eng
competition

Polish Translation

Please read the "About the translation-system" and "Step by step"-section on the Translation Mainpage first

Copy the whole file!

Copy the whole text-section, for example "main.po", into your email program (for example: GMail), even if it already has translated parts and even if you only want to translate a couple of lines. After you translated the text or parts of it, send it to [email protected] - please make sure that if you send me multiple translations, that each one has its own file (not all in one).

File "badge.po"

msgid "My Typing Test Score"msgstr "Mój wynik" 
msgid "%s WPM"msgstr "%s WPM" 
msgid "Are you faster? Click here and try!"msgstr "Jesteś szybszy? Kliknij i sprawdź!" 
msgid "Are you faster?"msgstr "Jesteś szybszy?" 

File "achievement.po"

msgid "Achievements"msgstr "Osiągnięcia" 
msgid "This is a list of all the achievements available, if you have any questions about them, please send me an email (in english or german): <a href=\"mailto:[email protected]?subject=10FastFingers Achievements\">[email protected]</a>"msgstr "Oto lista wszystkich dostępnych osiągnięć. Jeśli masz jakieś pytania, napisz do mnie maila (po angielsku lub niemiecku): <a href=\"mailto:[email protected]?subject=10FastFingers Achievements\">[email protected]</a>" 
msgid "Typing Test"msgstr "Test pisania" 
msgid "10 Tests taken"msgstr "Ukończono 10 testów" 
msgid "Finish 10 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Aby dostać tę odznakę, ukończ 10 testów z wynikniem conajmniej 20 słów na minutę." 
msgid "25 Tests taken"msgstr "Ukończono 25 testów" 
msgid "Finish 25 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Aby dostać tę odznakę, ukończ 25 testów z wynikniem conajmniej 20 słów na minutę." 
msgid "50 Tests taken"msgstr "Ukończono 50 testów" 
msgid "Finish 50 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Aby dostać tę odznakę, ukończ 50 testów z wynikniem conajmniej 20 słów na minutę." 
msgid "100 Tests taken"msgstr "Ukończono 100 testów" 
msgid "Finish 100 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Aby dostać tę odznakę, ukończ 100 testów z wynikniem conajmniej 20 słów na minutę." 
msgid "250 Tests taken"msgstr "Ukończono 250 testów" 
msgid "Finish 250 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Aby dostać tę odznakę, ukończ 250 testów z wynikniem conajmniej 20 słów na minutę." 
msgid "500 Tests taken"msgstr "Ukończono 500 testów" 
msgid "Finish 500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Aby dostać tę odznakę, ukończ 500 testów z wynikniem conajmniej 20 słów na minutę." 
msgid "750 Tests taken"msgstr "Ukończono 750 testów" 
msgid "Finish 750 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Aby dostać tę odznakę, ukończ 750 testów z wynikniem conajmniej 20 słów na minutę." 
msgid "1000 Tests taken"msgstr "Ukończono 1000 testów" 
msgid "Finish 1000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Aby dostać tę odznakę, ukończ 1000 testów z wynikniem conajmniej 20 słów na minutę." 
msgid "2500 Tests taken"msgstr "Ukończono 2500 testów" 
msgid "Finish 2500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Aby dostać tę odznakę, ukończ 2500 testów z wynikniem conajmniej 20 słów na minutę." 
msgid "5000 Tests taken"msgstr "Ukończono 5000 testów" 
msgid "Finish 5000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Aby dostać tę odznakę, ukończ 5000 testów z wynikniem conajmniej 20 słów na minutę." 
msgid "7500 Tests taken"msgstr "Ukończono 7500 testów" 
msgid "Finish 7500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Aby dostać tę odznakę, ukończ 7500 testów z wynikniem conajmniej 20 słów na minutę." 
msgid "10000 Tests taken"msgstr "Ukończono 10000 testów" 
msgid "Finish 10000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Aby dostać tę odznakę, ukończ 10000 testów z wynikniem conajmniej 20 słów na minutę." 
msgid "Flawless 3"msgstr "Bezbłędnie 3" 
msgid "Finish 3 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Ukończ 3 testy pod rząd bez żadnego błędu z wynikiem conajmniej 70 słów na minutę." 
msgid "Flawless 5"msgstr "Bezbłędnie 5" 
msgid "Finish 5 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Ukończ 5 testów pod rząd bez żadnego błędu z wynikiem conajmniej 70 słów na minutę." 
msgid "Flawless 10"msgstr "Bezbłędnie 10" 
msgid "Finish 10 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Ukończ 10 testów pod rząd bez żadnego błędu z wynikiem conajmniej 70 słów na minutę." 
msgid "50+ WPM"msgstr "50+ WPM" 
msgid "Score more than 50 WPM."msgstr "Uzyskaj więcej niż 50 słów na minutę." 
msgid "60+ WPM"msgstr "60+ WPM" 
msgid "Score more than 60 WPM."msgstr "Uzyskaj więcej niż 60 słów na minutę." 
msgid "70+ WPM"msgstr "70+ WPM" 
msgid "Score more than 70 WPM."msgstr "Uzyskaj więcej niż 70 słów na minutę." 
msgid "80+ WPM"msgstr "80+ WPM" 
msgid "Score more than 80 WPM."msgstr "Uzyskaj więcej niż 80 słów na minutę." 
msgid "90+ WPM"msgstr "90+ WPM" 
msgid "Score more than 90 WPM."msgstr "Uzyskaj więcej niż 90 słów na minutę." 
msgid "100+ WPM"msgstr "100+ WPM" 
msgid "Score more than 100 WPM."msgstr "Uzyskaj więcej niż 100 słów na minutę." 
msgid "10 Competitions taken"msgstr "10 Konkurencji podjętych" 
msgid "Participate in 10 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Aby zdobyć tę odznakę, weź udział w 10 różnych Konkurencjach na Pisanie." 
msgid "25 Competitions taken"msgstr "25 Konkurencji podjętych" 
msgid "Participate in 25 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Aby zdobyć tę odznakę, weź udział w 25 różnych Konkurencjach na Pisanie." 
msgid "50 Competitions taken"msgstr "50 Konkurencji podjętych" 
msgid "Participate in 50 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Aby zdobyć tę odznakę, weź udział w 50 różnych Konkurencjach na Pisanie." 
msgid "100 Competitions taken"msgstr "100 Konkurencji podjętych" 
msgid "Participate in 100 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Aby zdobyć tę odznakę, weź udział w 100 różnych Konkurencjach na Pisanie." 
msgid "250 Competitions taken"msgstr "250 Konkurencji podjętych" 
msgid "Participate in 250 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Aby zdobyć tę odznakę, weź udział w 250 różnych Konkurencjach na Pisanie." 
msgid "500 Competitions taken"msgstr "500 Konkurencji podjętych" 
msgid "Participate in 500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Aby zdobyć tę odznakę, weź udział w 500 różnych Konkurencjach na Pisanie." 
msgid "1000 Competitions taken"msgstr "1000 Konkurencji podjętych" 
msgid "Participate in 1000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Aby zdobyć tę odznakę, weź udział w 1000 różnych Konkurencjach na Pisanie." 
msgid "2500 Competitions taken"msgstr "2500 Konkurencji podjętych" 
msgid "Participate in 2500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Aby zdobyć tę odznakę, weź udział w 2500 różnych Konkurencjach na Pisanie." 
msgid "5000 Competitions taken"msgstr "5000 Konkurencji podjętych" 
msgid "Participate in 5000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Aby zdobyć tę odznakę, weź udział w 5000 różnych Konkurencjach na Pisanie." 
msgid "7500 Competitions taken"msgstr "7500 Konkurencji podjętych" 
msgid "Participate in 7500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Aby zdobyć tę odznakę, weź udział w 7500 różnych Konkurencjach na Pisanie." 
msgid "10000 Competitions taken"msgstr "10000 Konkurencji podjętych" 
msgid "Participate in 10000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Aby zdobyć tę odznakę, weź udział w 10000 różnych Konkurencjach na Pisanie." 
msgid "1 Competition won"msgstr "1 Konkurencja wygrana" 
msgid "Be the fastest typist in 1 <strong>public</strong> competition with at least 5 participants (you included)."msgstr "Bądź najszybszy w 1 <strong>publicznej</strong> konkurencji z przynajmniej 5 uczestnikami (łącznie z Tobą)." 
msgid "3 Competitions won"msgstr "3 Konkurencje wygrane" 
msgid "Be the fastest typist in 3 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Bądź najszybszy w 3 <strong>publicznych</strong> konkurencjach z co najmniej 5 uczestnikami (łącznie z Tobą)." 
msgid "5 Competitions won"msgstr "5 Konkurencji wygranych" 
msgid "Be the fastest typist in 5 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Bądź najszybszy w 5 <strong>publicznych</strong> konkurencjach z co najmniej 5 uczestnikami (łącznie z Tobą)." 
msgid "10 Competitions won"msgstr "10 Konkurencji wygranych" 
msgid "Be the fastest typist in 10 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Bądź najszybszy w 10 <strong>publicznych</strong> konkurencjach z co najmniej 5 uczestnikami (łącznie z Tobą)." 
msgid "25 Competitions won"msgstr "25 Konkurencji wygranych" 
msgid "Be the fastest typist in 25 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Bądź najszybszy w 25 <strong>public</strong> konkurencjach z co najmniej 5 uczestnikami (łącznie z Tobą)." 
msgid "50 Competitions won"msgstr "50 Konkurencji wygranych" 
msgid "Be the fastest typist in 50 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Bądź najszybszy w 50 <strong>public</strong> konkurencjach z co najmniej 5 członkami (włączając Ciebie)." 
msgid "Friendly Fire 3"msgstr "Przyjazny Ogień 3" 
msgid "Start a private typing competition and invite 3 of your friends."msgstr "Rozpocznij prywatną konkurencję pisania i zaproś 3 swoich znajomych." 
msgid "Friendly Fire 5"msgstr "Przyjazny Ogień 5" 
msgid "Start a private typing competition and invite 5 of your friends."msgstr "Rozpocznij prywatną konkurencję pisania i zaproś 5 swoich znajomych." 
msgid "Friendly Fire 10"msgstr "Przyjazny Ogień 10" 
msgid "Start a private typing competition and invite 10 of your friends."msgstr "Rozpocznij prywatną konkurencję pisania i zaproś 10 swoich znajomych." 
msgid "Competition Grinder 3"msgstr "Powtarzacz konkurencji 3" 
msgid "Participate 3 times in the same competition."msgstr "Weź udział 3 razy w tej samej konkurencji." 
msgid "Competition Grinder 5"msgstr "Powtarzacz konkurencji 5" 
msgid "Participate 5 times in the same competition."msgstr "Weź udział 5 razy w tej samej konkurencji." 
msgid "Competition Grinder 10"msgstr "Powtarzacz konkurencji 10" 
msgid "Participate 10 times in the same competition."msgstr "Weź udział 10 razy w tej samej konkurencji." 
msgid "Competition Grinder 25"msgstr "Powtarzacz konkurencji 25" 
msgid "Participate 25 times in the same competition."msgstr "Weź udział 25 razy w tej samej konkurencji." 
msgid "Competition Grinder 50"msgstr "Powtarzacz konkurencji 50" 
msgid "Participate 50 times in the same competition."msgstr "Weź udział 50 razy w tej samej konkurencji." 
msgid "Typing Competition"msgstr "Zawody w pisaniu"  
msgid "Translator"msgstr "Tłumacz" 
msgid "Participate on 10FastFingers and translate a part of the site or improve an existing translation."msgstr "Pomóż 10FastFingers i przetłumacz część strony lub ulepsz już istniejące tłumaczenie." 
msgid "Achievements of Honor"msgstr "Honorowe osiągnięcia" 
msgid "You have to be logged in to see your recently unlocked achievements."msgstr "Musisz być zalogowany, żeby zobaczyć ostatnio odblokowane osiągnięcia." 
msgid "Recently unlocked Achievements"msgstr "Ostatnio odblokowane osiągnięcia" 
msgid "This is a list of all the <a href="https://10fastfingers.com/achievements">Achievements</a> you have unlocked (ordered by the most recent you unlocked)."msgstr "To jest lista <a href="https://10fastfingers.com/achievements">Osiągnięć</a> które odblokowałeś (sortowane od najnowszych)." 

File "practice.po"

msgid "Typing Practice"msgstr "Praktyka pisania" 
msgid "Typing Practice - free games to improve your typing speed"msgstr "Praktyka pisania - darmowy gry poprawiające szybkość pisania" 
msgid "The Top 1000 mode helps you practice the most frequent words in the english language. Every level has 50 words in it (except for the boss level, which has 100). If you reach 50 WPM, the next level is unlocked"msgstr "The Top 1000 mode helps you practice the most frequent words in the english language. Every level has 50 words in it (except for the boss level, which has 100). If you reach 50 WPM, the next level is unlocked" 
msgid "Please login to access the Top1000 mode."msgstr "Zaloguj się, aby otrzymać dostęp do Top1000." 
msgid "Sorry, but you haven't unlocked this level yet."msgstr "Przepraszam, jeszcze nie odblokowałeś tego poziomu." 
msgid "more"msgstr "więcej" 
msgid "less"msgstr "mniej" 
msgid "<strong>Stars:</strong> The faster you type, the more stars are unlocked. For the normal levels you can unlock up to 5 stars:"msgstr "<strong>Stars:</strong> The faster you type, the more stars are unlocked. For the normal levels you can unlock up to 5 stars:" 
msgid "40 WPM = 1 Star"msgstr "40 WPM = 1 gwiazdka" 
msgid "50 WPM = 2 Stars (and also unlocks the next level)"msgstr "50 WPM = 2 gwiazdki (odblokowywuje nowy poziom)" 
msgid "60 WPM = 3 stars"msgstr "60 WPM = 3 gwiazdki" 
msgid "80 WPM = 4 stars"msgstr "80 WPM = 4 gwiazdki" 
msgid "100 WPM = 5 stars"msgstr "100 WPM = 5 gwiazdek" 
msgid "In the boss level you can unlock up to 7 Stars, the normal 5 ones you already know and with <strong>120 WPM = 6 stars</strong> and <strong>140 WPM = 7 stars</strong>. This way you can repeat the boss level multiple times to reach 7 stars (and in the end helps you practice those words even more :D )."msgstr "In the boss level you can unlock up to 7 Stars, the normal 5 ones you already know and with <strong>120 WPM = 6 stars</strong> and <strong>140 WPM = 7 stars</strong>. This way you can repeat the boss level multiple times to reach 7 stars (and in the end helps you practice those words even more :D )." 
msgid "<strong>Hardcore Mode:</strong> The hardcore mode will be unlocked as soon as you finished the final boss level in the softcore mode with at least 50 WPM."msgstr "<strong>Hardcore Mode:</strong> The hardcore mode will be unlocked as soon as you finished the final boss level in the softcore mode with at least 50 WPM." 
msgid "The only difference between the hardcore and the softcore mode is that in the hardcore mode you have to <strong>complete each level without making a mistake</strong>. If you type a word wrong it will become red and you can still fix your mistake, but once you press space and the word was misspelled, the test will end and you have to repeat the level."msgstr "The only difference between the hardcore and the softcore mode is that in the hardcore mode you have to <strong>complete each level without making a mistake</strong>. If you type a word wrong it will become red and you can still fix your mistake, but once you press space and the word was misspelled, the test will end and you have to repeat the level." 
msgid "Softcore Mode"msgstr "Softcore Mode" 
msgid "Hardcore Mode"msgstr "Hardcore Mode" 
msgid "Softcore"msgstr "Softcore" 
msgid "Hardcore"msgstr "Hardcore" 
msgid "highest score"msgstr "Najwyższy wynik" 
msgid "40 wpm or higher"msgstr "40 wpm lub więcej" 
msgid "50 wpm or higher"msgstr "50 wpm lub więcej" 
msgid "60 wpm or higher"msgstr "60 wpm lub więcej" 
msgid "80 wpm or higher"msgstr "80 wpm lub więcej" 
msgid "100 wpm or higher"msgstr "100 wpm lub więcej" 
msgid "120 wpm or higher"msgstr "120 wpm lub więcej" 
msgid "140 wpm or higher"msgstr "140 wpm lub więcej" 
msgid "Beat the previous level to unlock this challenge"msgstr "Przejdź poprzedni poziom, aby odblokować to zadanie" 
msgid "Boss"msgstr "Boss" 
msgid "Result"msgstr "Rezultat" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Słowa na Minute: 1 słowo equals 5 keystrokes" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Słowa na minute (WPM)" 
msgid "correct"msgstr "poprawne" 
msgid "wrong"msgstr "złe" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Keystrokes" 
msgid "Correct words"msgstr "Dobre słowa" 
msgid "Wrong words"msgstr "Złe słowa" 
msgid "Accuracy"msgstr "Accuracy" 
msgid "time (seconds)"msgstr "czas (sekundy)" 
msgid "You have to get at least 50 WPM to unlock the next level, please try again :)"msgstr "Musisz uzyskać więcej lub 50 WPM aby odblokować następny poziom, spróbuj ponownie :)" 
msgid "Congratulations, you unlocked the next level!"msgstr "Gratulacje, odblokowałeś kolejny poziom!" 
msgid "Next Level"msgstr "Kolejny Poziom" 
msgid "Level Overview"msgstr "Level Overview" 
msgid "Level"msgstr "Poziom" 
msgid "This is not a keystroke counter, you will see your keystroke count after completing the text."msgstr "This is not a keystroke counter, you will see your keystroke count after completing the text." 
msgid "Character Progress"msgstr "Character Progress" 
msgid "WPM"msgstr "WPM" 
msgid "your highest score"msgstr "twój najwyższy wynik" 
msgid "Text Practice Mode"msgstr "Tryb ćwiczeń" 
msgid "language filter:"msgstr "language filter:" 
msgid "All languages"msgstr "Wszystkie języki" 
msgid "TOP"msgstr "TOP" 
msgid "Upcoming"msgstr "Upcoming" 
msgid "New"msgstr "Nowe" 
msgid "My Texts"msgstr "Moje teksty" 
msgid "My Favorites"msgstr "Moje ulubione" 
msgid "Create Text"msgstr "Stwórz tekst" 
msgid "Unable to save your text, please fix the issues mentioned below."msgstr "Unable to save your text, please fix the issues mentioned below." 
msgid "Text has to be a private to perform this action."msgstr "Tekst musi być prywatny aby wykonać tą czynność." 
msgid "Text has to be a draft to be edited."msgstr "Text has to be a draft to be edited." 
msgid "Your draft has been saved."msgstr "Your draft has been saved." 
msgid "Your draft has been updated."msgstr "Your draft has been updated." 
msgid "Unable to update your draft."msgstr "Unable to update your draft." 
msgid "Text has to be a private to perform this action."msgstr "Tekst musi być prywatny aby wykonać tą czynność." 
msgid "Text is now a draft and can be edited, all results for this text have been removed"msgstr "Text is now a draft and can be edited, all results for this text have been removed" 
msgid "Text removed"msgstr "Tekst usunięty" 
msgid "Text is not a draft, only drafts can be deleted."msgstr "Text is not a draft, only drafts can be deleted." 
msgid "Text has to be a draft to be saved or published."msgstr "Text has to be a draft to be saved or published." 
msgid "Text has been saved as private."msgstr "Tekst został zapisany jako prywatny." 
msgid "Text has been published as public."msgstr "Tekst został udostępniony jako publiczny." 
msgid "Create new text"msgstr "Stwórz nowy tekst" 
msgid "Text title"msgstr "Tytuł tekstu" 
msgid "Your text"msgstr "Twój tekst" 
msgid "Text language"msgstr "Język tekstu" 
msgid "Edit your draft"msgstr "Edit your draft" 
msgid "Please choose a descriptive title"msgstr "Please choose a descriptive title" 
msgid "At least 10 characters"msgstr "Co najmniej 10 znaków" 
msgid "Save Draft"msgstr "Save Draft" 
msgid "Warning"msgstr "Ostrzeżenie" 
msgid "Your text is currently in <strong>private</strong>-state. If you want to edit your text, you must set it to <strong>draft</strong>-state.<br> When changing to draft-state <strong>all your results will be deleted</strong>. This action can not be undone!"msgstr "Your text is currently in <strong>private</strong>-state. If you want to edit your text, you must set it to <strong>draft</strong>-state.<br> When changing to draft-state <strong>all your results will be deleted</strong>. This action can not be undone!" 
msgid "Go back to text"msgstr "Powróć do tekstu" 
msgid "or"msgstr "lub" 
msgid "Delete results and change text-state to draft"msgstr "Delete results and change text-state to draft" 
msgid "make changes, fix grammar etc."msgstr "zrób zmiany, popraw gramatykę itp." 
msgid "edit draft"msgstr "edit draft" 
msgid "Only you and the people you share the url with will be able to see this text. The text can be edited afterwards, but your progress will be erased."msgstr "Tylko Ty i osoby którym podasz url będą w stanie zobaczyć ten teskt. Tekst może być później edytowany, lecz postęp będzie wymazany." 
msgid "save text (private)"msgstr "zapisz tekst (prywatny)" 
msgid "Everyone will be able to see this text. This can't be undone and you won't be able to edit or delete the text afterwards!"msgstr "Każdy będzie mógł zobaczyć ten tekst. Nie może to zostać cofnięte a Ty nie będziesz w stanie edytować lub usunąć tego tekstu!" 
msgid "publish text (public)"msgstr "opublikuj tekst (publiczny)" 
msgid "Are you sure?"msgstr "Jeste pewien?" 
msgid "This will delete the draft. If you just want to add/edit/remove parts of the text, use the [edit draft] option."msgstr "This will delete the draft. If you just want to add/edit/remove parts of the text, use the [edit draft] option." 
msgid "delete draft"msgstr "delete draft" 
msgid "Congratulations, you scored %s points!"msgstr "Gratulacje, zdobyłeś %s punktów!" 
msgid "You completed this test %s time(s)."msgstr "Ukończyłeś ten test %s raz(y)." 
msgid "You finished this test in <strong>%s</strong> seconds with an accuracy of <strong>%s</strong>"msgstr "Ukończyłeś ten test w <strong>%s</strong> sekund z poprawnością <strong>%s</strong>" 
msgid "You typed <strong>%s</strong> correct keystrokes with <strong>%s</strong> corrections."msgstr "Wykonales <strong>%s</strong> poprawnych uderzeń z <strong>%s</strong> poprawkami." 
msgid "<strong>%s</strong> words were correct and <strong>%s</strong> were wrong."msgstr "<strong>%s</strong> słów było poprawnych i <strong>%s</strong> było złych." 
msgid "restart this test"msgstr "zrestartuj ten test" 
msgid "or press 'r' to restart"msgstr "lub kliknij 'r' by zrestartować" 
msgid "Rate this text"msgstr "Oceń ten tekst" 
msgid "Statistics"msgstr "Statystyki" 
msgid "Score"msgstr "Wynik" 
msgid "time in minutes and seconds"msgstr "czas w minutach i sekundach" 
msgid "Time"msgstr "Czas" 
msgid "accuracy"msgstr "dokladność" 
msgid "your score"msgstr "twój wynik" 
msgid "your average"msgstr "twoja średnia" 
msgid "average worldwide"msgstr "średnia światowa" 
msgid "your best result"msgstr "twój najlepszy wynik" 
msgid "best result worldwide"msgstr "najlepszy światowy wynik" 
msgid "This is what you typed"msgstr "To co napisałeś" 
msgid "edit text"msgstr "edytuj tekst" 
msgid "created %s by <a href=\"user-id\">%s</a>"msgstr "stworzone %s przez <a href=\"user-id\">%s</a>" 
msgid "rating"msgstr "ocena" 
msgid "words"msgstr "słowa" 
msgid "completed"msgstr "ukończone" 
msgid "favorited"msgstr "ulubione" 
msgid "type to start ..."msgstr "napisz by zaczać ..." 
msgid "today"msgstr "dzisiaj" 
msgid "this week"msgstr "ten tydzień" 
msgid "this month"msgstr "ten miesiąc" 
msgid "this year"msgstr "ten rok" 
msgid "all time"msgstr "od początku" 
msgid "State"msgstr "State" 
msgid "Title"msgstr "Tytuł" 
msgid "search ..."msgstr "szukaj ..." 
msgid "Textlength"msgstr "Długość" 
msgid "Rating"msgstr "Ocena" 
msgid "Views"msgstr "Wyświetlenia" 
msgid "Finished"msgstr "Ukończone" 
msgid "Age"msgstr "Wiek" 
msgid "draft"msgstr "draft" 
msgid "public"msgstr "publiczne" 
msgid "private"msgstr "prywatne" 
msgid "%s votes"msgstr "%s głosów" 
msgid "%s words"msgstr "%s słów" 
msgid "%s characters"msgstr "%s znaków" 
msgid "%s / day"msgstr "%s / dzień" 
msgid "sorry, no text available"msgstr "przepraszamy, tekst niedostępny" 
msgid "Text not found"msgstr "Tekst nie znaleziony" 
msgid "Please login to rate this text."msgstr "Zaloguj się aby ocenić ten tekst." 
msgid "Thank you for voting!"msgstr "Dziękujemy za głos!" 
msgid "Rating: %s"msgstr "Ocena: %s" 
msgid "Rating visible after 3 or more votes"msgstr "Oceny widoczne po 3 lub więcej głosów" 
msgid "Top 1000 Typing Mode"msgstr "Top 1000 Typing Mode" 
msgid "My Practice Texts"msgstr "Moje teksty do ćwiczeń" 
msgid "Add a Text for typing practice - Text Practice Mode - "msgstr "Dodaj tekst do ćwiczeń - Tryb ćwiczeń - " 
msgid "saving score / loading statistics ..."msgstr "zapisywanie wyniku / ładowanie statystyk ..." 
msgid "Text Draft - "msgstr "Text Draft - " 
msgid "Report Spam"msgstr "Zgłoś Spam" 
msgid "Flag text as spam"msgstr "Oznacz tekst jako spam" 
msgid "Do you really want to report this text for spam?"msgstr "Na pewno chcesz zgłosić ten tekst za spam?" 
msgid "Report for Spam"msgstr "Zgłos za spam" 
msgid "Cancel"msgstr "Zamknij" 
msgid "Thank you for helping to keep 10FastFingers clean!"msgstr "Dziękujemy za pomoc przy rozwoju 10FastFingers!" 
msgid "Wrong text."msgstr "Niepoprawny tekst." 
msgid "You have to be logged in to report a text for spam."msgstr "Musisz być zalogowany aby zgłosić tekst jako spam." 

File "speedtest.po"

#page title
msgid "Typing Test"msgstr "Test pisania" 
msgid "Advanced Typing Test"msgstr "Zaawansowany test pisania" 
#speedtest page meta description
msgid "Typing Test - 10fastfingers offers a free online Typing Test Game in multiple languages. You can measure your typing skills, improve your typing speed and compare your results with your friends. How fast are you? Visit 10fastfingers.com and figure it out!"msgstr "Test pisania – 10fastfingers oferuje sprawdzanie szybkości pisania za darmo, w wielu językach. Poprawiaj szybkośc pisania i porównuj swoje wyniki z wynikami przyjaciół. Jak szybki jesteś? Odwiedź 10fastfingers.com i sprawdź!" 
#speedtest result page title
msgid "I can type %s words per minute. Are you faster?"msgstr "Potrafię pisać z prędkością %s WPM. Jesteś szybszy?" 
#speedtest result page description
msgid "Test your typing speed and compare the result with your friends."msgstr "Sprawdź szybkość pisania i porównaj wynik z przyjaciółmi." 
msgid "Result"msgstr "Wynik" 
msgid "Share"msgstr "Udostępnij" 
msgid "Share on Facebook"msgstr "Udostępnij na Facebooku" 
msgid "Share your Result"msgstr "Udostępnij swój wynik" 
msgid "Copy & paste the HTMLcode below to add this to your blog, website or forum signature (ask me if you need help: [email protected] - please English or German only)"msgstr "Skopiuj kod HTML znajdujący się poniżej i dodaj go na swojego bloga, stronę lub do sygnatury na forum (Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz na [email protected] – tylko po angielsku lub niemiecku)" 
msgid "Copy this code and paste it into your blog, website or forum signature"msgstr "Skopiuj to i wklej na bloga, stronę lub do sygnatury na forum" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Słowa na minutę (WPM)" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Słowa na minutę: 1 słowo to 5 uderzeń" 
msgid "Correct words"msgstr "Liczba poprawnych słów" 
msgid "Wrong words"msgstr "Liczba błęðnych słów" 
msgid "You are better than <span id=\"better-than-percent-value\">%s%%</span> of all users <small>(<strong>position %s</strong> of %s - last 24 hours</small>)"msgstr "Jesteś lepszy od <span id=\"better-than-percent-value\">%s%%</span> wszystkich użytkowników <small>(<strong>pozycja %s</strong> z %s – ostatnie 24 godziny</small>)" 
msgid "You reached <strong>%s Points</strong> so you achieved <strong>position %s</strong> of %s on the ranking list <em>(last 24 hours)</em>"msgstr "Uzyskane punkty: <strong>%s</strong>. Zajęta pozycja: <strong>%s</strong> na %s w rankingu <em>(ostatnie 24 godziny)</em>" 
msgid "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster?"msgstr "http://twitter.com/home?status=Moj+wynik+w+tescie+pisania:+%s+WPM!+jestes+szybszy?" 
msgid "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster? - https://10fastfingers.com/typing-test/%s+%%23speedtest+%%23typing+%%23test+%%2310fastfingers"msgstr "http://twitter.com/home?status=Moj+wynik+w+tescie+pisania:+%s+WPM!+jestes+szybszy? - https://10fastfingers.com/typing-test/%s+%%23speedtest+%%23typing+%%23test+%%2310FastFingers" 
msgid "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?"msgstr "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://10fastfingers.com/result/%s_%s/Moja+prędkość+pisania+%s+WPM.+Jesteś+szybszy?" 
msgid "https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?"msgstr "https://10fastfingers.com/result/%s_%s/Moja+predkosc+pisania+to+%s+WPM.+Jestes+szybszy?" 
msgid "My Typing Test Score"msgstr "Mój wynik w teście pisania" 
msgid "%s WPM"msgstr "%s WPM" 
msgid "Are you faster? Click here and try!"msgstr "Jesteś szybszy? Kliknij i sprawdź!" 
msgid "Visit the [url=https://10fastfingers.com/typing-test/%s]Typing Test[/url] and try!"msgstr "Odwiedź [url=https://10fastfingers.com/typing-test/%s]test pisania[/url] i spróbuj!" 
msgid "Visit the <a href=\"https://10fastfingers.com/typing-test/%s\">Typing Test</a> and try!"msgstr "Odwiedź <a href=\"https://10fastfingers.com/typing-test/%s\">Test pisania</a> i spróbuj!" 
msgid "I can type"msgstr "Potrafię pisać z prędkością" 
msgid "(words per minute)"msgstr "(słów na minutę)" 
msgid "Are you faster?"msgstr "Jesteś szybszy?" 
msgid "How fast can you type?"msgstr "A Ty jak szybko piszesz?" 
#speedtest highscore Tabelle
msgid "Top Ranking"msgstr "Ranking" 
msgid "Tests taken"msgstr "Wszystkich testów" 
msgid "Global Challenge"msgstr "Globalna rozgrywka" 
msgid "<strong>Top Rankings:</strong> last 24 hours (only for logged in users)"msgstr "<strong>Najlepsi:</strong> w ciągu ostatnich 24 godzin (tylko zalogowani)" 
msgid "Top 50"msgstr "Top 50" 
msgid "Username"msgstr "Nazwa użytkownika" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Liczba uderzeń" 
#table header which shows the amount of time that has passed
msgid "ago"msgstr "minęło" 
msgid "last 24h"msgstr "ostatnie 24 godziny" 
msgid "all"msgstr "od początku" 
msgid "<strong>Global Challenge:</strong> which language is the most active? Considers all tests from the last 24 hours.</p>"msgstr "<strong>Globalne wyzwanie:</strong> który język jest najaktywniejszy? Pod uwagę brane są wszystkie testy z ostatnich 24 godzin.</p>" 
msgid "Language"msgstr "Język" 
msgid "Email"msgstr "E-mail" 
#Page Title top 50 highscore page 
msgid "Typing Test: Top 50"msgstr "Test pisania: 50 Najlepszych" 
msgid "<h2>Top 50 Rankings</h2> These are the Top 50 Typists of the last 24 hours"msgstr "<h2>Lista 50 Najlepszych</h2> Oto 50 najlepszych użytkowników z ostatnich 24 godzin" 
msgid "Sorry, but Javascript is required. Please <a href=\"http://www.activatejavascript.org/\">activate Javascript</a>"msgstr "Przepraszamy, do poprawnego wyświetlania strony wymagany jest Javascript. Wejdź na <a href=\"http://www.activatejavascript.org/\">tę stronę</a> aby włączyć Javascript" 
msgid "Please activate Cookies. If you have Cookies activated, try to reload the page (CTRL+R)."msgstr "Proszę odblokować ciasteczka. Jeśli ciastka są odblokowane, spróbuj ponownie załadować stronę (CTRL+R)." 
msgid "Error or Bug? Try reloading the page by pressing \"CTRL+R\", this might fix it!"msgstr "Widzisz błąd? Spróbuj odświeżyć stronę wciskając \"CTRL+R\", to powinno pomóc!" 
msgid "Press ENTER to confirm your input"msgstr "Wciśnij Enter, by potwierdzić treść" 
msgid "Login"msgstr "Zaloguj się" 
msgid "An error occurred. Your result is probably not saved, sorry for the inconvenience."msgstr "Wystąpił błąd. Twój wynik prawdopodobnie się nie zapisał. Przepraszamy za kłopot." 
msgid "Please reload 10FastFingers by pressing Ctrl + R (Windows) or Cmd + R (Mac)."msgstr "Odśwież 10FastFingers poprzez wciśnięcie Ctrl + R (Windows) lub Cmd + R (Mac)." 
msgid "Please make sure that your internet connection is stable/active when the result is transmitted. If this error occurs more than once, try <a target=\"_blank\" href=\"http://www.updateyourbrowser.net/en/\">updating your browser</a> or <a href=\"mailto:[email protected]?subject=contact about result error\">contact me</a>"msgstr "Upewnij się, że Twoje połączenie internetowe podczas transmisji wyniku jest stabilne. Jeśli błąd pojawia się często, spróbuj <a target=\"_blank\" href=\"http://www.updateyourbrowser.net/en/\">zaktualizować przeglądarkę</a> lub <a href=\"mailto:[email protected]?subject=contact about result error\">skontaktować się ze mną</a>" 
msgid "About the Typing Test"msgstr "O pisaniu testów" 
msgid "10FastFingers lets you test your typing speed. Just start typing and see how fast you can type. Practice daily and improve your typing speed. Are you faster than everybody else?"msgstr "10FastFingers umożliwia sprawdzenie szybkości pisania. Zacznij pisać i sprawdź jak szybko to robisz. Ćwicz codziennie, aby poprawić prędkość pisania. Jesteś szybszy od innych?" 
msgid "Typing Competition"msgstr "Zawody w pisaniu" 
msgid "Are you faster than you friends?<br /> Start a <a href=\"/competitions\">Typing Competition</a> and find out!"msgstr "Jesteś szybszy od znajomych?<br /> Rozpocznij <a href=\"/competitions\">zawody w pisaniu</a> i sprawdź!" 
msgid "New features & Updates"msgstr "Nowe funkcje i uaktualnienia" 
msgid "Visit the <a href=\"http://www.facebook.com/10fastfingers\">10FastFingers Fanpage</a> on Facebook and be the first to know about a new feature."msgstr "Odwiedź <a href=\"http://www.facebook.com/10fastfingers\">fanpage 10FastFingers</a> na Facebooku i bądź pierwszym, który się dowie o nowej funkcji." 
msgid "Switch Typing Test language"msgstr "Zmień język strony" 
msgid "Switch the language of the Typing Test"msgstr "Zmień język pisanych testów" 
msgid "Sorry, but you have to be logged in and taken at least 10 normal typing tests to access the <strong>Advanced Typing Test</strong>."msgstr "Przepraszamy, ale musisz przejść 10 normalnych testów, zanim odblokujesz <strong>Test Zaawansowany</strong>." 
msgid "All time"msgstr "Od początku" 
msgid "<strong>Tests taken:</strong> the most active members of the last 24 hours"msgstr "<strong>Liczba testów:</strong> najbardziej aktywni użytkownicy z ostatnich 24 godzin" 
msgid "Typing Tests taken - All time Highscore"msgstr "Liczba testów - ranking ogólny" 
msgid  "You need to take at least 50 typing tests to be featured on this list"msgstr "Musisz wykonać co najmniej 50 testów, aby znaleźć się na tej liście" 
msgid "Place"msgstr "Miejsce" 
msgid "Date"msgstr "Data" 
msgid "Total"msgstr "Razem" 
msgid "Screenshot"msgstr "Zrzut ekranu" 
msgid "Save your result"msgstr "Udostępnij swój wynik" 
msgid "Track your progress"msgstr "Śledź swoje postępy" 
msgid "Please Login to save your score"msgstr "Zaloguj się aby zapisać swój wynik" 

File "account.po"

msgid "Create an account"msgstr "Stwórz konto" 
msgid "Username"msgstr "Nazwa użytkownika" 
msgid "Password"msgstr "Hasło" 
msgid "Confirm Password"msgstr "Potwierdź hasło" 
msgid "Email"msgstr "E-mail" 
msgid "for password recovery, new features & achievements"msgstr "aby odzyskać hasło, śledzić zmiany i osiągnięcia" 
msgid "Create your account"msgstr "Załóż konto" 
msgid "Facebook Login"msgstr "Facebook" 
msgid "Twitter Login"msgstr "Twitter" 
msgid "Google Login"msgstr "Google" 
msgid "Login / Create Account"msgstr "Zaloguj się / Zarejestruj" 
msgid "1-Click-Login"msgstr "Zaloguj się jednym kliknięciem" 
msgid "Email Login"msgstr "Zaloguj się mailem" 
msgid "Login"msgstr "Zaloguj" 
msgid "Create Account"msgstr "Stwórz konto" 
msgid "Forgot your Password?"msgstr "Zapomniałeś hasła?" 
msgid "Password Recovery"msgstr "Przywracanie Hasła" 
msgid "Keep me logged in"msgstr "Nie wylogowuj mnie" 
msgid "Create an Account"msgstr "Załóż konto" 
msgid "Profile"msgstr "Profil" 
msgid "Settings"msgstr "Ustawienia" 
msgid "Logout"msgstr "Wyloguj" 
msgid "Insert the email you signed-up with. We will then send you an email to help you recover your password."msgstr "Wpisz e-mail, którym się zarejestrowałeś. Wyślemy Ci wiadomość, która pomoże Ci odzyskać hasło." 
#forgot password
msgid "Click this link to receive a temporary password for your account (we will send you this password in another eMail):"msgstr "Kliknij w ten link, aby otrzymać tymczasowe hasło do Twojego konta (wyślemy Ci je w następnym mailu):" 
#forgot password email subject
msgid "Password Recovery Link"msgstr "Link Przywracania Hasła" 
#forgot password
msgid "We just send you an email with a link in it. Click the link and we will generate a new password for you."msgstr "E-mail z linkiem został wysłany. Kliknij w link w celu wygenerowania nowego hasła." 
#forgot password email message. VAR: generated password
msgid "This is your temporary password: <strong>%s</strong><br /><br /> Please change this password after your login in your profile settings."msgstr "To jest twoje tymczasowe hasło: <strong>%s</strong><br /><br /> Proszę zmień to hasło po zalogowaniu się na twoje konto w ustawieniach profilu." 
#Welcome message. VAR: username
msgid "Welcome to 10FastFingers.com, %s"msgstr "Witaj na 10FastFingers.com, %s" 
msgid "Welcome to 10fastfingers.com"msgstr "Witamy na 10fastfingers.com" 
#create account error message
msgid "Please fix the errors to create your account."msgstr "Popraw błędy, aby utworzyć konto." 
#native login error message
msgid "Username or Password is wrong. Please try again."msgstr "Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło. Spróbuj ponownie." 
#google login
msgid "User has canceled authentication!"msgstr "Użytkownik anulował uwierzytelnianie!"  
#send button text for password recovery form
msgid "send"msgstr "wyślij" 
msgid "Username / Email"msgstr "Username / Email" 
msgid "We couldnt find the email you entered. Is it possible that you logged in with another account (like: Facebook, Twitter or Google)? Please try to login with our 1-click-login methods. If that also doesnt work, please send me an email"msgstr "Nie odnaleziono podanego maila. Może logowałeś się z innego konta (Facebook, Twitter Google)? Spróbuj zalogować się jedną z metod jednego klinięcia. Jeśli to nie zadziała, wyślij mi maila" 
msgid "You cancelled the authentication process. You have to accept the account permissions if you want to login to 10FastFingers with your Google account. We ask you for your basic profile info to show your profile image on 10FastFingers and your email so we can send you important updates for 10FastFingers in the future (we promise that we won't send spam or sell your email address)."msgstr "Anulowałeś proces weryfikacji. Musisz zaakceptować pozwolenia dotyczące konta, jeśli chcesz zalogować się na 10FastFingers za pomocą Konta google. Potrzebujemy tylko Twoich podstawowych danych profilowych, aby wyświetlać Twoją grafikę profilową oraz maila, aby informować Cię o zmianach w przyszłości (nie wysyłamy spamu ani nie sprzedajemy adresów)" 
msgid "If you don't feel safe with this option, you can of course use one of our other login mechanisms! Happy Typing :)"msgstr "Jeśli nie czujesz się bezpiecznie korzystając z tej metody, możesz oczywiście skorzystać z innego mechanizmu logowania! Miłego pisania :)" 
msgid "login, please wait"msgstr "logowanie, proszę czekać" 
msgid "Error, please try again. If the error keeps appearing, please send me an email."msgstr "Błąd, spróbuj ponownie. Jeśli błąd się powtarza, wyślij mi maila." 
msgid "Password recovered! Please check your email inbox for your new password."msgstr "Hasło odzyskane! Aby poznać nowe hasło, sprawdź swoją skrzynkę mailową." 
msgid "Please provide a valid Email address"msgstr "Wpisz prawidłowy adres mailowy" 
msgid "We send you an Email to the address you provided. Please click the link inside this email to activate your account."msgstr "Wysłaliśmy wiadomość na wskazanego maila. Kliknij w link znajdujący się w mailu, aby aktywować konto" 
msgid "Account activation"msgstr "Aktywacja konta" 
msgid "Activate Account"msgstr "Aktywuj konto" 
msgid "Thank you for joining 10FastFingers.com, please click the following link to activate your account: https://10fastfingers.com/account/activate/%s/%s"msgstr "Dziękujemy za dołączenie do 10FastFingers.com, wejdź poniższy link: https://10fastfingers.com/account/activate/%s/%s" 
msgid "This link is invalid"msgstr "Nieprawidłowy link" 
msgid "Sorry, but this email address is already used by another account."msgstr "Przepraszamy, ale ten adres jest już uzywany przez inne konto." 
msgid "Your Token has expired! Use the forgot password form or contact administrator."msgstr "Twój Token wygasł! Użyj opcji \"zapomniałem hasła\" lub skontakuj się z administratorem." 

File "email.po"

msgid "Would you like to be notified when new features and games go live?"msgstr "Czy chciałbyś być powiadamiany kiedy nowości i gry zostaną wprowadzone?" 
msgid "YES!"msgstr "TAK!" 
msgid "no"msgstr "nie" 
msgid "Email settings"msgstr "Ustawienia e-mail" 
msgid "You have to confirm your email address before you can receive updates/notifications via email."msgstr "Musisz potwierdzić adres email zanim będą wysyłane powiadomienia" 
msgid "Send Confirmation Email"msgstr "Wyślij email potwierdzający" 
msgid "Newsletter <em>(updates about new features & games)</em>"msgstr "Newsletter <em>(Aktualizacje o nowościach i grach)</em>" 
msgid "Notifications <em>(e.g. somebody beats your score in a typing competition)</em>"msgstr "Powiadomienia <em>(np. jeśli ktoś pobije twój wynik w zawodach pisania)</em>" 
msgid "Receive Emails"msgstr "Otrzymuj Emaile" 
msgid "Update"msgstr "Aktualizacje" 
msgid "Email settings saved!"msgstr "Ustawienia email zostały zapisane!" 
msgid "We just sent you an email with a link in it, please confirm your email by clicking on the link."msgstr "Właśnie wysłaliśmy ci mail z linkiem, proszę potwierdź swój email klikając w niego" 
msgid "Great! We can now send you <strong>Typing Tips</strong> to become faster and updates about <strong>new Features and Games</strong>!"msgstr "Świetnie! Możemy teraz wysyłać ci <strong>Porady pisania</strong> żebyś pisał szybciej i aktualizację z <strong>nowościami i grami</strong>!" 
msgid "Sorry, this email is already being used by another account."msgstr "Przepraszamy, ten email jest już zajęty przez inne konto." 
msgid "Please click the link in the email we just send you to confirm your new email address. After this, your email will be changed."msgstr "Proszę kliknij link w mailu, który ci wysłaliśmy abyś potwierdził nowy email. Po tej akcji adres email zostanie zmieniony." 
msgid "You didn\'t change your email address"msgstr "Nie zmieniłeś swojego adresu email" 
msgid "You didn\'t provide a correct email address"msgstr "Format adresu email jest nieprawidłowy" 
msgid "Confirmation Link is invalid"msgstr "Link potwierdzający nie jest prawidłowy" 
msgid "Thank you for updating your email address!"msgstr "Dziękujemy za aktualizację adresu email!" 
msgid "This link is invalid"msgstr "Ten link nie jest prawidłowy" 
msgid "You won't receive any emails from us. If you change your mind and want to get notified about new features and typing games, please take a look on your <a href=\"/settings\">settings</a> page."msgstr "Nie będziesz otrzymywał od nas żadnych maili. Jeżeli zmienisz jednak zdanie i będziesz chciał otrzymywać powiadomienia o nowościach i grach, ;proszę wejdź w stronę <a href=\"/settings\">ustawienia</a>." 
msgid "Activate your account"msgstr "Aktywuj swoje konto" 
msgid "Hello"msgstr "Witaj" 
msgid "Happy Typing!"msgstr "Miłego pisania!" 
msgid "Click this link to activate your account:"msgstr "Kliknij na ten link aby aktywować konto:" 
msgid "Confirm my account."msgstr "Potwierdź moje konto." 
msgid "After clicking this link, you will be logged in automatically."msgstr "Po kliknięciu tego linku zostaniesz zalogowany automatycznie." 

File "faq.po"

msgid "FAQ - frequently asked questions"msgstr "FAQ - najczęściej zadawane pytania" 
msgid "If you have a question which is not mentioned here, please contact via email:"msgstr "Jeśli masz jakieś pytania, na które nie ma tu odpowiedzi, napisz maila na:" 
msgid "WPM - words per minute"msgstr "WPM - słowa na minutę" 
msgid "WPM-calculation is based on the following calculation: 5 keystrokes equal 1 WPM, if you don't believe me, check Wikipedia about <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Words_per_minute\">Words per minute</a> :)"msgstr "WPM jest liczone w następujący sposób: 5 znaków równa się jednemu słowu. Jeśli mi nie wierzysz, sprawdź to na wikipedii <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Words_per_minute\">Words per minute</a> :)" 
msgid "What is a keystroke?"msgstr "Czym jest uderzenie?" 
msgid "Every key you hit on the keyboard to type a letter is one keystroke. The calculation also considers if you have to type uppercase letters or language specific letters who need 2 keystrokes to be typed (for example \"A\"). For example \"quick\" needs 5 keystrokes whereas \"America\" needs 8 keystrokes."msgstr "Każdy klawisz wystukany na klawiaturze to jedno uderzenie. W obliczeniach bierze się pod uwagę wielkie litery lub litery charakterystyczne dla pewnych języków wymagające wciśnięcia dwóch klawiszy (na przykład \"A\"). Przykładowo, na słowo \"polski\" składa się 6 uderzeń, a \"żółć\" 8 uderzeń." 
msgid "Why is my score not saved (sometimes)?"msgstr "Dlaczego mój wynik czasem się nie zapisuje?" 
msgid "If you have a slow computer or doing a lot of things simultaneously on your computer, the 60-second timer might be slowed down. This might result in a situation were you instead of having 60 seconds, you actually have 70 seconds to type. The server detects this as a cheat attempt (even though it might just be a slow computer or something related to this) and doesn't save the score in this case. You can fix this by closing all of your running programs and every tab in your browser."msgstr "Jeśli posiadasz powolny komputer lub robisz na nim wiele rzeczy naraz, sześćdziesięciosekundowy stoper może nieco zwolnić. Może to skutkować tym, że zamiast 60 sekund, będziesz miał 70 sekund na wykonanie testu. Serwer to wykryje i uzna za próbę oszustwa (mimo że może to być wina na przykład wolnego komputera) i w związku z tym nie zapisze wyniku. Można to naprawić poprzez zamknięcie wszystkich uruchomionych programów oraz zakładek w przeglądarce." 
msgid "Translation - How can I help?"msgstr "Jak mogę pomóc w tłumaczeniu?" 
msgid "If you would like to help translate 10FastFingers into your language, please take a look at the translation page: For translations please take a look at the <a hreF=\"/translations\">translation page</a>"msgstr "Jeśli chciałbyś pomóc w tłumaczeniu 10FastFingers na swój język, wejdź na <a hreF=\"/translations\">stronę z tłumaczeniami</a>" 
msgid "Where is my achievement?"msgstr "Gdzie jest moje osiągnięcie?" 
msgid "After you fullfilled the requirements for the achievement, please give it up to 5 minutes for the achievement to be unlocked.<br /> If it still doesn't show up, please make sure javascript is activated on your profile page and reload the page."msgstr "Po spełnieniu wszystkich wymogów, wystarczy poczekać 5 minut na odblokowanie osiągnięcia.<br /> Jeśli po tym czasie nadal się nie wyświetla, upewnij się, że javascript jest włączony i odśwież stronę." 
msgid "How do you know which language specific characters need more than 1 keystroke?"msgstr "Skąd wiadomo, które litery specyficzne dla języka potrzebują więcej niż jednego uderzenia?" 
msgid "I don't, thats why I need your help. I currently check for these characters in their specific language and count them as 2 keystrokes:"msgstr "Nie wiem, dlatego potrzebuję Waszej pomocy. Aktualnie sprawdzam litery w różnych językach, które będą liczone jako dwa uderzenia:" 
msgid "All languages:"msgstr "Wszystkie języki:" 
msgid "all uppercase letters (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)"msgstr "wszystkie wielkie litery (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)" 
msgid "If your language is missing specific \"2-keystroke\"-characters, please let me know: <a href=\"mailto:[email protected]\">[email protected]</a>"msgstr "Jeśli w Twoim język brakuje \"dwuuderzeniowych\" liter, poinformuj mnie: <a href=\"mailto:[email protected]\">[email protected]</a>" 
msgid "What is the average wpm of the population"msgstr "Jaka jest przeciętna liczba słów na minutę?" 
msgid "The average WPM on 10fastfingers is <strong>42 WPM</strong>. This number is extracted from over 14 million tests, spread out over 41 languages."msgstr "Średnia liczba słów na minutę na 10fastfingers to <strong>42 WPM</strong>. Liczba ta została uzyskana w wyniku analizy 14 milionów testów w 41 językach" 
msgid "All time Highscore"msgstr "Najlepsze wyniki" 
msgid "You may ask: \"Why is there no highscore older than 1 day?\" There are a few cheaters who use the typing test to satisfy some weird sense of accomplishment by cheating. Even though I try to make it harder for cheaters, its not impossible (and probably not really difficult if you know a little bit about scripts, etc.). If there were an all time highscore, it would just be populated by those individuals and thats why I decided against such a list, sorry!"msgstr "Możesz spytać: \"Dlaczego nie ma wyników starszych niż 1 dzień?\" Było wielu oszustów, którzy pisali testy, aby podbudować swoje ego oszukując. Mimo tego, że staram się im to utrudnić, nie jest to niemożliwe (wręcz całkiem proste, gdy znasz się na pisaniu skryptów itp.). Gdyby można było zobaczyć listę najlepszych wyników z całego okresu istnienia strony, byłaby ona zdominowana przez takich osobników. Dlatego jestem przeciwny takiej liście" 
msgid "Why does the ENTER key not work anymore?"msgstr "Dlaczego nie można już używać klawisza ENTER?" 
msgid "In the previous version it was possible to use the ENTER key to insert words (instead of the SPACE bar). For your regular typing experiences the SPACE bar is much more important than the ENTER key. Allowing to use the ENTER key might train the \"wrong\" typing behaviour, therefore I removed this option, it will help you in the longrun! (Remember to use your thumb(s) for the SPACE bar.)"msgstr "W poprzedniej wersji można było używać entera zamiast spacji. Przez takie działanie, wyrabiamy sobie zły nawyk. Na dłuższą metę, aktualne rozwiązanie pomoże Ci w szybszym pisaniu. (Pamiętaj o wciskaniu spacji kciukiem)"  
msgid "2 keystrokes"msgstr "2 uderzenia" 
msgid "3 keystrokes"msgstr "3 uderzenia" 
msgid "4 keystrokes"msgstr "4 uderzenia" 
msgid "5 keystrokes"msgstr "5 uderzeń"  
msgid "My iPad auto-capitalizes the first character of every word"msgstr "Mój iPad automatycznie poprawia pierwszą literę każdego wyrazu na wielką" 
msgid "You can deactivate this behaviour, please follow this instruction: <a href=\"https://discussions.apple.com/thread/7445351?start=0\">How to Make an iPad Stop Typing Initial Caps</a>"msgstr "Aby zdezaktywować to zachowanie, postępuj zgodnie z instrukcją na tej stronie: <a href=\"https://discussions.apple.com/thread/7445351?start=0\">How to Make an iPad Stop Typing Initial Caps</a>" 
msgid "How is the accuracy calculated?"msgstr "Jak liczy się trafność?" 
msgid "For the calculation of accuracy (used in the text practice mode) the amount of mistakes made and the number of corrections used is taken into consideration."msgstr "Do obliczenia trafności (używanej w trybie ćwiczeń) pod uwagę brana jest liczba popełnionych błędów oraz liczba wykonanych korekt." 
msgid "Imagine a text requiring exactly 500 keystrokes. There are 4 possible cases:"msgstr "Wyobraź sobie tekst wymagający dokładnie 500 uderzeń. Są 4 możliwe przypadki:" 
msgid "0 wrong word and 0 correction: 500 correct entries out of 500 = 500/500 * 100 = 100% accuracy."msgstr "0 błędnych słów i 0 poprawek: 500 poprawnych wprowadzeń 500 = 500/500 * 100 = 100% trafności." 
msgid "0 wrong word and corrections: e.g. 500 correct entries and 25 corrections = 500/(500+25) * 100 = 95,23% accuracy."msgstr "0 błędnych słów i poprawek: np. 500 poprawnych wprowadzeń i 25 korekt = 500/(500+25) * 100 = 95,23% trafności." 
msgid "Wrong words and 0 correction: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 = 450/500 * 100 = 90% accuracy."msgstr "Błędnych słów i 0 poprawek: np. 10 błędnych słów dających 450 poprawnych wprowadzeń z 500 = 450/500 * 100 = 90% trafności." 
msgid "Wrong words and corrections: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 and 25 corrections = 450/(500+25) = 85,71% accuracy."msgstr "Błędne słowa i poprawki: np. 10 błędnych słów dających 450 poprawnych wprowadzeń z 500 i 25 poprawek = 450/(500+25) = 85,71% trafności." 
msgid "Thank you <a href=\"https://10fastfingers.com/user/4329/\">Linsk</a> for coming up with this :)"msgstr "Dziękuję <a href=\"https://10fastfingers.com/user/4329/\">Linsk</a> za ten pomysł :)" 
msgid "My scores over 120 WPM are not visible"msgstr "Moje wyniki powyżej 120 WPM nie są widoczne" 
msgid "If you receive a result over 120 WPM you have to unlock it with an anti-cheat-test. Click on the speech bubble at the top of the site to check for notifications."msgstr "Aby wyświetlić wynik powyżej 120 WPM, musisz odblokować go za pomocą testu przeciw oszustom. Kliknij w dymek na górze strony, aby sprawdzić powiadomienia" 
msgid "My results are not visible in the competition"msgstr "Moje wyniki nie są widoczne w zawodach" 
msgid "If this happens in every competition you participate in, your account is probably flagged for cheating. To prevent this for future account => don't cheat. If you think you have been unjustly flagged, please send me an email with a link to your profile/account-page."msgstr "Jeśli dzieje się to przy każdych zawodach, to Twoje konto jest prawdopodobnie oznaczone jako konto oszusta. Aby temu zapobiec => nie oszukuj. Jeśli uważasz, że oznaczono Cię niesprawiedliwie, to wyślij mi maila z linkiem do profilu." 
msgid "You probably have to unlock your result by completing the anti-cheat-test. At the top of the page your should see 'notifications', clicking on it you will be able to participate in an anti-cheat-test."msgstr "Prawdopodobnie musisz odblokować swój wynik poprzez wykonanie testu przeciw oszustom. Na górze strony jest dymek, kliknięcie w niego przeniesie Cię do testu przeciw oszustom." 
msgid "How are the score/points in the Text Practice Mode calculated?"msgstr "W jaki sposób liczy się punkty w Trybie Ćwiczeń?" 
msgid "Everytime you complete a text you get a score, here is how it is calculated:"msgstr "Za każdym razem gdy wykonasz test, otrzymujesz wynik, oto w jaki sposób się go oblicza:" 
msgid "The number of correct keystrokes is multiplied with the accuracy, for example: 500 (correct keystrokes) * 1.0 (100% accuracy) = 500 (acc_points)"msgstr "Liczba poprawnych uderzeń jest mnożona przez trafność, na przykład: 500 (poprawnych uderzeń) * 1.0 (100% trafności) = 500 (acc_points)." 
msgid "This value (acc_points) is now multiplied with the milliseconds needed divided by 60000 milliseconds. Lets say it tooks us 60 seconds to get 500 correct keystrokes: 500 / (60000 / 60000) = 500 (acc_time_points). <br /> This calculation integrates the time into our score, the faster you type correct and accurate, the higher your score."msgstr "Ta wartość (acc_time_points) jest następnie mnożona przez liczbę wymaganych milisekund przez 60000 milisekund. Przypuśćmy, że wykonanie 500 prawidłowych uderzeń zajęło 60 sekund: 500 / (60000 / 60000) = 500 (punkty trafności i czasu). To równanie zawiera czas potrzebny na wykonanie testu, im szybciej i poprawniej piszesz, tym wyższy wynik." 
msgid "This value (acc_time_points) is now multiplied by all keystrokes the text consisted of divided by 500. Lets say the whole text consisted of 500 keystrokes: 500 * (500 / 500) = 500 (acc_time_length_points). <br /> This last step will give longer texts an edge over very short texts (below 500 keystrokes). This is needed or otherwise very short texts would be the best way to gather points."msgstr "Ta wartość (acc_time_points) jest mnożona przez all keystrokes the text consisted of divided by 500. Lets say the whole text consisted of 500 keystrokes: 500 * (500 / 500) = 500 (acc_time_length_points). <br /> This last step will give longer texts an edge over very short texts (below 500 keystrokes). This is needed or otherwise very short texts would be the best way to gather points." 
msgid "Here is another calculation, this time with slightly different values:"msgstr "Oto kolejne równanie, tym razem z nieco innymi wartościami:" 
msgid "and one more:"msgstr "i jeszcze jedno:" 
msgid "Login not working"msgstr "Login niepoprawny" 
msgid "Have you tried to login with a 1-click-login provider like \"Google\"? Maybe you used this to create your account and just forgot about it. If this doesn't work, please try the password recovery, it might take a while for the email to arrive. If this also doesn't work or the email doesn't arrive, please contact me."msgstr "Czy próbowałeś zalogować się za pomocą jednego kliknięcia np. poprzez \"Google\"? Może użyłeś tego do stworzenia konta i o tym zapomniałeś. Jeśli to nie pomaga, spróbuj odzyskiwania hasła, przyjście maila może zająć chwilę. Jeśli to również nie działa lub mail nie przychodzi, skontaktuj się ze mną." 
msgid "points"msgstr "punkty" 
msgid "How can I delete my account?"msgstr "W jaki sposób mogę usunąć swoje konto?" 
msgid "Log into your account, go to your profile page, click on 'Settings' and at the bottom you will find a 'Delete Account' Button. Be aware that once your account has been deleted, it can't be restored and you have to create a new one."msgstr "Zaloguj się na swoje konto, przejść do swojego profilu, kliknij w 'Ustawienia' – na dole znajdziesz opcję przycisk 'Usuń konto'. Miej na uwadze, że gdy konto zostanie usunięte, nie będzie możliwości jego odzyskania i będziesz musiał utworzyć nowe." 
msgid "letter"msgstr "litera" 
msgid "shift"msgstr "shift" 
msgid "I currently just quintuple the characters. For example: \"明年\" will count as 10 keystrokes."msgstr "I currently just quintuple the characters. For example: \"明年\" will count as 10 keystrokes." 
msgid "Each character counts as 3 Keystrokes. This isn't accurate but there is currently no better system to determine the correct keystroke count."msgstr "Każdy znak jest liczony jako 3 uderzenia. Nie jest to dokładny system, lecz obecnie nie ma lepszego do właściwego określenia liczby uderzeń." 
msgid "What is the tie-breaking rule?"msgstr "Co to jest zasada tie-breaking?" 
msgid "If same WPM: the highest CPM wins."msgstr "Jeśli  taki sam wynik WPM: najwyższa liczba CPM wygrywa." 
msgid "If same CPM: the lowest wrong words wins."msgstr "Jeśli taki sam wynik CPM: najniższa liczba złych słów wygrywa." 
msgid "If same CPM/wrong words: the lowest corrections wins."msgstr "Jeśli taki sam wynik CPM/złych słów: najniższa liczba korekt wygrywa." 
msgid "If same CPM/wrong words/corrections: the earliest test taken wins."msgstr "Jeśli taki sam wynik CPM/złych słów/korekt: najwcześniejszy test wygrywa." 

File "competition.po"

msgid "Typing Competition"msgstr "Zawody w pisaniu" 
msgid "Create Game"msgstr "Stwórz grę" 
msgid "Join Game"msgstr "Dołącz do gry" 
msgid "Result"msgstr "Wynik" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Słowa na minutę: 1 słowo to 5 liter" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Słowa na minutę (WPM)" 
msgid "Correct words"msgstr "Liczba poprawnych wyrazów" 
msgid "Wrong words"msgstr "Liczba błędnych wyrazów" 
msgid "Can you type faster than your friends?"msgstr "Potrafisz pisać szybciej niż znajomi?" 
msgid "Just type the text in the box, you have 1 minute to type as many words as possible."msgstr "Masz minutę na napisanie jak największej liczby słów." 
msgid "You and your friends all get the same text and only your highest score counts, so if you are not satisfied with your score, just try again. Try to reach the first place before the competition ends."msgstr "Ty i Twoi znajomi dostaniecie ten sam tekst. Tylko najwyższy wynik się liczy, więc jeśli nie satysfakcjonuje cię Twój rezultat, spróbuj ponownie. Spróbuj zająć pierwsze miejsce przed końcem zawodów." 
msgid "Invite your friends"msgstr "Zaproś przyjaciół" 
#Facebook Share Title
msgid "Typing Competition 10FastFingers.com"msgstr "Zawody w pisaniu na 10FastFingers.com" 
#Twitter Share Text
msgid "Are you faster than me, lets find out"msgstr "Jesteś szybszy ode mnie? Sprawdźmy!" 
#Email Share Subject
msgid "Who can type faster"msgstr "Kto napisze szybciej?" 
#Email Share Body/Message
msgid "Lets have a fun typing battle"msgstr "Sprawdźmy się w zawodach na szybkie pisanie" 
msgid "Create a new Competition"msgstr "Stwórz nowe zawody" 
#Create new Competition Button
msgid "Go"msgstr "Start" 
msgid "<a href=\"/login\">Login</a> to save your score"msgstr "<a href=\"/login\">Zaloguj się</a>, aby zapisać wynik" 
#Competition ends in
msgid "ends in"msgstr "koniec za" 
#competition details. VAR: tests taken by users | number of participants
msgid "<span id=\"tests-taken\">%s</span> tests taken by <span id=\"count-competitors\">%s</span> competitors"msgstr "Liczba napisanych testów: <span id=\"tests-taken\">%s</span>. Liczba zawodników: <span id=\"count-competitors\">%s</span>." 
msgid "Username"msgstr "Nazwa użytkownika" 
msgid "ago"msgstr "minęło" 
msgid "Start a Typing Competition"msgstr "Rozpocznij zawody" 
msgid "Create a private competition by activating the checkbox"msgstr "Stwórz prywatne zawody zaznaczając pole wyboru" 
msgid "(No one will be able to see the competition, unless you share the url)"msgstr "(Nikt nie zobaczy zawodów, dopóki nie podasz linku)" 
msgid "Pick your language, then press the Button"msgstr "Wybierz język, następnie wciśnij przycisk" 
msgid "Participants"msgstr "Zawodnicy" 
msgid "Tests taken"msgstr "Liczba ukończonych testów" 
msgid "Time left"msgstr "Pozostały czas" 
#Join Competition Button
msgid "Join"msgstr "Dołącz" 
msgid "You have to be <a href=\"/login\">logged in</a> to create a Competition."msgstr "Musisz być <a href=\"/login\">zalogowany</a>, aby stworzyć zawody." 
#Competition Facebook Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://apps.facebook.com/ten_fast_fingers/competition/%s&t=Typing Competition 10FastFingers.com\" target=\"_blank\" id=\"facebook\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://apps.facebook.com/ten_fast_fingers/competition/%s&t=Typing Competition 10FastFingers.com\" target=\"_blank\" id=\"facebook\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Twitter Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"http://twitter.com/home?status=Are you faster than me, lets find out: https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"twitter\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"http://twitter.com/home?status=Jesteś szybszy ode mnie? Sprawdźmy: https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"twitter\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Google Plus Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"google\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"google\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Email Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"mailto:?subject=Who is the fastest typer&body=Lets have a fun typing competition:\n\n https://10fastfingers.com/competition/%s\" id=\"email\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"mailto:?subject=Potrafisz pisać szybciej niż znajomi?&body=Zmierzmy się pisząc na wyścigi:\n\n https://10fastfingers.com/competition/%s\" id=\"email\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition URL Share Link. VAR: competition-hash | competition-hash
msgid "Start: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"msgstr "Start: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>" 
msgid "Can you type faster than your friends? Everybody gets the same text and only your highest score counts, try to reach the first place before the competition ends."msgstr "Potrafisz pisać szybciej, niż znajomi? Każdy dostaje ten sam tekst i tylko najwyższy wynik się liczy. Spróbuj uzyskać najlepszy wynik przed końcem zawodów." 
msgid "Competition finished. You can create a new one, just click on the button."msgstr "Zawody zakończone. Aby stworzyć następne, kliknij przycisk." 
msgid "You participated in this Typing competition"msgstr "Brałeś udział w tych zawodach" 
msgid "Number of tests taken"msgstr "Liczba wykonanych testów" 
msgid "Competition Ranking"msgstr "Ranking zawodów" 
msgid "In Competition wins are only the public competitions included"msgstr "Widoczne są jedynie wygrane w publicznych zawodach" 
msgid "Wins"msgstr "Liczba wygranych" 
msgid "Competitions taken"msgstr "Liczba zawodów, w których brałeś udział" 
msgid "You can only have one active competition at a time: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"msgstr "Możesz brać udział tylko w jednych zawodach jednocześnie: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>" 

File "user.po"

#profile message if user profile doesn't exist
msgid "User doesn't exist"msgstr "Użytkownik nie istnieje" 
msgid "Settings saved"msgstr "Ustawienia zapisane" 
msgid "Unable to save settings, please try again."msgstr "Nie można zapisać ustawień. Spróbuj ponownie później." 
msgid "Username saved"msgstr "Nazwa użytkownika zapisana" 
msgid "Username already exists"msgstr "Nazwa użytkownika zajęta" 
msgid "Password saved"msgstr "Zapisano hasło" 
msgid "Your new password has to be between 6 and 40 characters"msgstr "Twoje nowe hasło musi mieć 6-40 znaków" 
msgid "The passwords have to match"msgstr "Hasła muszą być takie same" 
msgid "Your old password is wrong"msgstr "Twoje stare hasło jest nieprawidłowe" 
#User: USERNAME
msgid "User"msgstr "Użytkownik" 
msgid "Settings"msgstr "Ustawienia" 
msgid "Save"msgstr "Zapisz" 
msgid "Cancel"msgstr "Anuluj" 
#default if user didn't provide a description about himself
msgid "Edit your description under \"settings\" <br />Let us know a little bit about yourself and what your typing goals are :)"msgstr "Edit your description under \"settings\" <br />Let us know a little bit about yourself and what your typing goals are :)" 
msgid "User details"msgstr "Szczegóły" 
msgid "last login"msgstr "last login" 
msgid "member since"msgstr "zarejestrowany od" 
msgid "Profile views"msgstr "Wyświetleń profilu" 
msgid "Keyboard Layout"msgstr "Układ klawiatury" 
msgid "Keyboard"msgstr "Klawiatura" 
msgid "Tests taken"msgstr "Podjętych testów" 
msgid "Competitions taken"msgstr "Podjętych konkursów" 
msgid "last 50 tests"msgstr "ostatnie 50 testów" 
msgid "Highest WPM"msgstr "Najwyższe WPM" 
msgid "Lowest WPM"msgstr "Najniższe WPM" 
msgid "Average WPM"msgstr "Przeciętne WPM" 
msgid "Achievements"msgstr "Osiągnięcia" 
msgid "Visitors"msgstr "Goście 
msgid "Activity"msgstr "Activity" 
msgid "Recent Competitions"msgstr "Recent Competitions" 
msgid "Graph"msgstr "Wykres" 
msgid "back to Profile"msgstr "powrót do profilu" 
msgid "Profile"msgstr "Profil" 
msgid "Real Names are preferred"msgstr "Preferowane są prawdziwe imiona" 
msgid "save"msgstr "zapisz" 
msgid "Save settings"msgstr "Save settings" 
msgid "User"msgstr "Użytkownik" 
msgid "Which keyboard do you use?"msgstr "Jakiej klawiatury używasz?" 
#Keyboard name input box placeholder
msgid "Keyboard Name"msgstr "Nazwa klawiatury" 
msgid "Keyboard Name (e.g. Logitech K120)"msgstr "Keyboard Name (e.g. Logitech K120)" 
msgid "Change your password"msgstr "Zmień hasło" 
#password reset form placeholders
msgid "Old password"msgstr "Stare hasło" 
msgid "New password"msgstr "Nowe hasło" 
msgid "Confirm password"msgstr "Potwierdź hasło" 
msgid "Gravatar Profile Picture"msgstr "Profilowy Gravatar" 
msgid "You can use Gravatar to upload or change your profile picture."msgstr "You can use Gravatar to upload or change your profile picture." 
msgid "What is Gravatar"msgstr "Czym jest Gravatar" 
msgid "This is your gravatar:"msgstr "Oto Twój Gravatar:" 
msgid "Words typed"msgstr "Words typed" 
msgid "Description"msgstr "Opis" 
msgid "Recent Competitions"msgstr "Recent Competitions" 
msgid "Language"msgstr "Język" 
msgid "Participants"msgstr "Uczestniki" 
msgid "Tests taken"msgstr "Podjętych testów" 
msgid "Visit Typing Competition"msgstr "Visit Typing Competition" 
msgid "normal"msgstr "normalny" 
msgid "advanced"msgstr "zaawansowany" 
msgid "corrections"msgstr "corrections" 
msgid "Competitions won"msgstr "Competitions won" 
msgid "Delete Account"msgstr "Wymaż konto" 
msgid "Delete my Account"msgstr "Wymaż moje konto" 
msgid "You can delete your account by pressing the button on the bottom right. Keep in mind that once your account is deleted, it can't be restored."msgstr "You can delete your account by pressing the button on the bottom right. Keep in mind that once your account is deleted, it can't be restored." 
msgid "If you want to share the reason why you want to delete your account, please send me an email: [email protected]"msgstr "If you want to share the reason why you want to delete your account, please send me an email: [email protected]" 
msgid "Thank you for using 10FastFingers.com :)"msgstr "Dziękuję za uzywanie 10FastFingers.com :)" 
msgid "User ID"msgstr "User ID" 
msgid "Your account has been deleted"msgstr "Twoje konto zostało wymazane" 
msgid "last 500 results for each typing mode"msgstr "last 500 results for each typing mode" 
msgid "Most active users"msgstr "Most active users" 
msgid "no description"msgstr "brak opisu" 

File "anticheat.po"

msgid "Sorry, but you have to be logged in to access the Anti-Cheat overview."msgstr "Przepraszamy, ale musisz być zalogowany, aby mieć dostęp do przeglądu systemu przeciw oszustom." 
msgid "You unlocked %s of your results."msgstr "Liczba odblokowanych wyników %s." 
msgid "To see if you have more <strong>locked</strong> results, <a href=\"/anticheat\">click here</a>"msgstr "Aby zobaczyć czy masz więcej <strong>zablokowanych</strong> wyników, <a href=\"/anticheat\">kliknij tutaj</a>" 
msgid "What is 'Max unlocked WPM'-value?"msgstr "Czym jest „maksymalna wartość WPM”?" 
msgid "Until you surpass this value, you won't have to do another Anti-Cheat-Test in this language."msgstr "Gdy przekroczysz tę wartość, nie będziesz już musiał wykonywać testów przeciw oszustom w tym języku." 
msgid "Start Test"msgstr "Rozpocznij Test" 
msgid "Anti-Cheat Test"msgstr "Test przeciw oszustom" 
msgid "This Anti-Cheat-test is to evaluate your typing result <em>(sorry about the inconvenience but this is the only way to prevent cheating on 10FastFingers)</em>."msgstr "Ten test zweryfikuje Twój wynik <em>(Przepraszamy za niedogodności, lecz jest to jedyny sposób na zapobieganie oszustwom na 10FastFingers)</em>." 
msgid "This test only appears when you type faster than X WPM. Below you can see the last 5 results in each category that are currently not counted. By clicking on one of those results you will get to the Anti-Cheat-Test where you can unlock the results by typing fast enough (don't worry, you can try it as often as you like)."msgstr "Ten test pojawia się tylko wtedy, gdy napiszesz z prędkością większą niż X WPM. Poniżej możesz zobaczyć ostatnie 5 wyników z każdej kategorii, które nie zostały zweryfikowane. Kliknięcie w jeden z tych wyników w ." 
msgid "Currently no unconfirmed results"msgstr "Brak niezweryfikowanych wyników" 
msgid "Anticheat Overview"msgstr "Przegląd systemu przeciw oszustom" 
msgid "Start"msgstr "Start" 
msgid "Press Start and type the words you see in this field"msgstr "Wciśnij Start i wpisz słowa, które widzisz w tym polu" 
msgid "Reload"msgstr "Odśwież" 
msgid "Submit"msgstr "Wyślij" 
msgid "press TAB + ENTER"msgstr "wciśnij TAB + ENTER" 
msgid "Explanation"msgstr "Wyjaśnienie" 
msgid "This test only appears when you type faster than X WPM. After pressing \"Start\" (TAB + ENTER) you will see a picture with words in it. Type those words as fast as possible and after you have finished, click the submit button (\"TAB + ENTER\")."msgstr "Ten test pojawia się tylko wtedy, gdy napiszesz z prędkością powyżej X WPM. Po kliknięciu \"Start\" (TAB + ENTER) zobaczysz obrazek zawierający słowa. Przepisz je tak szybko jak potrafisz i po ukończeniu kliknij Wyślij (\"TAB + ENTER\")." 
msgid "Help"msgstr "Pomoc" 
msgid "<strong>Start:</strong> Press \"TAB+ENTER\" to start the test (instead of clicking on the \"Start\"-Button)"msgstr "<strong>Start:</strong> Wciśnij \"TAB+ENTER\" aby rozpocząć test (zamiast klikać w przycisk \"Start\")" 
msgid "<strong>Submit:</strong> If you are finished typing the words you can just press \"TAB + ENTER\" to submit the result to the server (this will save you some time, as you don't have to click the \"Submit\"-Button)"msgstr "<strong>Wyślij:</strong> Jeśli skończyłeś pisać, możesz wcisnąć \"TAB + ENTER\" aby wysłać wynik na serwer (możesz dzięki temu zaoszczędzić czas, bo nie musisz wciskać przycisku \"Submit\")" 
msgid "If some of the characters/words are messed up, just skip these and submit the test, you don't have to type all words to complete the test"msgstr "Jeśli niektóre słowa się nieczytelne omiń je i zakończ test, nie musisz przepisywać wszystkich słów aby go ukończyć" 
msgid "Max unlocked WPM"msgstr "Odblokowana maksymalna wartość WPM" 
msgid "Correct Keystrokes"msgstr "Liczba poprawnych uderzeń" 
msgid "Wrong Keystrokes"msgstr "Liczba błędnych uderzeń" 
msgid "Time needed in ms"msgstr "Czas potrzebny (w ms)" 

File "notification.po"

msgid "Notifications"msgstr "Powiadomienia" 
msgid "New Achievement unlocked"msgstr "Odblokowano nowe osiągnięcie" 
msgid "Anticheat: Evaluate your Typing result"msgstr "System przeciw oszustwom: Zweryfikuj wynik testu" 
msgid "Anticheat: Evaluate your Competition result"msgstr "System przeciw oszustwom: Zweryfikuj wynik zawodów" 
msgid "no notifications yet"msgstr "brak powiadomień" 

File "main.po"

msgid "Improve your Typing Speed"msgstr "Popraw szybkość pisania" 
msgid "Typing Mode"msgstr "Tryb pisania" 
#typing mode selector
msgid "Typing Test"msgstr "Test pisania" 
#typing mode selector
msgid "Typing Test (advanced)"msgstr "Test pisania (zaawansowany)" 
#typing mode selector
msgid "Typing Competition"msgstr "Zawody w pisaniu" 
msgid "Custom Typing Test"msgstr "Własny Test Pisania" 
msgid "Multiplayer Typing Test"msgstr "Wieloosobowy Test Pisania" 
msgid "Mobile App"msgstr "Aplikacja Mobilna" 
msgid "Practice Mode"msgstr "Tryb Ćwiczeń" 
msgid "Updates"msgstr "Aktualizacje" 
msgid "Feedback"msgstr "Opinie" 
msgid "Contact"msgstr "Kontakt" 
msgid "Forum"msgstr "Forum" 
msgid "Feedback / Contact"msgstr "Opinie / Kontakt" 
msgid "Follow me on Twitter"msgstr "Obserwuj mnie na Twitterze" 
msgid "WPM"msgstr "WPM" 
msgid "CPM"msgstr "CPM" 
msgid "CPS"msgstr "CPS" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Liczba znaków" 
msgid "Username"msgstr "Nazwa użytkownika" 
msgid "Email"msgstr "E-mail" 
msgid "<span id=\"user-online\">%s</span> Users Online"msgstr "Liczba użytkowników online: <span id=\"user-online\">%s</span>" 
msgid "click to show/hide countdown"msgstr "kliknij by pokazać/ukryć odliczanie" 
msgid "Highscores"msgstr "Ranking" 
msgid "Top 200 words"msgstr "200 najpopularniejszych słów" 
msgid "Top 1000 words"msgstr "1000 najpopularniejszych słów" 
msgid "Who can type the fastest?"msgstr "Kto potrafi pisać najszybciej?" 
msgid "Text Practice"msgstr "Ćwiczenie" 
msgid "Practice your own Text"msgstr "Poćwicz na własnym tekście" 
msgid "Top 1000"msgstr "1000 najpopularniejszych słów" 
msgid "Unlock the Top 1000 words of your language"msgstr "Odblokuj 1000 najpopularniejszych słów w Twoim języku" 
msgid "Check out our Android Mobile App"msgstr "Sprawdź naszą mobilną aplikację na Androida" 
msgid "Sorry, but you have to be logged in to use this feature."msgstr "Przepraszamy, musisz być zalogowany, by skorzystać z tej funkcji." 
msgid "created"msgstr "utworzono" 
msgid "ABC Typing App"msgstr "ABC Aplikacja Pisemna" 
msgid "How fast can you type the ABC?"msgstr "Jak szybko potrafisz napisać ABC?"