eng
competition

User: Wilman

Nếu đã cực kỳ thành thạo và avg trên 120, thì nhường người thứ 2 để đạt được cái achievements đi các thanh niên, nhất là user dangphuongkimhang, và một cơ số user đứng top khác !!!
User details
User ID 1977098
last login 11 hours, 19 minutes ago
member since 2 months, 1 week ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard
Words typed 121,024
Tests taken 615
Competitions taken 222 (13)
Louris Nguyễn13 hours, 17 minutes ago
LPhcQuang16 hours, 17 minutes ago
LeThoa17 hours, 42 minutes ago
TruongHoangSon2 days, 7 hours ago
Aakash992 days, 10 hours ago
grayfox2 days, 13 hours ago
NguynThnhHi3 days, 11 hours ago
MaiLinh23 days, 16 hours ago
NageswaryHaridas3 days, 16 hours ago
Epolus4 days, 9 hours ago

Coming Soon!

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: