eng
competition

User: NhtL3

23/3/2020: Sau 2 tuần và 1 ngày học gõ trên trang này, lần đầu tiên mình được 60 từ/ phút. 12/5/2020: Sau quãng thời gian dài mik đã đạt 70 từ/ phút
User details
User ID 2036840
last login 4 hours, 46 minutes ago
member since 2 months, 4 weeks, 1 day ago
Keyboard Layout
Keyboard
Words typed 149,059
Tests taken 1,548
Competitions taken 1,525 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: