eng
competition

User: NguyenHoangHa

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2018 với 70 WPM Chán thì đánh đánh dần cũng thành thói quen. Best 123 WPM https://10fastfingers.com/competition/5fb662e5b9be6 Hehe best h 126 rồi :> Úi chao chao 1 ngày đẹp trời tự dưng nhảy lên 130 WPM chả hiểu kiểu gì
User details
User ID 1515772
last login 1 day, 15 hours ago
member since on December, 19th, 2017
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard Laptop ASUS
Words typed 225,773
Tests taken 2,067
Competitions taken 186 (1)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: