"msgstr "Share your Result" 
msgid "Copy & paste the HTMLcode below to add this to your blog, website or forum signature (ask me if you need help: go4@christianstrang.de - please English or German only)"msgstr "Copy & paste the HTMLcode below to add this to your blog, website or forum signature (ask me if you need help: go4@christianstrang.de - please English or German only)" 
msgid "Copy this code and paste it into your blog, website or forum signature"msgstr "Copy this code and paste it into your blog, website or forum signature" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Words per minute (WPM)" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes" 
msgid "Correct words"msgstr "Correct words" 
msgid "Wrong words"msgstr "Wrong words" 
msgid "You are better than <span id=\"better-than-percent-value\">%s%%</span> of all users <small>(<strong>position %s</strong> of %s - last 24 hours</small>)"msgstr "You are better than <span id=\"better-than-percent-value\">%s%%</span> of all users <small>(<strong>position %s</strong> of %s - last 24 hours</small>)" 
msgid "You reached <strong>%s Points</strong> so you achieved <strong>position %s</strong> of %s on the ranking list <em>(last 24 hours)</em>"msgstr "You reached <strong>%s Points</strong> so you achieved <strong>position %s</strong> of %s on the ranking list <em>(last 24 hours)</em>" 
msgid "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster?"msgstr "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster?" 
msgid "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster? - https://10fastfingers.com/typing-test/%s+%%23speedtest+%%23typing+%%23test+%%2310fastfingers"msgstr "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster? - https://10fastfingers.com/typing-test/%s+%%23speedtest+%%23typing+%%23test+%%2310fastfingers" 
msgid "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?"msgstr "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?" 
msgid "https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?"msgstr "https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?" 
msgid "My Typing Test Score"msgstr "My Typing Test Score" 
msgid "%s WPM"msgstr "%s WPM" 
msgid "Are you faster? Click here and try!"msgstr "Are you faster? Click here and try!" 
msgid "Visit the [url=https://10fastfingers.com/typing-test/%s]Typing Test[/url] and try!"msgstr "Visit the [url=https://10fastfingers.com/typing-test/%s]Typing Test[/url] and try!" 
msgid "Visit the <a href="https://10fastfingers.com/typing-test/%s">Typing Test</a> and try!"msgstr "Visit the <a href="https://10fastfingers.com/typing-test/%s">Typing Test</a> and try!" 
msgid "I can type"msgstr "I can type" 
msgid "(words per minute)"msgstr "(words per minute)" 
msgid "Are you faster?"msgstr "Are you faster?" 
msgid "How fast can you type?"msgstr "How fast can you type?" 
#speedtest highscore Tabelle
msgid "Top Ranking"msgstr "Top Ranking" 
msgid "Tests taken"msgstr "Tests taget" 
msgid "Global Challenge"msgstr "Global Challenge" 
msgid "<strong>Top Rankings:</strong> last 24 hours (only for logged in users)"msgstr "<strong>Top Rankings:</strong> last 24 hours (only for logged in users)" 
msgid "Top 50"msgstr "Top 50" 
msgid "Username"msgstr "Username" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Keystrokes" 
#table header which shows the amount of time that has passed
msgid "ago"msgstr "ago" 
msgid "last 24h"msgstr "last 24h" 
msgid "all"msgstr "all" 
msgid "<strong>Global Challenge:</strong> which language is the most active? Considers all tests from the last 24 hours.</p>"msgstr "<strong>Global Challenge:</strong> which language is the most active? Considers all tests from the last 24 hours.</p>" 
msgid "Language"msgstr "Language" 
msgid "Email"msgstr "Email" 
#Page Title top 50 highscore page 
msgid "Typing Test: Top 50"msgstr "Typing Test: Top 50" 
msgid "<h2>Top 50 Rankings</h2> These are the Top 50 Typists of the last 24 hours"msgstr "<h2>Top 50 Rankings</h2> These are the Top 50 Typists of the last 24 hours" 
msgid "Sorry, but Javascript is required. Please <a href=\"http://www.activatejavascript.org/\">activate Javascript</a>"msgstr "Sorry, but Javascript is required. Please <a href=\"http://www.activatejavascript.org/\">activate Javascript</a>" 
msgid "Please activate Cookies. If you have Cookies activated, try to reload the page (CTRL+R)."msgstr "Please activate Cookies. If you have Cookies activated, try to reload the page (CTRL+R)." 
msgid "Error or Bug? Try reloading the page by pressing \"CTRL+R\", this might fix it!"msgstr "Error or Bug? Try reloading the page by pressing \"CTRL+R\", this might fix it!" 
msgid "Press ENTER to confirm your input"msgstr "Press ENTER to confirm your input" 
msgid "Login"msgstr "Login" 
msgid "An error occurred. Your result is probably not saved, sorry for the inconvenience."msgstr "An error occurred. Your result is probably not saved, sorry for the inconvenience." 
msgid "Please reload 10FastFingers by pressing Ctrl + R (Windows) or Cmd + R (Mac)."msgstr "Please reload 10FastFingers by pressing Ctrl + R (Windows) or Cmd + R (Mac)." 
msgid "Please make sure that your internet connection is stable/active when the result is transmitted. If this error occurs more than once, try <a target=\"_blank\" href=\"http://www.updateyourbrowser.net/en/\">updating your browser</a> or <a href=\"mailto:go4@christianstrang.de?subject=contact about result error\">contact me</a>"msgstr "Please make sure that your internet connection is stable/active when the result is transmitted. If this error occurs more than once, try <a target=\"_blank\" href=\"http://www.updateyourbrowser.net/en/\">updating your browser</a> or <a href=\"mailto:go4@christianstrang.de?subject=contact about result error\">contact me</a>" 
msgid "About the Typing Test"msgstr "About the Typing Test" 
msgid "10FastFingers lets you test your typing speed. Just start typing and see how fast you can type. Practice daily and improve your typing speed. Are you faster than everybody else?"msgstr "10FastFingers lets you test your typing speed. Just start typing and see how fast you can type. Practice daily and improve your typing speed. Are you faster than everybody else?" 
msgid "Typing Competition"msgstr "Typing Competition" 
msgid "Are you faster than you friends?<br /> Start a <a href=\"/competitions\">Typing Competition</a> and find out!"msgstr "Are you faster than your friends?<br /> Start a <a href=\"/competitions\">Typing Competition</a> and find out!" 
msgid "New features & Updates"msgstr "New features & Updates" 
msgid "Visit the <a href=\"http://www.facebook.com/10fastfingers\">10FastFingers Fanpage</a> on Facebook and be the first to know about a new feature."msgstr "Visit the <a href=\"http://www.facebook.com/10fastfingers\">10FastFingers Fanpage</a> on Facebook and be the first to know about a new feature." 
msgid "Switch Typing Test language"msgstr "Switch Typing Test language" 
msgid "Switch the language of the Typing Test"msgstr "Switch the language of the Typing Test" 
msgid "Sorry, but you have to be logged in and taken at least 10 normal typing tests to access the <strong>Advanced Typing Test</strong>."msgstr "Sorry, but you have to be logged in and taken at least 10 normal typing tests to access the <strong>Advanced Typing Test</strong>." 
msgid "All time"msgstr "All time" 
msgid "<strong>Tests taken:</strong> the most active members of the last 24 hours"msgstr "<strong>Tests taken:</strong> the most active members of the last 24 hours" 
msgid "Typing Tests taken - All time Highscore"msgstr "Typing Tests taken - All time Highscore" 
msgid "You need to take at least 50 typing tests to be featured on this list"msgstr "You need to take at least 50 typing tests to be featured on this list" 
msgid "Place"msgstr "Place" 
msgid "Date"msgstr "Date" 
msgid "Total"msgstr "Total" 
msgid "Screenshot"msgstr "Screenshot" 
msgid "Save your result"msgstr "Save your result" 
msgid "Track your progress"msgstr "Track your progress" 
msgid "Please Login to save your score"msgstr "Please Login to save your score" 

File "badge.po"

msgid "My Typing Test Score"msgstr "Min Skrive Test Score" 
msgid "%s WPM"msgstr "%s WPM" 
msgid "Are you faster? Click here and try!"msgstr "Er du hurtigere? Klik her og prøv!" 
msgid "Are you faster?"msgstr "Er du hurtigere?" 

File "competition.po"

msgid "Typing Competition"msgstr "Konkurrence" 
msgid "Create Game"msgstr "Nyt Spil" 
msgid "Join Game"msgstr "Tilslut Spil" 
msgid "Result"msgstr "Resultat" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Words per Minute: 1 ord er lig med 5 keystrokes" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Words per minute (WPM)" 
msgid "Correct words"msgstr "Korrekte ord" 
msgid "Wrong words"msgstr "Forkerte ord" 
msgid "Can you type faster than your friends?"msgstr "Kan du skrive hurtigere end dine venner?" 
msgid "Just type the text in the box, you have 1 minute to type as many words as possible."msgstr "Bare skriv teksten i boksen, du har 1 minut til at skrive så mange ord som mulight." 
msgid "You and your friends all get the same text and only your highest score counts, so if you are not satisfied with your score, just try again. Try to reach the first place before the competition ends."msgstr "Du og dine venner får alle den samme tekst og kun jeres højeste score gælder, so hvis du ikke er tilfreds med din score, bare prøv igen. Forsøg at opnå førstepladsen før konkurrencen slutter." 
msgid "Invite your friends"msgstr "Inviter dine venner" 
#Facebook Share Title
msgid "Typing Competition 10FastFingers.com"msgstr "Skrive Konkurrence 10FastFingers.com" 
#Twitter Share Text
msgid "Are you faster than me, lets find out"msgstr "Er du hurtigere end mig? Lad os finde ud af det!" 
#Email Share Subject
msgid "Who can type faster"msgstr "Hvem kan skrive hurtigere?" 
#Email Share Body/Message
msgid "Lets have a fun typing battle"msgstr "Lad os ha' en sjov skrive battle" 
msgid "Create a new Competition"msgstr "Ny Konkurrence" 
#Create new Competition Button
msgid "Go"msgstr "Go" 
msgid "<a href=\"/login\">Login</a> to save your score"msgstr "<a href=\"/login\">Log ind</a> for at gemme din score" 
#Competition ends in
msgid "ends in"msgstr "slutter om" 
#competition details. VAR: tests taken by users | number of participants
msgid "<span id=\"tests-taken\">%s</span> tests taken by <span id=\"count-competitors\">%s</span> competitors"msgstr "<span id=\"tests-taken\">%s</span> tests taget af <span id=\"count-competitors\">%s</span> konkurrenter" 
msgid "Username"msgstr "Brugernavn" 
msgid "ago"msgstr "siden" 
msgid "Start a Typing Competition"msgstr "Start en Konkurrence" 
msgid "Create a private competition by activating the checkbox"msgstr "Opret en privat konkurrence ved at klikke checkboxen" 
msgid "(No one will be able to see the competition, unless you share the url)"msgstr "(Ingen kan se konkurrencen, undtagen hvis du deler url'en)" 
msgid "Pick your language, then press the Button"msgstr "Vælg dit sprog og tryk på knappen" 
msgid "Participants"msgstr "Deltagere" 
msgid "Tests taken"msgstr "Tests taget" 
msgid "Time left"msgstr "Tid tilbage" 
#Join Competition Button
msgid "Join"msgstr "Tilslut" 
msgid "You have to be <a href=\"/login\">logged in</a> to create a Competition."msgstr "Du skal være <a href=\"/login\">logget ind</a> for at lave en konkurrence." 
#Competition Facebook Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://apps.facebook.com/ten_fast_fingers/competition/%s&t=Typing Competition 10FastFingers.com\" target=\"_blank\" id=\"facebook\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://apps.facebook.com/ten_fast_fingers/competition/%s&t=Typing Competition 10FastFingers.com\" target=\"_blank\" id=\"facebook\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Twitter Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"http://twitter.com/home?status=Are you faster than me, lets find out: https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"twitter\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"http://twitter.com/home?status=Are you faster than me, lets find out: https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"twitter\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Google Plus Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"google\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"google\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Email Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"mailto:?subject=Who is the fastest typer&body=Lets have a fun typing competition:\n\n https://10fastfingers.com/competition/%s\" id=\"email\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"mailto:?subject=Who is the fastest typer&body=Lets have a fun typing competition:\n\n https://10fastfingers.com/competition/%s\" id=\"email\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition URL Share Link. VAR: competition-hash | competition-hash
msgid "Start: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"msgstr "Start: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>" 
msgid "Can you type faster than your friends? Everybody gets the same text and only your highest score counts, try to reach the first place before the competition ends."msgstr "Skriver du hurtigere end dine venner? Alle får samme tekst and kun din højeste score gælder, forsøg at få førstepladsen før konkurrencen slutter." 
msgid "Competition finished. You can create a new one, just click on the button."msgstr "Konkurrence sluttet. Du kan oprette en ny, bare klik på knappen." 
msgid "You participated in this Typing competition"msgstr "Du har deltaget i denne skrive konkurrence" 
msgid "Number of tests taken"msgstr "Antal af tests lavet" 
msgid "Competition Ranking"msgstr "Konkurrencens stillinger" 
msgid "In Competition wins are only the public competitions included"msgstr "I konkurrencer vundet er det kun offentlige konkurrencer inkluderet" 
msgid "Wins"msgstr "Vundet" 
msgid "Competitions taken"msgstr "Konkurrencer fuldført" 
msgid "You can only have one active competition at a time: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"msgstr "Du kan kun have en aktiv konkurrence af gangen: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"