eng
competition

Slovenian Translation

Please read the "About the translation-system" and "Step by step"-section on the Translation Mainpage first

Copy the whole file!

Copy the whole text-section, for example "main.po", into your email program (for example: GMail), even if it already has translated parts and even if you only want to translate a couple of lines. After you translated the text or parts of it, send it to [email protected] - please make sure that if you send me multiple translations, that each one has its own file (not all in one).

File "email.po"

msgid "Would you like to be notified when new features and games go live?"msgstr "Ali želite prejemati obvestia objavi novih funkcij in ko se začnejo igre?" 
msgid "YES!"msgstr "DA!" 
msgid "no"msgstr "ne" 
msgid "Email settings"msgstr "Nastavitve elektronskega naslova" 
msgid "You have to confirm your email address before you can receive updates/notifications via email."msgstr "Za prejemanje novic/obvestil preko elektronske pošte, morate vaš elektronski naslov najprej potrditi." 
msgid "Send Confirmation Email"msgstr "Pošlji potrditveno elektronsko sporočilo" 
msgid "Newsletter <em>(updates about new features & games)</em>"msgstr "Novice <em>(novice o novih funkcijah in igrah)</em>" 
msgid "Notifications <em>(e.g. somebody beats your score in a typing competition)</em>"msgstr "Obvestila <em>(npr. ko nekdo premaga tvoj rezultat v tekmovanju)</em>" 
msgid "Receive Emails"msgstr "Prejemanje elektronskih sporočil" 
msgid "Update"msgstr "Novica" 
msgid "Email settings saved!"msgstr "Nastavitve elektronske pošte shranjene!" 
msgid "We just sent you an email with a link in it, please confirm your email by clicking on the link."msgstr "Pravkar smo vam poslali elektronsko sporočilo z potrditveno povezavo. Prosimo potrdite vaš elektronski naslov s klikom na povezavo." 
msgid "Great! We can now send you <strong>Typing Tips</strong> to become faster and updates about <strong>new Features and Games</strong>!"msgstr "Odlično! Sedaj vam lahko pošljemo <strong>nasvete za tipkanje</strong>, da boste lahko postali hitrejši in novice o <strong>novih funkcijah in igrah</strong>!" 
msgid "Sorry, this email is already being used by another account."msgstr "Oprostite, ta elektronski naslov je že v uporabi." 
msgid "Please click the link in the email we just send you to confirm your new email address. After this, your email will be changed."msgstr "Prosimo kliknite na povezavo v elektronskem sporočilu, ki smo ga ravnokar poslali za potrditev vašega novega elektronskega naslova. Po tem, bo vaš elektronski naslov spremenjen." 
msgid "You didn\'t change your email address"msgstr "Niste spremenili vašeka elektronskega naslova" 
msgid "You didn\'t provide a correct email address"msgstr "Niste vstavili pravilen elektronski naslov" 
msgid "Confirmation Link is invalid"msgstr "Potrditvena povezava je neveljavna" 
msgid "Thank you for updating your email address!"msgstr "Hvala za posodabljanje vašega elektronskega naslova!" 
msgid "This link is invalid"msgstr "Ta povezava je neveljavna" 
msgid "You won't receive any emails from us. If you change your mind and want to get notified about new features and typing games, please take a look on your <a href=\"/settings\">settings</a> page."msgstr "Ne boste prejeli nobenih elektronskih sporočil iz naše strani. Če želite to spremeniti in želi biti obveščeni o novih funkcijah in igrah, prosimo poglejte v vaših <a href=\"/settings\">nastavitvah</a>." 
msgid "Activate your account"msgstr "Activate your account" 
msgid "Hello"msgstr "Hello" 
msgid "Happy Typing!"msgstr "Happy Typing!" 
msgid "Click this link to activate your account:"msgstr "Click this link to activate your account:" 
msgid "Confirm my account."msgstr "Confirm my account." 
msgid "After clicking this link, you will be logged in automatically."msgstr "After clicking this link, you will be logged in automatically." 

File "badge.po"

msgid "My Typing Test Score"msgstr "Moj rezultat testa tipkanja" 
msgid "%s WPM"msgstr "%s BNM" 
msgid "Are you faster? Click here and try!"msgstr "Ali si hitrejši? Klikni in preveri!" 
msgid "Are you faster?"msgstr "Ali si hitrejši?" 

File "practice.po"

msgid "Typing Practice"msgstr "Trening tipkanja" 
msgid "Typing Practice - free games to improve your typing speed"msgstr "Trening - igre za izboljšavo hitrosti tipkanja" 
msgid "The Top 1000 mode helps you practice the most frequent words in the english language. Every level has 50 words in it (except for the boss level, which has 100). If you reach 50 WPM, the next level is unlocked"msgstr "Naj1000 način vam pomaga pri treniranju najpogostejših besed v angleškem jeziku. Vsaka stopnja vsebuje 50 besed (razen v 'boss' stopnji, ki jih vsebuje 100). Če dosežeš 50 BNM, se odkleni naslednja stopnja." 
msgid "Please login to access the Top1000 mode."msgstr "Za dostop do Naj1000 načina se morate prijaviti." 
msgid "Sorry, but you haven't unlocked this level yet."msgstr "Oprostite, te stopnje še niste odklenili." 
msgid "more"msgstr "več" 
msgid "less"msgstr "manj" 
msgid "<strong>Stars:</strong> The faster you type, the more stars are unlocked. For the normal levels you can unlock up to 5 stars:"msgstr "<strong>Stars:</strong> Hitrejše kot tipkaš, več zvezd odkleneš. Pri normalnih stopnjah lahko odkleneš do 5 zvezd:" 
msgid "40 WPM = 1 Star"msgstr "40 BNM = 1 zvezda" 
msgid "50 WPM = 2 Stars (and also unlocks the next level)"msgstr "50 BNM = 2 zvezdi (in odkleni naslednji level)" 
msgid "60 WPM = 3 stars"msgstr "60 BNM = 3 zvezde" 
msgid "80 WPM = 4 stars"msgstr "80 BNM = 4 zvezde" 
msgid "100 WPM = 5 stars"msgstr "100 BNM = 5 zvezd" 
msgid "In the boss level you can unlock up to 7 Stars, the normal 5 ones you already know and with <strong>120 WPM = 6 stars</strong> and <strong>140 WPM = 7 stars</strong>. This way you can repeat the boss level multiple times to reach 7 stars (and in the end helps you practice those words even more :D )."msgstr "V 'boss' stopnji lahko odklenete do 7 zvezd, 5 ki jih že poznati in z <strong>120 BNM = 6 zvezd</strong> in <strong>140 BNM = 7 zvezd</strong>. Tako lahko ponovite 'boss' stopnjo večkrat, da dosežete 7 zvezd (na koncu vam to tudi pomaga pri treniranju :D)." 
msgid "<strong>Hardcore Mode:</strong> The hardcore mode will be unlocked as soon as you finished the final boss level in the softcore mode with at least 50 WPM."msgstr "<strong>Ekstremno:</strong> Ekstremno se bo odklenilo takoj ko boste končali zadnji 'boss level' v načinu Lahko z najmanj 50 BNM." 
msgid "The only difference between the hardcore and the softcore mode is that in the hardcore mode you have to <strong>complete each level without making a mistake</strong>. If you type a word wrong it will become red and you can still fix your mistake, but once you press space and the word was misspelled, the test will end and you have to repeat the level."msgstr "Edina razlika med Lahko in Extremno je, da morate v Ekstremnem načinu <strong>dokončati vse stopnje brez napak</strong>. Če ste narobe natipkali besedo, bo postala "rdeča" in jo boste morali spremeniti. Če besede ne spremenite preden pritisnete presledek, se bo poizkus končal in začeti boste morali znova." 
msgid "Softcore Mode"msgstr "Način Lahko" 
msgid "Hardcore Mode"msgstr "Način Ekstremno" 
msgid "Softcore"msgstr "Lahko" 
msgid "Hardcore"msgstr "Extremno" 
msgid "highest score"msgstr "najboljši rezultat" 
msgid "40 wpm or higher"msgstr "40 bnm ali več" 
msgid "50 wpm or higher"msgstr "50 bnm ali več" 
msgid "60 wpm or higher"msgstr "60 bnm ali več" 
msgid "80 wpm or higher"msgstr "80 bnm ali več" 
msgid "100 wpm or higher"msgstr "100 bnm ali več" 
msgid "120 wpm or higher"msgstr "120 bnm ali več" 
msgid "140 wpm or higher"msgstr "140 bnm ali več" 
msgid "Beat the previous level to unlock this challenge"msgstr "Premagaj prejšnjo stopnjo za odklenitev tega izziva" 
msgid "Boss"msgstr "'Boss'" 
msgid "Result"msgstr "Rezultat" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Besed na minuto: 1 beseda je 5 tipk" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Besed na minuto (BNM)" 
msgid "correct"msgstr "pravilno" 
msgid "wrong"msgstr "napačno" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Tipke" 
msgid "Correct words"msgstr "Pravilne besede" 
msgid "Wrong words"msgstr "Napačne besede" 
msgid "Accuracy"msgstr "Natančnost" 
msgid "time (seconds)"msgstr "čas (sekunde)" 
msgid "You have to get at least 50 WPM to unlock the next level, please try again :)"msgstr "Natipkati morate najmanj 50 BNM za odklenitev naslednjega levela. Poskusite znova :)" 
msgid "Congratulations, you unlocked the next level!"msgstr "Čestitke, odklenili ste naslednjo stopnjo!" 
msgid "Next Level"msgstr "Naslednja stopnja" 
msgid "Level Overview"msgstr "Pregled stopnje" 
msgid "Level"msgstr "Stopnja" 
msgid "This is not a keystroke counter, you will see your keystroke count after completing the text."msgstr "To ni števec tipk. Število pritisnjenih tipk boste videli šele po končanem besedilu." 
msgid "Character Progress"msgstr "Napredek znakov" 
msgid "WPM"msgstr "BNM" 
msgid "your highest score"msgstr "vaš najboljši rezultat" 
msgid "Text Practice Mode"msgstr "Trening" 
msgid "language filter:"msgstr "Jezikovni filter:" 
msgid "All languages"msgstr "Vsi jeziki" 
msgid "TOP"msgstr "TOP" 
msgid "Upcoming"msgstr "Prihajajoči" 
msgid "New"msgstr "Novo" 
msgid "My Texts"msgstr "Moja besedila" 
msgid "My Favorites"msgstr "Moji najljubši" 
msgid "Create Text"msgstr "Ustvari besedilo" 
msgid "Unable to save your text, please fix the issues mentioned below."msgstr "Vaše besedilo ni bilo mogoče shraniti, prosimo popravite napake omenjene spodaj." 
msgid "Text has to be a private to perform this action."msgstr "Besedilo mora biti zasebno, da lahko izveste to dejanje." 
msgid "Text has to be a draft to be edited."msgstr "Besedilo mora biti osnutek preden ga lahko uredite." 
msgid "Your draft has been saved."msgstr "Vaš osnutek je shranjen." 
msgid "Your draft has been updated."msgstr "Vaš osnutek je posodobljen." 
msgid "Unable to update your draft."msgstr "Ni mogoče posodobiti vašega osnutka." 
msgid "Text has to be a private to perform this action."msgstr "Besedilo mora biti zasebno, da lahko izveste to dejanje." 
msgid "Text is now a draft and can be edited, all results for this text have been removed"msgstr "Besedilo je sedaj osnutek. Osnutek lahko uredite, vendar bodo vsi rezultati za to besedilo izbrisani." 
msgid "Text removed"msgstr "Besedilo odstranjeno" 
msgid "Text is not a draft, only drafts can be deleted."msgstr "Besedilo ni osnutek, izbrišteke lahko samo osnutke." 
msgid "Text has to be a draft to be saved or published."msgstr "Besedilo more biti osnutek, da ga lahko shranite ali objavite" 
msgid "Text has been saved as private."msgstr "Besedilo je bilo shranjenjo v zasebnosti." 
msgid "Text has been published as public."msgstr "Besedilo je bilo objavljeno v javnost." 
msgid "Create new text"msgstr "Ustvari novo besedilo" 
msgid "Text title"msgstr "Naslov besedila" 
msgid "Your text"msgstr "Vaše besedilo" 
msgid "Text language"msgstr "Jezik besedila" 
msgid "Edit your draft"msgstr "Uredi osnutek" 
msgid "Please choose a descriptive title"msgstr "Izberite naslov, ki opisuje vsebino" 
msgid "At least 10 characters"msgstr "Najmanj 10 znakov" 
msgid "Save Draft"msgstr "Shrani osnutek" 
msgid "Warning"msgstr "Opozorilo" 
msgid "Your text is currently in <strong>private</strong>-state. If you want to edit your text, you must set it to <strong>draft</strong>-state.<br> When changing to draft-state <strong>all your results will be deleted</strong>. This action can not be undone!"msgstr "Vaše besedilo je trenutno <strong>zasebno</strong>. Če želite urediti besedilo, ga morate nastaviti na <strong>osnutek</strong>.<br> Ob spremenitvi besedila na osnutek<strong>, bodo vsi vaši rezultate izbrisani</strong>. Tega dejanja ni mogoče razveljaviti!" 
msgid "Go back to text"msgstr "Pojdi nazaj na besedilo" 
msgid "or"msgstr "ali" 
msgid "Delete results and change text-state to draft"msgstr "Izbriši rezultate in spremeni stanje besedila na osnutek" 
msgid "make changes, fix grammar etc."msgstr "naredi spremembo, popravi slovnico itd." 
msgid "edit draft"msgstr "uredi osnutek" 
msgid "Only you and the people you share the url with will be able to see this text. The text can be edited afterwards, but your progress will be erased."msgstr "Samo vi in ljudje s katerimi delite boste delili povezavo bodo lahko videli to besedilo. Besedilo lahko kasneje uredite, vendar bo vaš napredek izbrisan." 
msgid "save text (private)"msgstr "shrani besedilo (zasebno)" 
msgid "Everyone will be able to see this text. This can't be undone and you won't be able to edit or delete the text afterwards!"msgstr "Vsi bodo videli to besedilo. Tega ni mogoče razveljaviti in besedila ne boste mogli urediti ali izbrisati!" 
msgid "publish text (public)"msgstr "objavi besedilo (javno)" 
msgid "Are you sure?"msgstr "Ali ste prepričani??" 
msgid "This will delete the draft. If you just want to add/edit/remove parts of the text, use the [edit draft] option."msgstr "To bo izbrisalo osnutek. Če želite dodati/urediti/izbrisati le del besedila, uporabite [uredi osnutek] opcijo." 
msgid "delete draft"msgstr "izbriši osnutek" 
msgid "Congratulations, you scored %s points!"msgstr "Čestitke, dosegli ste %s točk!" 
msgid "You completed this test %s time(s)."msgstr "Ta poizkus ste končali %s time(s)." 
msgid "You finished this test in <strong>%s</strong> seconds with an accuracy of <strong>%s</strong>"msgstr "Ta poizkus ste končali v <strong>%s</strong> sekundah z natančnostjo <strong>%s</strong>" 
msgid "You typed <strong>%s</strong> correct keystrokes with <strong>%s</strong> corrections."msgstr "Natipkali ste <strong>%s</strong> pravilnih tipk <strong>%s</strong> popravkov." 
msgid "<strong>%s</strong> words were correct and <strong>%s</strong> were wrong."msgstr "<strong>%s</strong> besed je bilo pravilnih in <strong>%s</strong> jih je bilo napačnih." 
msgid "restart this test"msgstr "ponastavite ta poizkus" 
msgid "or press 'r' to restart"msgstr "ali pritisnite 'r' za ponastavitev" 
msgid "Rate this text"msgstr "Ocenite to besedilo" 
msgid "Statistics"msgstr "Statistika" 
msgid "Score"msgstr "Rezultat" 
msgid "time in minutes and seconds"msgstr "čas v minutah in sekundah" 
msgid "Time"msgstr "Čas" 
msgid "accuracy"msgstr "natančnost" 
msgid "your score"msgstr "vaš rezultat" 
msgid "your average"msgstr "vaše povprečje" 
msgid "average worldwide"msgstr "povprečje po vsem svetu" 
msgid "your best result"msgstr "vaš najboljši rezultat" 
msgid "best result worldwide"msgstr "najboljši rezultat po vsem svetu" 
msgid "This is what you typed"msgstr "To ste napisali" 
msgid "edit text"msgstr "uredi besedilo" 
msgid "created %s by <a href=\"user-id\">%s</a>"msgstr "ustvarjeno %s s strani <a href=\"user-id\">%s</a>" 
msgid "rating"msgstr "ocena" 
msgid "words"msgstr "besede" 
msgid "completed"msgstr "končano" 
msgid "favorited"msgstr "priljubljeno" 
msgid "type to start ..."msgstr "tipkaj za začetek ..." 
msgid "today"msgstr "danes" 
msgid "this week"msgstr "ta teden" 
msgid "this month"msgstr "ta mesec" 
msgid "this year"msgstr "to leto" 
msgid "all time"msgstr "ves čas" 
msgid "State"msgstr "Stanje" 
msgid "Title"msgstr "Naslov" 
msgid "search ..."msgstr "iskanje ..." 
msgid "Textlength"msgstr "Dolžina" 
msgid "Rating"msgstr "Ocena" 
msgid "Views"msgstr "Ogledi" 
msgid "Finished"msgstr "Končano" 
msgid "Age"msgstr "Starost" 
msgid "draft"msgstr "osnutek" 
msgid "public"msgstr "javno" 
msgid "private"msgstr "zasebno" 
msgid "%s votes"msgstr "%s glasov" 
msgid "%s words"msgstr "%s besed" 
msgid "%s characters"msgstr "%s znakov" 
msgid "%s / day"msgstr "%s / dan" 
msgid "sorry, no text available"msgstr "oprostite, besedilo ni na voljo" 
msgid "Text not found"msgstr "Besedila ni bilo mogoče najti" 
msgid "Please login to rate this text."msgstr "Za ocenjevanje besedila se morate prijaviti." 
msgid "Thank you for voting!"msgstr "Hvala za vaš glas!" 
msgid "Rating: %s"msgstr "Ocena: %s" 
msgid "Rating visible after 3 or more votes"msgstr "Ocena vidna po treh ali več glasovih" 
msgid "Top 1000 Typing Mode"msgstr "Naj 1000 načinov tipkanja" 
msgid "My Practice Texts"msgstr "Moji treningi tipkanja" 
msgid "Add a Text for typing practice - Text Practice Mode - "msgstr "Dodaj besedilo za trening tipkanja - Trening tipkanja - " 
msgid "saving score / loading statistics ..."msgstr "shranjevanje rezultata / nalaganje statistike ..." 
msgid "Text Draft - "msgstr "Vesedilni osnutek - " 
msgid "Report Spam"msgstr "Prijavi kot nezaželeno" 
msgid "Flag text as spam"msgstr "Označi besedilo kot nezaželeno" 
msgid "Do you really want to report this text for spam?"msgstr "Ali res želite prijaviti to besedilo kot nezaželeno?" 
msgid "Report for Spam"msgstr "Prijavi kot nezaželeno" 
msgid "Cancel"msgstr "Prekliči" 
msgid "Thank you for helping to keep 10FastFingers clean!"msgstr "Hvala, da nam pomagate ohraniti 10FastFingers čisto!" 
msgid "Wrong text."msgstr "Napačno besedilo." 
msgid "You have to be logged in to report a text for spam."msgstr "Za prijavo neželenega besedila se morate prijaviti." 

File "faq.po"

msgid "FAQ - frequently asked questions"msgstr "FAQ - frequently asked questions" 
msgid "If you have a question which is not mentioned here, please contact via email:"msgstr "If you have a question which is not mentioned here, please contact via email:" 
msgid "WPM - words per minute"msgstr "WPM - words per minute" 
msgid "WPM-calculation is based on the following calculation: 5 keystrokes equal 1 WPM, if you don't believe me, check Wikipedia about <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Words_per_minute\">Words per minute</a> :)"msgstr "WPM-calculation is based on the following calculation: 5 keystrokes equal 1 WPM, if you don't believe me, check Wikipedia about <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Words_per_minute\">Words per minute</a> :)" 
msgid "What is a keystroke?"msgstr "What is a keystroke?" 
msgid "Every key you hit on the keyboard to type a letter is one keystroke. The calculation also considers if you have to type uppercase letters or language specific letters who need 2 keystrokes to be typed (for example \"A\"). For example \"quick\" needs 5 keystrokes whereas \"America\" needs 8 keystrokes."msgstr "Every key you hit on the keyboard to type a letter is one keystroke. The calculation also considers if you have to type uppercase letters or language specific letters who need 2 keystrokes to be typed (for example \"A\"). For example \"quick\" needs 5 keystrokes whereas \"America\" needs 8 keystrokes." 
msgid "Why is my score not saved (sometimes)?"msgstr "Why is my score not saved (sometimes)?" 
msgid "If you have a slow computer or doing a lot of things simultaneously on your computer, the 60-second timer might be slowed down. This might result in a situation were you instead of having 60 seconds, you actually have 70 seconds to type. The server detects this as a cheat attempt (even though it might just be a slow computer or something related to this) and doesn't save the score in this case. You can fix this by closing all of your running programs and every tab in your browser."msgstr "If you have a slow computer or doing a lot of things simultaneously on your computer, the 60-second timer might be slowed down. This might result in a situation were you instead of having 60 seconds, you actually have 70 seconds to type. The server detects this as a cheat attempt (even though it might just be a slow computer or something related to this) and doesn't save the score in this case. You can fix this by closing all of your running programs and every tab in your browser." 
msgid "Translation - How can I help?"msgstr "Translation - How can I help?" 
msgid "If you would like to help translate 10FastFingers into your language, please take a look at the translation page: For translations please take a look at the <a hreF=\"/translations\">translation page</a>"msgstr "If you would like to help translate 10FastFingers into your language, please take a look at the translation page: For translations please take a look at the <a hreF=\"/translations\">translation page</a>" 
msgid "Where is my achievement?"msgstr "Where is my achievement?" 
msgid "After you fullfilled the requirements for the achievement, please give it up to 5 minutes for the achievement to be unlocked.<br /> If it still doesn't show up, please make sure javascript is activated on your profile page and reload the page."msgstr "After you fullfilled the requirements for the achievement, please give it up to 5 minutes for the achievement to be unlocked.<br /> If it still doesn't show up, please make sure javascript is activated on your profile page and reload the page." 
msgid "How do you know which language specific characters need more than 1 keystroke?"msgstr "How do you know which language specific characters need more than 1 keystroke?" 
msgid "I don't, thats why I need your help. I currently check for these characters in their specific language and count them as 2 keystrokes:"msgstr "I don't, thats why I need your help. I currently check for these characters in their specific language and count them as 2 keystrokes:" 
msgid "All languages:"msgstr "All languages:" 
msgid "all uppercase letters (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)"msgstr "all uppercase letters (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)" 
msgid "If your language is missing specific \"2-keystroke\"-characters, please let me know: <a href=\"mailto:[email protected]\">[email protected]</a>"msgstr "If your language is missing specific \"2-keystroke\"-characters, please let me know: <a href=\"mailto:[email protected]\">[email protected]</a>" 
msgid "What is the average wpm of the population"msgstr "What is the average wpm of the population" 
msgid "The average WPM on 10fastfingers is <strong>42 WPM</strong>. This number is extracted from over 14 million tests, spread out over 41 languages."msgstr "The average WPM on 10fastfingers is <strong>42 WPM</strong>. This number is extracted from over 14 million tests, spread out over 41 languages." 
msgid "All time Highscore"msgstr "All time Highscore" 
msgid "You may ask: \"Why is there no highscore older than 1 day?\" There are a few cheaters who use the typing test to satisfy some weird sense of accomplishment by cheating. Even though I try to make it harder for cheaters, its not impossible (and probably not really difficult if you know a little bit about scripts, etc.). If there were an all time highscore, it would just be populated by those individuals and thats why I decided against such a list, sorry!"msgstr "You may ask: \"Why is there no highscore older than 1 day?\" There are a few cheaters who use the typing test to satisfy some weird sense of accomplishment by cheating. Even though I try to make it harder for cheaters, its not impossible (and probably not really difficult if you know a little bit about scripts, etc.). If there were an all time highscore, it would just be populated by those individuals and thats why I decided against such a list, sorry!" 
msgid "Why does the ENTER key not work anymore?"msgstr "Why does the ENTER key not work anymore?" 
msgid "In the previous version it was possible to use the ENTER key to insert words (instead of the SPACE bar). For your regular typing experiences the SPACE bar is much more important than the ENTER key. Allowing to use the ENTER key might train the \"wrong\" typing behaviour, therefore I removed this option, it will help you in the longrun! (Remember to use your thumb(s) for the SPACE bar.)"msgstr "In the previous version it was possible to use the ENTER key to insert words (instead of the SPACE bar). For your regular typing experiences the SPACE bar is much more important than the ENTER key. Allowing to use the ENTER key might train the \"wrong\" typing behaviour, therefore I removed this option, it will help you in the longrun! (Remember to use your thumb(s) for the SPACE bar.)" 
msgid "2 keystrokes"msgstr "2 keystrokes" 
msgid "3 keystrokes"msgstr "3 keystrokes" 
msgid "4 keystrokes"msgstr "4 keystrokes" 
msgid "5 keystrokes"msgstr "5 keystrokes" 
msgid "My iPad auto-capitalizes the first character of every word"msgstr "My iPad auto-capitalizes the first character of every word" 
msgid "You can deactivate this behaviour, please follow this instruction: <a href=\"https://discussions.apple.com/thread/7445351?start=0\">How to Make an iPad Stop Typing Initial Caps</a>"msgstr "You can deactivate this behaviour, please follow this instruction: <a href=\"https://discussions.apple.com/thread/7445351?start=0\">How to Make an iPad Stop Typing Initial Caps</a>" 
msgid "How is the accuracy calculated?"msgstr "How is the accuracy calculated?" 
msgid "For the calculation of accuracy (used in the text practice mode) the amount of mistakes made and the number of corrections used is taken into consideration."msgstr "For the calculation of accuracy (used in the text practice mode) the amount of mistakes made and the number of corrections used is taken into consideration." 
msgid "Imagine a text requiring exactly 500 keystrokes. There are 4 possible cases:"msgstr "Imagine a text requiring exactly 500 keystrokes. There are 4 possible cases:" 
msgid "0 wrong word and 0 correction: 500 correct entries out of 500 = 500/500 * 100 = 100% accuracy."msgstr "0 wrong word and 0 correction: 500 correct entries out of 500 = 500/500 * 100 = 100% accuracy." 
msgid "0 wrong word and corrections: e.g. 500 correct entries and 25 corrections = 500/(500+25) * 100 = 95,23% accuracy."msgstr "0 wrong word and corrections: e.g. 500 correct entries and 25 corrections = 500/(500+25) * 100 = 95,23% accuracy." 
msgid "Wrong words and 0 correction: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 = 450/500 * 100 = 90% accuracy."msgstr "Wrong words and 0 correction: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 = 450/500 * 100 = 90% accuracy." 
msgid "Wrong words and corrections: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 and 25 corrections = 450/(500+25) = 85,71% accuracy."msgstr "Wrong words and corrections: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 and 25 corrections = 450/(500+25) = 85,71% accuracy." 
msgid "Thank you <a href=\"https://10fastfingers.com/user/4329/\">Linsk</a> for coming up with this :)"msgstr "Thank you <a href=\"https://10fastfingers.com/user/4329/\">Linsk</a> for coming up with this :)" 
msgid "My scores over 120 WPM are not visible"msgstr "My scores over 120 WPM are not visible" 
msgid "If you receive a result over 120 WPM you have to unlock it with an anti-cheat-test. Click on the speech bubble at the top of the site to check for notifications."msgstr "If you receive a result over 120 WPM you have to unlock it with an anti-cheat-test. Click on the speech bubble at the top of the site to check for notifications." 
msgid "My results are not visible in the competition"msgstr "My results are not visible in the competition" 
msgid "If this happens in every competition you participate in, your account is probably flagged for cheating. To prevent this for future account => don't cheat. If you think you have been unjustly flagged, please send me an email with a link to your profile/account-page."msgstr "If this happens in every competition you participate in, your account is probably flagged for cheating. To prevent this for future account => don't cheat. If you think you have been unjustly flagged, please send me an email with a link to your profile/account-page." 
msgid "You probably have to unlock your result by completing the anti-cheat-test. At the top of the page your should see 'notifications', clicking on it you will be able to participate in an anti-cheat-test."msgstr "You probably have to unlock your result by completing the anti-cheat-test. At the top of the page your should see 'notifications', clicking on it you will be able to participate in an anti-cheat-test." 
msgid "How are the score/points in the Text Practice Mode calculated?"msgstr "How are the score/points in the Text Practice Mode calculated?" 
msgid "Everytime you complete a text you get a score, here is how it is calculated:"msgstr "Everytime you complete a text you get a score, here is how it is calculated:" 
msgid "The number of correct keystrokes is multiplied with the accuracy, for example: 500 (correct keystrokes) * 1.0 (100% accuracy) = 500 (acc_points)"msgstr "The number of correct keystrokes is multiplied with the accuracy, for example: 500 (correct keystrokes) * 1.0 (100% accuracy) = 500 (acc_points)" 
msgid "This value (acc_points) is now multiplied with the milliseconds needed divided by 60000 milliseconds. Lets say it tooks us 60 seconds to get 500 correct keystrokes: 500 / (60000 / 60000) = 500 (acc_time_points). <br /> This calculation integrates the time into our score, the faster you type correct and accurate, the higher your score."msgstr "This value (acc_points) is now multiplied with the milliseconds needed divided by 60000 milliseconds. Lets say it tooks us 60 seconds to get 500 correct keystrokes: 500 / (60000 / 60000) = 500 (acc_time_points). <br /> This calculation integrates the time into our score, the faster you type correct and accurate, the higher your score." 
msgid "This value (acc_time_points) is now multiplied by all keystrokes the text consisted of divided by 500. Lets say the whole text consisted of 500 keystrokes: 500 * (500 / 500) = 500 (acc_time_length_points). <br /> This last step will give longer texts an edge over very short texts (below 500 keystrokes). This is needed or otherwise very short texts would be the best way to gather points."msgstr "This value (acc_time_points) is now multiplied by all keystrokes the text consisted of divided by 500. Lets say the whole text consisted of 500 keystrokes: 500 * (500 / 500) = 500 (acc_time_length_points). <br /> This last step will give longer texts an edge over very short texts (below 500 keystrokes). This is needed or otherwise very short texts would be the best way to gather points." 
msgid "Here is another calculation, this time with slightly different values:"msgstr "Here is another calculation, this time with slightly different values:" 
msgid "and one more:"msgstr "and one more:" 
msgid "Login not working"msgstr "Login not working" 
msgid "Have you tried to login with a 1-click-login provider like \"Google\"? Maybe you used this to create your account and just forgot about it. If this doesn't work, please try the password recovery, it might take a while for the email to arrive. If this also doesn't work or the email doesn't arrive, please contact me."msgstr "Have you tried to login with a 1-click-login provider like \"Google\"? Maybe you used this to create your account and just forgot about it. If this doesn't work, please try the password recovery, it might take a while for the email to arrive. If this also doesn't work or the email doesn't arrive, please contact me." 
msgid "points"msgstr "points" 
msgid "How can I delete my account?"msgstr "How can I delete my account?" 
msgid "Log into your account, go to your profile page, click on 'Settings' and at the bottom you will find a 'Delete Account' Button. Be aware that once your account has been deleted, it can't be restored and you have to create a new one."msgstr "Log into your account, go to your profile page, click on 'Settings' and at the bottom you will find a 'Delete Account' Button. Be aware that once your account has been deleted, it can't be restored and you have to create a new one." 
msgid "letter"msgstr "letter" 
msgid "shift"msgstr "shift" 
msgid "I currently just quintuple the characters. For example: \"明年\" will count as 10 keystrokes."msgstr "I currently just quintuple the characters. For example: \"明年\" will count as 10 keystrokes." 
msgid "Each character counts as 3 Keystrokes. This isn't accurate but there is currently no better system to determine the correct keystroke count."msgstr "Each character counts as 3 Keystrokes. This isn't accurate but there is currently no better system to determine the correct keystroke count." 
msgid "What is the tie-breaking rule?"msgstr "What is the tie-breaking rule?" 
msgid "If same WPM: the highest CPM wins."msgstr "If same WPM: the highest CPM wins." 
msgid "If same CPM: the lowest wrong words wins."msgstr "If same CPM: the lowest wrong words wins." 
msgid "If same CPM/wrong words: the lowest corrections wins."msgstr "If same CPM/wrong words: the lowest corrections wins." 
msgid "If same CPM/wrong words/corrections: the earliest test taken wins."msgstr "If same CPM/wrong words/corrections: the earliest test taken wins." 

File "achievement.po"

msgid "Achievements"msgstr "Achievements" 
msgid "This is a list of all the achievements available, if you have any questions about them, please send me an email (in english or german): <a href=\"mailto:[email protected]?subject=10FastFingers Achievements\">[email protected]</a>"msgstr "This is a list of all the achievements available, if you have any questions about them, please send me an email (in english or german): <a href=\"mailto:[email protected]?subject=10FastFingers Achievements\">[email protected]</a>" 
msgid "Typing Test"msgstr "Typing Test" 
msgid "10 Tests taken"msgstr "10 Tests taken" 
msgid "Finish 10 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 10 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "25 Tests taken"msgstr "25 Tests taken" 
msgid "Finish 25 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 25 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "50 Tests taken"msgstr "50 Tests taken" 
msgid "Finish 50 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 50 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "100 Tests taken"msgstr "100 Tests taken" 
msgid "Finish 100 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 100 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "250 Tests taken"msgstr "250 Tests taken" 
msgid "Finish 250 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 250 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "500 Tests taken"msgstr "500 Tests taken" 
msgid "Finish 500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "750 Tests taken"msgstr "750 Tests taken" 
msgid "Finish 750 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 750 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "1000 Tests taken"msgstr "1000 Tests taken" 
msgid "Finish 1000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 1000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "2500 Tests taken"msgstr "2500 Tests taken" 
msgid "Finish 2500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 2500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "5000 Tests taken"msgstr "5000 Tests taken" 
msgid "Finish 5000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 5000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "7500 Tests taken"msgstr "7500 Tests taken" 
msgid "Finish 7500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 7500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "10000 Tests taken"msgstr "10000 Tests taken" 
msgid "Finish 10000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 10000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "Flawless 3"msgstr "Flawless 3" 
msgid "Finish 3 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Finish 3 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM." 
msgid "Flawless 5"msgstr "Flawless 5" 
msgid "Finish 5 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Finish 5 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM." 
msgid "Flawless 10"msgstr "Flawless 10" 
msgid "Finish 10 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Finish 10 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM." 
msgid "50+ WPM"msgstr "50+ WPM" 
msgid "Score more than 50 WPM."msgstr "Score more than 50 WPM." 
msgid "60+ WPM"msgstr "60+ WPM" 
msgid "Score more than 60 WPM."msgstr "Score more than 60 WPM." 
msgid "70+ WPM"msgstr "70+ WPM" 
msgid "Score more than 70 WPM."msgstr "Score more than 70 WPM." 
msgid "80+ WPM"msgstr "80+ WPM" 
msgid "Score more than 80 WPM."msgstr "Score more than 80 WPM." 
msgid "90+ WPM"msgstr "90+ WPM" 
msgid "Score more than 90 WPM."msgstr "Score more than 90 WPM." 
msgid "100+ WPM"msgstr "100+ WPM" 
msgid "Score more than 100 WPM."msgstr "Score more than 100 WPM." 
msgid "10 Competitions taken"msgstr "10 Competitions taken" 
msgid "Participate in 10 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 10 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "25 Competitions taken"msgstr "25 Competitions taken" 
msgid "Participate in 25 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 25 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "50 Competitions taken"msgstr "50 Competitions taken" 
msgid "Participate in 50 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 50 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "100 Competitions taken"msgstr "100 Competitions taken" 
msgid "Participate in 100 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 100 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "250 Competitions taken"msgstr "250 Competitions taken" 
msgid "Participate in 250 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 250 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "500 Competitions taken"msgstr "500 Competitions taken" 
msgid "Participate in 500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 500 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "1000 Competitions taken"msgstr "1000 Competitions taken" 
msgid "Participate in 1000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 1000 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "2500 Competitions taken"msgstr "2500 Competitions taken" 
msgid "Participate in 2500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 2500 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "5000 Competitions taken"msgstr "5000 Competitions taken" 
msgid "Participate in 5000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 5000 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "7500 Competitions taken"msgstr "7500 Competitions taken" 
msgid "Participate in 7500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 7500 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "10000 Competitions taken"msgstr "10000 Competitions taken" 
msgid "Participate in 10000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 10000 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "1 Competition won"msgstr "1 Competition won" 
msgid "Be the fastest typist in 1 <strong>public</strong> competition with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 1 <strong>public</strong> competition with at least 5 participants (you included)." 
msgid "3 Competitions won"msgstr "3 Competitions won" 
msgid "Be the fastest typist in 3 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 3 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "5 Competitions won"msgstr "5 Competitions won" 
msgid "Be the fastest typist in 5 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 5 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "10 Competitions won"msgstr "10 Competitions won" 
msgid "Be the fastest typist in 10 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 10 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "25 Competitions won"msgstr "25 Competitions won" 
msgid "Be the fastest typist in 25 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 25 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "50 Competitions won"msgstr "50 Competitions won" 
msgid "Be the fastest typist in 50 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 50 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "Friendly Fire 3"msgstr "Friendly Fire 3" 
msgid "Start a private typing competition and invite 3 of your friends."msgstr "Start a private typing competition and invite 3 of your friends." 
msgid "Friendly Fire 5"msgstr "Friendly Fire 5" 
msgid "Start a private typing competition and invite 5 of your friends."msgstr "Start a private typing competition and invite 5 of your friends." 
msgid "Friendly Fire 10"msgstr "Friendly Fire 10" 
msgid "Start a private typing competition and invite 10 of your friends."msgstr "Start a private typing competition and invite 10 of your friends." 
msgid "Competition Grinder 3"msgstr "Competition Grinder 3" 
msgid "Participate 3 times in the same competition."msgstr "Participate 3 times in the same competition." 
msgid "Competition Grinder 5"msgstr "Competition Grinder 5" 
msgid "Participate 5 times in the same competition."msgstr "Participate 5 times in the same competition." 
msgid "Competition Grinder 10"msgstr "Competition Grinder 10" 
msgid "Participate 10 times in the same competition."msgstr "Participate 10 times in the same competition." 
msgid "Competition Grinder 25"msgstr "Competition Grinder 25" 
msgid "Participate 25 times in the same competition."msgstr "Participate 25 times in the same competition." 
msgid "Competition Grinder 50"msgstr "Competition Grinder 50" 
msgid "Participate 50 times in the same competition."msgstr "Participate 50 times in the same competition." 
msgid "Typing Competition"msgstr "Typing Competition" 
msgid "Translator"msgstr "Translator" 
msgid "Participate on 10FastFingers and translate a part of the site or improve an existing translation."msgstr "Participate on 10FastFingers and translate a part of the site or improve an existing translation." 
msgid "Achievements of Honor"msgstr "Achievements of Honor" 
msgid "You have to be logged in to see your recently unlocked achievements."msgstr "You have to be logged in to see your recently unlocked achievements." 
msgid "Recently unlocked Achievements"msgstr "Recently unlocked Achievements" 
msgid "This is a list of all the <a href="https://10fastfingers.com/achievements">Achievements</a> you have unlocked (ordered by the most recent you unlocked)."msgstr "This is a list of all the <a href="https://10fastfingers.com/achievements">Achievements</a> you have unlocked (ordered by the most recent you unlocked)." 

File "competition.po"

msgid "Typing Competition"msgstr "Tekmovanje tipkanja" 
msgid "Create Game"msgstr "Ustvari igro" 
msgid "Join Game"msgstr "Pridruži se igri" 
msgid "Result"msgstr "Rezultat" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Besede na minuto: 1 beseda je enako 5 tipk" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Besed na minuto (BNM)" 
msgid "Correct words"msgstr "Pravilnih besed" 
msgid "Wrong words"msgstr "Napačnih besed" 
msgid "Can you type faster than your friends?"msgstr "Ali lahko tipkaš hitreje od prijateljev?" 
msgid "Just type the text in the box, you have 1 minute to type as many words as possible."msgstr "Natipkaj prikazano besedilo v polje. Imaš natanko eno minute, da natipkaš čimveč besed. " 
msgid "You and your friends all get the same text and only your highest score counts, so if you are not satisfied with your score, just try again. Try to reach the first place before the competition ends."msgstr "Ti in tvoji prijatelji boste dobili enako besedilo in štel se bo samo najboljši rezultat. V primeru, da niste zadovoljni z rezultatom, poskusite znova. Poskusite priti na prvo mesto preden se tekmovanje konča." 
msgid "Invite your friends"msgstr "Povabi prijatelje" 
#Facebook Share Title
msgid "Typing Competition 10FastFingers.com"msgstr "Tekmovanje tipkanja 10FastFingers.com" 
#Twitter Share Text
msgid "Are you faster than me, lets find out"msgstr "Ali si hitrejši kot jaz, pa da vidimo" 
#Email Share Subject
msgid "Who can type faster"msgstr "Kdo lahko tipka hitreje" 
#Email Share Body/Message
msgid "Lets have a fun typing battle"msgstr "Imejmo zabavno tipkovno bitko" 
msgid "Create a new Competition"msgstr "Ustvari novo tekmovanje" 
#Create new Competition Button
msgid "Go"msgstr "Pojdi" 
msgid "<a href=\"/login\">Login</a> to save your score"msgstr "<a href=\"/login\">Prijavi se</a>, da shranite rezultat" 
#Competition ends in
msgid "ends in"msgstr "konča v" 
#competition details. VAR: tests taken by users | number of participants
msgid "<span id=\"tests-taken\">%s</span> tests taken by <span id=\"count-competitors\">%s</span> competitors"msgstr "<span id=\"tests-taken\">%s</span> poizkusov narejenih s strani <span id=\"count-competitors\">%s</span> tekmovalcev" 
msgid "Username"msgstr "Uporabniško ime" 
msgid "ago"msgstr "nazaj" 
msgid "Start a Typing Competition"msgstr "Začni tekmovanje tipkanja" 
msgid "Create a private competition by activating the checkbox"msgstr "Naredi zasebno tekmovanje z označevanjem polja" 
msgid "(No one will be able to see the competition, unless you share the url)"msgstr "(Nihče ne bo mogel videti tekmovanja, razen če delite povezavo)" 
msgid "Pick your language, then press the Button"msgstr "Izberite svoj jezik, nato pritisnite gumb" 
msgid "Participants"msgstr "Udeleženci" 
msgid "Tests taken"msgstr "Narejenih poizkusov" 
msgid "Time left"msgstr "Preostali čas" 
#Join Competition Button
msgid "Join"msgstr "Pridruži se" 
msgid "You have to be <a href=\"/login\">logged in</a> to create a Competition."msgstr "Morate se <a href=\"/login\">prijaviti</a>, če želite ustvariti tekmovanje." 
#Competition Facebook Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://apps.facebook.com/ten_fast_fingers/competition/%s&t=Typing Competition 10FastFingers.com\" target=\"_blank\" id=\"facebook\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://apps.facebook.com/ten_fast_fingers/competition/%s&t=Tekmovanje tipkanja 10FastFingers.com\" target=\"_blank\" id=\"facebook\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Twitter Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"http://twitter.com/home?status=Are you faster than me, lets find out: https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"twitter\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"http://twitter.com/home?status=Ali tipkaš hitreje kot jaz? Preverimo: https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"twitter\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Google Plus Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"google\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"google\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Email Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"mailto:?subject=Who is the fastest typer&body=Lets have a fun typing competition:\n\n https://10fastfingers.com/competition/%s\" id=\"email\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"mailto:?subject=Kdo tipka najhitreje&body=Zabavajmo se na tekmovanju tipkanja:\n\n https://10fastfingers.com/competition/%s\" id=\"email\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition URL Share Link. VAR: competition-hash | competition-hash
msgid "Start: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"msgstr "Začni: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>" 
msgid "Can you type faster than your friends? Everybody gets the same text and only your highest score counts, try to reach the first place before the competition ends."msgstr "Ali lahko tipkaš hitreje kot tvoji prijatelji? Vsi dobite enako besedilo in upošteva se samo vaš najboljši rezultat. Poskusi doseči prvo mesto preden se tekmovanje konča." 
msgid "Competition finished. You can create a new one, just click on the button."msgstr "Tekmovanje končano. Če želite, lahko s pritiskom n gumb ustvarite novo tekmovanje." 
msgid "You participated in this Typing competition"msgstr "V tem tekmovanju tipkanja ste bili udeleženi" 
msgid "Number of tests taken"msgstr "Število poizkusov" 
msgid "Competition Ranking"msgstr "Razvrstitev Tekmovanj" 
msgid "In Competition wins are only the public competitions included"msgstr "V zmagah tekmovanj so upoštevane le zmage na javnih tekmovanjih" 
msgid "Wins"msgstr "Zmage" 
msgid "Competitions taken"msgstr "Udeležbe tekmovanj" 
msgid "You can only have one active competition at a time: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"msgstr "Imate lahko samo eno aktivno tekmovanje ob istem času: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>" 

File "speedtest.po"

#page title
msgid "Typing Test"msgstr "Typing Test" 
msgid "Advanced Typing Test"msgstr "Advanced Typing Test" 
#speedtest page meta description
msgid "Typing Test - 10fastfingers offers a free online Typing Test Game in multiple languages. You can measure your typing skills, improve your typing speed and compare your results with your friends. How fast are you? Visit 10fastfingers.com and figure it out!"msgstr "Typing Test - 10fastfingers offers a free online Typing Test Game in multiple languages. You can measure your typing skills, improve your typing speed and compare your results with your friends. How fast are you? Visit 10fastfingers.com and figure it out!" 
#speedtest result page title
msgid "I can type %s words per minute. Are you faster?"msgstr "I can type %s words per minute. Are you faster?" 
#speedtest result page description
msgid "Test your typing speed and compare the result with your friends."msgstr "Test your typing speed and compare the result with your friends." 
msgid "Result"msgstr "Rezultat" 
msgid "Share"msgstr "Share" 
msgid "Share on Facebook"msgstr "Share on Facebook" 
msgid "Share your Result"msgstr "Share your Result" 
msgid "Copy & paste the HTMLcode below to add this to your blog, website or forum signature (ask me if you need help: [email protected] - please English or German only)"msgstr "Copy & paste the HTMLcode below to add this to your blog, website or forum signature (ask me if you need help: [email protected] - please English or German only)" 
msgid "Copy this code and paste it into your blog, website or forum signature"msgstr "Copy this code and paste it into your blog, website or forum signature" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Besed na minuto (BNM)" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Besede na minuto: 1 beseda je enako 5 tipk" 
msgid "Correct words"msgstr "Pravilnih besed" 
msgid "Wrong words"msgstr "Napačnih besed" 
msgid "You are better than <span id=\"better-than-percent-value\">%s%%</span> of all users <small>(<strong>position %s</strong> of %s - last 24 hours</small>)"msgstr "You are better than <span id=\"better-than-percent-value\">%s%%</span> of all users <small>(<strong>position %s</strong> of %s - last 24 hours</small>)" 
msgid "You reached <strong>%s Points</strong> so you achieved <strong>position %s</strong> of %s on the ranking list <em>(last 24 hours)</em>"msgstr "You reached <strong>%s Points</strong> so you achieved <strong>position %s</strong> of %s on the ranking list <em>(last 24 hours)</em>" 
msgid "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster?"msgstr "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster?" 
msgid "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster? - https://10fastfingers.com/typing-test/%s+%%23speedtest+%%23typing+%%23test+%%2310fastfingers"msgstr "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster? - https://10fastfingers.com/typing-test/%s+%%23speedtest+%%23typing+%%23test+%%2310fastfingers" 
msgid "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?"msgstr "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?" 
msgid "https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?"msgstr "https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?" 
msgid "My Typing Test Score"msgstr "My Typing Test Score" 
msgid "%s WPM"msgstr "%s WPM" 
msgid "Are you faster? Click here and try!"msgstr "Are you faster? Click here and try!" 
msgid "Visit the [url=https://10fastfingers.com/typing-test/%s]Typing Test[/url] and try!"msgstr "Visit the [url=https://10fastfingers.com/typing-test/%s]Typing Test[/url] and try!" 
msgid "Visit the <a href=\"https://10fastfingers.com/typing-test/%s\">Typing Test</a> and try!"msgstr "Visit the <a href=\"https://10fastfingers.com/typing-test/%s\">Typing Test</a> and try!" 
msgid "I can type"msgstr "I can type" 
msgid "(words per minute)"msgstr "(words per minute)" 
msgid "Are you faster?"msgstr "Are you faster?" 
msgid "How fast can you type?"msgstr "How fast can you type?" 
#speedtest highscore Tabelle
msgid "Top Ranking"msgstr "Top Ranking" 
msgid "Tests taken"msgstr "Narejenih poizkusov" 
msgid "Global Challenge"msgstr "Global Challenge" 
msgid "<strong>Top Rankings:</strong> last 24 hours (only for logged in users)"msgstr "<strong>Top Rankings:</strong> last 24 hours (only for logged in users)" 
msgid "Top 50"msgstr "Top 50" 
msgid "Username"msgstr "Uporabniško ime" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Keystrokes" 
#table header which shows the amount of time that has passed
msgid "ago"msgstr "nazaj" 
msgid "last 24h"msgstr "last 24h" 
msgid "all"msgstr "all" 
msgid "<strong>Global Challenge:</strong> which language is the most active? Considers all tests from the last 24 hours.</p>"msgstr "<strong>Global Challenge:</strong> which language is the most active? Considers all tests from the last 24 hours.</p>" 
msgid "Language"msgstr "Language" 
msgid "Email"msgstr "Email" 
#Page Title top 50 highscore page 
msgid "Typing Test: Top 50"msgstr "Typing Test: Top 50" 
msgid "<h2>Top 50 Rankings</h2> These are the Top 50 Typists of the last 24 hours"msgstr "<h2>Top 50 Rankings</h2> These are the Top 50 Typists of the last 24 hours" 
msgid "Sorry, but Javascript is required. Please <a href=\"http://www.activatejavascript.org/\">activate Javascript</a>"msgstr "Sorry, but Javascript is required. Please <a href=\"http://www.activatejavascript.org/\">activate Javascript</a>" 
msgid "Please activate Cookies. If you have Cookies activated, try to reload the page (CTRL+R)."msgstr "Please activate Cookies. If you have Cookies activated, try to reload the page (CTRL+R)." 
msgid "Error or Bug? Try reloading the page by pressing \"CTRL+R\", this might fix it!"msgstr "Error or Bug? Try reloading the page by pressing \"CTRL+R\", this might fix it!" 
msgid "Press ENTER to confirm your input"msgstr "Press ENTER to confirm your input" 
msgid "Login"msgstr "Login" 
msgid "An error occurred. Your result is probably not saved, sorry for the inconvenience."msgstr "An error occurred. Your result is probably not saved, sorry for the inconvenience." 
msgid "Please reload 10FastFingers by pressing Ctrl + R (Windows) or Cmd + R (Mac)."msgstr "Please reload 10FastFingers by pressing Ctrl + R (Windows) or Cmd + R (Mac)." 
msgid "Please make sure that your internet connection is stable/active when the result is transmitted. If this error occurs more than once, try <a target=\"_blank\" href=\"http://www.updateyourbrowser.net/en/\">updating your browser</a> or <a href=\"mailto:[email protected]?subject=contact about result error\">contact me</a>"msgstr "Please make sure that your internet connection is stable/active when the result is transmitted. If this error occurs more than once, try <a target=\"_blank\" href=\"http://www.updateyourbrowser.net/en/\">updating your browser</a> or <a href=\"mailto:[email protected]?subject=contact about result error\">contact me</a>" 
msgid "About the Typing Test"msgstr "About the Typing Test" 
msgid "10FastFingers lets you test your typing speed. Just start typing and see how fast you can type. Practice daily and improve your typing speed. Are you faster than everybody else?"msgstr "10FastFingers lets you test your typing speed. Just start typing and see how fast you can type. Practice daily and improve your typing speed. Are you faster than everybody else?" 
msgid "Typing Competition"msgstr "Tekmovanje tipkanja" 
msgid "Are you faster than you friends?<br /> Start a <a href=\"/competitions\">Typing Competition</a> and find out!"msgstr "Are you faster than your friends?<br /> Start a <a href=\"/competitions\">Typing Competition</a> and find out!" 
msgid "New features & Updates"msgstr "New features & Updates" 
msgid "Visit the <a href=\"http://www.facebook.com/10fastfingers\">10FastFingers Fanpage</a> on Facebook and be the first to know about a new feature."msgstr "Visit the <a href=\"http://www.facebook.com/10fastfingers\">10FastFingers Fanpage</a> on Facebook and be the first to know about a new feature." 
msgid "Switch Typing Test language"msgstr "Switch Typing Test language" 
msgid "Switch the language of the Typing Test"msgstr "Switch the language of the Typing Test" 
msgid "Sorry, but you have to be logged in and taken at least 10 normal typing tests to access the <strong>Advanced Typing Test</strong>."msgstr "Sorry, but you have to be logged in and taken at least 10 normal typing tests to access the <strong>Advanced Typing Test</strong>." 
msgid "All time"msgstr "All time" 
msgid "<strong>Tests taken:</strong> the most active members of the last 24 hours"msgstr "<strong>Tests taken:</strong> the most active members of the last 24 hours" 
msgid "Typing Tests taken - All time Highscore"msgstr "Typing Tests taken - All time Highscore" 
msgid  "You need to take at least 50 typing tests to be featured on this list"msgstr "You need to take at least 50 typing tests to be featured on this list" 
msgid "Place"msgstr "Place" 
msgid "Date"msgstr "Date" 
msgid "Total"msgstr "Total" 
msgid "Screenshot"msgstr "Screenshot" 
msgid "Save your result"msgstr "Save your result" 
msgid "Track your progress"msgstr "Track your progress" 
msgid "Please Login to save your score"msgstr "Please Login to save your score" 

File "user.po"

#profile message if user profile doesn't exist
msgid "User doesn't exist"msgstr "Uporabnik ne obstaja" 
msgid "Settings saved"msgstr "Nastavitve shranjene" 
msgid "Unable to save settings, please try again."msgstr "Napaka pri shranjevanju nastavitev, prosimo poskusite znova" 
msgid "Username saved"msgstr "Uporabniško ime shranjeno" 
msgid "Username already exists"msgstr "Uporabniško ime že obstaja" 
msgid "Password saved"msgstr "Geslo shranjeno" 
msgid "Your new password has to be between 6 and 40 characters"msgstr "Vaše novo geslo mora vsebovati med 6 in 40 znakov" 
msgid "The passwords have to match"msgstr "Gesli se morata ujemati" 
msgid "Your old password is wrong"msgstr "Vaše staro geslo je napačno" 
#User: USERNAME
msgid "User"msgstr "Uporabnik" 
msgid "Settings"msgstr "Nastavitve" 
msgid "Save"msgstr "Shrani" 
msgid "Cancel"msgstr "Prekliči" 
#default if user didn't provide a description about himself
msgid "Edit your description under \"settings\" <br />Let us know a little bit about yourself and what your typing goals are :)"msgstr "Uredi svoj opis pod \"settings\" <br />Zaupaj nam kaj več o sebi in kakšni so tvoji plani tipkanja." 
msgid "User details"msgstr "Podrobnosti uporabnika" 
msgid "last login"msgstr "Zadnja prijava" 
msgid "member since"msgstr "član od" 
msgid "Profile views"msgstr "Ogledi profila" 
msgid "Keyboard Layout"msgstr "Postavitev tipkovnice" 
msgid "Keyboard"msgstr "Tipkovnica" 
msgid "Tests taken"msgstr "Narejenih poizkusov" 
msgid "Competitions taken"msgstr "Udeležbe tekmovanj" 
msgid "last 50 tests"msgstr "zadjnih 50 poizkusov" 
msgid "Highest WPM"msgstr "Največ BNM" 
msgid "Lowest WPM"msgstr "Najmanj BNM" 
msgid "Average WPM"msgstr "Povprečno BNM" 
msgid "Achievements"msgstr "Dosežki" 
msgid "Visitors"msgstr "Obiskovalci" 
msgid "Activity"msgstr "Dejavnost" 
msgid "Recent Competitions"msgstr "Nedavna tekmovanja" 
msgid "Graph"msgstr "Graf" 
msgid "back to Profile"msgstr "nazaj na profil" 
msgid "Profile"msgstr "Profil" 
msgid "Real Names are preferred"msgstr "Prava imena so zaželjena" 
msgid "save"msgstr "shrani" 
msgid "Save settings"msgstr "Shrani nastavitve" 
msgid "User"msgstr "Uporabnik" 
msgid "Which keyboard do you use?"msgstr "Katero tipkovnico uporabljate?" 
#Keyboard name input box placeholder
msgid "Keyboard Name"msgstr "Ime tipkovnice" 
msgid "Keyboard Name (e.g. Logitech K120)"msgstr "Ime tipkovnice (npr. Logitech K120)" 
msgid "Change your password"msgstr "Spremeni geslo" 
#password reset form placeholders
msgid "Old password"msgstr "Staro geslo" 
msgid "New password"msgstr "Novo geslo" 
msgid "Confirm password"msgstr "Potrdi geslo" 
msgid "Gravatar Profile Picture"msgstr "Gravatar Profilna slika" 
msgid "You can use Gravatar to upload or change your profile picture."msgstr "Če želite, lahko uporabite Gravatar za nalaganje ali spreminjanje profilne slike." 
msgid "What is Gravatar"msgstr "Kaj je gravatar" 
msgid "This is your gravatar:"msgstr "To je tvoj gravatar:" 
msgid "Words typed"msgstr "Natipkane besede" 
msgid "Description"msgstr "Opis" 
msgid "Recent Competitions"msgstr "Nedavna tekmovanja" 
msgid "Language"msgstr "Jezik" 
msgid "Participants"msgstr "Udeleženci" 
msgid "Tests taken"msgstr "Narejenih poizkusov" 
msgid "Visit Typing Competition"msgstr "Obišči tekmovanja tipkanja" 
msgid "normal"msgstr "normalno" 
msgid "advanced"msgstr "napredno" 
msgid "corrections"msgstr "popravki" 
msgid "Competitions won"msgstr "Zmagana tekmovanja" 
msgid "Delete Account"msgstr "Izbriši račun" 
msgid "Delete my Account"msgstr "Izbriši račun" 
msgid "You can delete your account by pressing the button on the bottom right. Keep in mind that once your account is deleted, it can't be restored."msgstr "Vaš račun lahko izbrišete s pritiskom na gumb, ki se nahaja spodaj na desni. Imejte v mislih, da ko bo vaš račun izbrisan, ga ne bo mogoče obnoviti." 
msgid "If you want to share the reason why you want to delete your account, please send me an email: [email protected]"msgstr "Če želite deliti razlog, zakaj želite izbrisati račun, nam prosimo pošljite sporočilo na elektronski naslov: [email protected]" 
msgid "Thank you for using 10FastFingers.com :)"msgstr "Hvala, ker uporabljate 10FastFingers.com :)" 
msgid "User ID"msgstr "ID Uporabnika" 
msgid "Your account has been deleted"msgstr "Vaš račun je izbrisan" 
msgid "last 500 results for each typing mode"msgstr "zadnjih 500 rezultatov za vsak način tipkanja" 
msgid "Most active users"msgstr "Najbolj aktivni uporabniki" 
msgid "no description"msgstr "brez opisa" 

File "anticheat.po"

msgid "Sorry, but you have to be logged in to access the Anti-Cheat overview."msgstr "Sorry, but you have to be logged in to access the Anti-Cheat overview." 
msgid "You unlocked %s of your results."msgstr "You unlocked %s of your results." 
msgid "To see if you have more <strong>locked</strong> results, <a href=\"/anticheat\">click here</a>"msgstr "To see if you have more <strong>locked</strong> results, <a href=\"/anticheat\">click here</a>" 
msgid "What is 'Max unlocked WPM'-value?"msgstr "What is 'Max unlocked WPM'-value?" 
msgid "Until you surpass this value, you won't have to do another Anti-Cheat-Test in this language."msgstr "Until you surpass this value, you won't have to do another Anti-Cheat-Test in this language." 
msgid "Start Test"msgstr "Start Test" 
msgid "Anti-Cheat Test"msgstr "Anti-Cheat Test" 
msgid "This Anti-Cheat-test is to evaluate your typing result <em>(sorry about the inconvenience but this is the only way to prevent cheating on 10FastFingers)</em>."msgstr "This Anti-Cheat-test is to evaluate your typing result <em>(sorry about the inconvenience but this is the only way to prevent cheating on 10FastFingers)</em>." 
msgid "This test only appears when you type faster than X WPM. Below you can see the last 5 results in each category that are currently not counted. By clicking on one of those results you will get to the Anti-Cheat-Test where you can unlock the results by typing fast enough (don't worry, you can try it as often as you like)."msgstr "This test only appears when you type faster than X WPM. Below you can see the last 5 results in each category that are currently not counted. By clicking on one of those results you will get to the Anti-Cheat-Test where you can unlock the results by typing fast enough (don't worry, you can try it as often as you like)." 
msgid "Currently no unconfirmed results"msgstr "Currently no unconfirmed results" 
msgid "Anticheat Overview"msgstr "Anticheat Overview" 
msgid "Start"msgstr "Start" 
msgid "Press Start and type the words you see in this field"msgstr "Press Start and type the words you see in this field" 
msgid "Reload"msgstr "Reload" 
msgid "Submit"msgstr "Submit" 
msgid "press TAB + ENTER"msgstr "press TAB + ENTER" 
msgid "Explanation"msgstr "Explanation" 
msgid "This test only appears when you type faster than X WPM. After pressing \"Start\" (TAB + ENTER) you will see a picture with words in it. Type those words as fast as possible and after you have finished, click the submit button (\"TAB + ENTER\")."msgstr "This test only appears when you type faster than X WPM. After pressing \"Start\" (TAB + ENTER) you will see a picture with words in it. Type those words as fast as possible and after you have finished, click the submit button (\"TAB + ENTER\")." 
msgid "Help"msgstr "Help" 
msgid "<strong>Start:</strong> Press \"TAB+ENTER\" to start the test (instead of clicking on the \"Start\"-Button)"msgstr "<strong>Start:</strong> Press \"TAB+ENTER\" to start the test (instead of clicking on the \"Start\"-Button)" 
msgid "<strong>Submit:</strong> If you are finished typing the words you can just press \"TAB + ENTER\" to submit the result to the server (this will save you some time, as you don't have to click the \"Submit\"-Button)"msgstr "<strong>Submit:</strong> If you are finished typing the words you can just press \"TAB + ENTER\" to submit the result to the server (this will save you some time, as you don't have to click the \"Submit\"-Button)" 
msgid "If some of the characters/words are messed up, just skip these and submit the test, you don't have to type all words to complete the test"msgstr "If some of the characters/words are messed up, just skip these and submit the test, you don't have to type all words to complete the test" 
msgid "Max unlocked WPM"msgstr "Max unlocked WPM" 
msgid "Correct Keystrokes"msgstr "Correct Keystrokes" 
msgid "Wrong Keystrokes"msgstr "Wrong Keystrokes" 
msgid "Time needed in ms"msgstr "Time needed in ms" 

File "main.po"

msgid "Improve your Typing Speed"msgstr "Izboljšaj svojo hitrost tipkanja" 
msgid "Typing Mode"msgstr "Način tipkanja" 
#typing mode selector
msgid "Typing Test"msgstr "Test tipkanja" 
#typing mode selector
msgid "Typing Test (advanced)"msgstr "Test tipkanja (napredno)" 
#typing mode selector
msgid "Typing Competition"msgstr "Tekmovanje tipkanja" 
msgid "Custom Typing Test"msgstr "Custom Typing Test" 
msgid "Multiplayer Typing Test"msgstr "Multiplayer Typing Test" 
msgid "Mobile App"msgstr "Mobilna aplikacija" 
msgid "Practice Mode"msgstr "Trening" 
msgid "Updates"msgstr "Novice" 
msgid "Feedback"msgstr "Povratne informacije" 
msgid "Contact"msgstr "Kontakt" 
msgid "Forum"msgstr "Forum" 
msgid "Feedback / Contact"msgstr "Povratne informacije / Kontakt" 
msgid "Follow me on Twitter"msgstr "Sledi nam na Twitterju" 
msgid "WPM"msgstr "BNM" 
msgid "CPM"msgstr "PNM" 
msgid "CPS"msgstr "PNS" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Tipke" 
msgid "Username"msgstr "Uporabniško ime" 
msgid "Email"msgstr "Elektronski naslov" 
msgid "<span id=\"user-online\">%s</span> Users Online"msgstr "<span id=\"user-online\">%s</span> Trenutni uporabniki" 
msgid "click to show/hide countdown"msgstr "klikni za prikaz/skritje odštevanja" 
msgid "Highscores"msgstr "Najboljši rezultati" 
msgid "Top 200 words"msgstr "Naj 200 besed" 
msgid "Top 1000 words"msgstr "Naj 1000 besed" 
msgid "Who can type the fastest?"msgstr "Kdo najhitrejše tipka?" 
msgid "Text Practice"msgstr "Trening tipkanja" 
msgid "Practice your own Text"msgstr "Treniraj svoje besedilo" 
msgid "Top 1000"msgstr "Naj 1000" 
msgid "Unlock the Top 1000 words of your language"msgstr "Odkleni naj 1000 besed v tvojem jeziku" 
msgid "Check out our Android Mobile App"msgstr "Poglej našo mobilno aplikacijo" 
msgid "Sorry, but you have to be logged in to use this feature."msgstr "Oprostite, za uporabljanje te funkcije morate biti prijavljeni." 
msgid "created"msgstr "narejeno" 
msgid "ABC Typing App"msgstr "Natipkaj abecedo" 
msgid "How fast can you type the ABC?"msgstr "Kako hitro lahko natipkaš abecedo?" 

File "notification.po"

msgid "Notifications"msgstr "Notifications" 
msgid "New Achievement unlocked"msgstr "New Achievement unlocked" 
msgid "Anticheat: Evaluate your Typing result"msgstr "Anticheat: Evaluate your Typing result" 
msgid "Anticheat: Evaluate your Competition result"msgstr "Anticheat: Evaluate your Competition result" 
msgid "no notifications yet"msgstr "no notifications yet" 

File "account.po"

msgid "Create an account"msgstr "Registracija" 
msgid "Username"msgstr "Uporabniško ime" 
msgid "Password"msgstr "Geslo" 
msgid "Confirm Password"msgstr "Potrdi geslo" 
msgid "Email"msgstr "Elektronski naslov" 
msgid "for password recovery, new features & achievements"msgstr "za obnovitev gesla, nove funkcije in dosežke" 
msgid "Create your account"msgstr "Registracija" 
msgid "Facebook Login"msgstr "Prijava v Facebook" 
msgid "Twitter Login"msgstr "Prijava v Twitter" 
msgid "Google Login"msgstr "Prijava v Google" 
msgid "Login / Create Account"msgstr "Prijava / Registracija" 
msgid "1-Click-Login"msgstr "Prijava na klik" 
msgid "Email Login"msgstr "Prijava z elektronskim naslovom" 
msgid "Login"msgstr "Prijava" 
msgid "Create Account"msgstr "Registracija" 
msgid "Forgot your Password?"msgstr "Pozabil geslo?" 
msgid "Password Recovery"msgstr "Obnovitev gesla" 
msgid "Keep me logged in"msgstr "Ostani prijavljen" 
msgid "Create an Account"msgstr "Registracija" 
msgid "Profile"msgstr "Profil" 
msgid "Settings"msgstr "Nastavitve" 
msgid "Logout"msgstr "Odjava" 
msgid "Insert the email you signed-up with. We will then send you an email to help you recover your password."msgstr "Vnesi elektronski naslov s katerim ste se registrirali. Na ta elektronski naslov vam bomo poslali sporočilo za pomoč pri obnovitvi gesla." 
#forgot password
msgid "Click this link to receive a temporary password for your account (we will send you this password in another eMail):"msgstr "Klikni na povezavo za prejem začasnega gesla za tvoj račun (začasno geslo vam bomo poslali v novem sporočilu):" 
#forgot password email subject
msgid "Password Recovery Link"msgstr "Password Recovery Link" 
#forgot password
msgid "We just send you an email with a link in it. Click the link and we will generate a new password for you."msgstr "Pravkar smo vam poslalo elektrosko sporočilo z povezavo. Kliknite na povezavo za prejem novega gesla." 
#forgot password email message. VAR: generated password
msgid "This is your temporary password: <strong>%s</strong><br /><br /> Please change this password after your login in your profile settings."msgstr "This is your temporary password: <strong>%s</strong><br /><br /> Please change this password after your login in your profile settings." 
#Welcome message. VAR: username
msgid "Welcome to 10FastFingers.com, %s"msgstr "Dobrodošli na 10FastFingers.com, %s" 
msgid "Welcome to 10fastfingers.com"msgstr "Dobrodošli na 10fastfingers.com" 
#create account error message
msgid "Please fix the errors to create your account."msgstr "Prosimo, da popravite napake za registracijo vašega računa." 
#native login error message
msgid "Username or Password is wrong. Please try again."msgstr "Uporabniško ime ali geslo je napačno. Prosimo poskusite znova." 
#google login
msgid "User has canceled authentication!"msgstr "Uporabnik je preklical preverjanje pristnosti!" 
#send button text for password recovery form
msgid "send"msgstr "pošlji" 
msgid "Username / Email"msgstr "Uporabniško ime / Elektronski naslov" 
msgid "We couldnt find the email you entered. Is it possible that you logged in with another account (like: Facebook, Twitter or Google)? Please try to login with our 1-click-login methods. If that also doesnt work, please send me an email"msgstr "Tega elektronskega naslova nismo našli. Ali obstaja možnost, da ste se prijavili z drugim računom? (na primer: Facebook, Twitter al Google)? Prosimo, da se probate prijaviti s prijavo na klik. Če tudi to ne deluje, prosimo da nam pošljete elektronsko sporočilo." 
msgid "You cancelled the authentication process. You have to accept the account permissions if you want to login to 10FastFingers with your Google account. We ask you for your basic profile info to show your profile image on 10FastFingers and your email so we can send you important updates for 10FastFingers in the future (we promise that we won't send spam or sell your email address)."msgstr "Preklicali ste proces za preverjanje pristnosti. Za prijavo v 10FastFingers z Google računom morate sprejeti dovoljenja računa. Prosimo vas za osnovne informacije vašega profile za prikaz vaše profilne slike na 10FastFingers in vaš elektronski naslov, da vam v prihodnosti lahko pošljemo pomembne novice o 10FastFingers (obljubimo vam, da ne bomo poslali nezaželeno pošto ali prodali vaš elektronski naslov)." 
msgid "If you don't feel safe with this option, you can of course use one of our other login mechanisms! Happy Typing :)"msgstr "Če se ne počutite varni s to opcijo, lahko uporabite eno izmed ostalih opcij za prijavo! Veselo tipkanje :)" 
msgid "login, please wait"msgstr "prijava, prosimo počakajte" 
msgid "Error, please try again. If the error keeps appearing, please send me an email."msgstr "Napaka, prosimo poskusite znova. Če se napaka še vedno pojavlja, nam prosimo pošljite elektronsko sporočilo." 
msgid "Password recovered! Please check your email inbox for your new password."msgstr "Geslo je obnovljeno! Prosimo preverite vaš elektronski nabiralnik in najdite naše sporočilo z vašim novim geslom." 
msgid "Please provide a valid Email address"msgstr "Prosimo vnesite veljaven elektronski naslov" 
msgid "We send you an Email to the address you provided. Please click the link inside this email to activate your account."msgstr "Sporočilo je bilo poslano na podani elektronski račun. Prosimo kliknite na povezavo v sporočilo za aktivacijo vašega računa." 
msgid "Account activation"msgstr "Account activation" 
msgid "Activate Account"msgstr "Activate Account" 
msgid "Thank you for joining 10FastFingers.com, please click the following link to activate your account: https://10fastfingers.com/account/activate/%s/%s"msgstr "Hvala, ker ste se pridružili 10FastFingers.com, prosimo kliknite na povezavo za aktivacijo vašega računa: https://10fastfingers.com/account/activate/%s/%s" 
msgid "This link is invalid"msgstr "Ta povezava je neveljavna" 
msgid "Sorry, but this email address is already used by another account."msgstr "Oprosite. Ta elektronski račun je že v uporabi." 
msgid "Your Token has expired! Use the forgot password form or contact administrator."msgstr "Your Token has expired! Use the forgot password form or contact administrator."