eng
competition

Lithuanian Translation

Please read the "About the translation-system" and "Step by step"-section on the Translation Mainpage first

Copy the whole file!

Copy the whole text-section, for example "main.po", into your email program (for example: GMail), even if it already has translated parts and even if you only want to translate a couple of lines. After you translated the text or parts of it, send it to [email protected] - please make sure that if you send me multiple translations, that each one has its own file (not all in one).

File "email.po"

msgid "Would you like to be notified when new features and games go live?"msgstr "Would you like to be notified when new features and games go live?" 
msgid "YES!"msgstr "YES!" 
msgid "no"msgstr "no" 
msgid "Email settings"msgstr "Email settings" 
msgid "You have to confirm your email address before you can receive updates/notifications via email."msgstr "You have to confirm your email address before you can receive updates/notifications via email." 
msgid "Send Confirmation Email"msgstr "Send Confirmation Email" 
msgid "Newsletter <em>(updates about new features & games)</em>"msgstr "Newsletter <em>(updates about new features & games)</em>" 
msgid "Notifications <em>(e.g. somebody beats your score in a typing competition)</em>"msgstr "Notifications <em>(e.g. somebody beats your score in a typing competition)</em>" 
msgid "Receive Emails"msgstr "Receive Emails" 
msgid "Update"msgstr "Update" 
msgid "Email settings saved!"msgstr "Email settings saved!" 
msgid "We just sent you an email with a link in it, please confirm your email by clicking on the link."msgstr "We just sent you an email with a link in it, please confirm your email by clicking on the link." 
msgid "Great! We can now send you <strong>Typing Tips</strong> to become faster and updates about <strong>new Features and Games</strong>!"msgstr "Great! We can now send you <strong>Typing Tips</strong> to become faster and updates about <strong>new Features and Games</strong>!" 
msgid "Sorry, this email is already being used by another account."msgstr "Sorry, this email is already being used by another account." 
msgid "Please click the link in the email we just send you to confirm your new email address. After this, your email will be changed."msgstr "Please click the link in the email we just send you to confirm your new email address. After this, your email will be changed." 
msgid "You didn\'t change your email address"msgstr "You didn\'t change your email address" 
msgid "You didn\'t provide a correct email address"msgstr "You didn\'t provide a correct email address" 
msgid "Confirmation Link is invalid"msgstr "Confirmation Link is invalid" 
msgid "Thank you for updating your email address!"msgstr "Thank you for updating your email address!" 
msgid "This link is invalid"msgstr "This link is invalid" 
msgid "You won't receive any emails from us. If you change your mind and want to get notified about new features and typing games, please take a look on your <a href=\"/settings\">settings</a> page."msgstr "You won't receive any emails from us. If you change your mind and want to get notified about new features and typing games, please take a look on your <a href=\"/settings\">settings</a> page." 
msgid "Activate your account"msgstr "Activate your account" 
msgid "Hello"msgstr "Hello" 
msgid "Happy Typing!"msgstr "Happy Typing!" 
msgid "Click this link to activate your account:"msgstr "Click this link to activate your account:" 
msgid "Confirm my account."msgstr "Confirm my account." 
msgid "After clicking this link, you will be logged in automatically."msgstr "After clicking this link, you will be logged in automatically." 

File "badge.po"

msgid "My Typing Test Score"msgstr "Mano rašymo testo rezultatai" 
msgid "%s WPM"msgstr "%s ŽPM" 
msgid "Are you faster? Click here and try!"msgstr "Ar tu greitesnis? Paspausk čia ir išsibandyk!" 
msgid "Are you faster?"msgstr "Ar tu greitesnis?" 

File "practice.po"

msgid "Typing Practice"msgstr "Rašymo treniravimas" 
msgid "Typing Practice - free games to improve your typing speed"msgstr "Rašymo treniravimas - nemokami žaidimai pagerinti tavo rašymo greičiui" 
msgid "The Top 1000 mode helps you practice the most frequent words in the english language. Every level has 50 words in it (except for the boss level, which has 100). If you reach 50 WPM, the next level is unlocked"msgstr "Top 1000 rėžimas padeda tau treniruotis su dažniausiai naudojamais žodžiais anglų kalboje. Kiekvienas lygis turi 50 žodžių (išskyrus boso lygį, kuris turi 100). Jeigu tu pasieksi 50 ŽPM, kitas lygis yra atrakinamas" 
msgid "Please login to access the Top1000 mode."msgstr "Prašome prisijungti, norint prieiti Top1000 rėžimą." 
msgid "Sorry, but you haven't unlocked this level yet."msgstr "Atsiprašome, bet jūs dar neturite atsirakinę šio lygio." 
msgid "more"msgstr "daugiau" 
msgid "less"msgstr "mažiau" 
msgid "<strong>Stars:</strong> The faster you type, the more stars are unlocked. For the normal levels you can unlock up to 5 stars:"msgstr "<strong>Žvaigždės:</strong> Kuo greičiau tu rašysi, tuo daugiau žvaigždžių yra atrakinama. Paprastiem lygiam tu gali atrakinti iki 5 žvaigždžių:" 
msgid "40 WPM = 1 Star"msgstr "40 ŽPM = 1 Žvaigždė" 
msgid "50 WPM = 2 Stars (and also unlocks the next level)"msgstr "50 ŽPM = 2 Žvaigždės (taip pat atrakina kitą lygį)" 
msgid "60 WPM = 3 stars"msgstr "60 ŽPM = 3 Žvaigždės" 
msgid "80 WPM = 4 stars"msgstr "80 ŽPM = 4 Žvaigždės" 
msgid "100 WPM = 5 stars"msgstr "100 ŽPM = 5 Žvaigždės" 
msgid "In the boss level you can unlock up to 7 Stars, the normal 5 ones you already know and with <strong>120 WPM = 6 stars</strong> and <strong>140 WPM = 7 stars</strong>. This way you can repeat the boss level multiple times to reach 7 stars (and in the end helps you practice those words even more :D )."msgstr "Boso lygyje tu gali atrakinti iki 7 žvaigždžių <strong>120 ŽPM = 6 žvaigždės</strong> ir <strong>140 ŽPM = 7 žvaigždės</strong>. Šiuo keliu tu gali kartoti boso lygį kelis kartus, kad pasiektum 7 žvaigždes (ir galų gale tai padeda praktikuoti rašyti tuos žodžius :D )." 
msgid "<strong>Hardcore Mode:</strong> The hardcore mode will be unlocked as soon as you finished the final boss level in the softcore mode with at least 50 WPM."msgstr "<strong>Hardcore Mode:</strong> 'Hardcore' rėžimas bus atrakintas tik kai įveiksi paskutinį boso lygį 'Softcore' rėžime su mažiausiai 50 ŽPM" 
msgid "The only difference between the hardcore and the softcore mode is that in the hardcore mode you have to <strong>complete each level without making a mistake</strong>. If you type a word wrong it will become red and you can still fix your mistake, but once you press space and the word was misspelled, the test will end and you have to repeat the level."msgstr "Vienintelis skirtumas tarp 'Hardcore' ir 'Softcore' rėžimų yra tas, kad 'Hardcore' rėžime tu turi <strong>pabaigti kiekvieną lygį nepadarius klaidos</strong>. Jeigu tu prašai žodį neteisingai žodis taps raudonas ir tu gali tą klaidą ištaisyti, bet kai paspausi tarpą ir žodis buvo neteisingai parašytas, testas bus baigtas ir tu gausi kartoti visą lygį." 
msgid "Softcore Mode"msgstr "'Softcore' rėžimas" 
msgid "Hardcore Mode"msgstr "'Hardcore' rėžimas" 
msgid "Softcore"msgstr "'Softcore'" 
msgid "Hardcore"msgstr "'Hardcore'" 
msgid "highest score"msgstr "Aukščiausias balas" 
msgid "40 wpm or higher"msgstr "40 žpm ar daugiau" 
msgid "50 wpm or higher"msgstr "50 žpm ar daugiau" 
msgid "60 wpm or higher"msgstr "60 žpm ar daugiau" 
msgid "80 wpm or higher"msgstr "80 žpm ar daugiau" 
msgid "100 wpm or higher"msgstr "100 žpm ar daugiau" 
msgid "120 wpm or higher"msgstr "120 žpm ar daugiau" 
msgid "140 wpm or higher"msgstr "140 žpm ar daugiau" 
msgid "Beat the previous level to unlock this challenge"msgstr "Įveik praeitą lygį, kad atrakintum šį iššūkį" 
msgid "Boss"msgstr "Bosas" 
msgid "Result"msgstr "Rezultatai" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Žodžiai per minutę: 1 žodis lygus 5 mygtukų paspaudimams" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Žodžiai per minutę (ŽPM)" 
msgid "correct"msgstr "Teisingai" 
msgid "wrong"msgstr "Neteisingai" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Mygtukų paspaudimai" 
msgid "Correct words"msgstr "Teisingi žodžiai" 
msgid "Wrong words"msgstr "Neteisingi žodžiai" 
msgid "Accuracy"msgstr "Taiklumas" 
msgid "time (seconds)"msgstr "laikas (sekundėmis)" 
msgid "You have to get at least 50 WPM to unlock the next level, please try again :)"msgstr "Jūs turite pasiekti bent 50 ŽPM, kad atrakinti kitą lygį. Prašome mėginti dar kartą :)" 
msgid "Congratulations, you unlocked the next level!"msgstr "Sveikiname, atrakinote kitą lygį!" 
msgid "Next Level"msgstr "Kitas lygis" 
msgid "Level Overview"msgstr "Lygių apžvalga" 
msgid "Level"msgstr "Lygis" 
msgid "This is not a keystroke counter, you will see your keystroke count after completing the text."msgstr "Čia yra ne mygtukų paspaudimų skaičiuoklis, jūs pamatysite savo mygtukų paspaudimų skaičių, kai pabaigsite rašyti tekstą." 
msgid "Character Progress"msgstr "Simbolių pažanga" 
msgid "WPM"msgstr "ŽPM" 
msgid "your highest score"msgstr "tavo aukščiausias rezultatas" 
msgid "Text Practice Mode"msgstr "Teksto praktikos rėžimas" 
msgid "language filter:"msgstr "kalbų filtras:" 
msgid "All languages"msgstr "Visos kalbos" 
msgid "TOP"msgstr "TOP" 
msgid "Upcoming"msgstr "Būsima" 
msgid "New"msgstr "Nauja" 
msgid "My Texts"msgstr "Mano tekstai" 
msgid "My Favorites"msgstr "Mano mėgstamiausi" 
msgid "Create Text"msgstr "Sukurti tekstą" 
msgid "Unable to save your text, please fix the issues mentioned below."msgstr "Negalima išsaugoti jūsų teksto, prašome ištaisyti klaidas paminėtas žemiau." 
msgid "Text has to be a private to perform this action."msgstr "Tekstas turi būti privatus, norint atlikti šį veiksmą." 
msgid "Text has to be a draft to be edited."msgstr "Tekstas turi būti juodraščiu, norint jį redaguoti." 
msgid "Your draft has been saved."msgstr "Jūsų juodraštis išsaugotas." 
msgid "Your draft has been updated."msgstr "Jūsų juodraštis atnaujintas." 
msgid "Unable to update your draft."msgstr "Negalime atnaujinti jūsų juodraščio." 
msgid "Text has to be a private to perform this action."msgstr "Tekstas turi būti privatus, norint atlikti šį veiksmą." 
msgid "Text is now a draft and can be edited, all results for this text have been removed"msgstr "Tekstas dabar yra juodraštis ir gali būti redaguotu, visi rezultatai šiam tekstui buvo ištrinti." 
msgid "Text removed"msgstr "Tekstas ištrintas" 
msgid "Text is not a draft, only drafts can be deleted."msgstr "Tekstas nėra juodraštis, tik juodraščiai gali būti ištrinti." 
msgid "Text has to be a draft to be saved or published."msgstr "Tekstas turi būti juodraščiu norint jį išsaugoti ar pasklebti." 
msgid "Text has been saved as private."msgstr "Tekstas buvo padarytas privačiu." 
msgid "Text has been published as public."msgstr "Tekstas buvo paskelbtas viešu." 
msgid "Create new text"msgstr "Sukurtu naują tekstą" 
msgid "Text title"msgstr "Teksto pavadinimas" 
msgid "Your text"msgstr "Tavo tekstas" 
msgid "Text language"msgstr "Teksto kalba" 
msgid "Edit your draft"msgstr "Redaguoti jūsų juodraštį" 
msgid "Please choose a descriptive title"msgstr "Prašome pasirinkti aprašomą pavadinimą" 
msgid "At least 10 characters"msgstr "Bent 10 simbolių" 
msgid "Save Draft"msgstr "Išsaugoti juodraštį" 
msgid "Warning"msgstr "Perspėjimas" 
msgid "Your text is currently in <strong>private</strong>-state. If you want to edit your text, you must set it to <strong>draft</strong>-state.<br> When changing to draft-state <strong>all your results will be deleted</strong>. This action can not be undone!"msgstr "Jūsų tekstas kol kas yra <strong>privačioje</strong>-būsenoje. Jeigu norite redaguoti jūsų tekstą, jūs turite jį padaryti <strong>juodraščiu</strong>.<br> Kai keičiate į juodraštį <strong>visi jūsų rezultatai bus ištrinti</strong>. Šis veiksmas negali būti atkurtas!" 
msgid "Go back to text"msgstr "Eiti atgal prie teksto" 
msgid "or"msgstr "arba" 
msgid "Delete results and change text-state to draft"msgstr "Panaikinti rezultatus ir pakeisti tekstą į juodraštį" 
msgid "make changes, fix grammar etc."msgstr "Padaryti pakeitimų, pataisyti gramatiką t.t." 
msgid "edit draft"msgstr "koreguoti juodraštį" 
msgid "Only you and the people you share the url with will be able to see this text. The text can be edited afterwards, but your progress will be erased."msgstr "Tik tu ir žmonės su kuriais pasidalinai URL galės matyti šį tekstą. Tekstas gali būti pakoreguotas vėliau, bet tavo progresas bus ištrintas" 
msgid "save text (private)"msgstr "išsaugoti tekstą (privatus)" 
msgid "Everyone will be able to see this text. This can't be undone and you won't be able to edit or delete the text afterwards!"msgstr "Visi galės matyti šį tekstą. Tai negali būti atšaukta ir jūs negalėsite koreguoti ar ištrinti teksto vėliau!" 
msgid "publish text (public)"msgstr "skelbti tekstą (viešas)" 
msgid "Are you sure?"msgstr "Ar jūs užtikrintas?" 
msgid "This will delete the draft. If you just want to add/edit/remove parts of the text, use the [edit draft] option."msgstr "Tai sunaikins juodraštį. Jeigu jūs norite tik pridėti/koreguoti/panaikinti dalis teksto, naudokite [koreguoti juodraštį] parinktį." 
msgid "delete draft"msgstr "ištrinti juodraštį" 
msgid "Congratulations, you scored %s points!"msgstr "Sveikiname, jūs surinkote %s taškų!" 
msgid "You completed this test %s time(s)."msgstr "Jūs užbaigėte šį testą %s kartą(ų)." 
msgid "You finished this test in <strong>%s</strong> seconds with an accuracy of <strong>%s</strong>"msgstr "Jūs baigėte šį testą per <strong>%s</strong> sekundžių, su <strong>%s</strong> taiklumu" 
msgid "You typed <strong>%s</strong> correct keystrokes with <strong>%s</strong> corrections."msgstr "Jūs parašėte <strong>%s</strong> teisingų mygtukų paspaudimų su <strong>%s</strong> pataisymų." 
msgid "<strong>%s</strong> words were correct and <strong>%s</strong> were wrong."msgstr "<strong>%s</strong> žodžių buvo teisingų ir <strong>%s</strong> buvo neteisingi." 
msgid "restart this test"msgstr "kartoti testą" 
msgid "or press 'r' to restart"msgstr "arba paspauskite 'r' kartoti" 
msgid "Rate this text"msgstr "Įvertinkite šį tekstą" 
msgid "Statistics"msgstr "Statistikos" 
msgid "Score"msgstr "Taškai" 
msgid "time in minutes and seconds"msgstr "laikas minutėmis ir sekundėmis" 
msgid "Time"msgstr "Laikas" 
msgid "accuracy"msgstr "Taiklumas" 
msgid "your score"msgstr "Jūsų taškai" 
msgid "your average"msgstr "jūsų vidurkis" 
msgid "average worldwide"msgstr "vidurkis visame pasaulyje" 
msgid "your best result"msgstr "jūsų geriausias rezultatas" 
msgid "best result worldwide"msgstr "geriausias rezultatas visame pasaulyje" 
msgid "This is what you typed"msgstr "Tai, ką jūs įvedėte" 
msgid "edit text"msgstr "koreguoti tekstą" 
msgid "created %s by <a href=\"user-id\">%s</a>"msgstr "sukurta %s <a href=\"user-id\">%s</a>" 
msgid "rating"msgstr "įvertinimas" 
msgid "words"msgstr "žodžiai" 
msgid "completed"msgstr "atlikta" 
msgid "favorited"msgstr "megstami" 
msgid "type to start ..."msgstr "rašykite, kad pradėtumėme ..." 
msgid "today"msgstr "šiandien" 
msgid "this week"msgstr "šią savaitę" 
msgid "this month"msgstr "šį mėnesį" 
msgid "this year"msgstr "šiais metais" 
msgid "all time"msgstr "visų laikų" 
msgid "State"msgstr "State" 
msgid "Title"msgstr "Pavadinimas" 
msgid "search ..."msgstr "ieškoti ..." 
msgid "Textlength"msgstr "Teksto ilgis" 
msgid "Rating"msgstr "Įvertinimas" 
msgid "Views"msgstr "Peržiūros" 
msgid "Finished"msgstr "Baigė" 
msgid "Age"msgstr "Metai" 
msgid "draft"msgstr "juodraštis" 
msgid "public"msgstr "viešas" 
msgid "private"msgstr "privatus" 
msgid "%s votes"msgstr "%s balsų" 
msgid "%s words"msgstr "%s ždžių" 
msgid "%s characters"msgstr "%s simbolių" 
msgid "%s / day"msgstr "%s / dieną" 
msgid "sorry, no text available"msgstr "atsiprašome, teksto nėra" 
msgid "Text not found"msgstr "Tekstas nerastas" 
msgid "Please login to rate this text."msgstr "Prašome prisijungti norint įvertinti tekstą." 
msgid "Thank you for voting!"msgstr "Ačiū, kad balsavote!" 
msgid "Rating: %s"msgstr "Įvertinimas: %s" 
msgid "Rating visible after 3 or more votes"msgstr "Įvertinimas matomas po 3 ar daugiau įvertinimų" 
msgid "Top 1000 Typing Mode"msgstr "Top 1000 rašymo rėžimas" 
msgid "My Practice Texts"msgstr "Mano praktikavimosi tekstai" 
msgid "Add a Text for typing practice - Text Practice Mode - "msgstr "Pridėti tekstą rašymo praktikai - teksto praktikavimosi rėžimas - " 
msgid "saving score / loading statistics ..."msgstr "saugomas rezultatas / kraunama statistika ..." 
msgid "Text Draft - "msgstr "Teksto juodraštis - " 
msgid "Report Spam"msgstr "Pranešti šlamštą" 
msgid "Flag text as spam"msgstr "Pažymėkite tekstą kaip šlamštą" 
msgid "Do you really want to report this text for spam?"msgstr "Ar tikrai norite pranešti tekstą kaip šlamštą?" 
msgid "Report for Spam"msgstr "Pranešti apie šlamštą" 
msgid "Cancel"msgstr "Atšaukti" 
msgid "Thank you for helping to keep 10FastFingers clean!"msgstr "Ačiū, kad padedate laikyti 10FastFingers švairiu!" 
msgid "Wrong text."msgstr "Neteisingas tekstas." 
msgid "You have to be logged in to report a text for spam."msgstr "Jūs turite būti prisijungę, kad pranešti tekstą kaip šlamštą." 

File "faq.po"

msgid "FAQ - frequently asked questions"msgstr "DUK - Dažnai užduodami klausimai" 
msgid "If you have a question which is not mentioned here, please contact via email:"msgstr "Jei turite čia nesantį klausimą, susisiekite el. paštu:" 
msgid "WPM - words per minute"msgstr "ŽPM - žodžiai per minutę" 
msgid "WPM-calculation is based on the following calculation: 5 keystrokes equal 1 WPM, if you don't believe me, check Wikipedia about <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Words_per_minute\">Words per minute</a> :)"msgstr "ŽPM-apskaičiavimas yra paremtas šiuo skaičiavimu: 5 klavišai lygu 1 ŽPM, jei manimi netikite, perskaitykite Vikipedijoje apie <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Words_per_minute\">Words per minute (ŽPM)</a> :)" 
msgid "What is a keystroke?"msgstr "Kas yra klavišas (klavišo paspaudimas)?" 
msgid "Every key you hit on the keyboard to type a letter is one keystroke. The calculation also considers if you have to type uppercase letters or language specific letters who need 2 keystrokes to be typed (for example \"A\"). For example \"quick\" needs 5 keystrokes whereas \"America\" needs 8 keystrokes."msgstr "Kiekvienas klaviatūros klavišo paspaudimas rašant raidę yra vienas \"klavišas\". Apskaičiavimai taip pat remiasi ir tuo, ar jums reikia rašyti didžiąją raidę, ar kai kurių kalbų raidę, kuri reikalauja dviejų klavišų paspaudimo (pvz. \"A\"). Pavyzdžiui \"labas\" reikalauja 5 klavišų paspaudimų, tuo tarpu \"Labas\" reikalauja 6 klavišų paspaudimų." 
msgid "Why is my score not saved (sometimes)?"msgstr "Kodėl mano rezultatai nėra išsaugomi (kartais)?" 
msgid "If you have a slow computer or doing a lot of things simultaneously on your computer, the 60-second timer might be slowed down. This might result in a situation were you instead of having 60 seconds, you actually have 70 seconds to type. The server detects this as a cheat attempt (even though it might just be a slow computer or something related to this) and doesn't save the score in this case. You can fix this by closing all of your running programs and every tab in your browser."msgstr "Jei turite lėtą kompiuterį ar atliekate su juo labai daug veiksmų, 60 sekundžių laikmatis gali būti lėtesnis. Tuo atveju vietoj 60 sekundžių jūs turite, pavyzdžiui, 70 sekundžių teksto rašymui. Serveris atpažįsta tai kaip bandymą sukčiauti (net jei tiesiog jūsų kompiuteris lėtas ar pan.) ir tuo atveju neišsaugo rezultato. Jūs galite to išvengti išjungdami visas veikiančias programas ir kiekvieną skirtuką interneto naršyklėje." 
msgid "Translation - How can I help?"msgstr "Translation - How can I help?" 
msgid "If you would like to help translate 10FastFingers into your language, please take a look at the translation page: For translations please take a look at the <a hreF=\"/translations\">translation page</a>"msgstr "If you would like to help translate 10FastFingers into your language, please take a look at the translation page: For translations please take a look at the <a hreF=\"/translations\">translation page</a>" 
msgid "Where is my achievement?"msgstr "Kur mano pasiekimas?" 
msgid "After you fullfilled the requirements for the achievement, please give it up to 5 minutes for the achievement to be unlocked.<br /> If it still doesn't show up, please make sure javascript is activated on your profile page and reload the page."msgstr "After you fullfilled the requirements for the achievement, please give it up to 5 minutes for the achievement to be unlocked.<br /> If it still doesn't show up, please make sure javascript is activated on your profile page and reload the page." 
msgid "How do you know which language specific characters need more than 1 keystroke?"msgstr "Iš kur jūs žinote, kurie tam tikrų kalbų simboliai reikalauja daugiau nei vieno klavišų paspaudimo?" 
msgid "I don't, thats why I need your help. I currently check for these characters in their specific language and count them as 2 keystrokes:"msgstr "Aš nežinau, todėl man ir reikia jūsų pagalbos. Šiuo metu aš tiesiog ieškau šių simbolių tam tikrose kalbose ir užskaitau juos kaip du klavišų paspaudimus:" 
msgid "All languages:"msgstr "Visos kalbos:" 
msgid "all uppercase letters (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)"msgstr "visos didžiosios raidės (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)" 
msgid "If your language is missing specific \"2-keystroke\"-characters, please let me know: <a href=\"mailto:[email protected]\">[email protected]</a>"msgstr "Jei nėra jūsų kalboje vartojamų \"dviejų klavišų\" simbolių, praneškite man: <a href=\"mailto:[email protected]\">[email protected]</a>" 
msgid "What is the average wpm of the population"msgstr "Koks yra vidutinis ŽPM pasaulyje" 
msgid "The average WPM on 10fastfingers is <strong>42 WPM</strong>. This number is extracted from over 14 million tests, spread out over 41 languages."msgstr "Vidutinis ŽPM 10fastfingers yra <strong>42 ŽPM</strong>. Šis skaičius yra gautas iš virš 14 milijonų testų, atliktų virš 41 kalbų." 
msgid "All time Highscore"msgstr "Visų laikų rekordas" 
msgid "You may ask: \"Why is there no highscore older than 1 day?\" There are a few cheaters who use the typing test to satisfy some weird sense of accomplishment by cheating. Even though I try to make it harder for cheaters, its not impossible (and probably not really difficult if you know a little bit about scripts, etc.). If there were an all time highscore, it would just be populated by those individuals and thats why I decided against such a list, sorry!"msgstr "Jūs galite klausti: \"Kodėl nėra rekordo, senesnio nei 1 diena?\". Yra keli sukčiai, kurie sukčiauja rašymo testuose, norėdami patirti keistą pasiekimo jausmą sukčiaudami. Net jei aš ir bandau padaryti viską sudėtingiau sukčiams, jiems tai nėra neįmanoma (net turbūt nesunku, jei bent truputį žinote apie programavimą ir pan.). Jei būtų rodomi visų laikų rekordai, jie priklausytų tokiems sukčiams, todėl aš nusistatęs prieš tokias lenteles, nepykit!" 
msgid "Why does the ENTER key not work anymore?"msgstr "Kodėl ENTER klavišas daugiau nebeveikia?" 
msgid "In the previous version it was possible to use the ENTER key to insert words (instead of the SPACE bar). For your regular typing experiences the SPACE bar is much more important than the ENTER key. Allowing to use the ENTER key might train the \"wrong\" typing behaviour, therefore I removed this option, it will help you in the longrun! (Remember to use your thumb(s) for the SPACE bar.)"msgstr "Praeitoje versijoje būdavo įmanoma naudoti ENTER klavišą žodžių užbaigimui (vietoj TARPO klavišo). Paprastai rašydami jūs gi nenaudojate ENTER klavišo po kiekvieno žodžio, ar ne? Todėl aš jo veikimą ir panaikinau, kadangi jūs išmoktumėte vietoj TARPO klavišo naudoti ENTER klavišą! (Atsiminkite, TARPO klavišą spauskite su nykščiu.)" 
msgid "2 keystrokes"msgstr "2 klavišai" 
msgid "3 keystrokes"msgstr "3 klavišai" 
msgid "4 keystrokes"msgstr "4 klavišai" 
msgid "5 keystrokes"msgstr "5 klavišai" 
msgid "My iPad auto-capitalizes the first character of every word"msgstr "Mano iPad automatiškai žodžius rašo iš didžiosios raidės" 
msgid "You can deactivate this behaviour, please follow this instruction: <a href=\"https://discussions.apple.com/thread/7445351?start=0\">How to Make an iPad Stop Typing Initial Caps</a>"msgstr "Jūs galite panaikinti tokį dalyką, sekite šias instrukcijas: <a href=\"https://discussions.apple.com/thread/7445351?start=0\">How to Make an iPad Stop Typing Initial Caps</a>" 
msgid "How is the accuracy calculated?"msgstr "How is the accuracy calculated?" 
msgid "For the calculation of accuracy (used in the text practice mode) the amount of mistakes made and the number of corrections used is taken into consideration."msgstr "For the calculation of accuracy (used in the text practice mode) the amount of mistakes made and the number of corrections used is taken into consideration." 
msgid "Imagine a text requiring exactly 500 keystrokes. There are 4 possible cases:"msgstr "Imagine a text requiring exactly 500 keystrokes. There are 4 possible cases:" 
msgid "0 wrong word and 0 correction: 500 correct entries out of 500 = 500/500 * 100 = 100% accuracy."msgstr "0 wrong word and 0 correction: 500 correct entries out of 500 = 500/500 * 100 = 100% accuracy." 
msgid "0 wrong word and corrections: e.g. 500 correct entries and 25 corrections = 500/(500+25) * 100 = 95,23% accuracy."msgstr "0 wrong word and corrections: e.g. 500 correct entries and 25 corrections = 500/(500+25) * 100 = 95,23% accuracy." 
msgid "Wrong words and 0 correction: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 = 450/500 * 100 = 90% accuracy."msgstr "Wrong words and 0 correction: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 = 450/500 * 100 = 90% accuracy." 
msgid "Wrong words and corrections: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 and 25 corrections = 450/(500+25) = 85,71% accuracy."msgstr "Wrong words and corrections: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 and 25 corrections = 450/(500+25) = 85,71% accuracy." 
msgid "Thank you <a href=\"https://10fastfingers.com/user/4329/\">Linsk</a> for coming up with this :)"msgstr "Thank you <a href=\"https://10fastfingers.com/user/4329/\">Linsk</a> for coming up with this :)" 
msgid "My scores over 120 WPM are not visible"msgstr "My scores over 120 WPM are not visible" 
msgid "If you receive a result over 120 WPM you have to unlock it with an anti-cheat-test. Click on the speech bubble at the top of the site to check for notifications."msgstr "If you receive a result over 120 WPM you have to unlock it with an anti-cheat-test. Click on the speech bubble at the top of the site to check for notifications." 
msgid "My results are not visible in the competition"msgstr "My results are not visible in the competition" 
msgid "If this happens in every competition you participate in, your account is probably flagged for cheating. To prevent this for future account => don't cheat. If you think you have been unjustly flagged, please send me an email with a link to your profile/account-page."msgstr "If this happens in every competition you participate in, your account is probably flagged for cheating. To prevent this for future account => don't cheat. If you think you have been unjustly flagged, please send me an email with a link to your profile/account-page." 
msgid "You probably have to unlock your result by completing the anti-cheat-test. At the top of the page your should see 'notifications', clicking on it you will be able to participate in an anti-cheat-test."msgstr "You probably have to unlock your result by completing the anti-cheat-test. At the top of the page your should see 'notifications', clicking on it you will be able to participate in an anti-cheat-test." 
msgid "How are the score/points in the Text Practice Mode calculated?"msgstr "How are the score/points in the Text Practice Mode calculated?" 
msgid "Everytime you complete a text you get a score, here is how it is calculated:"msgstr "Everytime you complete a text you get a score, here is how it is calculated:" 
msgid "The number of correct keystrokes is multiplied with the accuracy, for example: 500 (correct keystrokes) * 1.0 (100% accuracy) = 500 (acc_points)"msgstr "The number of correct keystrokes is multiplied with the accuracy, for example: 500 (correct keystrokes) * 1.0 (100% accuracy) = 500 (acc_points)" 
msgid "This value (acc_points) is now multiplied with the milliseconds needed divided by 60000 milliseconds. Lets say it tooks us 60 seconds to get 500 correct keystrokes: 500 / (60000 / 60000) = 500 (acc_time_points). <br /> This calculation integrates the time into our score, the faster you type correct and accurate, the higher your score."msgstr "This value (acc_points) is now multiplied with the milliseconds needed divided by 60000 milliseconds. Lets say it tooks us 60 seconds to get 500 correct keystrokes: 500 / (60000 / 60000) = 500 (acc_time_points). <br /> This calculation integrates the time into our score, the faster you type correct and accurate, the higher your score." 
msgid "This value (acc_time_points) is now multiplied by all keystrokes the text consisted of divided by 500. Lets say the whole text consisted of 500 keystrokes: 500 * (500 / 500) = 500 (acc_time_length_points). <br /> This last step will give longer texts an edge over very short texts (below 500 keystrokes). This is needed or otherwise very short texts would be the best way to gather points."msgstr "This value (acc_time_points) is now multiplied by all keystrokes the text consisted of divided by 500. Lets say the whole text consisted of 500 keystrokes: 500 * (500 / 500) = 500 (acc_time_length_points). <br /> This last step will give longer texts an edge over very short texts (below 500 keystrokes). This is needed or otherwise very short texts would be the best way to gather points." 
msgid "Here is another calculation, this time with slightly different values:"msgstr "Here is another calculation, this time with slightly different values:" 
msgid "and one more:"msgstr "and one more:" 
msgid "Login not working"msgstr "Login not working" 
msgid "Have you tried to login with a 1-click-login provider like \"Google\"? Maybe you used this to create your account and just forgot about it. If this doesn't work, please try the password recovery, it might take a while for the email to arrive. If this also doesn't work or the email doesn't arrive, please contact me."msgstr "Have you tried to login with a 1-click-login provider like \"Google\"? Maybe you used this to create your account and just forgot about it. If this doesn't work, please try the password recovery, it might take a while for the email to arrive. If this also doesn't work or the email doesn't arrive, please contact me." 
msgid "points"msgstr "points" 
msgid "How can I delete my account?"msgstr "How can I delete my account?" 
msgid "Log into your account, go to your profile page, click on 'Settings' and at the bottom you will find a 'Delete Account' Button. Be aware that once your account has been deleted, it can't be restored and you have to create a new one."msgstr "Log into your account, go to your profile page, click on 'Settings' and at the bottom you will find a 'Delete Account' Button. Be aware that once your account has been deleted, it can't be restored and you have to create a new one." 
msgid "letter"msgstr "letter" 
msgid "shift"msgstr "shift" 
msgid "I currently just quintuple the characters. For example: \"明年\" will count as 10 keystrokes."msgstr "I currently just quintuple the characters. For example: \"明年\" will count as 10 keystrokes." 
msgid "Each character counts as 3 Keystrokes. This isn't accurate but there is currently no better system to determine the correct keystroke count."msgstr "Each character counts as 3 Keystrokes. This isn't accurate but there is currently no better system to determine the correct keystroke count." 
msgid "What is the tie-breaking rule?"msgstr "What is the tie-breaking rule?" 
msgid "If same WPM: the highest CPM wins."msgstr "If same WPM: the highest CPM wins." 
msgid "If same CPM: the lowest wrong words wins."msgstr "If same CPM: the lowest wrong words wins." 
msgid "If same CPM/wrong words: the lowest corrections wins."msgstr "If same CPM/wrong words: the lowest corrections wins." 
msgid "If same CPM/wrong words/corrections: the earliest test taken wins."msgstr "If same CPM/wrong words/corrections: the earliest test taken wins." 

File "achievement.po"

msgid "Achievements"msgstr "Pasiekimai" 
msgid "This is a list of all the achievements available, if you have any questions about them, please send me an email (in english or german): <a href=\"mailto:[email protected]?subject=10FastFingers Achievements\">[email protected]</a>"msgstr "Čia yra sąrašas visų galimų pasiekimų, jei turite klausimų apie juos, prašome parašyti man el. laišką (angliškai arba vokiškai): <a href=\"mailto:[email protected]strang.de?subject=10FastFingers Achievements\">[email protected]</a>" 
msgid "Typing Test"msgstr "Rašymo testas" 
msgid "10 Tests taken"msgstr "10 atliktų testų" 
msgid "Finish 10 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Atlikite 10 rašymo testų, kad gautumėte šį ženklelį. Turite pasiekti bent 20 ŽPM." 
msgid "25 Tests taken"msgstr "25 atlikti testai" 
msgid "Finish 25 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Atlikite 25 rašymo testus, kad gautumėte šį ženklelį. Turite pasiekti bent 20 ŽPM." 
msgid "50 Tests taken"msgstr "50 atliktų testų" 
msgid "Finish 50 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Atlikite 50 rašymo testų, kad gautumėte šį ženklelį. Turite pasiekti bent 20 ŽPM." 
msgid "100 Tests taken"msgstr "100 atliktų testų" 
msgid "Finish 100 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Atlikite 100 rašymo testų, kad gautumėte šį ženklelį. Turite pasiekti bent 20 ŽPM." 
msgid "250 Tests taken"msgstr "250 atliktų testų" 
msgid "Finish 250 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Atlikite 250 rašymo testų, kad gautumėte šį ženklelį. Turite pasiekti bent 20 ŽPM." 
msgid "500 Tests taken"msgstr "500 atliktų testų" 
msgid "Finish 500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Atlikite 500 rašymo testų, kad gautumėte šį ženklelį. Turite pasiekti bent 20 ŽPM." 
msgid "750 Tests taken"msgstr "750 atliktų testų" 
msgid "Finish 750 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Atlikite 750 rašymo testų, kad gautumėte šį ženklelį. Turite pasiekti bent 20 ŽPM." 
msgid "1000 Tests taken"msgstr "1000 atliktų testų" 
msgid "Finish 1000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Atlikite 1000 rašymo testų, kad gautumėte šį ženklelį. Turite pasiekti bent 20 ŽPM." 
msgid "2500 Tests taken"msgstr "2500 atliktų testų" 
msgid "Finish 2500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Atlikite 2500 rašymo testų, kad gautumėte šį ženklelį. Turite pasiekti bent 20 ŽPM." 
msgid "5000 Tests taken"msgstr "5000 atliktų testų" 
msgid "Finish 5000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Atlikite 5000 rašymo testų, kad gautumėte šį ženklelį. Turite pasiekti bent 20 ŽPM." 
msgid "7500 Tests taken"msgstr "7500 atliktų testų" 
msgid "Finish 7500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Atlikite 7500 rašymo testų, kad gautumėte šį ženklelį. Turite pasiekti bent 20 ŽPM." 
msgid "10000 Tests taken"msgstr "10000 atliktų testų" 
msgid "Finish 10000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Atlikite 10000 rašymo testų, kad gautumėte šį ženklelį. Turite pasiekti bent 20 ŽPM." 
msgid "Flawless 3"msgstr "Be klaidų 3" 
msgid "Finish 3 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Atlikite 3 rašymo testus iš eilės be jokių klaidų ir pasiekę bent 70 ŽPM." 
msgid "Flawless 5"msgstr "Be klaidų 5" 
msgid "Finish 5 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Atlikite 5 rašymo testus iš eilės be jokių klaidų ir pasiekę bent 70 ŽPM." 
msgid "Flawless 10"msgstr "Be klaidų 10" 
msgid "Finish 10 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Atlikite 10 rašymo testų iš eilės be jokių klaidų ir pasiekę bent 70 ŽPM." 
msgid "50+ WPM"msgstr "50+ ŽPM" 
msgid "Score more than 50 WPM."msgstr "Pasiekite daugiau nei 50 ŽPM." 
msgid "60+ WPM"msgstr "60+ ŽPM" 
msgid "Score more than 60 WPM."msgstr "Pasiekite daugiau nei 60 ŽPM." 
msgid "70+ WPM"msgstr "70+ ŽPM" 
msgid "Score more than 70 WPM."msgstr "Pasiekite daugiau nei 70 ŽPM." 
msgid "80+ WPM"msgstr "80+ ŽPM" 
msgid "Score more than 80 WPM."msgstr "Pasiekite daugiau nei 80 ŽPM." 
msgid "90+ WPM"msgstr "90+ ŽPM" 
msgid "Score more than 90 WPM."msgstr "Pasiekite daugiau nei 90 ŽPM." 
msgid "100+ WPM"msgstr "100+ ŽPM" 
msgid "Score more than 100 WPM."msgstr "Pasiekite daugiau nei 100 ŽPM." 
msgid "10 Competitions taken"msgstr "10 dalyvautų varžybų" 
msgid "Participate in 10 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Dalyvaukite 10 skirtingų rašymo varžybų, kad gautumėte šį ženklelį." 
msgid "25 Competitions taken"msgstr "25 dalyvautos varžybos" 
msgid "Participate in 25 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Dalyvaukite 25 skirtingose rašymo varžybose, kad gautumėte šį ženklelį." 
msgid "50 Competitions taken"msgstr "50 dalyvautų varžybų" 
msgid "Participate in 50 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Dalyvaukite 50 skirtingų rašymo varžybų, kad gautumėte šį ženklelį." 
msgid "100 Competitions taken"msgstr "100 dalyvautų varžybų" 
msgid "Participate in 100 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Dalyvaukite 100 skirtingų rašymo varžybų, kad gautumėte šį ženklelį." 
msgid "250 Competitions taken"msgstr "250 dalyvautų varžybų" 
msgid "Participate in 250 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Dalyvaukite 250 skirtingų rašymo varžybų, kad gautumėte šį ženklelį." 
msgid "500 Competitions taken"msgstr "500 dalyvautų varžybų" 
msgid "Participate in 500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Dalyvaukite 500 skirtingų rašymo varžybų, kad gautumėte šį ženklelį." 
msgid "1000 Competitions taken"msgstr "1000 dalyvautų varžybų" 
msgid "Participate in 1000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Dalyvaukite 1000 skirtingų rašymo varžybų, kad gautumėte šį ženklelį." 
msgid "2500 Competitions taken"msgstr "2500 dalyvautų varžybų" 
msgid "Participate in 2500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Dalyvaukite 2500 skirtingų rašymo varžybų, kad gautumėte šį ženklelį." 
msgid "5000 Competitions taken"msgstr "5000 dalyvautų varžybų" 
msgid "Participate in 5000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Dalyvaukite 5000 skirtingų rašymo varžybų, kad gautumėte šį ženklelį." 
msgid "7500 Competitions taken"msgstr "7500 dalyvautų varžybų" 
msgid "Participate in 7500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Dalyvaukite 7500 skirtingų rašymo varžybų, kad gautumėte šį ženklelį." 
msgid "10000 Competitions taken"msgstr "10000 dalyvautų varžybų" 
msgid "Participate in 10000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Dalyvaukite 10000 skirtingų rašymo varžybų, kad gautumėte šį ženklelį." 
msgid "1 Competition won"msgstr "1 laimėtos varžybos" 
msgid "Be the fastest typist in 1 <strong>public</strong> competition with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 1 <strong>public</strong> competition with at least 5 participants (you included)." 
msgid "3 Competitions won"msgstr "3 laimėtos varžybos" 
msgid "Be the fastest typist in 3 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 3 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "5 Competitions won"msgstr "5 laimėtos varžybos" 
msgid "Be the fastest typist in 5 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 5 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "10 Competitions won"msgstr "10 laimėtų varžybų" 
msgid "Be the fastest typist in 10 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 10 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "25 Competitions won"msgstr "25 laimėtos varžybos" 
msgid "Be the fastest typist in 25 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 25 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "50 Competitions won"msgstr "50 laimėtų varžybų" 
msgid "Be the fastest typist in 50 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 50 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "Friendly Fire 3"msgstr "Draugiška ugnis 3" 
msgid "Start a private typing competition and invite 3 of your friends."msgstr "Susirunkite su 3 jūsų draugais privačiose varžybose." 
msgid "Friendly Fire 5"msgstr "Draugiška ugnis 5" 
msgid "Start a private typing competition and invite 5 of your friends."msgstr "Susirunkite su 5 jūsų draugais privačiose varžybose." 
msgid "Friendly Fire 10"msgstr "Draugiška ugnis 10" 
msgid "Start a private typing competition and invite 10 of your friends."msgstr "Susirunkite su 10 jūsų draugų privačiose varžybose." 
msgid "Competition Grinder 3"msgstr "Varžybų galąstuvas 3" 
msgid "Participate 3 times in the same competition."msgstr "Dalyvaukite 3 kartus tose pačiose varžybose." 
msgid "Competition Grinder 5"msgstr "Varžybų galąstuvas 5" 
msgid "Participate 5 times in the same competition."msgstr "Dalyvaukite 5 kartus tose pačiose varžybose." 
msgid "Competition Grinder 10"msgstr "Varžybų galąstuvas 10" 
msgid "Participate 10 times in the same competition."msgstr "Dalyvaukite 10 kartus tose pačiose varžybose." 
msgid "Competition Grinder 25"msgstr "Varžybų galąstuvas 25" 
msgid "Participate 25 times in the same competition."msgstr "Dalyvaukite 25 kartus tose pačiose varžybose." 
msgid "Competition Grinder 50"msgstr "Varžybų galąstuvas 50" 
msgid "Participate 50 times in the same competition."msgstr "Dalyvaukite 50 kartų tose pačiose varžybose." 
msgid "Typing Competition"msgstr "Rašymo varžybos" 
msgid "Translator"msgstr "Vertėjas" 
msgid "Participate on 10FastFingers and translate a part of the site or improve an existing translation."msgstr "Savanoriaukite 10FastFingers ir išverskite dalį svetainės arba pagerinkite dabartinį vertimą." 
msgid "Achievements of Honor"msgstr "Achievements of Honor" 
msgid "You have to be logged in to see your recently unlocked achievements."msgstr "You have to be logged in to see your recently unlocked achievements." 
msgid "Recently unlocked Achievements"msgstr "Recently unlocked Achievements" 
msgid "This is a list of all the <a href="https://10fastfingers.com/achievements">Achievements</a> you have unlocked (ordered by the most recent you unlocked)."msgstr "This is a list of all the <a href="https://10fastfingers.com/achievements">Achievements</a> you have unlocked (ordered by the most recent you unlocked)." 

File "competition.po"

msgid "Typing Competition"msgstr "Rašymo varžybos" 
msgid "Create Game"msgstr "Sukurti žaidimą" 
msgid "Join Game"msgstr "Prisijungti prie žaidimo" 
msgid "Result"msgstr "Rezultatas" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Žodžiai per minutę: 1 žodis lygus 5 klavišams" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Žodžiai per minutę (ŽPM)" 
msgid "Correct words"msgstr "Teisingi žodžiai" 
msgid "Wrong words"msgstr "Klaidingi žodžiai" 
msgid "Can you type faster than your friends?"msgstr "Ar rašote greičiau už draugus?" 
msgid "Just type the text in the box, you have 1 minute to type as many words as possible."msgstr "Jūs turite 1 minutę parašyti kuo daugiau žodžių, esančių langelyje." 
msgid "You and your friends all get the same text and only your highest score counts, so if you are not satisfied with your score, just try again. Try to reach the first place before the competition ends."msgstr "Jūs ir jūsų draugai gaunate tą patį tekstą ir tik geriausi rezultatai skaičiuojami, taigi, jei esate nepatenkinti savo rezultatu, pamėginkite iš naujo. Pamėginkite pasiekti pirmą vietą iki varžybų pabaigos." 
msgid "Invite your friends"msgstr "Invite your friends" 
#Facebook Share Title
msgid "Typing Competition 10FastFingers.com"msgstr "Rašymo varžybos 10FastFingers.com" 
#Twitter Share Text
msgid "Are you faster than me, lets find out"msgstr "Pažiūrėkime, ar esat už mane greitesni" 
#Email Share Subject
msgid "Who can type faster"msgstr "Kas gali rašyti greičiau" 
#Email Share Body/Message
msgid "Lets have a fun typing battle"msgstr "Susirunkime smagiose rašymo varžybose" 
msgid "Create a new Competition"msgstr "Sukurti naujas varžybas" 
#Create new Competition Button
msgid "Go"msgstr "Pirmyn" 
msgid "<a href=\"/login\">Login</a> to save your score"msgstr "<a href=\"/login\">Login</a> to save your score" 
#Competition ends in
msgid "ends in"msgstr "baigiasi už" 
#competition details. VAR: tests taken by users | number of participants
msgid "<span id=\"tests-taken\">%s</span> tests taken by <span id=\"count-competitors\">%s</span> competitors"msgstr "<span id=\"tests-taken\">%s</span> testų atlikta <span id=\"count-competitors\">%s</span> varžovų" 
msgid "Username"msgstr "Slapyvardis" 
msgid "ago"msgstr "prieš" 
msgid "Start a Typing Competition"msgstr "Pradėti rašymo varžybas" 
msgid "Create a private competition by activating the checkbox"msgstr "Sukurkite privačias varžybas pažymėdami varnele langelį" 
msgid "(No one will be able to see the competition, unless you share the url)"msgstr "(Niekas negalės matyti varžybų, nebent pasidalinsite adresu)" 
msgid "Pick your language, then press the Button"msgstr "Pasirinkite kalbą, tada spauskite mygtuką" 
msgid "Participants"msgstr "Dalyviai" 
msgid "Tests taken"msgstr "Atliktų testų" 
msgid "Time left"msgstr "Likęs laikas" 
#Join Competition Button
msgid "Join"msgstr "Prisijungti" 
msgid "You have to be <a href=\"/login\">logged in</a> to create a Competition."msgstr "You have to be <a href=\"/login\">logged in</a> to create a Competition." 
#Competition Facebook Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://apps.facebook.com/ten_fast_fingers/competition/%s&t=Typing Competition 10FastFingers.com\" target=\"_blank\" id=\"facebook\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://apps.facebook.com/ten_fast_fingers/competition/%s&t=Rašymo varžybos 10FastFingers.com\" target=\"_blank\" id=\"facebook\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Twitter Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"http://twitter.com/home?status=Are you faster than me, lets find out: https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"twitter\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"http://twitter.com/home?status=Pažiūrėkime, ar esat už mane greitesni: https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"twitter\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Google Plus Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"google\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"google\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Email Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"mailto:?subject=Who is the fastest typer&body=Lets have a fun typing competition:\n\n https://10fastfingers.com/competition/%s\" id=\"email\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"mailto:?subject=Kas yra greičiausias rašytojas&body=Susirunkime smagiose rašymo varžybose:\n\n https://10fastfingers.com/competition/%s\" id=\"email\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition URL Share Link. VAR: competition-hash | competition-hash
msgid "Start: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"msgstr "Pradėti: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>" 
msgid "Can you type faster than your friends? Everybody gets the same text and only your highest score counts, try to reach the first place before the competition ends."msgstr "Ar rašote greičiau už draugus? Kiekvienas gauna tą patį tekstą ir tik geriausias rezultatas užskaitomas, pamėginkite pasiekti pirmą vietą iki varžybų pabaigos." 
msgid "Competition finished. You can create a new one, just click on the button."msgstr "Varžybos baigėsi. Galite sukurti naujas, tiesiog paspauskite mygtuką." 
msgid "You participated in this Typing competition"msgstr "You participated in this Typing competition" 
msgid "Number of tests taken"msgstr "Number of tests taken" 
msgid "Competition Ranking"msgstr "Competition Ranking" 
msgid "In Competition wins are only the public competitions included"msgstr "In Competition wins are only the public competitions included" 
msgid "Wins"msgstr "Wins" 
msgid "Competitions taken"msgstr "Competitions taken" 
msgid "You can only have one active competition at a time: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"msgstr "You can only have one active competition at a time: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>" 

File "speedtest.po"

#page title
msgid "Typing Test"msgstr "Rašymo testas" 
msgid "Advanced Typing Test"msgstr "Advanced Typing Test" 
#speedtest page meta description
msgid "Typing Test - 10fastfingers offers a free online Typing Test Game in multiple languages. You can measure your typing skills, improve your typing speed and compare your results with your friends. How fast are you? Visit 10fastfingers.com and figure it out!"msgstr "Rašymo testas - 10fastfingers siūlo jums nemokamą internetinį rašymo testo žaidimą daugelyje kalbų. Galite pasitikrinti savo rašymo įgūdžius, patobulinti rašymo greitį ir palyginti rezultatus su draugais. Koks greitas esate? Aplankykite 10fastfingers.com ir sužinokite!" 
#speedtest result page title
msgid "I can type %s words per minute. Are you faster?"msgstr "Galiu rašyti %s žodžių per minutę. Esate greitesni?" 
#speedtest result page description
msgid "Test your typing speed and compare the result with your friends."msgstr "Pasitikrinkite rašymo greitį ir palyginkite rezultatą su draugais." 
msgid "Result"msgstr "Rezultatas" 
msgid "Share"msgstr "Dalintis" 
msgid "Share on Facebook"msgstr "Share on Facebook" 
msgid "Share your Result"msgstr "Share your Result" 
msgid "Copy & paste the HTMLcode below to add this to your blog, website or forum signature (ask me if you need help: [email protected] - please English or German only)"msgstr "Nukopijuokite šį HTML kodą žemiau ir įdėkite jį į jūsų blogą, svetainę ar forumo parašą (klauskite, jei reikia pagalbos: [email protected] - tik angliškai arba vokiškai)" 
msgid "Copy this code and paste it into your blog, website or forum signature"msgstr "Nukopijuokite šį kodą ir įdėkite jį į jūsų blogą, svetainę ar forumo parašą" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Žodžiai per minutę (ŽPM)" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Žodžiai per minutę: 1 žodis lygu 5 klavišai" 
msgid "Correct words"msgstr "Teisingi žodžiai" 
msgid "Wrong words"msgstr "Klaidingi žodžiai" 
msgid "You are better than <span id=\"better-than-percent-value\">%s%%</span> of all users <small>(<strong>position %s</strong> of %s - last 24 hours</small>)"msgstr "Jūs esate greitesni nei <span id=\"better-than-percent-value\">%s%%</span> visų vartotojų <small>(<strong>%s vieta</strong> iš %s - pastarosiomis 24 val.</small>)" 
msgid "You reached <strong>%s Points</strong> so you achieved <strong>position %s</strong> of %s on the ranking list <em>(last 24 hours)</em>"msgstr "Jūs pasiekėte <strong>%s tašk.</strong>, taigi pasiekėte <strong>%s vietą</strong> iš %s reitingų lentelėje <em>(pastarosiomis 24 val.)</em>" 
msgid "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster?"msgstr "http://twitter.com/home?status=Mano+rašymo+testo+rezultatas:+%s+ŽPM!+Ar+esate+greitesni?" 
msgid "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster? - https://10fastfingers.com/typing-test/%s+%%23speedtest+%%23typing+%%23test+%%2310fastfingers"msgstr "http://twitter.com/home?status=Mano+rašymo+testo+rezultatas:+%s+ŽPM!+Ar+esate+greitesni? - https://10fastfingers.com/typing-test/%s+%%23speedtest+%%23typing+%%23test+%%2310fastfingers" 
msgid "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?"msgstr "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?" 
msgid "https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?"msgstr "https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?" 
msgid "My Typing Test Score"msgstr "Mano rašymo testo rezultatas" 
msgid "%s WPM"msgstr "%s ŽPM" 
msgid "Are you faster? Click here and try!"msgstr "Ar esate greitesni? Paspauskite čia ir išsibandykite!" 
msgid "Visit the [url=https://10fastfingers.com/typing-test/%s]Typing Test[/url] and try!"msgstr "Aplankykite [url=https://10fastfingers.com/typing-test/%s]Rašymo testą[/url] ir išsibandykite!" 
msgid "Visit the <a href=\"https://10fastfingers.com/typing-test/%s\">Typing Test</a> and try!"msgstr "Aplankykite <a href=\"https://10fastfingers.com/typing-test/%s\">Rašymo testą</a> ir išsibandykite!" 
msgid "I can type"msgstr "Aš galiu rašyti" 
msgid "(words per minute)"msgstr "(žodžiai per minutę)" 
msgid "Are you faster?"msgstr "Ar esate greitesni?" 
msgid "How fast can you type?"msgstr "Kaip greitai rašote?" 
#speedtest highscore Tabelle
msgid "Top Ranking"msgstr "Top reitingai" 
msgid "Tests taken"msgstr "Atlikti testai" 
msgid "Global Challenge"msgstr "Pasaulinis iššūkis" 
msgid "<strong>Top Rankings:</strong> last 24 hours (only for logged in users)"msgstr "<strong>Top reitingai:</strong> pastarosiomis 24 val. (tik prisijungusiems)" 
msgid "Top 50"msgstr "Top 50" 
msgid "Username"msgstr "Slapyvardis" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Klavišai" 
#table header which shows the amount of time that has passed
msgid "ago"msgstr "prieš" 
msgid "last 24h"msgstr "pastarosiomis 24 val." 
msgid "all"msgstr "visi" 
msgid "<strong>Global Challenge:</strong> which language is the most active? Considers all tests from the last 24 hours.</p>"msgstr "<strong>Pasaulinis iššūkis:</strong> kuri kalba yra aktyviausia? Užskaitomi visi testai pastarosiomis 24 val.</p>" 
msgid "Language"msgstr "Kalba" 
msgid "Email"msgstr "El. paštas" 
#Page Title top 50 highscore page 
msgid "Typing Test: Top 50"msgstr "Rašymo testas: Top 50" 
msgid "<h2>Top 50 Rankings</h2> These are the Top 50 Typists of the last 24 hours"msgstr "<h2>Top 50 reitingų</h2> Šie yra top 50 rašytojų pastarosiomis 24 val." 
msgid "Sorry, but Javascript is required. Please <a href=\"http://www.activatejavascript.org/\">activate Javascript</a>"msgstr "Deja, Javascript yra privalomas. Prašome<a href=\"http://www.activatejavascript.org/\">aktyvuoti Javascript</a>" 
msgid "Please activate Cookies. If you have Cookies activated, try to reload the page (CTRL+R)."msgstr "Prašome aktyvuoti sausainiukus (Cookies). Jei juos aktyvavote, perkraukite puslapį (Ctrl + R)." 
msgid "Error or Bug? Try reloading the page by pressing \"CTRL+R\", this might fix it!"msgstr "Klaida ar trukdžiai? Pamėginkite perkrauti puslapį paspausdami \"Ctrl + R\", turėtų padėti!" 
msgid "Press ENTER to confirm your input"msgstr "Paspauskite ENTER norėdami patvirtinti" 
msgid "Login"msgstr "Prisijungimas" 
msgid "An error occurred. Your result is probably not saved, sorry for the inconvenience."msgstr "Įvyko klaida. Jūsų rezultatas tikriausiai nebuvo išsaugotas, atsiprašome už nepatogumus." 
msgid "Please reload 10FastFingers by pressing Ctrl + R (Windows) or Cmd + R (Mac)."msgstr "Please reload 10FastFingers by pressing Ctrl + R (Windows) or Cmd + R (Mac)." 
msgid "Please make sure that your internet connection is stable/active when the result is transmitted. If this error occurs more than once, try <a target=\"_blank\" href=\"http://www.updateyourbrowser.net/en/\">updating your browser</a> or <a href=\"mailto:[email protected]?subject=contact about result error\">contact me</a>"msgstr "Please make sure that your internet connection is stable/active when the result is transmitted. If this error occurs more than once, try <a target=\"_blank\" href=\"http://www.updateyourbrowser.net/en/\">updating your browser</a> or <a href=\"mailto:[email protected]?subject=contact about result error\">contact me</a>" 
msgid "About the Typing Test"msgstr "Apie rašymo testą" 
msgid "10FastFingers lets you test your typing speed. Just start typing and see how fast you can type. Practice daily and improve your typing speed. Are you faster than everybody else?"msgstr "10FastFingers leidžia jums pasitikrinti savo rašymo greitį. Tiesiog pradėkite rašyti ir žiūrėkite, kaip greitai tai sugebate. Treniruokitės kasdien ir greitėkite. Ar esate greitesni už kitus?" 
msgid "Typing Competition"msgstr "Rašymo varžybos" 
msgid "Are you faster than you friends?<br /> Start a <a href=\"/competitions\">Typing Competition</a> and find out!"msgstr "Esate greitesni už draugus?<br /> Pradėkite <a href=\"/competitions\">rašymo varžybas</a> ir išsiaiškinkite!" 
msgid "New features & Updates"msgstr "Naujovės ir atnaujinimai" 
msgid "Visit the <a href=\"http://www.facebook.com/10fastfingers\">10FastFingers Fanpage</a> on Facebook and be the first to know about a new feature."msgstr "Aplankykite <a href=\"http://www.facebook.com/10fastfingers\">10FastFingers fanų puslapį</a> Facebook'e ir būkite pirmasis, kuris sužinos apie naujoves." 
msgid "Switch Typing Test language"msgstr "Pakeisti rašymo testo kalbą" 
msgid "Switch the language of the Typing Test"msgstr "Pakeisti rašymo testo kalbą" 
msgid "Sorry, but you have to be logged in and taken at least 10 normal typing tests to access the <strong>Advanced Typing Test</strong>."msgstr "Sorry, but you have to be logged in and taken at least 10 normal typing tests to access the <strong>Advanced Typing Test</strong>." 
msgid "All time"msgstr "All time" 
msgid "<strong>Tests taken:</strong> the most active members of the last 24 hours"msgstr "<strong>Tests taken:</strong> the most active members of the last 24 hours" 
msgid "Typing Tests taken - All time Highscore"msgstr "Typing Tests taken - All time Highscore" 
msgid  "You need to take at least 50 typing tests to be featured on this list"msgstr "You need to take at least 50 typing tests to be featured on this list" 
msgid "Place"msgstr "Place" 
msgid "Date"msgstr "Date" 
msgid "Total"msgstr "Total" 
msgid "Screenshot"msgstr "Screenshot" 
msgid "Save your result"msgstr "Save your result" 
msgid "Track your progress"msgstr "Track your progress" 
msgid "Please Login to save your score"msgstr "Please Login to save your score" 

File "user.po"

#profile message if user profile doesn't exist
msgid "User doesn't exist"msgstr "Vartotojas neegzistuoja" 
msgid "Settings saved"msgstr "Nustatymai išsaugoti" 
msgid "Unable to save settings, please try again."msgstr "Nepavyko išsaugoti nustatymų, pamėginkite iš naujo." 
msgid "Username saved"msgstr "Slapyvardis išsaugotas" 
msgid "Username already exists"msgstr "Slapyvardis jau egzistuoja" 
msgid "Password saved"msgstr "Slaptažodis išsaugotas" 
msgid "Your new password has to be between 6 and 40 characters"msgstr "Naujas slaptažodis turi būti 6 - 40 simbolių ilgio" 
msgid "The passwords have to match"msgstr "Slaptažodžiai turi sutapti" 
msgid "Your old password is wrong"msgstr "Neteisingas senas slaptažodis" 
#User: USERNAME
msgid "User"msgstr "Vartotojas" 
msgid "Settings"msgstr "Nustatymai" 
msgid "Save"msgstr "Išsaugoti" 
msgid "Cancel"msgstr "Atšaukti" 
#default if user didn't provide a description about himself
msgid "Edit your description under \"settings\" <br />Let us know a little bit about yourself and what your typing goals are :)"msgstr "Edit your description under \"settings\" <br />Let us know a little bit about yourself and what your typing goals are :)" 
msgid "User details"msgstr "Vartotojo duomenys" 
msgid "last login"msgstr "paskutinis prisijungimas" 
msgid "member since"msgstr "narys nuo" 
msgid "Profile views"msgstr "Profilio peržiūros" 
msgid "Keyboard Layout"msgstr "Klaviatūros išdėstymas" 
msgid "Keyboard"msgstr "Klaviatūra" 
msgid "Tests taken"msgstr "Atlikti testai" 
msgid "Competitions taken"msgstr "Dalyvautos varžybos" 
msgid "last 50 tests"msgstr "paskutiniai 50 testų" 
msgid "Highest WPM"msgstr "Didžiausias ŽPM" 
msgid "Lowest WPM"msgstr "Mažiausias ŽPM" 
msgid "Average WPM"msgstr "Vidutinis ŽPM" 
msgid "Achievements"msgstr "Pasiekimai" 
msgid "Visitors"msgstr "Visitors" 
msgid "Activity"msgstr "Activity" 
msgid "Recent Competitions"msgstr "Recent Competitions" 
msgid "Graph"msgstr "Grafikas" 
msgid "back to Profile"msgstr "grįžti į profilį" 
msgid "Profile"msgstr "Profilis" 
msgid "Real Names are preferred"msgstr "Pageidautini tikri vardai" 
msgid "save"msgstr "išsaugoti" 
msgid "Save settings"msgstr "Save settings" 
msgid "User"msgstr "Vartotojas" 
msgid "Which keyboard do you use?"msgstr "Kokią klaviatūrą naudojate?" 
#Keyboard name input box placeholder
msgid "Keyboard Name"msgstr "Klaviatūros pavadinimas" 
msgid "Keyboard Name (e.g. Logitech K120)"msgstr "Keyboard Name (e.g. Logitech K120)" 
msgid "Change your password"msgstr "Pakeisti slaptažodį" 
#password reset form placeholders
msgid "Old password"msgstr "Senas slaptažodis" 
msgid "New password"msgstr "Naujas slaptažodis" 
msgid "Confirm password"msgstr "Patv. slaptažodį" 
msgid "Gravatar Profile Picture"msgstr "Gravatar profilio paveiksliukas" 
msgid "You can use Gravatar to upload or change your profile picture."msgstr "Galite naudoti Gravatar profilio paveiksliuko įkėlimams ir keitimams." 
msgid "What is Gravatar"msgstr "Kas yra Gravatar" 
msgid "This is your gravatar:"msgstr "Štai jūsų Gravatar:" 
msgid "Words typed"msgstr "Words typed" 
msgid "Description"msgstr "Description" 
msgid "Recent Competitions"msgstr "Recent Competitions" 
msgid "Language"msgstr "Language" 
msgid "Participants"msgstr "Participants" 
msgid "Tests taken"msgstr "Atlikti testai" 
msgid "Visit Typing Competition"msgstr "Visit Typing Competition" 
msgid "normal"msgstr "normal" 
msgid "advanced"msgstr "advanced" 
msgid "corrections"msgstr "corrections" 
msgid "Competitions won"msgstr "Competitions won" 
msgid "Delete Account"msgstr "Delete Account" 
msgid "Delete my Account"msgstr "Delete my Account" 
msgid "You can delete your account by pressing the button on the bottom right. Keep in mind that once your account is deleted, it can't be restored."msgstr "You can delete your account by pressing the button on the bottom right. Keep in mind that once your account is deleted, it can't be restored." 
msgid "If you want to share the reason why you want to delete your account, please send me an email: [email protected]"msgstr "If you want to share the reason why you want to delete your account, please send me an email: [email protected]" 
msgid "Thank you for using 10FastFingers.com :)"msgstr "Thank you for using 10FastFingers.com :)" 
msgid "User ID"msgstr "User ID" 
msgid "Your account has been deleted"msgstr "Your account has been deleted" 
msgid "last 500 results for each typing mode"msgstr "last 500 results for each typing mode" 
msgid "Most active users"msgstr "Most active users" 
msgid "no description"msgstr "nėra aprašymo" 

File "anticheat.po"

msgid "Sorry, but you have to be logged in to access the Anti-Cheat overview."msgstr "Sorry, but you have to be logged in to access the Anti-Cheat overview." 
msgid "You unlocked %s of your results."msgstr "You unlocked %s of your results." 
msgid "To see if you have more <strong>locked</strong> results, <a href=\"/anticheat\">click here</a>"msgstr "To see if you have more <strong>locked</strong> results, <a href=\"/anticheat\">click here</a>" 
msgid "What is 'Max unlocked WPM'-value?"msgstr "What is 'Max unlocked WPM'-value?" 
msgid "Until you surpass this value, you won't have to do another Anti-Cheat-Test in this language."msgstr "Until you surpass this value, you won't have to do another Anti-Cheat-Test in this language." 
msgid "Start Test"msgstr "Start Test" 
msgid "Anti-Cheat Test"msgstr "Anti-Cheat Test" 
msgid "This Anti-Cheat-test is to evaluate your typing result <em>(sorry about the inconvenience but this is the only way to prevent cheating on 10FastFingers)</em>."msgstr "This Anti-Cheat-test is to evaluate your typing result <em>(sorry about the inconvenience but this is the only way to prevent cheating on 10FastFingers)</em>." 
msgid "This test only appears when you type faster than X WPM. Below you can see the last 5 results in each category that are currently not counted. By clicking on one of those results you will get to the Anti-Cheat-Test where you can unlock the results by typing fast enough (don't worry, you can try it as often as you like)."msgstr "This test only appears when you type faster than X WPM. Below you can see the last 5 results in each category that are currently not counted. By clicking on one of those results you will get to the Anti-Cheat-Test where you can unlock the results by typing fast enough (don't worry, you can try it as often as you like)." 
msgid "Currently no unconfirmed results"msgstr "Currently no unconfirmed results" 
msgid "Anticheat Overview"msgstr "Anticheat Overview" 
msgid "Start"msgstr "Start" 
msgid "Press Start and type the words you see in this field"msgstr "Press Start and type the words you see in this field" 
msgid "Reload"msgstr "Reload" 
msgid "Submit"msgstr "Submit" 
msgid "press TAB + ENTER"msgstr "press TAB + ENTER" 
msgid "Explanation"msgstr "Explanation" 
msgid "This test only appears when you type faster than X WPM. After pressing \"Start\" (TAB + ENTER) you will see a picture with words in it. Type those words as fast as possible and after you have finished, click the submit button (\"TAB + ENTER\")."msgstr "This test only appears when you type faster than X WPM. After pressing \"Start\" (TAB + ENTER) you will see a picture with words in it. Type those words as fast as possible and after you have finished, click the submit button (\"TAB + ENTER\")." 
msgid "Help"msgstr "Help" 
msgid "<strong>Start:</strong> Press \"TAB+ENTER\" to start the test (instead of clicking on the \"Start\"-Button)"msgstr "<strong>Start:</strong> Press \"TAB+ENTER\" to start the test (instead of clicking on the \"Start\"-Button)" 
msgid "<strong>Submit:</strong> If you are finished typing the words you can just press \"TAB + ENTER\" to submit the result to the server (this will save you some time, as you don't have to click the \"Submit\"-Button)"msgstr "<strong>Submit:</strong> If you are finished typing the words you can just press \"TAB + ENTER\" to submit the result to the server (this will save you some time, as you don't have to click the \"Submit\"-Button)" 
msgid "If some of the characters/words are messed up, just skip these and submit the test, you don't have to type all words to complete the test"msgstr "If some of the characters/words are messed up, just skip these and submit the test, you don't have to type all words to complete the test" 
msgid "Max unlocked WPM"msgstr "Max unlocked WPM" 
msgid "Correct Keystrokes"msgstr "Correct Keystrokes" 
msgid "Wrong Keystrokes"msgstr "Wrong Keystrokes" 
msgid "Time needed in ms"msgstr "Time needed in ms" 

File "main.po"

msgid "Improve your Typing Speed"msgstr "Patobulinkite rašymo įgūdžius" 
msgid "Typing Mode"msgstr "Rašymo režimas" 
#typing mode selector
msgid "Typing Test"msgstr "Rašymo testas" 
#typing mode selector
msgid "Typing Test (advanced)"msgstr "Rašymo testas (pažangus)" 
#typing mode selector
msgid "Typing Competition"msgstr "Rašymo varžybos" 
msgid "Custom Typing Test"msgstr "Custom Typing Test" 
msgid "Multiplayer Typing Test"msgstr "Multiplayer Typing Test" 
msgid "Mobile App"msgstr "Mobili aplik." 
msgid "Practice Mode"msgstr "Practice Mode" 
msgid "Updates"msgstr "Atnaujinimai" 
msgid "Feedback"msgstr "Nuomonė" 
msgid "Contact"msgstr "Kontaktai" 
msgid "Forum"msgstr "Forumas" 
msgid "Feedback / Contact"msgstr "Nuomonė / Kontaktai" 
msgid "Follow me on Twitter"msgstr "Sekite mane per Twitter" 
msgid "WPM"msgstr "ŽPM" 
msgid "CPM"msgstr "CPM" 
msgid "CPS"msgstr "CPS" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Klavišai" 
msgid "Username"msgstr "Slapyvardis" 
msgid "Email"msgstr "El. paštas" 
msgid "<span id=\"user-online\">%s</span> Users Online"msgstr "<span id=\"user-online\">%s</span> Users Online" 
msgid "click to show/hide countdown"msgstr "click to show/hide countdown" 
msgid "Highscores"msgstr "Highscores" 
msgid "Top 200 words"msgstr "Top 200 words" 
msgid "Top 1000 words"msgstr "Top 1000 words" 
msgid "Who can type the fastest?"msgstr "Who can type the fastest?" 
msgid "Text Practice"msgstr "Text Practice" 
msgid "Practice your own Text"msgstr "Practice your own Text" 
msgid "Top 1000"msgstr "Top 1000" 
msgid "Unlock the Top 1000 words of your language"msgstr "Unlock the Top 1000 words of your language" 
msgid "Check out our Android Mobile App"msgstr "Check out our Android Mobile App" 
msgid "Sorry, but you have to be logged in to use this feature."msgstr "Sorry, but you have to be logged in to use this feature." 
msgid "created"msgstr "created" 
msgid "ABC Typing App"msgstr "ABC Typing App" 
msgid "How fast can you type the ABC?"msgstr "How fast can you type the ABC?" 

File "notification.po"

msgid "Notifications"msgstr "Notifications" 
msgid "New Achievement unlocked"msgstr "New Achievement unlocked" 
msgid "Anticheat: Evaluate your Typing result"msgstr "Anticheat: Evaluate your Typing result" 
msgid "Anticheat: Evaluate your Competition result"msgstr "Anticheat: Evaluate your Competition result" 
msgid "no notifications yet"msgstr "no notifications yet" 

File "account.po"

msgid "Create an account"msgstr "Sukurti vartotoją" 
msgid "Username"msgstr "Slapyvardis" 
msgid "Password"msgstr "Slaptažodis" 
msgid "Confirm Password"msgstr "Patv. slaptažodį" 
msgid "Email"msgstr "El. paštas" 
msgid "for password recovery, new features & achievements"msgstr "atkurti slaptažodžiui, naujoms funkcijoms ir pasiekimams" 
msgid "Create your account"msgstr "Sukurti jūsų vartotoją" 
msgid "Facebook Login"msgstr "Facebook prisijungimas" 
msgid "Twitter Login"msgstr "Twitter prisijungimas" 
msgid "Google Login"msgstr "Google prisijungimas" 
msgid "Login / Create Account"msgstr "Prisijungti / Užsiregistruoti" 
msgid "1-Click-Login"msgstr "1-paspaudimo-prisijungimas" 
msgid "Email Login"msgstr "E-pašto prisijungimas" 
msgid "Login"msgstr "Prisijungti" 
msgid "Create Account"msgstr "Sukurti paskyrą" 
msgid "Forgot your Password?"msgstr "Pamiršote slaptažodį?" 
msgid "Password Recovery"msgstr "Atkurti slaptažodį" 
msgid "Keep me logged in"msgstr "Prisiminti mane" 
msgid "Create an Account"msgstr "Sukurti vartotoją" 
msgid "Profile"msgstr "Profilis" 
msgid "Settings"msgstr "Nustatymai" 
msgid "Logout"msgstr "Atsijungti" 
msgid "Insert the email you signed-up with. We will then send you an email to help you recover your password."msgstr "Įveskite el. paštą, kuriuo užsiregistravote. Mes jums nusiųsime el. laišką, kad galėtumėte atkurti savo slaptažodį." 
#forgot password
msgid "Click this link to receive a temporary password for your account (we will send you this password in another eMail):"msgstr "Paspauskite šią nuorodą, kad gautumėte laikiną slaptažodį jūsų vartotojui (mes jums jį atsiųsime į kitą el. paštą):" 
#forgot password email subject
msgid "Password Recovery Link"msgstr "Slaptažodžio atkūrimo nuoroda" 
#forgot password
msgid "We just send you an email with a link in it. Click the link and we will generate a new password for you."msgstr "Mes nusiuntėme jums el. laišką su nuoroda jame. Spauskite ant nuorodos ir mes sugeneruosime jums naują slaptažodį." 
#forgot password email message. VAR: generated password
msgid "This is your temporary password: <strong>%s</strong><br /><br /> Please change this password after your login in your profile settings."msgstr "Tai jūsų laikinas slaptažodis: <strong>%s</strong><br /><br /> Prisijungus, prašome jį pakeisti jūsų profilio nustatymuose." 
#Welcome message. VAR: username
msgid "Welcome to 10FastFingers.com, %s"msgstr "Sveiki atvykę į 10FastFingers.com, %s" 
msgid "Welcome to 10fastfingers.com"msgstr "Sveiki atvykę į 10fastfingers.com" 
#create account error message
msgid "Please fix the errors to create your account."msgstr "Prašome sutvarkyti klaidas, norėdami sukurti vartotoją." 
#native login error message
msgid "Username or Password is wrong. Please try again."msgstr "Slapyvardis ar slaptažodis yra neteisingas. Pamėginkite iš naujo." 
#google login
msgid "User has canceled authentication!"msgstr "Vartotojas atšaukė patvirtinimą!" 
#send button text for password recovery form
msgid "send"msgstr "siųsti" 
msgid "Username / Email"msgstr "Vartotojo vardas / E-paštas" 
msgid "We couldnt find the email you entered. Is it possible that you logged in with another account (like: Facebook, Twitter or Google)? Please try to login with our 1-click-login methods. If that also doesnt work, please send me an email"msgstr "Mes negalėjome rasti E-pašto kurį jūs įvedėte. Ar įmanoma, kad jūs prisijungėte su kita paskyra (kaip: Facebook, Twitter ar Google)? Prašome pamėginti prisijungti su mūsų 1-paspaudimo-prisijungimo metodais. Jeigu ir tai neveikia, prašome siųsti man e-laišką" 
msgid "You cancelled the authentication process. You have to accept the account permissions if you want to login to 10FastFingers with your Google account. We ask you for your basic profile info to show your profile image on 10FastFingers and your email so we can send you important updates for 10FastFingers in the future (we promise that we won't send spam or sell your email address)."msgstr "Jūs atšaukėte autentifikavimo procesą. Jūs turite priimti paskyros leidimus, jeigu norite prisijungti prie 10FastFingers su jūsų Google paskyra. Mes prašome jūsų paprasto profilio, kad rodytumėme jūsų profilio nuotrauką 10FastFingers ir jūsų e-pašto, kad galėtumėme siųsti svarbius atnaujinimus 10FastFingers ateityje (mes pažadame, kad nesiųsime šlamšto ar parduosime jūsų e-pašto adresą)." 
msgid "If you don't feel safe with this option, you can of course use one of our other login mechanisms! Happy Typing :)"msgstr "Jeigu jūs nesijaučiate saugūs su šia parinktimi, jūs galite naudoti vieną iš kitų prisijungimo būdų! Smagaus rašymo :)" 
msgid "login, please wait"msgstr "Prisijungiama, prašome palaukti" 
msgid "Error, please try again. If the error keeps appearing, please send me an email."msgstr "Klaida, prašome mėginti dar kartą. Jeigu klaida kartojasi, prašome siųsti man e-laišką." 
msgid "Password recovered! Please check your email inbox for your new password."msgstr "Slaptažodis atkurtas! Prašome patikrinti jūsų e-pašto dėžutę naujam slaptažodžiui." 
msgid "Please provide a valid Email address"msgstr "Prašome duoti galiojantį e-pašto adresą" 
msgid "We send you an Email to the address you provided. Please click the link inside this email to activate your account."msgstr "Mes išsiuntėme jums e-laišką su adresu jūs mums davėte. Prašome paspausti nuorodą viduje e-laiško, kad aktyvuotumėte jūsų paskyrą." 
msgid "Account activation"msgstr "Paskyros aktyvavimas" 
msgid "Activate Account"msgstr "Aktyvuoti paskyrą" 
msgid "Thank you for joining 10FastFingers.com, please click the following link to activate your account: https://10fastfingers.com/account/activate/%s/%s"msgstr "Dėkojame, kad prisijungėte prie 10FastFingers.com, prašome paspausti šalia esančią nuorodą aktyvuoti paskyrai: https://10fastfingers.com/account/activate/%s/%s" 
msgid "This link is invalid"msgstr "Ši nuoroda negalioja" 
msgid "Sorry, but this email address is already used by another account."msgstr "Atsiprašome, bet šis e-pašto adresas yra užimtas kita paskyra." 
msgid "Your Token has expired! Use the forgot password form or contact administrator."msgstr "Jūsų raktas pasibaigė! Naudokite 'Pamiršau slaptažodį' formą ar susisiekite su administratoriumi."