eng
competition

User: NeoAnderson

https://www.facebook.com/hieu233 Ngày mới lập tài khoản kỉ lục: 117WPM Ngày 04/08/2021: Tập gõ 10 ngón với phím cách bằng tay phải (~70 WPM) Ngày 10/05/2022: Tốc độ cải thiện lên 130WPM (gõ phím cách tay phải). Tức là bằng với khi gõ bằng phím cách tay trái
User details
User ID 1933428
last login 1 day, 23 hours ago
member since on October, 16th, 2019
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard
Words typed 363,804
Tests taken 2,982
Competitions taken 65 (18)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: